Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Briefing z udziałem polskich podmiotów z sektora kosmicznego, 13.10.2014 r., PARP Harmonizacja technologii – grupa doradcza THAG ESA Zbigniew Burdzy Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Briefing z udziałem polskich podmiotów z sektora kosmicznego, 13.10.2014 r., PARP Harmonizacja technologii – grupa doradcza THAG ESA Zbigniew Burdzy Departament."— Zapis prezentacji:

1 Briefing z udziałem polskich podmiotów z sektora kosmicznego, 13.10.2014 r., PARP Harmonizacja technologii – grupa doradcza THAG ESA Zbigniew Burdzy Departament Innowacji i Przemysłu MG

2 2 Grupa doradcza ds. harmonizacji technologii THAG  Podlega Komitetowi Polityki Przemysłowej IPC ESA; miejsce spotkań: ESTEC/Holandia;  Cel: opracowanie długofalowej strategii działania w danym obszarze, określenie najważniejszych inwestycji, kompetencji poszczególnych krajów, dążenie do stworzenia jednolitej listy firm, niezależność od USA;  Uczestnicy: delegacje krajów członkowskich i kraje PECS, Eurospace (tylko I cykl), EU;  Forma działania: doroczne cykle, w ramach cyklu 2 spotkania na dany temat, jeden cykl:

3 3 THAG - organizacja pracy THAG - organizacja pracy „Mapping meeting” – I kwartał (cykl nr 1) oraz II kw. (cykl nr 2):  Techniczne dossier (opis obszaru, zakres merytoryczny, zrealizowane działania, lista europejskich firm, potrzeby, wyzwania rynku – ESA;  Uwagi do dossier oraz prezentacje kompetencji i firm z danego kraju, obecnych i planowanych działań – poszczególne delegacje;  Uwagi, komentarze i propozycje Eurospace;

4 4 THAG - organizacja pracy c.d. THAG - organizacja pracy c.d. Stworzenie mapy działań tzw. „Roadmap” (II cykl):  Aktualizacja dossier o uwagi i komentarze zgłoszone podczas „Mapping meeting”;  Uwzględnienie kompetencji poszczególnych krajów;  Opis bieżących i planowanych działań w danym obszarze, przewidywany budżet, terminy; cele  Opinia właściwych dyrektoriatów ESA;  Zatwierdzenie dokumentu przez THAG;  Przedłożenie do zatwierdzenia Komitetowi IPC;

5 5 Roadmap meeting; 9-10 września 2014 r.: Sesja ogólna - agenda  Plany posiedzeń grupy THAG na 2015;  Utworzenie w Europie specjalistycznych klastrów;  Opracowanie strategii zapewniającej Europie niezależność pod względem dostaw od USA;  Dokument p.t. „Masterplan”/aktualizacja na 2014;  Rozszerzenie zakresu kompetencji THAG w wyniku likwidacji Rady Programowej ATTB;  Przyjęcie tzw. map drogowych (Roadmap) w wybranych obszarach technologii kosmicznej;

6 6 Plany posiedzeń grupy THAG na 2015 r.; I Cykl: 3-4 luty; Mapping meeting - tematy:  „Power RF Measurements and Modelling” (TD 6E Radiowe systemy i instrumenty łączności);  „Optical detectors, visible range” (TD 17 – Optoelektronika);  „Solar generators and solar cells” (TD 3 – Elektryczne układy zasilania pojazdów kosmicznych);  „Ground station technology” (TD 12 – Systemy i sieci stacji naziemnych); II Cykl: 9-10 października; Roadmap meeting

7 7 Plany posiedzeń grupy THAG na 2015 r.; I Cykl: 15-16 kwietnia; Mapping meeting - tematy:  „AOCS sensors and actuators” (TD 5 – Sterowanie i kontrola systemów kosmicznych);  „Radiation Environment and Effect” (TD 4 – Bioastronautyka i wpływ warunków towarzyszących lotom kosmicznym na organizmy żywe);  “Technologies for hold down and release mechanism and deployment mechanism” (TD 15 - Trybologia i Mechanizmy);  “Electrical motors and rotary actuators” (TD 15 - Trybologia i Mechanizmy); II Cykl: 24-25 listopada; Roadmap meeting

8 8 Utworzenie w Europie specjalistycznych klastrów w sektorze kosmicznym  Status realizacji ‘feasibility study” dot. utworzenia klastrów: robotyka kosmiczna oraz napęd elektryczny, koordynacja ESA (finansowanie: Horizon 2020);  Projekty zaakceptowane przez KE; obecnie przygotowywane są odpowiednie umowy dot. projektów;  Planowane spotkanie dla krajów spoza konsorcjum: możliwość wyrażenia opinii i przedstawienia kompetencji i oczekiwań dot. współpracy – 16.12.br. (tbc);  Wskazany udział przedstawicieli kompetentnych polskich podmiotów w tym spotkaniu;  Znaczenie klastra dotyczącego robotyki dla polskiego przemysłu; m. in. kompetencje: PIAP, CBK PAN;

9 9 Opracowanie europejskiej strategii „non-dependence”  CEL: niezależność od USA w wrażliwych technologiach;  Nowa strategia UE/ESA na 2015/2016;  Konsultacje z krajami oraz przemysłem – od 22.09.br.;  Uwagi i opinie członków ESA oraz przemysłu - do 31.10;  Zakończenie prac nad strategią i listą wrażliwych technologii podlegających ochronie – do 25.11;  Oficjalna prezentacja dokumentu na ogólnoeuropejskiej konferencji KE – 16.12.br. w Brukseli;  Strategia to konkretne formy wsparcia sektora MŚP w Europie, który szczególnie narażony jest na konkurencję ze strony USA;

10 10 Dokument p.t. „Masterplan” (aktualizacja na 2014)  Zawartość: postępy harmonizacji, planowane działania, opis sektora w krajach członkowskich ESA, listy firm;  MG przekazało opis polskiego sektora, strukturę organizacyjną, informację o strategii i programach w czerwcu br.;  Planowane jest wydanie przez ESA przewodnika w nakładzie 1 500 sztuk w październiku br.;  Dystrybuowany do wszystkich krajów członkowskich, ich agencji, administracji publicznej oraz przemysłu;  Przydatne narzędzie w promocji polskiego sektora;

11 11 Likwidacja Rady Programowej ds. Transferu Technologii (ATTB)  Zmiany organizacyjne; nowe kompetencje THAG w zakresie oceny transferu technologii ESA oraz eksportu;  Planowane utworzenie grupy eksperckiej w ramach THAG ds. eksportu technologii kosmicznych z krajów członkowskich;  Przystąpienie do grupy ma charakter dobrowolny; Wstępna deklaracja udziału w pracach grupy : Francja, Niemcy i W. Brytania;  Główne zadanie: opiniowanie transferu technologii poza Europę;

12 12 Przyjęcie tzw. map drogowych w wybranych obszarach technologii kosmicznej  Zapoznanie się z projektami dokumentów – map drogowych w obszarach: produkcja azotku galu, elektro-chemiczne baterie oraz SADM;  Propozycje dokumentów, a także uwagi przemysłu reprezentowanego przez organizację Eurospace;  Głosowanie nad przyjęciem dokumentów; Wszystkie trzy zostały zatwierdzone;  Akceptacja przez komitet IPC na początku 2015 r.;  Perspektywy współpracy dla Polski zwłaszcza w obszarze produkcji azotku galu - kompetencje: Ammono SA

13 Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel. +48 22 693 50 00 Fax. +48 22 693 40 46 Email. mg@mg.gov.pl Web www.mg.gov.pl Strony godne polecenia: www.harmostrat.esa.int http://tk.parp.gov.pl www.mg.gov.pl/kosmos www.harmostrat.esa.int http://tk.parp.gov.pl www.mg.gov.pl/kosmos Dziękuję za uwagę Departament Innowacji i Przemysłu


Pobierz ppt "Briefing z udziałem polskich podmiotów z sektora kosmicznego, 13.10.2014 r., PARP Harmonizacja technologii – grupa doradcza THAG ESA Zbigniew Burdzy Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google