Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWESTOR: Gmina Miejska Kraków ZARZĄD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWESTOR: Gmina Miejska Kraków ZARZĄD."— Zapis prezentacji:

1 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWESTOR: Gmina Miejska Kraków ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE LOKALIZACJA: Ul. Na Wrzosach/Żabia/ Wielicka/ Kłodzka/ Górników na terenie XII Dzielnicy Bieżanów- Prokocim WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW: Zespół pałacowo-parkowy Jerzmanowskich Nr A-639 w dniu 22 marca 1983 WYKONAWCA:

2 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SPIS PREZENTACJI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2.ZMIANY W UKŁADZIE KOMUNIKACYJNYM: ŚCIEŻKI NOWE I REMONTOWANE, RODZAJ I SZEROKOŚĆ NAWIERZCHNI. 3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU: TABLICE INFORMACYJNE, TOALETA, FONTANNY, ŚCIEŻKA ZDROWIA, PLAC ZABAW Z SIŁOWNIĄ, KŁADKI NA RZECE. 4.INSTALACJE ELEKTRYCZNE: LATARNIE PARKOWE I ILUMINACJA DRZEW. 5.DROBNE FORMY ARCHITEKTURY: OGRODZENIE STYLOWE, ŁAWKA,KOSZ I STOJAK ROWEROWY. 6.ZIELEŃ.

3 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INFORMACJE OGÓLNE O INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI:  ZASILENIE I PRZEBUDOWA FONTANNY  BUDOWA FONTANNY „ŹRÓDŁO ERAZMA”  BUDOWA DOJŚĆ DO FONTANN  BUDOWA ALEJEK PARKOWYCH  BUDOWA KŁADEK NA RZECE  BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ  MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  MONTAŻ OŚWIETLENIA I ILUMINACJI  WYKONANIE INWENTARYZACJI, GOSPODARKI DRZEWOSTANEM I PROJEKTU ZIELENI  BUDOWA POMIESZCZEŃ POMPOWNI I INFRASRUKTURY TECHNICZNEJ OCHRONA KONSERWATORSKA: ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W PROKOCIMIU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH WPISANY JEST DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NUMEREM A-639 WŁASNOŚĆ: POLSKA PROWINCJA ZAKONU AUGUSTYNA – 84% TERENU OPRACOWANIA SKARB PAŃSTWA – 8% GMINA KRAKÓW – 8%

4 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZMIANY W UKŁADZIE NAWIERZCHNI- ŚCIEŻKI NOWE I REMONTOWANE 1. UKŁAD ŚCIEŻEK POPROWADZONY PO ISTNIEJĄCYM ŚLADZIE. W PRZYPADKU ŚCIEŻEK ASFALTOWYCH ZOSTAJĄ ZACHOWANE NIE TYLKO SZEROKOŚCI ALE I MATERIAŁY. REMONT ŚCIEŻKI POLEGA NA ZERWANIU GÓRNEJ WARTWY ASFALTU, WYTYCZENIU OBRZEŻY Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI GRANITOWEJ SZAREJ, UZUPEŁNIENIU PODBUDOWY I WYLANIU NOWEJ WARSTWY ASFLATU. W PRZYPADKU ISTNIEJĄCYCH PRZEDEPTÓW WYTYCZONE ŚCIEŻKI ZOSTAŁY WYKONANE Z NAWIERZHCHNI ZIEMNO- ŻWIROWEJ TYPU HANSEGRAND Z OBRZEŻEM Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI GRANITOWEJ SZAREJ. DOJŚCIE DO POMNIKA JERZMANOWSKIEGO-BEZ ZMIAN. 2. NOWY UKŁAD ŚCIEŻEK NOWY ŚCIEŻKI ZBUDOWANE SĄ W WIĘKSZOŚCI Z NAWIERZCHNI ZIEMNO-ŻWIROWEJ TYPU HANSEGRAND. WYJĄTEK STANOWIĄ PLACE OTACZAJĄCE DWIE FONTANY (NA OSI PAŁACU I PROF. ZINA), KTÓRE PROJEKTUJE SIĘ Z KOSTKI GRANITOWEJ SZAREJ. 3. PLAC ZABAW NA PLACU ZABAW DLA DZIECI PROJEKTUJE SIĘ NAWIERZCHNIĘ PIASKOWĄ BEZPIECZNĄ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOŚCI, DOSTOSOWANEJ DO WYSOKOŚCI UPADKU. TEREN UROZMAICONO W PLACYKI WEJŚCIOWE I PLAC REKREACYJNY Z KOSTKI GRANITOWEJ SZAREJ.

5 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU ZMIANY W UKŁADZIE NAWIERZCHNI- SZEROKOŚĆ I RODZAJE. OPRÓCZ POWYŻSZYCH RODZAJÓW NAWIERZCHNI NA TERENIE PARKU WYSTĘPUJĄ: SCHODY Z PŁYT GRANITOWYCH SZARYCH I OBRZEŻA GRANITOWEGO SZAREGO (NA OSI PAŁACU I NA ZEJŚCIU DO FONTANNY PROF. ZINA), SCHODY (Z POCHYLNIĄ DLA ROWERÓW I WÓZKÓW DZIECIĘCYCH, ZLOKALIZOWANE NA WEJŚCIU DO PARKU OD ULICY WIELICKIEJ) Z NAWIERZCHI BITUMICZNEJ I OBRZEŻA BETONOWEGO CIEMNOSZAREGO, GEOKRATA POD URZĄDZENIAMI ŚCIEŻKI ZDROWIA POPRZERASTANA TRAWĄ, ZATOCZKI NA ŁAWKI I KOSZE WYKONANE Z KOSTKI GRANITOWEJ. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA -SZEROKOŚĆ 4 METRY NAWIERZCHNIA BITUMICZNA- SZEROKOŚĆ 3 METRY NAWIERZCHNIA HANSE GRAND- SZEROKOŚĆ 3 METRY NAWIERZCHNIA HANSE GRAND- SZEROKOŚĆ 2 METRY NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ NAWIERZCHNIE BITUMICZNE I HANSE GRAND POSIADAJĄ OBRZEŻA Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI GRANITOWEJ SZAREJ. NAWIERZCHNIA HANSE GRAND Z OBRZEŻEM Z KOSTKI

6 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU TABLICE INFORMACYJNE, ULOKOWANE PRZY GŁÓWNYCH WEJŚCIACH DO PARKU, ŁĄCZNA LICZBA SZTUK- 5. TOALETA, INDYWIDUALNY PROJEKT BUDYNKU WOLNOSTOJĄCEGO, DOBRANY FORMĄ DO CHARAKTERU PARKU. ODSŁONIĘTY OD GŁÓWNEJ ALEI ZA POMOCĄ ZIELENI. TOALETA DAMSKO-MĘSKA, DOSTĘPNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. FONTANNY, W PARKU ZLOKALIZOWANE SĄ DWIE FONTANNY- JEDNA NA OSI PAŁACU I DRUGA ZAKOMPONOWANA W ZAGŁĘBIENIU DAWNEGO STAWU, KTÓREJ AUTOREM JEST PROFESOR ZIN. ŚCIEŻKI ZDROWIA, NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ PROSTE ELEMENTY DO ĆWICZEŃ. ULOKOWANE SĄ PRZY ŚCIEŻCE, BIEGNĄCEJ WDŁUŻ RZEKI. ILOŚĆ ELEMENTÓW DO ĆWICZEŃ – 7. PLAC ZABAW, INDYWIDUALNY PROJEKT URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH, LOKALIZACJA ZGODNA Z OBECNĄ. KŁADKI PRZEZ RZEKĘ, PRZEWIDUJE SIĘ REMONT TRZECH KŁADEK, ORAZ POZOSTAWIENIE W ISTNIEJĄCYM WYGLĄDZIE NIEWIELKICH NIEFORMALNYCH MOSTKÓW DLA PIESZYCH.

7 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU- TABLICE INFORMACYJNE OD LEWEJ: HERB r. WODZICKICH, r. JERZMANOWSKICH, r. GRODZICKICH LOKALIZACJA TABLIC INFORMACYJNYCH TRASA EDUKACYJNA OZDOBNY DETAL Z HERBAMI PROJEKTOWANA FORMA TABLICY FORMA TABLICY Z POZWOLENIA. NR 269/13 FORMA TABLICY- NAWIĄZANIE DO MAŁEJ ARCHITEKTURY (ŁAWEK I KOSZY) I BALUSTRADY KŁADEK. GÓRNA OZDOBNA FORMA ZAWIERA TRZY HERBY RODZIN, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PARKU. PROJEKTOWANA TABLICA STANOWI UPROSZCZENIE FORMY TABLICY Z PISMA NR 269/13 Z DNIA 25.07.13 r., POZWALAJĄCEGO NA UMIESZCZANIE NA ZABYTKU TABLIC, REKLAM ORAZ NAPISÓW.

8 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU- TOALETA WOLNOSTOJĄCA LOKALIZACJA TOALETY WOLNOSTOJĄCY BUDYNEK TOALETY- ELEWACJA OTYNKOWANA Z COKOŁEM Z OKŁADZINY KAMIENNEJ. DRZWI Z OKŁADZINY DREWNIANEJ, UKŁADANEJ „W JODEŁKĘ”, NAD DRZWIAMI DODATKOWY DASZEK. DACH DWUSPADOWY Z BLACHY PŁASKIEJ.

9 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU- FONTANNA PROF. ZINA PLAC ZABAW 5 1 8 9 6 3 2 4 7 1.FONTANNA PROF. ZINA 2.KOSTKA GRANITOWA SZARA 15X17CM Z FUGĄ PIASKOWĄ 3.KOSTKA GRANITOWA SZARA 10X10CM ZE ZWIĘKSZAJĄCĄ SIĘ SZEROKOŚCIĄ FUGI 4.SCHODY Z PŁYT GRANITOWYCH 5.ELEMENT BETONOWY ZWIĄZANY Z ISTN. ODWODNIENIEM TERENU 6.LATARNIA 7.ŁAWKA ‚WIEDEŃ’ BEZ OPARCIA 8.ŁAWKA „WIEDEŃ” Z OPARCIEM 9.KOSZ NA ŚMIECI LOKALIZACJA I FORMA FONTANNY FONTANNA PROF. ZINA ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ FONTANNY 3 DETAL POŁĄCZENIA KOSTEK PRZY FONTANNIE

10 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU- FONTANNA NA OSI PAŁACU FONTANNA NA OSI PAŁACU WOKÓŁ REMONTOWANEJ FONTANNY PRZEWIDZIANO ŚCIEŻKĘ Z KOSTKI GRANITOWEJ, UROZMAICONĄ O ŁAWKI I KOSZE. CAŁOŚĆ ZAŁOŻENIA ZAMYKA ZIELEŃ W POSTACI NIEWIELKICH KRZEWÓW. FONTANNA NA OSI

11 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROBNE FORMY ARCHITEKTURY- ŚCIEŻKA ZDROWIA TWISTER OBROTOWY DRABINKA POZIOMA DUŻA PORĘCZE TRENINGOWE ŁAWKA GIMNASTYCZNA DRABINKA PIONOWAPRZEPLOTNIA POTRÓJNA RÓWNOWAŻNIA ŁAMANA NAWIERZCHNIA POD URZĄDZENIAMI- GEOKRATA Z TRAWĄ ELEMENTY DO ĆWICZEŃ

12 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PLAC ZABAW Z SIŁOWNIĄ PROJEKTOWANE URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ DLA DOROSŁYCH TWISTER I WAHADŁO WIOŚLARZ I PRASA NOŻNA WYCIĄG GÓRNY I WYCISKANIE SIEDZĄC DRABINKA I PODCIĄG NÓG

13 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PLAC ZABAW Z SIŁOWNIĄ ELEMENTY PLACU ZABAW DLA DZIECI INSPIROWANE HISTORIĄ PARKU

14 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KŁADKI PRZEZ RZEKĘ LOKALIZACJA KŁADEK, PRZEZNACZONYCH DO REMONTU DETAL PRZĘSŁA NAWIĄZUJE FORMĄ DO ŁAWKI TYPU „WIEDEŃ’” WSZYSTKIE REMONTOWANE KŁADKI POSIADAJĄ TAKI SAM MODUŁ PRZĘSŁA ELEMENT OZDOBNY- WSPORNIK

15 PROJEKTOWANA ILUMINACJA DRZEW LICZBA SZTUK- 7 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE LATARNIA NA SŁUPIE WG KONCEPCJI „ARKONY” TYPU W19 Z OPRAWĄ TYPU ALBANY, ZAMONTOWANĄ NA ŁUKOWATYM WYSIĘGNIKU. KOLOR GRAFITOWY RAL 7016, WYSOKOŚĆ ISTNIEJĄCA LINIA NAPOWIETRZNA ZOSTANIE UKRYTA W RURZE OSŁONOWEJ, ZAKOŃCZONEJ SŁUPEM PROJEKTOWANE LATARNIE LICZBA SZTUK- 96 RAL 7016

16 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROBNE FORMY ARCHITEKTURY- OGRODZENIE STYLOWE ZAKRES WYMIANY OGRODZENIA STYLOWEGO STYLOWE PRZĘSŁO O WYM. 230x165cm ZBUDOWANE Z PROSTOKĄTNEJ RAMY, WYPEŁNIONEJ METALOWĄ SIATKĄ. SŁUPY ZWIEŃCZONE SĄ ELEMENTAMI ODLEWANYMI. OGRODZENIE BAZUJE NA KONCEPCJI PRACOWNI ‚ARKONA’

17 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROBNE FORMY ARCHITEKTURY- ŁAWKI, KOSZE, STOJAKI NA ROWERY ŁAWKA TYPU „WIEDEŃ” Z OPARCIEM ŁAWKA TYPU „WIEDEŃ” BEZ OPARCIA KOSZ TYPU „AGORA” Z DASZKIEM STOJAK ROWEROWY „AGORA”

18 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZIELEŃ – INWENTARYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W LIPCU 2014R. UZYSKANO POSTANOWIENIE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W SPRAWIE WSKAZANEGO PRZEZ PROJEKTANTA ZAKRESU PRAC DOTYCZACYCH DRZEW I KRZEWÓW DO USUNIĘCIA NA TERENIE PARKU ZINWENTARYZOWANO 1002 EGZ. DRZEW I GRUP KRZEWÓW W TYM 7 EGZ. POMNIKOWYCH DO USUNIĘCIA WSKAZANO 84 EGZ. DRZEW I 76 GRUP KRZEWÓW W TYM: -W ZŁYM STANIE ZDROWOTNYM -CAŁKOWICIE SUCHE I ZAMIERAJĄCE -WYDZIELAJĄCE ZNACZNĄ ILOŚĆ POSUSZU GRUBEGO -POSIADAJĄCE USZKODZENIA PNIA, KTÓRE OSŁABIAJĄ STATYKĘ DRZEWA OCENIONO JE JAKO EGZEMPLARZE ZAGRAŻĄCE ŻYCIU I MIENIU LUDZI

19 REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZIELEŃ 1.1. 2. 3. 4. 3a. 1. GŁÓWNE OSIE KOMPOZYCYJNE 2. DRZEWA POMNIKOWE 3. PROJEKTOWANA GŁÓWNA ALEJA LIPOWA TZW.„ ALEJA ZASŁUŻONYCH” 3a. PROJEKTOWANA ALEJA PODRZĘDNA Z NIEWIELKICH GŁOGÓW 4. PROJEKTOWANE DRZEWA NA PLACU ZABAW OPRÓCZ POWYŻSZYCH FORM ZIELENI PRZEWIDUJE SIĘ: - ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA FONTANN KRZEWAMI NISKIMI, -ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ OTOCZENIA ZATOCZEK NA ŁAWKI I KOSZ, -OTWARCIE WIDOKOWE NA RZEKĘ- PRZECINKA DRZEW, -ZIELEN OSŁANIAJĄCA BUDYNEK TOALETY


Pobierz ppt "REWITALIZACJA PARKU IM. ANNY I ERAZMA JERZMANOWSKICH W KRAKOWIE PROKOCIMIU – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWESTOR: Gmina Miejska Kraków ZARZĄD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google