Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ używek na wypadkowość na drogach. ALKOHOL. NARKOTYKI. LEKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ używek na wypadkowość na drogach. ALKOHOL. NARKOTYKI. LEKI."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ używek na wypadkowość na drogach. ALKOHOL. NARKOTYKI. LEKI.
Wykonały: Ewelina Ostrowska, Magda Poksińska, Eliza Strzembeczna.

2 ALKOHOL- piłeś nie jedź!

3 Alkohol- definicja Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3. W języku potocznym przez „alkohol” rozumie się zazwyczaj alkohol etylowy (etanol) lub napój alkoholowy.

4 Wpływ alkoholu na organizm człowieka
Niewielka już ilość wypitego alkoholu wpływa często na zachowanie człowieka. Alkohol działa szkodliwie na układ nerwowy. Praktycznie każda jego dawka powoduje obniżenie sprawności funkcjonowania układu nerwowego. Przeprowadzono na ten temat wiele doświadczeń; wyniki ich świadczą o obniżonej wraz z ilością wypitych kieliszków zdolnością osądu, zanikaniu krytycyzmu, zanikaniu precyzyjnego myślenia. Nawet niewielkie dawki alkoholu, które nie wywołują widocznych zmian w zachowaniu się człowieka powodują zaburzenia reakcji wzrokowej, słuchowej, pogarszają też precyzję ruchów. Błędnie się więc sądzi, że alkohol działa na układ nerwowy pobudzająco, działa hamująco zaburzając jego sprawność.

5 Wpływ Alkoholu na układ nerwowy człowieka
Alkohol działa szkodliwie na układ nerwowy, przy czym w pierwszej kolejności atakuje najbardziej wrażliwe, najmłodsze w rozwoju ewolucyjnym - ośrodki układu nerwowego. Zaburzone jest więc precyzyjne myślenie, logiczne rozumowanie, prawidłowy osąd. Upośledzona zostaje tzw. uczuciowość wyższa, właściwa tylko człowiekowi. Obejmuje ona: etykę, moralność, poczucie więzi rodzinnych, międzyludzkich, narodowych. Zakłócone zostają też inne funkcje ośrodków kory mózgowej, ich współpraca z ośrodkami w strukturach podkorowych, znajdujących się dotychczas pod kontrolą i hamującym wpływem kory mózgowej. Dochodzą do głosu instynkty i popędy, prymitywne zachowania. W początkach upojenia sprawia to wrażenie pobudzenia czynności organizmu. W miarę dłuższego picia narasta zatrucie organizmu alkoholem, wzrasta jego szkodliwe oddziaływanie na układ nerwowy. Szkodliwy jego wpływ sięga ośrodków podkorowych. Zaburzone zostają, a nawet całkowicie zanikają instynkty i popędy. Zniszczona zostaje możliwość wykonywania celowych i dowolnych czynności ruchowych. Występuje otępienie i senność. Człowiek traci przytomność. Niszczący wpływ alkoholu dociera do najstarszej części układu nerwowego, do rdzenia mózgowego i części pnia mózgowego, zanikają odruchy. Może dojść nawet do zahamowania pracy ważnych dla życia ośrodków mózgowych, czego następstwem będą głębokie zaburzenia układu oddechowego, układu krążenia, a w skrajnych przypadkach, w efekcie tych zaburzeń śmierć.

6

7 Wpływ alkoholu na układ krążenia
Alkohol i produkty jego przemiany wywierają niekorzystny wpływ na układ krążenia. Zaburzenia akcji serca, gwałtowne rozszerzenie czy zwężenie naczyń krwionośnych, stymulowane jest przez wiele bodźców. Jednym z nich może być alkohol. Krótkotrwałe zaburzenia akcji serca spowodowane przez alkohol nie pozostawiają śladów. Długotrwałe zaś, spowodowane stałym nadużywaniem alkoholu, doprowadzają do trwałych uszkodzeń. U ludzi nadużywających alkoholu występują różne dolegliwości serca i naczyń krwionośnych. Niektóre trwają krótko i sporadycznie. Są to dodatkowe skurcze serca, zwyżka ciśnienia tętniczego, bóle okolic serca o różnym natężeniu. Inne dolegliwości, będące oznaką ciężkich objawów niewydolności krążenia są stałe, uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Należy podkreślić, że ludzie z chorym sercem gorzej tolerują napoje alkoholowe, są mniej odporni, częściej zapadają na choroby infekcyjne. Działanie alkoholu na układ krążenia jest złożone i stanowi sumę wpływu bezpośredniego na mięsień sercowy i napięcie ścian naczyń.

8 Wpływ alkoholu na układ pokarmowy
Zaburzenia czynności przewodu pokarmowego u osób nadużywających alkoholu spotyka się bardzo często. Wynika to w pewnej mierze z czynników fizjologicznych, dotyczących przemiany alkoholu w organizmie człowieka. Przewód pokarmowy narażony jest na bezpośredni wpływ napojów alkoholowych, a powstające w nim zmiany szczególnie przy przewlekłym lub nadmiernym piciu oddziałują pośrednio na odległe narządy. Wchłanianie alkoholu w jamie ustnej nie ma praktycznego znaczenia, jednak bardziej stężone roztwory na skutek drażnienia mechanicznego powodują przekrwienie śluzówki i stan nieżytowy. Obniża to odporność tkanek i ułatwia wtargnięcie zakażeń bakteryjnych. Alkohol powoduje również często ruch w górę, aż do przełyku soku żołądkowego, który podrażnia tkanki, a nawet powoduje nadżerki. Poza nieprzyjemnym uczuciem palenia za mostkiem, czyli tzw. zgagą, występują wtedy zaburzenia przełykowe, bóle, a nawet krwotoki z przełyku. U alkoholików pojawiają się poranne nudności, wymioty, pobolewanie w nadbrzuszu oraz stany ogólnego rozbicia. Alkohol jest jednym z najsilniejszych środków pobudzających w żołądku wydzielanie kwasu solnego. W połączeniu z nieregularnym, niepełnowartościowym odżywianiem się, a także różnymi sytuacjami stresowymi, w które obfituje życie każdego pijącego bez umiaru, prowadzi do nieżytu żołądka i choroby wrzodowej. Nieżyty te objawiają się bólami w nadbrzuszu, wymiotami czasem krwawymi, wzdęciami brzucha i innymi zaburzeniami trawiennymi. Powtarzające się ostre stany nieżytowe po przepiciu prowadzą w końcu do utrwalenia się zmian patologicznych i powstawania tzw. przewlekłego nieżytu żołądka, który jest stanem nieodwracalnym.

9 Wpływ alkoholu na wątrobę i trzustkę
Narządem szczególnie narażonym na działanie alkoholu jest wątroba, w której odbywają się zasadnicze przemiany alkoholu. Wątroba jest to swego rodzaju tygiel, w którym zachodzą wszystkie podstawowe procesy metaboliczne i odtruwające. Uszkodzenie miąższu wątroby może we wczesnym okresie nie manifestować się żadnymi dolegliwościami i zaburzeniami, tzn. może przebiegać klinicznie, bezobjawowo, pod maską zwykłej niestrawności, przepicia czy nieżytu żołądka. Sprawia to, że w chwili zgłoszenia się do lekarza zmiany w wątrobie mogą być tak daleko posunięte, że aż nieodwracalne, mimo ogromnej zdolności regenerującej tego narządu. Przykładem tak podstępnie rozwijającej się choroby jest marskość wątroby.

10 Również nadużywanie alkoholu jest istotnym czynnikiem wywołującym zapalenie trzustki. Łagodne zapalenia trzustki są skąpo-objawowe i mogą przebiegać niezauważalnie. Manifestuje się pobolewaniem w lewym nadbrzuszu, objawami niestrawności. Niekiedy zapalenie trzustki objawia się bardzo burzliwie. Jedną z bezpośrednich przyczyn jest wypicie alkoholu w połączeniu z obfitym w tłuszcz posiłku. Początek choroby to gwałtowne bóle w lewym podbrzuszu połączone z szybko postępującym pogarszaniem stanu ogólnego aż do wystąpienia objawów ciężkiego wstrząsu. Ludzie wymagają wówczas natychmiastowej pomocy lekarskiej. Finałem choroby może być przewlekła niewydolność trzustki z upośledzeniem trawienia i wchłaniania w przewodzie pokarmowym wszystkich składników pożywienia- Prowadzi to do powstania niedoborów pokarmowych .i wyniszczenia. Może też rozwinąć się w cukrzycę na skutek niedoborów insuliny, która jest produkowana przez trzustkę.

11 Wpływ alkoholu na układ oddechowy człowieka
Nie jest prawdą, że alkohol jest środkiem rozgrzewającym - alkohol nie podnosi ogólnej temperatury ciała- Pozorne uczucie ciepła bezpośrednio po jego wypiciu wynika stąd, że alkohol rozszerza naczynia krwionośne znajdujące się bezpośrednio pod skórą i tym samym powoduje dopływ ciepłej krwi z wnętrza organizmu do naczyń krwionośnych skóry. Tam krew ochładza się, a ponieważ krąży cały czas w naczyniach, ochłodzone jej partie wędrują z powrotem do organizmu. Efektem tej całej wymiany jest ochłodzenie ustroju, a nie rozgrzanie, jak się powszechnie sądzi. Ludzie po wypiciu alkoholu mają obniżoną zdolność odczuwania zmian temperatury. Ubierają się nieodpowiednio do panujących warunków atmosferycznych. Pijani zasypiają na ławkach w parkach, w przygodnych miejscach. Przeziębiają się i zapadają na przewlekłe zapalenia górnych dróg oddechowych. Przewlekłe zapalenia błon śluzowych, będące często następstwem licznych przeziębień, powodują uszkodzenie lub wręcz zniszczenie rzęsków. Zanika więc mechanizm samooczyszczania dróg oddechowych. Drażniące i zakaźne czynniki nie usuwane na zewnątrz powodują większą podatność alkoholików na zapalenie dróg oddechowych, oskrzeli i płuc. Nadużywający alkoholu zapadają również na ostre i przewlekłe zapalenie nosogardzieli, zatok obocznych nosa oraz .często na gruźlicę.

12 Zaburzenia psychiczne
Najczęściej spotykanymi zaburzeniami, które zgłaszają osoby uzależnione od alkoholu są zaburzenia pamięci. Równolegle z nimi stwierdza się u wielu osób zaburzenia zainteresowań, myślenia, szybkie męczenie się pracą umysłową, znacznie oporną koncentrację uwagi. Znamienne są ponadto takie objawy jak: zwiększona drażliwość, trudności w opanowywaniu agresji i zmienność nastroju. U osób uzależnionych od alkoholu obserwujemy również zmiany charakterologiczne, manifestujące się m.. in. obciążeniem tzw. uczuciowości wyższej dla zdobycia wódki alkoholik gotów jest zaniedbać rodzinę, popełnić nadużycia, czy dopuścić się przestępstwa. Sprawia on często takie wrażenie, że obce są mu takie uczucia jak np. wstyd, przestaje liczyć się z opinią publiczną, traci poczucie odpowiedzialności, staje się nieuczciwy, nieobowiązkowy.

13 PSYCHOZA KORSAKOWA- jest chorobą rzadką, występuje na ogół po 50 roku życia u osób, które latami nadużywały alkoholu. Jest wyrazem bezpośredniego, toksycznego działania alkoholu na tkankę nerwową (mózg) oraz co wg niektórych, odgrywa istotną rolę skutkiem niedoborów pokarmowych i witaminowych (zwłaszcza witamin z grupy B)  PSYCHOZA -Choroba rozwija się powoli lub stanowi efekt majaczenia drżennego. Zasadniczym objawem tej choroby są nasilające się zaburzenia zapamiętywania. W chorobie w pełni rozwiniętej pacjent nie jest w stanie zapamiętać niczego co się wokół niego dzieje jest zdezorientowany w czasie i w otoczeniu. Ma w pamięci lukę, która systematycznie powiększa się. Wprawia go to w coraz większe zakłopotanie, oczywiście jeśli ma jeszcze zachowany intelekt i jest choć trochę krytyczny. Chory stara się wypełnić tę lukę mniej lub bardziej prawdopodobnymi zmyśleniami.

14 OTĘPIENIE ALKOHOLOWE - charakteryzuje się postępującą niewydolnością intelektualną. Chory przestaje rozumieć, co się wokół niego dzieje, nie jest w stanie kierować  swoim postępowaniem, zaspakajać potrzeb. Wymaga pomocy przy załatwianiu najprostszych spraw, a także w przygotowywaniu posiłków i wykonywaniu toalety osobistej. Towarzyszą temu znaczne zaburzenia pamięci. PARANOJA ALKOHOLOWA - zwana jest także obłędem opilczym, alkoholowym obłędem zazdrości lub alkoholowym zespołem Otella. Mówimy o niej wówczas, kiedy w  przebiegu uzależnienia od alkoholu wykształci się system urojeń dotyczących niewierności  małżeńskiej.

15 MAJACZENIE ALKOHOLOWE - nazywane także majaczeniem drżennym lub białą gorączką. jest najczęściej spotykaną ostrą psychozą alkoholową. Pojawia się zazwyczaj u osoby uzależnionej po zaprzestaniu wielodniowego i intensywnego picia. Psychozę poprzedza okres zwiastunów. Występuje wówczas niepokój, drażliwość, bezsenność, podwyższenie temperatury ciała oraz nadwrażliwość na bodźce, zwłaszcza słuchowe. Później dołączają się lęk, złudzenia wzrokowe i słuchowe oraz omany ( doznania zmysłowe, słuchowe, wzrokowe, czuciowe), powstające bez działania bodźców z zewnątrz. HALUCYNOZA ALKOHOLOWA - zwana również omamicą alkoholową występuje rzadziej niż majaczenie drżenne. W zależności od przebiegu wyróżniamy: halucynozę ostrą - trwającą kilka dni, pod ostrą- trwającą od kilku tygodni do kilku miesięcy oraz przewlekłą, która może występować z różnym nasileniem objawów przez całe lata.

16 PADACZKA ALKOHOLOWA - (drgawkowe napady abstynencyjne) jest chorobą
PADACZKA ALKOHOLOWA - (drgawkowe napady abstynencyjne) jest chorobą. którą można rozpoznać dopiero wówczas, kiedy zostaną wykluczone wszystkie inne - poza  alkoholem - przyczyny jej powstania.

17 Wpływ alkoholu na kierowcę
Alkohol- pogarsza koordynacje ruchów - trudności w wykonywaniu dwóch i więcej czynności jednocześnie, zmniejsza szybkość reakcji - wydłuża się czas reakcji (np. hamowania) w przypadku dostrzeżenia niebezpieczeństwa, ogranicza pole widzenia - zawęża normalne pole widzenia - od kąta 180º do bardzo wąskiego, przez co można nie zauważyć pojazdu nadjeżdżającego z bocznej drogi, powoduje błędną ocenę odległości i szybkości - samochód, pas jezdni lub drzewo mogą wydawać się dużo dalej niż są w rzeczywistości, powoduje pogorszenie wzroku - problem z dostrzeżeniem szczegółów, świateł, znaków, pieszych i innych przeszkód.

18 Picie alkoholu uniemożliwia bezpieczną jazdę samochodem!
Każda ilość spożytego alkoholu wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka. Jest to szczególnie groźne dla kierującego pojazdem! Prowadzenie pojazdu wymaga przede wszystkim świetnej koordynacji wzrokowo-ruchowej, ponieważ 90% informacji docierających do kierowcy to informacje wzrokowe. Te alkohol zaburza najszybciej!

19 Zjawisko nietrzeźwych kierowców- kary
Dziś prawo zezwala na karanie pijanych kierowców poprzez działania: - konfiskata samochodów, - wniosek o areszt tymczasowy, - upublicznianie zdjęć, - do 2 lat więzienia za jazdę, - do 12 lat więzienia za spowodowanie niebezpieczeństwa, Kary dla pijanych kierowców: - zatrzymanie za kierownicą - 2 lata, - potrącenie pieszych na chodniku lub przystanku - 12 lat - zabicie pieszego i potrącenie drugiego - 1,5 roku więzienia

20 !

21

22

23 Zagrożenia Wiadomo, czym grozi jazda po alkoholu. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że równie niebezpieczne jest prowadzenie samochodu po narkotykach! Dlaczego? Do prowadzenia pojazdu oprócz prawa jazdy, sprawnych rąk, nóg i oczu, potrzebny jest przede wszystkim sprawnie funkcjonujący mózg, który odpowiada za kontrolę i koordynację wszystkiego, co robimy. Aby bezpiecznie jechać, kierowca musi być w pełni skoncentrowany i szybko reagować na zmieniające się warunki drogowe. Alkohol i wszystkie narkotyki, z dopalaczami włącznie, zmieniają świadomość, zakłócając normalną pracę mózgu, a tym samym zmniejszają zdolność do bezpiecznego kierowania pojazdami. Prowadzenie samochodu po zażyciu narkotyków jest równie niebezpieczne jak jazda po wypiciu alkoholu!

24 Objawy Narkotyki mogą mieć różny wpływ na psychikę i samopoczucie człowieka. W zależności od zażytej substancji mogą opóźniać lub przyspieszać reakcję, zaburzać sposób myślenia i postrzegania otaczającej rzeczywistości.

25 Najczęściej występujące skutki
Do najczęściej występujących skutków zażywania narkotyków, które w istotny sposób wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów, należą: zniekształcenia wzrokowe (zaburzenia akomodacji, ostrości widzenia, szybkości reakcji, oceny odległości i skali, w groźniejszych przypadkach złudzenia wzrokowe i halucynacje) zniekształcenia słuchowe (zaburzenia ostrości słyszenia, lokalizacji źródła dźwięku, w groźniejszych przypadkach złudzenia i halucynacje słuchowe) zaburzenia koncentracji uwagi, koordynacji psychoruchowej ; w efekcie znaczne opóźnienie czasu reakcji, nieadekwatna do sytuacji pewność siebie z dramatycznie ograniczoną zdolnością do prawidłowej oceny ryzyka na drodze, wywołanie senności i zmęczenia lub ich spotęgowanie niepożądane objawy fizyczne (mdłości, zawroty głowy, skurcze i osłabienie mięśni, drżenie rąk, pocenie, przyspieszenie lub zwolnienie oddechu, kołatanie serca lub znaczne, niebezpieczne jego zwolnienie, uderzenia gorąca i zimna) zmienne emocje, drażliwość, skłonność do reakcji impulsywnych i agresywnych lub odwrotnie- lękowych zaburzenia psychotyczne - omamowo-urojeniowe, niezwykle groźne, jeśli pojawią się podczas prowadzenia pojazdu, stwarzają natychmiast sytuację zagrożenia życia!

26 Uwaga! Ten sam narkotyk na każdego może działać inaczej!
Ostateczny wpływ narkotyków na organizm pojedynczego człowieka jest w zasadzie niemożliwy do przewidzenia, a ponadto za każdym razem może być inny! Za jednym razem reakcja może być niezauważalna, kiedy indziej - z kompletem najgorszych możliwych objawów! Zależy to od wielu czynników - rodzaju substancji, zażytej dawki, cech psychofizycznych danej osoby, odporności w danym dniu, pogody, pory dnia, poziomu zmęczenia, nawet tego, co jedliśmy i piliśmy! Poza tym nigdy nie wiadomo z całą pewnością, co się zażywa, bo narkotyki mogą być mieszane z innymi groźnymi substancjami chemicznymi. Wszystkie narkotyki w znaczny sposób ograniczają zdolność prowadzenia pojazdów i mogą przyczynić się do tragedii na drodze.

27 Działanie UWAGA! Zażywanie jednych substancji z innymi, łączenie ich z alkoholem jest szczególnie niebezpieczne, gdyż efekty wzajemnych interakcji często są nieznane i mogą być nieoczekiwanie groźne. Także prowadzenie samochodu po tzw. „dopalaczach” jest bardzo niebezpieczne, gdyż jako substancje psychoaktywne upośledzają również funkcje motoryczne, zaburzają percepcję i świadomość, a niektóre z nich dodatkowo opóźniają czas reakcji, nawet bardziej niż alkohol!

28 Amfetamina - jazda bez znaków drogowych
Pobudza, daje pozorne poczucie poprawy koncentracji uwagi, „wyostrzenia zmysłów”, przez co zwiększa pewność siebie. Zaburza percepcję wzrokową i słuchową. Kierowcy pod jej wpływem mają skłonność do ryzykownej, brawurowej jazdy z ogromną prędkością. Faktycznie jednak ich uwaga jest rozproszona, dostrzegają nadmiar zbędnych dla prowadzenia pojazdu szczegółów i tracą zdolność do wybiórczego postrzegania istotnych szczegółów, jak na przykład znaki drogowe! W ich percepcję wkrada się chaos i przypadkowość związana z brakiem skoordynowanej wybiórczości. W takich okolicznościach nawet „normalna” prędkość pojazdu okazuje się dla kierowców zbyt trudna do opanowania. W skrajnych przypadkach doprowadza do zasłabnięcia i zapaści lub psychozy - stanów zagrożenia życia za kierownicą.

29 Marihuana, haszysz – hamulec dla zmysłów
Spowalnia i zniekształca odbiór bodźców wzrokowych i słuchowych, (najważniejszych dla kierowania pojazdem), zmienia nastawienie człowieka do świata poprzez euforię, apatię lub zobojętnienie - w efekcie łatwo i szybko podejmuje się „niekonwencjonalne” decyzje na drodze. Szybko doprowadza do wyczerpania uwagi i koncentracji, przynosi senność bez świadomości ryzyka zaśnięcia! W skrajnych okolicznościach wywołuje psychozę lub może doprowadzić do niewydolności krążeniowo-oddechowej.

30 Heroina – sen za kierownicą
Wywołuje zaburzenia akomodacji wzroku, a przez to niewydolność widzenia, szczególnie w nocy. Spowalnia także reakcje na bodźce słuchowe. Generalnie „otumania”, a przy większych dawkach sprowadza niemal do zera zdolność skupienia uwagi na czymkolwiek. Doprowadza do uczucia błogości lub zobojętnienia - także na sytuację na drodze! Pod jej wpływem nie potrafimy właściwie oceniać własnej prędkości jazdy, nie dostrzegamy większości szczegółów tego, co się dzieje na drodze. Zaśnięcie lub zasłabnięcie za kierownicą jest realne o każdej porze dnia i nocy.

31 Kokaina – fałszywa świadomość
Jej działanie na kierowcę jest podobne do amfetaminy, ale kokaina w jeszcze większym stopniu „oszukuje” świadomość kierowcy. Percepcja bodźców może być skrajnie chaotyczna i nie wybiórcza. Efekt: kierowca widzi kolor włosów i minę osoby w pojeździe, który właśnie mija, ale po drugiej stronie nie widzi znaku STOP! Kokaina zwiększa ciśnienie tętnicze, akcję oddechową, pracę serca. Słabszy organizm łatwo doprowadzi do zasłabnięcia i zapaści. Psychicznie daje poczucie wszechmocy i skłonność do ryzykownej, brawurowej jazdy, co na drodze może mieć opłakane skutki. Może także wywołać psychozę z bardzo realnie przeżywanymi urojonymi scenami. Wokół pojawiają się prześladowcy i zaczynają nas ścigać.

32 MDMA (ecstasy) – oszukana samoocena
Na kierowcę zadziała podobnie jak amfetamina. Daje poczucie sprawności nawet u osób skrajnie już wyczerpanych (częsta przyczyna zgonu z powodu „zamęczenia” organizmu). Może dawać kierowcy złudne wrażenie, że jest zdolny prowadzić, nawet gdy jest już zbyt zmęczony, by robić to w sposób bezpieczny.

33 LSD – złudzenia, omamy, urojenia
Szczególnie niebezpieczne ze względu na oferowane „odrealnienie”, poczucie obcości własnego ciała, złudzenia, omamy i urojenia. Bardzo silnie zaburza wszelką ocenę i analizę sytuacji na drodze na poziomie percepcji, przekazu i syntezy informacji. Stwarza jednoznaczne zagrożenie życia na drodze.

34 Skutki Każdy kierowca powinien pamiętać, że prowadząc po narkotykach:
naraża się na śmierć albo kalectwo do końca życia, może pozbawić życia lub spowodować kalectwo bliskich i przyjaciół, którzy jadą razem z nim, stwarza ogromne zagrożenie na drodze dla niewinnych uczestników ruchu, ponosi taką samą odpowiedzialność karną, jakby prowadził po alkoholu. Każdy pasażer powinien wiedzieć, że: kierowca prowadzący samochód po narkotykach zawsze stanowi śmiertelne zagrożenie wsiadając do samochodu z takim kierowcą, staje się moralnie współodpowiedzialny za to, co się może wydarzyć nie powinien wsiadać do samochodu, jeżeli podejrzewa, że kierowca brał jakiekolwiek narkotyki nie jest w stanie ocenić „na oko”, czy dany kierowca zachował zdolności prowadzenia pojazdu jeżeli uda mu się powstrzymać kierowcę od prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków, być może uratuje czyjeś życie lub zdrowie

35 Pamiętaj! Bezpieczny powrót z imprezy najlepiej zaplanować jeszcze przed imprezą. Jest to najlepsza gwarancja, że będziesz się bawić także na następnej.

36 Prawo Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków jest prawnie zabronione, a za popełnienie takiego czynu grożą takie same konsekwencje, jak w przypadku jazdy samochodem pod wpływem alkoholu. Przepisy kodeksu karnego przewidują identyczny zakres kar dla kierowców będących „pod wpływem środka odurzającego”, jak dla kierowców „w stanie nietrzeźwości”. Zgodnie z art. 178a kodeksu karnego, już samo prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, kto będąc pod wpływem środka odurzającego popełnia przestępstwo związane z ruchem drogowym powodując wypadek, w którym śmierć ponosi inna osoba lub doznaje ona poważnego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności i może trafić do więzienia nawet na 12 lat! Zgodnie z art. 42 kodeksu karnego, sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, jeżeli sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Jeżeli sprawca popełnił przestępstwo, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu i był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze!

37 Mity i fakty

38 Niektóre narkotyki nie wpływają negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdu
NIEPRAWDA! Nie ma takich narkotyków. Wszystkie narkotyki, z marihuaną i dopalaczami włącznie, zakłócają pracę zmysłów, zniekształcają zdolności do bezpiecznego kierowania pojazdami nawet najbardziej doświadczonych kierowców. W zależności od zażytej substancji, narkotyki mogą mieć różny wpływ na zdolności psychomotoryczne człowieka. Jedne opóźniają, inne przyspieszają reakcje, zmieniają sposób myślenia i postrzegania otaczającej rzeczywistości.

39 Kary za prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków są mniejsze niż po alkoholu
NIEPRAWDA! Nic bardziej błędnego! Zarówno kodeks karny, jak i kodeks wykroczeń przewidują dokładnie takie same kary za jazdę pod wpływem alkoholu, jak pod wpływem narkotyków. Zgodnie z art. 178a §1. kodeksu karnego - „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości (czyli po alkoholu) lub pod wpływem środka odurzającego (czyli narkotyku), prowadzi pojazd mechaniczny, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Jeżeli zaś ktoś prowadząc pod wpływem narkotyków spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym, może trafić do więzienia nawet na 12 lat.

40 Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest znacznie większym zagrożeniem niż po narkotykach
NIEPRAWDA! To jakby mówić, że gorzej jechać samochodem z niesprawnym układem kierowniczym, niż samochodem z niesprawnymi hamulcami. Kierowca pod wpływem narkotyków stwarza takie samo zagrożenie na drodze (a czasem dużo większe!), jak pod wpływem alkoholu.

41 Tylko kierowca ponosi odpowiedzialność za to, że prowadzi pod wpływem narkotyków
NIEPRAWDA! W sensie prawnym wprawdzie tak jest, bo art. 178a. § 1. kodeksu karnego mówi, że: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”, ale... Jeżeli taki kierowca wiezie pasażerów i spowoduje śmiertelny wypadek, to już przestaje być ważne, kto poniesie odpowiedzialność, tylko kto poniósł skutki prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków. Wyobraź sobie, że to Ty lub ktoś Ci bliski mógłby być tym pasażerem.

42 Leki uzależniające

43 Leki , które powodują uzależnienie u osób
zażywających te środki możemy podzielić na następujące kategorie : Leki nasenne Leki przeciwbólowe Leki przeciwlękowe Leki przeciwpsychotyczne

44 Leki nasenne Preparat farmakologiczny lub produkt spożywczy, mający za zadanie ułatwienie zaśnięcia osobom charakteryzującym się trudnościami z zasypianiem, częstym budzeniem się podczas snu czy zbyt krótkim okresem snu. Środek nasenny pochodzenia farmakologicznego z reguły jest dostępny w tabletkach, rzadziej w innej formie. Powoduje szybsze zasypianie i spokojniejszy głęboki sen. Stosowany jako środek zapobiegawczy może spowodować niekorzystne zmiany w podłożu fizycznym i psychicznym w organizmie a w skrajnym przypadku doprowadzić do uzależnienia. Przedawkowanie leków nasennych może prowadzić do śpiączki lub nawet śmierci.

45 Leki nasenne a ruch drogowy
 Zgodnie z mechanizmem działania leki z tej grupy osłabiają napięcie i pobudzenie psychoruchowe. Benzodiazepiny (BZD) o działaniu nasennym są obarczonej największym ryzykiem zaburzenia uwagi i koncentracji co jest efektem działania terapeutycznego leku. Wyniki badań epidemiologicznych jednoznacznie pokazują, że najczęstszą grupą leków, którą diagnozuje się u kierowców powodujących wypadki są właśnie BZD. Przeprowadzane badania oceniają zdolność kierowania samochodem u osób stosujących BZD w godzinach porannych, czyli około h po przyjęciu leku oraz w godzinach popołudniowych, czyli około h od podania leku. Wykazano, że BZD wpływają niekorzystnie na zdolności psychomotoryczne, jednak w przypadku BZD krótko-działających ich niekorzystny wpływ jest najbardziej widoczny w godzinach porannych, natomiast w przypadku BZD długo-działających efekt ten utrzymuje się aż do godzin wieczornych dnia następnego. W badaniach stymulowanych wykazano, że wiele BZD pogarsza wyniki badań koordynacji psychoruchowej poprzez wydłużenie czasu reakcji i upośledzenie prawidłowego poruszania gałki ocznej.

46 Leki przeciwbólowe Leki przeciwbólowe to grupa różnych środków przeciwbólowych, które wykazują zdolność zmniejszania lub hamowania odczuwania bólu. Do leków przeciwbólowych zaliczamy m.in. leki opioidowe.

47 Leki opioidowe Opioidy – grupa substancji działających na receptory opioidowe wliczając naturalnie występujące w ludzkim organizmie peptydy, (endorfiny, dynorfiny, enkefaliny) oraz leki opioidowe. Najważniejsze substancje opioidowe to: kodeina, morfina, heroina. Są one zaliczane także do opiatów ze względu na ich naturalne pochodzenie roślinne. Kodeina i morfina są szeroko stosowane w medycynie jako narkotyczne środki w zwalczaniu silnego bólu. Najczęściej są one stosowane, gdy inne leki opioidowe (słabsze) nie dają efektu. Morfina najczęściej stosowana jest przy i po zabiegach operacyjnych oraz w bólach nowotworowych u pacjentów w stanie agonii, kodeina natomiast jest stosowana jako substytut morfiny (środek zastępczy) o podobnym do niej działaniu, lecz około dwukrotnie słabszym. Heroina ze względu na silne właściwości uzależniające jest substancją nielegalną (z wyjątkiem stosowania w Anglii w przypadkach nieskuteczności morfiny).

48 Leki przeciwbólowe a ruch drogowy
Ból sam w sobie jest czynnikiem, który negatywnie wpływa na naszą koncentrację. Istnieje niewiele badań oceniających wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych i paracetamolu na zdolność psychomotoryczną i koordynację ruchową. Do tej pory nie udowodniono, aby leki z tej grupy wpływały niekorzystnie na koncentrację i prawidłową koordynację ruchów. Inaczej jest w przypadku opioidowych leków przeciwbólowych, gdzie prowadzonych jest szereg badań pod tym kątem i co więcej część leków jest bezwzględnie zakazana podczas prowadzenia samochodu (np. morfina, tramadol, fentanyl). Zaburzają one sprawne funkcjonowanie mózgu, czego efektem jest spadek koncentracji, trudność w podejmowaniu decyzji oraz wydłużenie czasu reagowania.

49 Leki przeciwlękowe Grupa leków psychotropowych o zróżnicowanej
budowie chemicznej, które przez działanie polegające na przekazaniu impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym powodują działanie zmniejszające lęk, niepokój, napięcie emocjonalne i objawy somatyczne towarzyszące tym stanom. Większość leków z tej grupy dodatkowo ma też działanie uspokajające i nasenne. W mechanizmie działania leków przeciwlękowych istotną rolę odgrywa wpływ na przekaźnictwo GABA - ergiczne i serotoninergiczne w ośrodkowym układzie nerwowym.

50 Leki przeciwlękowe a ruch drogowy
Do leków o działaniu przeciwlękowym należą benzodiazepiny (BZD), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (TLPD) oraz selektywne inhibitory wychwytu serotoniny (SSRI). Zarówno BZD, jak i TLPD już po pojedynczej dawce istotnie zaburzają koncentrację i szybkość reagowania. Co więcej, BZD o działaniu przeciwlękowym w większym stopniu zaburzają aktywność psychomotoryczną niż BZD o działaniu nasennym, ponieważ przerwa między przyjęciem leku a prowadzeniem samochodu jest krótsza (11 h vs. 1 h). Zjawisko tolerancji rozwija się bardzo wolno i nawet po tygodniu przyjmowania leki te nadal istotnie upośledzają zdolność psychomotoryczną pacjenta. Leki nasenne wpływają na sprawność psychoruchową kierowców poprzez wywoływanie takich objawów jak senność, znużenie, nadmierna sedacja, zaburzenia dotyczące oceny odległości, zaburzenia widzenia, zawroty głowy oraz zmniejszenie napięcia mięśniowego i związane z tym wydłużenie czasu reakcji.

51 Leki przeciwpsychotyczne
 Leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych głównie schizofrenii oraz innych psychoz, w przebiegu których występują objawy wytwórcze: urojenia, omamy, zaburzenia aktywności, uczuciowości, świadomości. Działają silnie uspokajająco poprzez hamowanie aktywności komórek nerwowych wpływając na ich procesy oddechowe, głównie komórek powiązanych z dopaminą(receptor D2) i serotoniną, w mniejszym stopniu z adrenaliną, a także z histaminą i w niektórych przypadkach acetylocholiną. Leki te nie wywołują efektu narkotycznego, czyli nie mogą doprowadzić do uzależnienia, ale wiele z nich potęguje działanie narkotyków i alkoholu etylowego (pomimo tego, niektóre są lub były stosowane w terapiach odwykowych, m.in. w celu przerwania efektu działania narkotyku np. chlorpromazyna (używana w celu przerwania działania LSD). Głównym zastosowaniem neuroleptyków są psychozy z objawami osiowymi (np. autyzm), jak też z objawami wytwórczymi (urojenia, halucynacje), pomocniczo w depresji, bezsenności (szczególnie w postaci z objawami psychotycznymi) i w celu zwalczenia myśli samobójczych.

52 Leki przeciwpsychotyczne a ruch drogowy
Leki o działaniu wyciszającym upośledzają prawidłowy osąd sytuacji oraz ograniczają spostrzegawczość i szybkość reagowania, z kolei leki pobudzające powodują zmniejszenie koncentracji. Koncentracja i szybkość reagowania jest szczególnie zaburzona w pierwszym tygodniu stosowania trój cyklicznych leków przeciwdepresyjnych. Niekorzystny efekt słabnie już po tygodniu terapii. W przeciwieństwie do TLPD, selektywne inhibitory wychwytu serotoniny (SSRI, np. venlafaksyna) nie mają tak istotnego wpływu na zdolność psychomotoryczną pacjentów.

53 Skutki uzależnienia od leków wszelkiego rodzaju
Lek powoduje przestrojenie czynności psychicznych oraz somatycznych do tego stopnia , że nagłe przerwanie jej stosowania wywołuje duże zaburzenia czynności organizmu zwane objawami abstynencji . Najczęściej i najszybciej wytwarza się zależność psychiczna od leku , rzadziej i później zależność fizyczna (somatyczna). Uzależnienie fizyczne zmienia funkcjonowanie organizmu na tyle, że nagłe odstawienie leku powoduje zmiany pracy narządów Wewnętrznych np. zaburzenia ciśnienia krwi, czynności serca, układu oddechowego, układu pokarmowego.


Pobierz ppt "Wpływ używek na wypadkowość na drogach. ALKOHOL. NARKOTYKI. LEKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google