Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Wo ź niakowski Marcin Kok „Pierwszym warunkiem nie ś miertelno ś ci jest ś mier ć.” Stanis ł aw Jerzy Lec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Wo ź niakowski Marcin Kok „Pierwszym warunkiem nie ś miertelno ś ci jest ś mier ć.” Stanis ł aw Jerzy Lec."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Wo ź niakowski Marcin Kok „Pierwszym warunkiem nie ś miertelno ś ci jest ś mier ć.” Stanis ł aw Jerzy Lec

2  O Katyniu O Katyniu  Zbrodnia Katyńska Zbrodnia Katyńska  Katyń jako część „Golgoty Wschodu” Katyń jako część „Golgoty Wschodu”  Bibliografia Bibliografia

3 Katyń, ros. Катынь – miejscowość w Rosji, 18 km na zachód od Smoleńska, nad Dnieprem. W pobliskim lesie zwanym Lasem katyńskim, w uroczysku Kozie Góry (Козьи Горы) (w Polsce zwane Kosogory, prawdopodobnie na postawie zniekształconej fonetycznie przez Niemców rosyjskiej nazwy. Od lat 30. XX wieku dokonywano masowych mordów na ofiarach czystek politycznych Stalina, w tym również zbrodni katyńskiej na internowanych polskich oficerach. Miejsce zbrodni leży znacznie bliżej osady Gniezdowo niż Katynia.

4  Wstęp do wydarzeń Wstęp do wydarzeń  Zagłada Zagłada  Utajanie prawdy Utajanie prawdy  Filmy dokumentalne o Katyniu Filmy dokumentalne o Katyniu

5 Zbrodni dokonano na części oficerów jednostek Wojska Polskiego uprzednio, w czasie kampanii wrześniowej 1939 r., operujących na wschodnich obszarach II Rzeczypospolitej. Po uzgodnionej z hitlerowską III Rzeszą agresji sowieckiej 17 września 1939 r. zostali oni rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną i NKWD w utworzonym systemie obozów. W wyniku rozlicznych działań mających miejsce do marca 1940 r., m.in. przemieszczeń, wyselekcjonowaniu osób gotowych do współpracy, aresztowaniach w obozach, praktycznie wszystkich polskich oficerów przetrzymywanych w ZSRR – ok. 15 tysięcy, skupiono w trzech obozach specjalnych: kozielskim, ostaszkowskim i starobielskim. Przez jakiś czas tylko te fakty były pewne, gdyż od wiosny 1940 roku oficerowie nie dawali znaków życia, w szczególności ich rodziny przestały otrzymywać od nich korespondencję. Ustalenia wykonane począwszy od roku 1943 r. były przemilczane lub odrzucane przez ZSRR. Schyłek i rozpad tego państwa pozwolił poznać w pełni przebieg wydarzeń i ich dowody podane poniżej.

6 5 marca 1940 r. Ławrientij Beria – Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR skierował do Józefa Stalina notatkę nr 794/B (794/Б), w której po zdefiniowaniu, że polscy jeńcy wojenni (14 736 osób – w tym 97% Polaków) oraz więźniowie w więzieniach Zachodniej Białorusi i Ukrainy (18 632 osób, z tego 1207 oficerów – w tym ogółem 57% Polaków) stanowią "zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy radzieckiej", stwierdził, że NKWD ZSRR uważa za uzasadnione:  Rozstrzelanie 14 700 jeńców i 11 000 więźniów, bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia,  Zlecenie rozpatrzenie spraw i podejmowanie decyzji trójce w składzie: Wsiewołod Mierkułow (wpisany odręcznie prawdopodobnie przez Stalina powyżej skreślonego nazwiska Berii), Bogdan Kobułow, Leonid Basztakow.  Notatka posiada cztery zatwierdzające podpisy: Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana, oraz dopiski – Kalinin – za, Kaganowicz – za. Zgodnie z notatką Biuro Polityczne KC WPK (b) tego dnia wydało decyzję nr P13/144 z zaproponowaną przez Berię treścią. 14 marca w gabinecie Bogdana Kobułowa, szefa Głównego Zarządu Gospodarczego NKWD, odbyła się narada. Uczestniczyło w niej kilkanaście osób, wśród nich szefowie Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego, kalinińskiego i charkowskiego, ich zastępcy oraz komendanci wojskowi zarządów obwodowych NKWD. To im wówczas zlecono wymordowanie jeńców. 22 marca Beria wydał rozkaz nr 00350 "O rozładowaniu więzień NKWD USRR i BSRR" – w tych więzieniach większość więźniów stanowili polscy oficerowie i policjanci. 1 kwietnia z Moskwy wyszły trzy pierwsze listy – zlecenia skierowane do obozu ostaszkowskiego. Zawierały nazwiska 343 osób i były początkiem akcji "rozładowania obozów".

7 Lavrenty Pavlovich Beria Politbiuro Komitetu Centralnego Lazar Moiseevich Kaganovich Mikhail Ivanovich Kalinin Szef NKWD Anastas Ivanovich Mikoyan Vyacheslav Mikhailovich Molotov Kliment Yefremovich Voroshilov Na zebraniu Politbiura Komitetu Centralnego 5 marca, 1940, jego członkowie glosowali jednomyślnie za zaleceniem NKWD, aby 25 700 obywateli polskich zostało straconych Egzekucje rozpoczęto 5 kwietnia, 1940

8  Było 5 miejsc zbrodni, gdzie mordowano radzieckich więźniów:  Katyń - 4410 zamordowanych z obozu w Kozielsku. Dowożono ich pociągami do stacji Gniazdowo, skąd byli przewożeni na miejsce zbrodni autobusami. Wiązano im ręce oraz zakładano worek na głowę, a następnie zabijano ich strzałem w tył głowy z bardzo bliskiej odległości.  Charków – pl. Dzierżyńskiego 3, siedziba obwodowego NKWD. 3739 zamordowanych z obozu starobielskiego. Jeńcy docierali pociągami do stacji Charków, a następnie przewożono ich do więzienia NKWD. Zabijano ich w podobny sposób jak w lesie katyńskim.  Kalinin (obecnie Twer) – ul. Sowiecka 3, siedziba obwodowego NKWD. 6413 zamordowanych z obozu ostaszewskiego.  Kijów - ul. Korolienki 17. 3435 zamordowanych więźniów z Zachodniej Ukrainy.  Mińsk - ul.Lenina 17. 3870 zamordowanych więźniów z Zachodniej Białorusi. „Nieunikniona ś mier ć jednako wisi nad wszystkimi.” Simonides

9 W dniu 13 kwietnia 1943 roku o godzinie dziewiątej piętnaście rano czasu nowojorskiego radio w Berlinie nadaje następującą wiadomość: „Ze Smoleńska donoszą wiadomość, że miejscowa ludność wskazała władzom niemieckim miejsce tajnych masowych egzekucji, wykonywanych przez bolszewików, podczas których wymordowano 10000 polskich oficerów. Władze niemieckie udały się do miejscowości Kosogory, będącej sowieckim uzdrowiskiem, położonym o 16 kilometrów na zachód od Smoleńska, gdzie dokonano strasznego odkrycia. Znaleziono dół mający 28 metrów długości i 16 metrów szerokości, w którym znaleziono 3000 ciał ułożonych w 12 warstwach. Wszystkie ciała były w pełnych mundurach wojskowych”. Prace przy wydobywaniu i identyfikacji zwłok zakończyły się 7 czerwca 1943 roku. „Ofiara bierze zawsze udzia ł w zbrodni. I to negatywny!” Stanis ł aw Jerzy Lec

10 Z wydobytych 4143 zwłok, 2815 zostało bez zastrzeżeń zidentyfikowanych. Identyfikacja nastąpiła na podstawie odnalezionych w kieszeniach dowodów osobistych, metryk urodzenia, oraz innych, względnie osobistych korespondencji. Ubiór zwłok nie pozostawiał wątpliwości – byli to żołnierze polscy. Spośród nie utożsamionych zwłok znaczna ich część została rozpoznana przez Polski Czerwony Krzyż. Podział według stopni wypada następująco: generałów – 2 pułkowników – 12 podpułkowników – 50 majorów – 165 kapitanów – 440 poruczników – 542 podporuczników – 930 płatniczych – 2 chorążych – 8 podoficerów – 2 rozpoznani jako oficerowie – 101 rozpoznani jako mundurowi – 1440 lekarze – 146 weterynarze – 10 duchowni – 1 cywilni – 221 tylko nazwiska ustalone – 21 całkiem nierozpoznani – 50 „Rado ś nie ś my ż ycie przyj ę li i ś mier ć przyjmiemy rado ś nie.” Jan Kasprowicz (1860 - 1926)

11 W 1944 sfabrykowano dowody mające służyć oskarżeniu Niemców o tę zbrodnię. Mimo wysiłków sowieckich nie włączono tych pomówień do aktu oskarżenia w procesie Norymberskim. Mówienie prawdy o tych wydarzeniach kończyło się szykanami komunistycznej administracji, a czasami prześladowaniem przez SB. Władze PRL podtrzymywały sowiecką wersję wydarzeń aż do 1990, gdy władze rosyjskie zdecydowały się przyznać, że mordu w lesie katyńskim, jak również eksterminacji pozostałych grup oficerów dokonało wiosną 1940 roku NKWD. „Prawdziwy m ę czennik to ten, któremu i tego tytu ł u odmawiaj ą.” Stanis ł aw Jerzy Lec

12 Film pochodzi ze zbiorów S.F. „Kronika” Możliwe jest wystąpienie problemów z odtworzeniem filmu. Należy wtedy jeszcze raz otworzyć slajd (najlepiej poprzez powrót do poprzedniego slajdu i stamtąd wybranie przycisku przejścia do następnego slajdu) lub uruchomić go tutajtutaj

13 Film pochodzi ze zbiorów niemieckich i został nakręcony w 1943 r. (film w języku niemieckim) Możliwe jest wystąpienie problemów z odtworzeniem filmu. Należy wtedy jeszcze raz otworzyć slajd (najlepiej poprzez powrót do poprzedniego slajdu i stamtąd wybranie przycisku przejścia do następnego slajdu) lub uruchomić go tutajtutaj

14 „(...) Otwarte pozostaje pytanie czy na,,Golgotę Wschodu" powinniśmy patrzeć wyłącznie przez pryzmat zbrodni katyńskiej? Czy termin ten nie powinien odnosić się do całości zbrodni popełnionych na ludności polskiej zamieszkującej wschodnie tereny Polski?” Liliana Narkowicz,,Siła w cierpieniu" Golgota Wschodu, świadectwa, wspomnienia, dzienniki, opowiadania tych bądź o tych, którzy przeżyli martyrologię w łagrach sowieckich (od 1940): Katyń, Starobielsk, Miednoje, Kołyma, Workuta, Wyspy Sołowieckie, Kazachstan, Syberia.

15 http://www.polonica.net/KATYN_zbrodnia_ludobojstwa.h tm http://www.wikipedia.pl http://www.youtube.com (filmy)


Pobierz ppt "Piotr Wo ź niakowski Marcin Kok „Pierwszym warunkiem nie ś miertelno ś ci jest ś mier ć.” Stanis ł aw Jerzy Lec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google