Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

70 Rocznica Zbrodni Katyńskiej Przygotowanie: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Wincentego Stysia w Świdnicy mgr Arkadiusz Jackowiak Agnieszka Jadczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "70 Rocznica Zbrodni Katyńskiej Przygotowanie: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Wincentego Stysia w Świdnicy mgr Arkadiusz Jackowiak Agnieszka Jadczyk."— Zapis prezentacji:

1 70 Rocznica Zbrodni Katyńskiej Przygotowanie: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Wincentego Stysia w Świdnicy mgr Arkadiusz Jackowiak Agnieszka Jadczyk

2 "O pewnym brzasku w katyńskim lasku strzelali do nas Sowieci..."

3 Wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r. przez NKWD na wiosn ę tego roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR prawie 19 tys. je ń ców wojennych – polskich oficerów – w tym pochodz ą cych z rezerwy.

4 Dnia 23 sierpnia 1939 r. ministrowie spraw zagranicznych Rzeszy Niemieckiej i ZSRR, Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, podpisali w imieniu rządów swoich krajów jawny protokół - traktat o nieagresji i ściśle tajny protokół dodatkowy, który dzielił terytorium Polski i innych krajów Europy Środkowej między obu sojuszników. Pakt Ribbentrop-Mołotow dawał Hitlerowi wolną rękę w wypadku agresji na Polskę. Podpisanie paktu: Mołotow (siedzi), za nim Ribbentrop, obok w jasnym mundurze Stalin Tajny protokół

5 Wkroczenie wojsk sowieckich 17 września 1939 r. sytuacja Polski stała się katastrofalna, gdy na jej terytorium wkroczyła Armia Czerwona, łamiąc wcześniej zawarte układy. Sowieci realizowali tym samym postanowienia zawarte w tajnym protokole traktatu Ribbentrop - Mołotow. Józef Stalin stał się wspólnikiem Hitlera.

6 Polscy żołnierze- jeńcy wojenni konwojowani przez Armię Czerwoną do kolejowych punktów załadunku za granicą polsko-sowiecką

7 Polscy żołnierze w niewoli sowieckiej

8 W wyniku rozlicznych działań mających miejsce do marca 1940 r., m.in. przemieszczeń, wyselekcjonowaniu osób gotowych do współpracy, aresztowaniach w obozach, praktycznie wszystkich polskich oficerów przetrzymywanych w ZSRR – ok. 15 tysięcy, skupiono w trzech obozach specjalnych: -kozielskim -ostaszkowskim -starobielskim W wyniku rozlicznych działań mających miejsce do marca 1940 r., m.in. przemieszczeń, wyselekcjonowaniu osób gotowych do współpracy, aresztowaniach w obozach, praktycznie wszystkich polskich oficerów przetrzymywanych w ZSRR – ok. 15 tysięcy, skupiono w trzech obozach specjalnych: -kozielskim -ostaszkowskim -starobielskim

9 List wysłany przez niezidentyfikowanego więźnia z Kozielska do rodziny w Warszawie.

10 5 marca 1940 r. szef NKWD Ławrientij Beria skierował do Stalina notatkę, w której stwierdził, że polscy jeńcy stanowią zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy radzieckiej. NKWD – stwierdzał dalej Beria – uważa za uzasadnione rozstrzelanie 14, 7 tys. oficerów i 11 tys. więźniów bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa a aktu oskarżenia. Ławrientij Beria Józef Stalin

11 Pierwsza strona dokumentu-decyzji o wyroku na polskich oficerach.

12 Na podstawie przygotowanych przez NKWD list polskich oficerów tworzono konwoje, które pieszo, wagonami lub ci ęż arówkami docierały na miejsca zbrodni. Cz ęść je ń ców zabijano w lesie nad wcze ś niej przygotowanymi dołami, gdzie ich grzebano, układaj ą c zwłoki po kilka warstw. Cz ęść mordowano w wi ę zieniach NKWD, a ciała przewo ż ono ci ęż arówkami do masowych grobów. Ocalało jedynie 395 wi ęź niów… Miejsca zbrodni: -Katyń -Charków -Kalinin -Kijów -Mińsk

13 Stacja Gniezdowo Tu rozładowywano transporty z wi ęź niami Kozielska, których nast ę pnie ci ęż arówkami przewo ż ono na miejsce ka ź ni w lasku katy ń skim. Stacja Gniezdowo Tu rozładowywano transporty z wi ęź niami Kozielska, których nast ę pnie ci ęż arówkami przewo ż ono na miejsce ka ź ni w lasku katy ń skim.

14 Oficerowie z Kozielska zostali zabici w Katyniu. Część z nich zamordowano w siedzibie NKWD w Smoleńsku, a ciała przewieziono do katyńskiego lasu. Oficerów z obozu starobielskiego mordowano w siedzibie NKWD w Charkowie, a zwłoki przewożono nocą do lasu obok wioski Piatichatki pod Charkowem. Więźniów obozu ostaszkowskiego zabijano w siedzibie NKWD w Kalininie, a ciała grzebano w położonej niedaleko miejscowości Miednoje. W Kijowie zabito więźniów z zach. Ukrainy (pochowano prawdopodobnie w Bykowni), w Mińsku więźniów z zach. Białorusi (pochowani prawdopodobnie w Kuropatach).

15 Po wykonaniu obj ę tych tajemnic ą pa ń stwow ą masowych zabójstw nast ą piła cisza – do rodzin zamordowanych przestała nadchodzi ć korespondencja, wysyłana – wracała, a wszelkie próby uzyskania informacji na temat bliskich ko ń czyły si ę niepowodzeniem. Tak ż e polskie władze emigracyjne po nawi ą zaniu stosunków dyplomatycznych z ZSRR rozpocz ę ły poszukiwania tysi ę cy zaginionych oficerów, po których ś lad zagin ą ł. Nie przyniosły one ż adnych rezultatów. Stalin w rozmowie z premierem rz ą du emigracyjnego gen. Władysławem Sikorskim w grudniu 1941 r. stwierdził, ż e poszukiwani oficerowie zapewne uciekli do Mand ż urii. Gen. Władysław Sikorski w rozmowie ze Stalinem podczas wizyty w ZSRR

16 Przypuszcza się, iż rozkaz zabicia polskich oficerów to efekt osobistej zemsty Stalina za porażkę w wojnie 1920 r. oraz odwet za zamiar wysłania polskich jednostek wojskowych do walczącej z sowiecką agresją Finlandii. Przypuszcza się, iż rozkaz zabicia polskich oficerów to efekt osobistej zemsty Stalina za porażkę w wojnie 1920 r. oraz odwet za zamiar wysłania polskich jednostek wojskowych do walczącej z sowiecką agresją Finlandii. Najbardziej jednak prawdopodobny motyw to chęć pozbawienia narodu polskiego warstwy przywódczej, elity intelektualnej, której przedstawicielami byli zamordowani. Świadczy o tym także fakt, iż na podstawie korespondencji, która tak nagle ustała na wiosnę 1940 r., NKWD sporządziło listę adresową wrogów Związku Radzieckiego. Najbardziej jednak prawdopodobny motyw to chęć pozbawienia narodu polskiego warstwy przywódczej, elity intelektualnej, której przedstawicielami byli zamordowani. Świadczy o tym także fakt, iż na podstawie korespondencji, która tak nagle ustała na wiosnę 1940 r., NKWD sporządziło listę adresową wrogów Związku Radzieckiego.

17 -22 czerwca 1941 r. wojska niemieckie rozpoczęły wojnę z ZSRR. -13 kwietnia 1943 r. berlińskie radio podało komunikat o odkryciu w lesie katyńskim masowych grobów polskich oficerów. -22 czerwca 1941 r. wojska niemieckie rozpoczęły wojnę z ZSRR. -13 kwietnia 1943 r. berlińskie radio podało komunikat o odkryciu w lesie katyńskim masowych grobów polskich oficerów. Prace nad grobami

18 Ekshumacji dokonano w 8 masowych katyńskich grobach. Do 3 czerwca 1943 r. wydobyto ponad 4100 ciał, z których 2800 zidentyfikowano. Badania przeprowadzone przez zespół naukowców z kilku krajów wykazały, że zbrodnia została dokonana wiosną 1940 r. przez Sowietów. W odpowiedzi na te zarzuty władze sowieckie winą za zbrodnię katyńską obarczyły Niemców. Masowy grób oficerów

19 Węzeł katyński-ręce związane na plecach ofiary

20 Poło ż enie o ś miu masowych grobów znalezionych przez mi ę dzynarodow ą komisje w 1943 roku.

21 Polskie władze emigracyjne, chcąc wyjaśnić, kto odpowiada za mordy na polskich oficerach, poprosiły o pomoc MCK. Reakcją Sowietów na ten krok było zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem generała Sikorskiego w kwietniu 1943 r. Niestety, Polacy nie uzyskali wsparcia ze strony sojuszników zachodnich. Władze brytyjskie i amerykańskie doradzały polskiemu rządowi umiar i wstrzemięźliwość w oskarżeniach, mając na uwadze sojusz z ZSRR w wojnie z Niemcami oraz chęć jak najszybszego pokonania wspólnego wroga i zakończenie wojny.

22 W czasach PRL-u temat zbrodni katyńskiej był celowo przemilczany, a jeśli się pojawiał, to prawda była fałszowana. Oficjalna propaganda komunistyczna podtrzymywała stalinowską wersję, która odpowiedzialnością za zbrodnię obarczała Niemcy…

23 Pomimo potwierdzenia i uznawania począwszy od 1990 roku przez najwyższe władze rosyjskie za winnych zbrodni katyńskiej ówczesnych władz stalinowskich oraz ujawnienia najbardziej tajnych dokumentów w Rosji pojawiały się opinie negujące to i w dalszym ciągu obwiniające Niemców.

24 Ściana pamięci na cmentarzu katyńskim Katyń – symboliczny zarys masowych mogił (widok współczesny)

25 "Kula w tył głowy i bezimienna mogiła w brzozowym lasku. Czaszki z przestrzeloną potylicą, chciwe ręce przeszukujące kieszenie płaszczy i mundurów. Mordercy jedzący w stołówce NKWD łyżkami wódkę z talerza zamiast zupy."

26 Dyskusja – prowadzą wychowawcy klas 1.Zbrodnia katyńska – ludobójstwo czy przedawnione morderstwo stalinowskie? 2.Różnice w postrzeganiu zbrodni dzisiaj w RP i po 1945 r. w Polsce Ludowej.


Pobierz ppt "70 Rocznica Zbrodni Katyńskiej Przygotowanie: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Wincentego Stysia w Świdnicy mgr Arkadiusz Jackowiak Agnieszka Jadczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google