Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykład 1. Firma rozpatruje projekt inwestycyjny charakteryzujący się następującymi przepływami pieniężnymi (w zł): CF 0 = -160 000 CF 1 = 60 000 CF 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykład 1. Firma rozpatruje projekt inwestycyjny charakteryzujący się następującymi przepływami pieniężnymi (w zł): CF 0 = -160 000 CF 1 = 60 000 CF 2."— Zapis prezentacji:

1 Przykład 1. Firma rozpatruje projekt inwestycyjny charakteryzujący się następującymi przepływami pieniężnymi (w zł): CF 0 = CF 1 = CF 2 = CF 3 = Przewiduje się, że w przyszłości ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej będzie się zmniejszało. Dlatego też stopa dyskontowa będzie różna w kolejnych latach i wyniesie odpowiednio: w roku pierwszym – 12% w roku drugim – 10% w roku trzecim – 8%

2 Rozwiązanie NPV = NPV = , (1+0,12) ∙ (1+0,10) (1+0,12) ∙ (1+0,10) ∙ (1+0,08)

3 Przykład 2. Przedsiębiorstwo bierze pod uwagę realizację jednego z dwóch projektów inwestycyjnych Xi Y o różnym rozkładzie przepływów pieniężnych (w zł). Obydwa projekty charakteryzują się taką samą wymaganą stopą zwrotu r = 10%. Wartości bieżące netto NPV w przypadku każdego z tych projektów wynoszą NPV X = 108,26 NPV Y = 90,90 Wewnętrzne stopy zwrotu dla tych dwóch projektów wynoszą: IRR X = 32,32% IRR Y = 39,09% Decydując się na wybór jednego z dwóch projektów, X lub Y warto ustalić stopę dyskontową,począwszy od której projekt X generuje wyższą wartość NPV. Stopa ta znajduje się w punkcie przecięcia się krzywych ilustrujących zależności między NPV a IRR. RokProjekt AProjekt B

4 Punkt zrównania się wartości NPV wyznacza się za pomocą układu dwóch równań. Wartości NPV dla projektów X i Y są odpowiednio równe: NPV X = , NPV Y = , 140 ( 1+r) (1+r) (1+r) (1+r) 2

5 Te dwa równania przyrównuje się do siebie, gdyż w punkcie przecięcia się krzywych, wartości bieżące netto są równe, a więc: NPV X = NPV Y 140 (1+r) (1+r) 2 += (1+r) (1+r) (1+r) (1+r) 2 = 0 Poszukiwana stopa dyskontowa jest wewnętrzną stopą zwrotu dla powyższych przepływów. Jest ona równa20%. Dla tej stopy obydwa projekty generują równe wartości NPV, czyli są jednakowo efektywne.

6 Dla kosztów kapitału w przedziale: 0 – 20,00% wybiera się projekt X, gdyż generuje wyższą wartość NPV, 20,00% - 39,09% wybiera się projekt Y, gdyż generuje wyższą wartość NPV, Powyżej 39,09% odrzuca się obydwa projekty, gdyż koszt kapitału jest wyższy od wewnętrznej stopy dla każdego z nich.

7 PI - Profitability Index ∑ CF n Wskaźnik rentowności jest pomocny przy dokonywaniu wyborów inwestycyjnych, gdyż umożliwia wybór projektu, który z jednostki wydatków daje największą wartość wpływów. PI = ∑ CF o gdzie: PI – wskaźnik rentowności ∑ CF n - suma wartości bieżącej wpływów z projektu inwestycyjnego, ∑ CF o – suma wartości bieżącej wydatków na projekt inwestycyjny

8 Przykład 3. Firma stoi w obliczu wyboru dwóch projektów A i B, które mają być eksploatowane w ciągu jednego roku. Wymagana stopa zwrotu z tych projektów wynosi 10%. Rozkład w czasie przepływów pieniężnych (w zł) dla obydwu projektów przedstawia się następująco: RokProjekt A CF i Projekt B CF i

9 PI A = = 272,73% PI B = = 181,82% Z punktu widzenia wskaźnika rentowności (PI) projekt A jest korzystniejszy, gdyż daje większy efekt z jednostki poniesionych nakładów. Pozwala on realizować stopę zwrotu netto w wysokości 173%, w porównaniu z 82% z projektu B. 600 ∙ (1+0,1) ∙ 1 (1+0,1) 1000

10 Jednocześnie trzeba zauważyć, że projekt B, mimo iż charakteryzuje się mniejszą efektywnością z jednostki nakładów, daje większą nadwyżkę z całego przedsięwzięcia. NPV A = ∙ NPV B = ∙ 1 1+0,1 = 345, ,1 = 818,18

11 Długość okresu eksploatacji może wpłynąć na efektywność projektu. Porzucając projekt wcześniej, rezygnuje się z osiągania operacyjnych przepływów pieniężnych, ale jednocześnie osiąga się większą wartość likwidacyjną eksploatowanych aktywów, które można upłynnić. Wówczas w miejsce utraconych przepływów operacyjnych uzyskuje się dodatkowe korzyści z wcześniejszej wyprzedaży aktywów. Podejmując decyzję o wcześniejszym porzuceniu projektu, warto rozważyć, które z tych korzyści przeważają.

12 Przykład 4. Firma rozważa projekt inwestycyjny o następującej strukturze czasowej przepływów pieniężnych (w zł): CF 0 = -600 CF 1 = 280 CF 2 = 240 CF 3 = 140

13 Jeżeli projekty inwestycyjne zostaną w kolejnych latach porzucone, to na koniec tych lat uzyska się następujące wpływy netto z wyprzedaży: TV 1 = 400 TV 2 = 260 TV 3 = 40 Stopa dyskontowa r wynosi 10%.

14 Przy założeniu, że eksploatacja projektu inwestycyjnego będzie trwała pełne trzy lata, wartość bieżąca netto wyniesie: NPV 3 = ,1 240 (1+0,1) (1+0,1) 3 40 (1+0,1) 3 =

15 Ujemna wartość NPV stanowi wstępny sygnał, skłaniający do odrzucenia projektu. Należałoby rozważyć, jaka wartość bieżąca netto zostanie wygenerowana przy założeniu różnych okresów eksploatacji projektu. Dla dwóch lat eksploatacji otrzymujemy: NPV 2 = = Dla jednego roku eksploatacji otrzymujemy: Najbardziej korzystnym okresem użytkowania są …….lata, gdyż projekt w tym czasie generuje największą wartość bieżącą netto ,1 240 (1+0,1) (1+0,1) NPV 1 = , ,1


Pobierz ppt "Przykład 1. Firma rozpatruje projekt inwestycyjny charakteryzujący się następującymi przepływami pieniężnymi (w zł): CF 0 = -160 000 CF 1 = 60 000 CF 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google