Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zbieg wykroczeń oraz zbieg przepisów ustawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zbieg wykroczeń oraz zbieg przepisów ustawy"— Zapis prezentacji:

1 Zbieg wykroczeń oraz zbieg przepisów ustawy
Wykład VII Zbieg wykroczeń oraz zbieg przepisów ustawy dr Katarzyna Łucarz

2 zbieg przepisów ustawy ( art. 9 § 1 k.w.)
JEDEN CZYN Jedno wykroczenie zbieg przepisów ustawy ( art. 9 § 1 k.w.) Rzeczywisty np. art. 88 i 95 k.w. Pozorny Reguły wyłączania wielości ocen: -reguła specjalności ( np. art. 67 k.w. jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisu ogólnego z art. 124 § 1 k.w. ) - reguła konsumpcji np. art. 90 k.w. pochłania art. 91 k.w. - reguła subsydiarności np. art. 165 k.w.

3 ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY
Jeden czyn wyczerpuje znamiona dwóch lub więcej przepisów prawa wykroczeń POZORNY ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY Występuje , gdy czyn sprawcy wyczerpuje wprawdzie znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach , ale na podstawie wykładni reguł prawa , właściwa jest interpretacja tylko z jednego przepisu RZECZYWISTY ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY Występuje , gdy czyn narusza co najmniej dwa przepisy ustawy , a nie zachodzi zjawisko wyłączania lub pochłaniania jednego przepisu przez drugi ( np. art. 88 i 95 k.w. ) Polega na ukaraniu sprawcy wykroczenia na podstawie przepisu przewidującego najsurowszą karę samoistną , co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów. Jeżeli kary są równe, wybiera się ten przepis, który najlepiej charakteryzuje czyn sprawcy. ZASADA ELIMINACJI art. 9 § 1 k.w.

4 DWA LUB WIĘCEJ CZYNÓW Rzeczywisty zbieg wykroczeń
Pozorny zbieg wykroczeń Jednorodzajowy (np. sprawca popełnił kilka drobnych kradzieży Wielorodzajowy np. sprawca popełnił kradzież , prowadził pojazd bez wymaganych dokumentów Jedno wykroczenie Łącznie jedna kara art. 9 § 2 k.w. Wykroczenie o alternatywnie określonych znamionach np. art. 120 k.w. wykroczenia wieloczyn- owe np. art. 62 , , 107 K.w. wykroczenia ciągłe konstrukcja stosowana per analogiam z art. 12 k.k. czynności współ-ukarane -uprzednie -następcze Zbieg wykroczeń Występuje gdy ten sam sprawca popełnił kilka wykroczeń Warunkiem wystąpienia jest , aby zbiegające się czyny nie podlegały redukcji w ramach prawnej jedności wykroczenia oraz by były przedmiotem łącznego rozpoznania w jednym postepowaniu (art. 33 i 34 k.p.k. w zw. z art. 11 § 1 k.p.s.w.) Rzeczywisty zbieg wykroczeń Pozorny zbieg wykroczeń Występuje , kiedy kilka czynów pozostaje ze sobą w tak ścisłym związku , iż uznać je trzeba za jedno wykroczenie , bądź tez konstrukcja tego wykroczenia uwzględnia wielokrotność zachowań wypełniających jego znamiona

5

6 JEDEN CZYN PRZESTĘPSTWO WYKROCZENIE Zbieg Rzeczywisty Pozorny
Zachodzi gdy sprawca jednym czynem naruszył dwa lub więcej przepisów ustawy , z których jeden obejmuje stan faktyczny wykroczenia a drugi stan faktyczny przestępstwa (tzw. jednoczynowy zbieg przestępstwa z wykroczeniem - art. 10 § 1 k.w.) Zbieg wykroczenia i przestępstwa Rzeczywisty zbieg wykroczenia i przestępstwa Zachodzi , gdy czyn jednocześnie wypełnia znamiona przestępstwa i wykroczenia , przy czym nie następuje eliminacja lub pochłanianie jednego zespołu znamion przez drugi ( np. art. 76 k.w. i art. 156 § 1 k.k. ) Pozorny zbieg wykroczenia i przestępstwa Zachodzi , gdy znamiona wykroczenia są częścią składową znamion przestępstwa ( np. art. 86 k.w. – art. 145 k.k. )

7 JEDEN CZYN PRZESTĘPSTWO WYKROCZENIE Zbieg Odpowiedzialność Rzeczywisty Pozorny Zasady wykonywania kar samoistnych, jak i środków karnych , w przypadku ukarania za wykroczenie i przestępstwo jeżeli nie rozpoczęto jeszcze wykonywania kary za wykroczenie , nie wykonuje się jej jeżeli rozpoczęto wykonywanie kary za wykroczenie to zaprzestaje się jej wykonywania a ta część kary, którą wykonano zostaje zaliczona na poczet kary orzeczonej za przestępstwo (tylko wówczas, gdy są to kary tego samego rodzaju); podobne zasady dotyczą środków karnych, poza nawiązką i obowiązkiem naprawienia szkody) Jeżeli karę za wykroczenie wykonano w całości, to całą karę zalicza się na poczet kary orzeczonej za przestępstwo według przelicznika wskazanego w art. 10 § 1 k.w. Patrz także art. 61 § 1 k.p.s.w.


Pobierz ppt "Zbieg wykroczeń oraz zbieg przepisów ustawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google