Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład VII Zbieg wykroczeń oraz zbieg przepisów ustawy dr Katarzyna Łucarz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład VII Zbieg wykroczeń oraz zbieg przepisów ustawy dr Katarzyna Łucarz."— Zapis prezentacji:

1 Wykład VII Zbieg wykroczeń oraz zbieg przepisów ustawy dr Katarzyna Łucarz

2 JEDEN CZYN Jedno wykroczenie zbieg przepisów ustawy ( art. 9 § 1 k.w.) Rzeczywisty np. art. 88 i 95 k.w. Reguły wyłączania wielości ocen: -reguła specjalności ( np. art. 67 k.w. jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisu ogólnego z art. 124 § 1 k.w. ) - reguła konsumpcji np. art. 90 k.w. pochłania art. 91 k.w. - reguła subsydiarności np. art. 165 k.w. Pozorny

3 ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY Jeden czyn wyczerpuje znamiona dwóch lub więcej przepisów prawa wykroczeń POZORNY ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY Występuje, gdy czyn sprawcy wyczerpuje wprawdzie znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach, ale na podstawie wykładni reguł prawa, właściwa jest interpretacja tylko z jednego przepisu RZECZYWISTY ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY Występuje, gdy czyn narusza co najmniej dwa przepisy ustawy, a nie zachodzi zjawisko wyłączania lub pochłaniania jednego przepisu przez drugi ( np. art. 88 i 95 k.w. ) ZASADA ELIMINACJI art. 9 § 1 k.w. Polega na ukaraniu sprawcy wykroczenia na podstawie przepisu przewidującego najsurowszą karę samoistną, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów. Jeżeli kary są równe, wybiera się ten przepis, który najlepiej charakteryzuje czyn sprawcy.

4 DWA LUB WIĘCEJ CZYNÓW Rzeczywisty zbieg wykroczeń Pozorny zbieg wykroczeń Jedno wykroczenie Jednorodzajowy (np. sprawca popełnił kilka drobnych kradzieży Wielorodzajowy np. sprawca popełnił kradzież, prowadził pojazd bez wymaganych dokumentów Łącznie jedna kara art. 9 § 2 k.w. Wykroczenie o alternatywnie określonych znamionach np. art. 120 k.w. wykroczenia wieloczyn- owe np. art. 62, 58 105, 107 K.w. wykroczenia ciągłe - konstrukcja stosowana per analogiam z art. 12 k.k. czynności współ- ukarane -uprzednie -następcze Zbieg wykroczeń Występuje gdy ten sam sprawca popełnił kilka wykroczeń Rzeczywisty zbieg wykroczeń Warunkiem wystąpienia jest, aby zbiegające się czyny nie podlegały redukcji w ramach prawnej jedności wykroczenia oraz by były przedmiotem łącznego rozpoznania w jednym postepowaniu (art. 33 i 34 k.p.k. w zw. z art. 11 § 1 k.p.s.w.) Pozorny zbieg wykroczeń Występuje, kiedy kilka czynów pozostaje ze sobą w tak ścisłym związku, iż uznać je trzeba za jedno wykroczenie, bądź tez konstrukcja tego wykroczenia uwzględnia wielokrotność zachowań wypełniających jego znamiona

5

6 JEDEN CZYN PRZESTĘPSTWOWYKROCZENIE Zbieg RzeczywistyPozorny Zbieg wykroczenia i przestępstwa Zachodzi gdy sprawca jednym czynem naruszył dwa lub więcej przepisów ustawy, z których jeden obejmuje stan faktyczny wykroczenia a drugi stan faktyczny przestępstwa (tzw. jednoczynowy zbieg przestępstwa z wykroczeniem - art. 10 § 1 k.w.) Rzeczywisty zbieg wykroczenia i przestępstwa Zachodzi, gdy czyn jednocześnie wypełnia znamiona przestępstwa i wykroczenia, przy czym nie następuje eliminacja lub pochłanianie jednego zespołu znamion przez drugi ( np. art. 76 k.w. i art. 156 § 1 k.k. ) Pozorny zbieg wykroczenia i przestępstwa Zachodzi, gdy znamiona wykroczenia są częścią składową znamion przestępstwa ( np. art. 86 k.w. – art. 145 k.k. )

7 JEDEN CZYN PRZESTĘPSTWOWYKROCZENIE Zbieg RzeczywistyPozorny Zasady wykonywania kar samoistnych, jak i środków karnych, w przypadku ukarania za wykroczenie i przestępstwo -jeżeli nie rozpoczęto jeszcze wykonywania kary za wykroczenie, nie wykonuje się jej -jeżeli rozpoczęto wykonywanie kary za wykroczenie to zaprzestaje się jej wykonywania a ta część kary, którą wykonano zostaje zaliczona na poczet kary orzeczonej za przestępstwo (tylko wówczas, gdy są to kary tego samego rodzaju); podobne zasady dotyczą środków karnych, poza nawiązką i obowiązkiem naprawienia szkody) -Jeżeli karę za wykroczenie wykonano w całości, to całą karę zalicza się na poczet kary orzeczonej za przestępstwo według przelicznika wskazanego w art. 10 § 1 k.w. -Patrz także art. 61 § 1 k.p.s.w. Odpowiedzialność


Pobierz ppt "Wykład VII Zbieg wykroczeń oraz zbieg przepisów ustawy dr Katarzyna Łucarz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google