Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci komputerowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci komputerowe."— Zapis prezentacji:

1 Sieci komputerowe

2 1. Co to jest sieć komputerowa
Sieć komputerowa (angielskie computer network), układ komputerów i urządzeń końcowych (np. drukarka) połączonych między sobą szeregowymi łączami komunikacyjnymi, umożliwiającymi wymianę komunikatów między poszczególnymi stanowiskami. Sieć komputerowa zapewnia dostęp użytkowników do wspólnych zasobów takich jak dane lub urządzenia peryferyjne. Stacje robocze połączone siecią komputerową Stacja robocza (ang. workstation) - komputer wraz z jego oprogramowaniem i urządzeniami, który pracuje w sieci komputerowej.

3 2. Rodzaje sieci komputerowych
Ogólny podział sieci komputerowych wg rozmiaru sieci: LAN (Local Area Network) - sieć lokalna, najczęściej obejmuje jedno przedsiębiorstwo i łączy użytkowników zgromadzonych na niewielkim obszarze (kilka budynków), wykonana w jednej technologii (np.: Ethernet) MAN (Metropolitan Area Network) - sieć miejska, łączy oddzielne sieci LAN na przestrzeni jednego miasta. Przykładowo sieć Bydman. WAN (Wide Area Network) - sieć rozległa łącząca ze sobą sieci MAN na terenie jednego kraju. Przykładowo sieć Pol34. Internet - tzw. "sieć sieci", łączy ze sobą wszystkie rodzaje sieci.

4 Najprostsze połączenie sieciowe

5 3. Topologie sieci komputerowych
Topologia sieci to zbiór reguł fizycznego łączenia i reguł komunikacji poprzez dany nośnik sieci. W zależności od wybranej topologii sieci istnieją konkretne specyfikacje dotyczące kabli, złączy i standardów komunikacji komputerów ze sobą. Topologia szynowa - jest stosowana przy łączeniu komputerów za pomocą przewodu koncentrycznego. Hosty dołączane są do jednej wspólnej magistrali, za pomocą „odczepów” w przebiegu przewodu Topologia pierścieniowa - jest stosowana przy łączeniu komputerów ze sobą za pomocą kabla światłowodowego. Najczęściej stosuje się obwód dublujący, ponieważ w przypadku przerwania pierwszego pierścienia komputery tracą ze sobą kontakt i zadania komunikacji przejmuje pierścień dublujący. Topologia ta jest stosowana w sieciach Token Ring.

6 4. Topologie sieci komputerowych
Topologia gwiazdy - jest stosowana przy łączeniu komputerów za pomocą kabla dwużyłowego skręcanego. Hosty (komputery) podłączane są najczęściej do koncentratora (rzadziej przełącznika). Cechą odróżniającą od topologii magistrali jest łączenie za pomocą jednego przewodu tylko dwóch urządzeń sieciowych. Topologia drzewiasta - jest to typowa topologia będąca kombinacją gwiazdy, pierścienia i magistrali. Do połączeń węzłów wykorzystywane są koncentratory.

7 5. Typy sieci LAN Z uwagi na zastsowanie i wykozystanie komputerów w sieci rozróżniamy dwa rodzaje sieci LAN: peer - to peer (równorzędny do równorzędnego, tj. każdy komputer może być równocześnie serwerem i klientem) serwer - klient (serwer udostępnia swoje zasoby, a klient z nich korzysta)

8 Dobór systemów operacyjnych w sieciach klient - serwer
System operacyjny serwera Windows 2003 Server Dopuszczalne systemy operacyjne stacji roboczych Windows 2000 Professional Windows 95, 98, Milenium Windows Workstation Windows XP Professional

9 Adres IP – numer komputera w sieci
6. Protokół TCP TCP (Transmission Control Protocol, Transport Control Protocol), jest popularny protokół sterowania przesyłaniem danych w sieci – „język porozumiewania się komputerów w sieci” TCP jest protokołem połączeniowym, niezawodnym i niezależnym od techniczych aspektów przesyłania. Wraz z protokołem IP umożliwia budowanie intersieci złożonych z różnorodnych sieci i łączy. TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) – protokół na bazie którego pracuje Internet. 7. Adres IP Adres IP – numer komputera w sieci

10 8. Elementy składowe sieci komputerowych
Stacje robocze, czyli komputery osobiste, Serwery, czyli komputery osobiste o bardzo dużej wydajności, Zasoby sieciowe: dyski twarde, streamery, plotery, drukarki, skanery Sieciowe systemy operacyjne,

11 8. Elementy składowe sieci komputerowych - okablowanie
sieci oparte na kablu koncentrycznym Elementy łączące okablowanie z kartami sieciowymi Przykładowy schemat okablowania opartego na BNC sieci oparte na kablu Skrętka UTP Przykładowy schemat okablowania opartego na skrętce Gniazdo i wtyk skrętki sieci oparte na przewodzie światłowodowym Gniazdo i wtyk światłowodu

12 8. Elementy składowe sieci komputerowych
Karty sieciowe Koncetratory (ang. HUB) Przełączniki (ang. switch) Serwery wydruku (ang. Printservers) Routery

13 Pytania co to jest sieć komputerowa? rodzaje sieci komputerowych
typy sieci LAN - zalety i wady sieci komputerowych, - topologie sieci. - protokół sieci Internet - adres IP - elementy sieci komputerowych

14 Sieci komputerowe – test
1. Elementy sieci komputerowej to: a) mysz, klawiatura, monitor b) komputery, karty sieciowe, przewody drukarka, monitor, dyskietka 2. Protokół sieciowy to: a) język porozumiewania się komputerów w sieci b) program do otwierania stron WWW c) rodzaj sieci komputerowej 3. Sieć globalna to: a) MAN b) LAN c) WAN 4. Co to jest adres IP? a) indywidualne przyporządkowanie komputera do stanowiska pracy b) numer komputera w sieci c) adres użytkownika komputera 5. Serwer to: a) program do otwierania stron WWW b) inna nazwa stacji roboczej c) komputer nadzorujący pracą sieci


Pobierz ppt "Sieci komputerowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google