Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja systemu DTM System – www.dtm.pl. Czym jest system CarKeeper? CarKeeper jest to system kontroli dostępu wspomagający zarządzenie parkingiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja systemu DTM System – www.dtm.pl. Czym jest system CarKeeper? CarKeeper jest to system kontroli dostępu wspomagający zarządzenie parkingiem."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja systemu DTM System – www.dtm.pl

2 Czym jest system CarKeeper? CarKeeper jest to system kontroli dostępu wspomagający zarządzenie parkingiem. Składniki systemu CarKeeper 1.Centrala sterująca 2.Urządzenia komunikacyjne – karty wejścia/wyjścia 3.Oprogramowanie (serwer i program administracyjny oraz program kliencki)

3 Budowa systemu CarKeeper System CarKeeper składa się z następujących urządzeń: centrala sterująca (serwer) karty wejścia/wyjścia

4 Centrala sterująca (serwer) Serwer jest jądrem (sercem) systemu. Przetwarza on wszelkie spływające do niego żądania użytkowników oraz informacje z kart wejścia/wyjścia. Sposób w jaki interpretowane są te dane określa administrator systemu podczas konfiguracji systemu CarKeeper w programie administracyjnym. Oprogramowanie serwera działa w środowisku Microsoft® Windows® i oparte jest na architekturze klient – serwer. Oznacza to, że oprogramowanie systemu CarKeeper składa się z dwóch zasadniczych elementów: 1)Serwer 2)Program kliencki (terminal) Programy klienckie mogą być zainstalowane na innych komputerach (zwanych też terminalami) połączonych w sieci komputerowej. Serwer posiada zasilanie awaryjne UPS

5 Karta wejścia/wyjścia Karty wejścia/wyjścia są to elektroniczne urządzenia pełniące rolę wymiennika danych pomiędzy serwerem, a urządzeniami parkingu. Do kart podłączone są wszystkie urządzenia na parkingu (szlabany, bramy, sygnalizatory, a także czujniki, np. pętle indukcyjne). Karty podłączone są do serwera poprzez magistralę RS-485. Urządzenia parkingowe wejściowe takie jak pętle indukcyjne czy fotokomórki podłączane są do wejść karty. Urządzenia parkingowe wyjściowe takie jak szlabany czy sygnalizatory podłączane są do wyjść karty. Istnieje możliwość podłączenia do 64 kart na jednej magistrali RS-485.

6 Program kliencki (terminal) Program kliencki (w skrócie „klient” lub terminal) to program, który wizualizuje wszystko co dzieje się na parkingu i jest przeznaczony dla obsługi bieżącej parkingu. Główne funkcje programu klienckiego: przeglądanie stanu parkingu wgląd w przejazdy pojazdów na strefy parkingu poprzez przez szlabany zakładanie, modyfikację i usuwanie użytkowników parkingu (przydzielanie miejsca parkingowego oraz pilotów) wprowadzanie korekt na parkingu manipulowanie szlabanami bieżące przeglądanie zdarzeń na parkingu prosta diagnostyka magistrali komunikacyjnej RS-485 Do jednego serwera można podłączyć dowolną ilość programów klienckich!

7 Centrala sterująca (serwer) Klient (terminal) Struktura systemu CarKeeper RS-485 LAN Urządzenia parkingu

8 Idea Parkingu Głównym założeniem projektowym systemu CarKeeper jest podział na strefy. Parking Osiedle „Osiedle” – teren na którym znajduje się „Parking”, w systemie CarKeeper jest również strefą. System kontroluje aktualną lokalizację każdego pojazdu, umożliwiając przejazd tylko ze strefy na której aktualnie w Systemie CarKeeper ten pojazd się znajduje. (strefa) Przejazd pomiędzy strefami systemu możliwy jest poprzez „Bramy” – np. szlabany. Brama (szlaban)

9 Idea Parkingu Parking Osiedle (strefa) Brama (szlaban) Na przykładzie rysunku – jeśli pojazd chce wjechać na „Parking” to, „Brama” otworzy się tylko w przypadku gdy pojazd znajduje się w strefie „Osiedle”. Jeśli pojazd wjedzie na „Parking” i kierowca przekaże swój pilot innemu kierowcy, to próba ponownego wjazdu nie powiedzie się, ponieważ w Systemie CarKeeper pojazd użytkownika do którego pilot należy, już będzie na strefie „Parking”, więc przejazd ze strefy „Osiedle” nie będzie możliwy do czasu wjechania pojazdu na strefę „Osiedle” (czyli wyjazd ze strefy „Parking”). Powyższa funkcjonalność nazywana jest anti-passback.

10 Anti-passback Funkcja anti-passback jest podstawą działania systemu CarKeeper. Uniemożliwia ona przejazd pojazdów pomiędzy strefami w niekontrolowany sposób. Garaż AGaraż B Parking naziemny B2 B4 B1 Zgodnie z funkcją anti-passback, aby pojazd mógł wjechać do strefy „Garaż A” z „Otoczenia parkingu”, musi wjechać do strefy „Parking naziemny” przez bramę „B1”, a następnie do strefy „Garaż A” przez bramę „B2” lub „B3”. B3 Dalszy przejazd do strefy „Garaż B” będzie możliwy dopiero po opuszczeniu strefy „Garaż A” przez bramę „B2” lub „B3”, a następnie wjazd do strefy „Garaż B” przez bramę „B4”. Otoczenie parkingu Otoczenie parkingu

11 Strefy Strefy w Systemie CarKeeper są to części parkingu oddzielone „Bramami” (np. szlaban, bramy zwijane). Na każdej ze stref mogą znajdować się: miejsca parkingowe pojazdy użytkowników Miejsca parkingowe w strefach są pogrupowane w grupy miejsc parkingowych. Pojazd po wjechaniu na strefę, na której posiada miejsce parkingowe automatycznie zostaje ustawiony na swoim miejscu. W systemie CarKeeper można określić strefę, na której nie będzie żadnej grupy miejsc parkingowych, a zatem nie będzie też miejsc parkingowych. Takie strefy mogą służyć do przejazdu do docelowej strefy z miejscem użytkownika, np. wjazd na strefę „Parking”, która zawiera garaże. Każdy garaż jest strefą „Garaż A”, „Garaż B” itd. Aby wjechać do garażu należy przejechać przez strefę „Parking” na której nie ma miejsc – na osiedlu są miejsca tylko w garażach pod budynkami.

12 Miejsca parkingowe Miejsca parkingowe w Systemie CarKeeper pozwalają na definiowanie fizycznego miejsca na parkingu dla pojazdu. Każdy z użytkowników może posiadać dowolną ilość miejsc dla pojazdu (także w różnych strefach). Miejsce parkingowe może być: zarezerwowane na stałe dla określonego użytkownika współdzielone dla kilku użytkowników (który pierwszy wjedzie ten ma miejsce) rezerwowane na żądanie użytkownika – w chwili wjazdu na strefę z takim miejscem Sposób rezerwacji miejsca dla użytkownika określa się dodając użytkownikowi abonament na miejsce.

13 Użytkownicy W systemie CarKeeper wyróżniamy trzy rodzaje użytkowników. użytkownicy abonamentowi – posiadający zarezerwowane z góry miejsce parkingowe dzięki abonamentom, opłata za abonament obliczana jest w chwili przydzielania abonamentu, a użytkownik samodzielnie wjeżdża na parking przy użyciu identyfikatora (np. pilota) użytkownicy jednorazowi – miejsce jest rezerwowane w chwili wjazdu na parking, a opłata za pobyt na parkingu naliczana jest na podstawie kalendarza opłat w chwili wyjazdu, a o wjeździe użytkownika na parking decyduje osoba nadzorująca parking poprzez program kliencki (terminal) użytkownicy specjalni – nie muszą zajmować miejsca na parkingu, np. taxi, policja, karetka, nie płacą za pobyt na parkingu, a o wjeździe użytkownika na parking decyduje osoba nadzorująca parking poprzez program kliencki (terminal)

14 Abonamenty Abonamenty służą do przyporządkowywania miejsca parkingowego dla pojazdu użytkownika abonamentowego w ustalonym okresie czasu oraz określają sposób rezerwacji miejsca. Cechy abonamentów: okres obowiązywania (zakres dat) miejsce parkingowe dla pojazdu: wybrane lub dowolne z wybranej grupy miejsc rezerwacja natychmiastowa lub w chwili wjazdu na miejsce (jeśli miejsce jest wolne, inny użytkownik może zająć to miejsce) Abonamenty przydziela się użytkownikom abonamentowym w programie klienckim (terminalu).

15 Opłaty System CarKeeper posiada wewnętrzny system kasowy do naliczania opłat za pobyt na parkingu oraz funkcję kasy. Istnieją następujące sposoby naliczania opłat: opata za dobę posiadania abonamentu na miejsce parkingowe przez użytkownika – stawka zależna od przynależności do grupy użytkowników abonamentowych (użytkownicy abonamentowi) stawki godzinowe dla użytkowników, którzy nie mają abonamentów ani pilotów – stawka zależna od kalendarza opłat przydzielonego dla grupy użytkowników jednorazowych (użytkownicy jednorazowi) Opłaty oblicza się w programie klienckim (terminalu): opłaty za abonament pobiera się podczas dodawania abonamentu lub w późniejszym okresie – system pamięta, który użytkownik nie ma opłaconego abonamentu opłaty za pobyt użytkowników jednorazowych pobierane są przy wyjeździe z parkingu przez obsługę parkingu – system oblicza należną kwotę na podstawie czasu spędzonego na parkingu Nie ma wymogu naliczania opłat użytkownikom parkingu!

16 Kalendarze opłat Kalendarz opłat w systemie CarKeeper służy do automatyzowania naliczania opłat dla użytkowników jednorazowych. Działanie kalendarza opłat opiera się na podziale roku na godziny, gdzie dla każdej z nich można określić stawkę godzinową oraz interwał czasowy za jaki minimalnie musi zapłacić użytkownik podczas pobytu na parkingu Stawki godzinowe można ustalać dowolnie, jednak interwał czasowy może przyjmować następujące wartości: godzina pół godziny kwadrans minuta Zależnie od wybranego interwału czasowego pobyt na parkingu może być naliczany w różny sposób. Jeśli ustalimy interwał godzinowy, to pobyt na parkingu poniżej godziny będzie liczony jak pełna godzina, jeśli interwał ustawimy na kwadrans, to poniżej kwadransa będzie liczony jak pełen kwadrans, a np. 16 minut już jako dwa kwadranse. Przykład: Stawka godzinowa 1zł podział na kwadrans. Pobyt na parkingu 32 minuty będzie liczone jak 3 kwadranse czyli 1zł * ¾ (bo 4 kwadranse w godzinie) czyli 75gr.

17 Kalendarze bram Kalendarz bram w systemie CarKeeper pozwala na określenie z dokładnością do godziny na każdy dzień w roku czy jest możliwość przejazdu (bądź brak zezwolenia na przejazd) przez bramę dla wybranej grupy użytkowników abonamentowych. Kalendarz bram podobnie jak kalendarz opłat jest podzielony na godziny, dając możliwość wyboru czy w danej godzinie brama ma być przejezdna. Po utworzeniu kalendarza bram, a następnie grupy użytkowników abonamentowych, można skojarzyć tę grupę użytkowników z kalendarzem bram oraz z bramą. W ten sposób definiuje się czy dana grupa użytkowników może przejeżdżać przez bramę, o określonych w kalendarzu bram godzinach. Kalendarze bram dają zatem możliwość ograniczania przejazdu przez bramę w określonych godzinach lub dniach tygodnia. Jeśli kalendarz bram będzie pusty (nie będzie zaznaczona żadna godzina) lub nie będzie istniał na bieżący rok, to zawsze przejazd przez bramę będzie zabroniony, w konsekwencji czego żaden użytkownik nie będzie mógł przejechać przez ta bramę.

18 Bramy Bramy w systemie CarKeeper umożliwiają łączenie stref i poruszanie się pojazdów pomiędzy strefami. Główne cechy bram w systemie CarKeeper: łączenie stref – poprzez wybranie stref po obu stronach bramy czujniki po obu stronach bramy (np. pętle indukcyjne) – pozwalają określić kierunek przejazdu pojazdu sposób zamykania bramy (automatycznie fotokomórką lub poprzez system CarKeeper) rodzaj bramy: wjazdowa, wyjazdowa lub wjazdowo-wyjazdowa zabezpieczenie anti-passback działanie zależne od kalendarza bram (definiowane osobno dla każdej z grup użytkowników) Strefa A Strefa B Czujnik A (pętla indukcyjna) Czujnik B

19 Zdarzenia Każde działanie użytkowników w systemie CarKeeper jest rejestrowane w bazie danych w postaci zdarzeń systemowych. Zdarzenia można na bieżąco przeglądać w programie klienckim (terminalu), a także można odtworzyć listę zdarzeń które miały miejsce na parkingu w formie raportu. Zdarzenie w systemie CarKeeper jest to rekord w bazie który zawiera opis zdarzenia, czas zdarzenia oraz powiązane ze zdarzeniem informacje. Informacje te mogą zawierać – zależnie od rodzaju zdarzenia: dane użytkownika, pojazdu, identyfikatora (np. pilota), bramie oraz osobie użytkującej program kliencki.

20 Raporty Raporty w systemie CarKeeper umożliwiają odfiltrowanie wybranych zdarzeń w zadanym okresie czasu oraz przyporządkowane im dane użytkowników parkingu, których te zdarzenia dotyczą. Dostęp do raportów ma tylko administrator systemu z poziomu programu administracyjnego. Raporty mogą być przygotowywane w trakcie działania systemu CarKeeper i nie mają wpływu na jego pracę.

21 Przykładowa sytuacja wjazdu 1.Pojazd jest na zewnątrz parkingu i podjeżdża do szlabanu 2.Pętla indukcyjna przed szlabanem wykrywa pojazd i karta wejścia/wyjścia przekazuje tą informację do serwera systemu CarKeeper 3.Użytkownik wciska przycisk pilota (pilot to identyfikator, ponieważ identyfikuje użytkownika przed szlabanem) 4.Karta wejścia/wyjścia odbiera sygnał pilota i przekazuje dane pilota do serwera systemu CarKeeper (przycisk pilota sugeruje zamierzony kierunek ruchu, np. przycisk lewy – chęć wjazdu, przycisk prawy – chęć wyjazdu) 5.System CarKeeper wyszukuje użytkownika do którego należy identyfikator i sprawdza czy lokalizacja użytkownika na strefie w systemie zgadza się z odczytaną lokalizacją z pętli (pojazd znajduje się na pętli przed szlabanem na zewnątrz parkingu) 6.Jeśli lokalizacje są zgodne to system CarKeeper sprawdza zamierzony kierunek jazdy użytkownika (przycisk lewy – chęć wjazdu) 7.System otwiera szlaban 8.Po wjeździe użytkownika system zamyka szlaban (po zjechaniu pojazdu z pętli za szlabanem), bądź szlaban zamyka się samoczynnie bazując na pętli lub fotokomórce 9.System CarKeeper ustawia użytkownika na drugiej strefie szlabanu – Parking

22 Dziękujemy za zainteresowanie systemem CarKeeper DTM System – www.dtm.pl


Pobierz ppt "Prezentacja systemu DTM System – www.dtm.pl. Czym jest system CarKeeper? CarKeeper jest to system kontroli dostępu wspomagający zarządzenie parkingiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google