Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Szlak Powstania Styczniowego Konferencja: Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski Kraków, 22.01.2013 Leszek Zegzda Prezes.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Szlak Powstania Styczniowego Konferencja: Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski Kraków, 22.01.2013 Leszek Zegzda Prezes."— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Szlak Powstania Styczniowego Konferencja: Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski Kraków, 22.01.2013 Leszek Zegzda Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej

2 Szlaki kulturowe Małopolski W Małopolsce wytyczonych zostało blisko 80 szlaków kulturowych. Wśród nich najważniejszymi, posiadającymi najcenniejsze zabytki są Szlak Architektury Drewnianej oraz Małopolska Trasa UNESCO

3 Małopolska Trasa UNESCO

4 1.Śladami Żydów Małopolskich 2.Barani Szlak (woj. małopolskie) 3.Droga św. Jakuba (woj. małopolskie) 4.Droga Królewska w Krakowie 5.Kalwaryjski Szlak Wojciecha Weissa 6.Karpacki Szlak Rowerowy (woj. małopolskie) 7.Karpacko-Galicyjski Szlak Naftowy (woj. małopolskie) 8.Krakowski Szlak Świętych 9.Krakowski Szlak Techniki 10.Małopolska Trasa Smakoszy 11.Małopolska Trasa UNESCO 12.Małopolska Wieś dla Dzieci 13.Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami 14.Małopolski Szlak Bożogrobców 15.Małopolski Szlak Geoturystyczny 16.Małopolski Szlak Literacki 17.Małopolski Szlak Oscypka 18.Małopolski Szlak Owocowy 19.Małopolski Szlak Papieski im. Jana Pawła II 20.Małopolski Szlak Wód Mineralnych 21.Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego 22.Na Śliwkowym Szlaku (woj. małopolskie) 23.Pierścień św. Kingi (woj. małopolskie) 24.Żydowski Kazimierz w Krakowie 25.Spacer po południowej części Nowego Sącza 26.Starosądecka ikonografia św. Kingi

5 27.Starosądecki Szlak Tischnerowski 28.Szlak Średniowiecznych Miasteczek Małopolski 29.Szlak św. Jadwigi Królowej w Bieczu 30.Szlak Architektury Drewnianej (woj. małopolskie) 31.Szlak Architektury Gotyckiej (woj. małopolskie) 32.Szlak Bursztynowy Greenways (szlak ogólnopolski) 33.Szlak Cerkwi Łemkowskich (woj. małopolskie) 34.Szlak Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej (woj. małopolskie) 35.Szlak Cysterski (szlak ogólnopolski) 36.Szlak Dwory Małopolski 37.Szlak Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza (woj. małopolskie) 38.Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej (szlak ogólnopolski) 39.Szlak górski w Krościenku n. Dunajcem 40.Szlak gen. Józefa Bema w Tarnowie 41.Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich (woj. małopolskie i podkarpackie) 42.Szlak Godeł Szalayowskich w Szczawnicy 43.Szlak Gotycki (woj. małopolskie) 44.Szlakiem patronów górników w Bochni 45.Szlakiem wielickich zabytków 46.Szlak ikonografii świętych w Wieliczce 47.Szlak Jaskiniowców (woj. małopolskie) 48.Szlak Kraków â Morawy â Wiedeń Greenways (woj. małopolskie) 49.Szlak Kultury Żydowskiej w Krakowie 50.Szlak Młodopolska Małopolska

6 51.Szlak Małopolska Romańska 52.Szlak Maryjny Częstochowa â Mariazell (woj. małopolskie) 53.Szlak NaCl w Bochni 54.Szlak Naftowy (woj. małopolskie) 55.Szlak Orlich Gniazd (woj. małopolskie i woj. śląskie) 56.Szlak Pierścień Jurajski (woj. małopolskie) 57.Szlak Renesansu (woj. małopolskie) 58.Szlak Renesansu w Tarnowie 59.Szlak Romański (szlak ogólnopolski) 60.Szlak Schronów II Wojny Światowej Stellung â Proszowice (woj. małopolskie) 61.Szlak Solny (woj. małopolskie) 62.Szlak Subregionu Południowej Małopolski 63.Szlak Tarnowskich Żydów 64.Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski 65.Szlak Twierdzy Kraków 66.Szlak Warowni Jurajskich (woj. małopolskie) 67.Szlak Zbójników Karpackich 68.Trakt Maziarski (woj. małopolskie) 69.Transgraniczny Trakt Tradycji (woj. małopolskie) 70.Trasą zabytków żydowskich w Krakowie 71.Trasa św. Stanisława w Krakowie 72.Trasa Nowohucka w Krakowie 73.Trasa Uniwersytecka w Krakowie 74.Via Regia (woj. małopolskie) 75.Węgierskie ślady w Krakowie 76.Wielicki Szlak Szybów Górniczych

7 Małopolski Szlak Papieski im. Jana Pawła II

8 Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej Szlak Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej

9 Śladami Żydów Małopolskich Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej

10 Małopolska Trasa Smakoszy Karczma Antolka – Książ Wielki

11 Małopolskie Centrum Zarządzania Szlakami Kulturowymi W związku z wielością i różnorodnością powstałych szlaków uzasadnionym wydaje się być stworzenie w przyszłości instytucji, która zajmować się będzie koordynacją, zarządzaniem oraz promocją dziedzictwa kulturowego Małopolski.

12 Małopolski Szlak Powstania Styczniowego - idea MSPS ma na celu ukazanie dziedzictwa kulturowego i narodowego Małopolski oraz ożywienie turystyczne północnej części województwa małopolskiego dotąd w niewystarczający sposób reprezentowanej w ofercie turystycznej.

13 Małopolski Szlak Powstania Styczniowego - idea Szlak prowadzi atrakcyjnymi krajobrazowo obszarami, zróżnicowanymi pod względem ukształtowania terenu, często zapomnianymi bądź dotąd nie odkrytymi dla szerszego grona turystów i eksploratorów. Projekt ma też duże walory edukacyjne i wpisuje się w upowszechnianie wiedzy historycznej Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci.

14 Opis Projektu Projekt składa się z : identyfikacji wizualnej (oznakowanie miejsc i uporządkowanie otoczenia), przewodnika turystycznego (publikacja w wersji książkowej), m-przewodnika (aplikacja mobilna na smartfony) strony internetowej. Przewiduje też działania aktywizacyjne na szlaku. Całość projektu poprzedzona będzie inwentaryzacją miejsc, na bieżąco uzupełniana będzie baza o nowych punktach.

15 1. Oznakowanie rozmieszczenie tablic w centralnych punktach miejscowości, informujących, że na terenie danej gminy toczyły się walki w Powstaniu Styczniowym, bądź znajdują się miejsca pamięci, w kolejnych latach planuje się poszerzenie identyfikacji poprzez szczegółowe wytyczenie konkretnych tras adresowanych do różnego typu turystów. Znajdzie się tam również kod QR, umożliwiający pobranie aplikacji mobilnej.

16 Do objęcia szlakiem wytypowane zostały 23 gminy z pięciu powiatów: OLKUSKI - Bolesław, Klucze, Olkusz, Wolbrom, Trzyciąż MIECHOWSKI - Gołcza, Książ Wielki, Miechów, Racławice, PROSZOWICKI - Koniusza, Koszyce, Proszowice KRAKOWSKI - Igołomia-Wawrzeńczyce, Jerzmanowice- Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś DĄBROWSKI - Dąbrowa Tarnowska, Szczucin miasta: Kraków i Tarnów

17 2. Przewodnik turystyczny Przewodnik wykonany zostanie w wersji książkowej w ilości stron ok. 240. Przewodnik będzie pełnokolorowy. Nakład w pierwszym rzucie 1000 egz. Książka zawierać będzie wszystkie rozpoznane miejsca związane z Powstaniem Styczniowym, ale połączone również z szerszą prezentacją okolic, nie tylko pod kątem Powstania. Również w niej umieszczony zostanie kod QR.

18 3. Przewodnik w wersji mobilnej Aplikacja na smartfony prezentować będzie wiodące miejsca związane ze szlakiem. Przewodnik będzie posiadał stałe wsparcie technologiczne (aktualizacje oprogramowania i zawartości) oraz odnośniki do stron internetowych poświęconych danym miejscom.

19 4. Strona internetowa Założeniem jest ukazanie wszystkich miejsc związanych ze szlakiem, w powiązaniu z treścią aplikacji mobilnej oraz przewodnika. Na stronie znajdować się też będą aktualności, wstawiona też zostanie wersja mobilna do pobrania na smartfon.

20 5. Działania aktywizacyjne Przewiduje się objęcie patronatem szlaku wszelkich wydarzeń upamiętniających rocznicę Powstania Styczniowego oraz przeprowadzenie rajdu turystycznego dla młodzieży szlakiem walk powstańczych. Zakładana jest współpraca z samorządami, szkołami, parafiami, Instytutem Pamięci Narodowej, Ojcowskim Parkiem Narodowym oraz organizacjami społecznymi w regionie.

21 6. Realizatorzy projektu Realizatorem projektu jest Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”. Partnerami strategicznymi są Małopolska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

22 Dziękuję za uwagę Leszek Zegzda Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej


Pobierz ppt "Małopolski Szlak Powstania Styczniowego Konferencja: Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski Kraków, 22.01.2013 Leszek Zegzda Prezes."

Podobne prezentacje


Reklamy Google