Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Szlak Powstania Styczniowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Szlak Powstania Styczniowego"— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Szlak Powstania Styczniowego
Leszek Zegzda Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja: Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski Kraków,

2 Szlaki kulturowe Małopolski
W Małopolsce wytyczonych zostało blisko 80 szlaków kulturowych. Wśród nich najważniejszymi, posiadającymi najcenniejsze zabytki są Szlak Architektury Drewnianej oraz Małopolska Trasa UNESCO

3 Małopolska Trasa UNESCO

4 Śladami Żydów Małopolskich
Małopolski Szlak Geoturystyczny Barani Szlak (woj. małopolskie) Małopolski Szlak Literacki Droga św. Jakuba (woj. małopolskie) Małopolski Szlak Oscypka Droga Królewska w Krakowie Małopolski Szlak Owocowy Kalwaryjski Szlak Wojciecha Weissa Małopolski Szlak Papieski im. Jana Pawła II Karpacki Szlak Rowerowy (woj. małopolskie) Małopolski Szlak Wód Mineralnych Karpacko-Galicyjski Szlak Naftowy (woj. małopolskie) Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego Krakowski Szlak Świętych Na Śliwkowym Szlaku (woj. małopolskie) Krakowski Szlak Techniki Małopolska Trasa Smakoszy Pierścień św. Kingi (woj. małopolskie) Małopolska Trasa UNESCO Żydowski Kazimierz w Krakowie Małopolska Wieś dla Dzieci Spacer po południowej części Nowego Sącza Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami Małopolski Szlak Bożogrobców Starosądecka ikonografia św. Kingi

5 Starosądecki Szlak Tischnerowski
Szlak górski w Krościenku n. Dunajcem Szlak Średniowiecznych Miasteczek Małopolski Szlak gen. Józefa Bema w Tarnowie Szlak św. Jadwigi Królowej w Bieczu Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich (woj. małopolskie i podkarpackie) Szlak Architektury Drewnianej (woj. małopolskie) Szlak Architektury Gotyckiej (woj. małopolskie) Szlak Godeł Szalayowskich w Szczawnicy Szlak Bursztynowy Greenways (szlak ogólnopolski) Szlak Gotycki (woj. małopolskie) Szlakiem patronów górników w Bochni Szlak Cerkwi Łemkowskich (woj. małopolskie) Szlakiem wielickich zabytków Szlak Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej (woj. małopolskie) Szlak ikonografii świętych w Wieliczce Szlak Jaskiniowców (woj. małopolskie) Szlak Cysterski (szlak ogólnopolski) Szlak Dwory Małopolski Szlak Kraków â Morawy â Wiedeń Greenways (woj. małopolskie) Szlak Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza (woj. małopolskie) Szlak Kultury Żydowskiej w Krakowie Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej (szlak ogólnopolski) Szlak Młodopolska Małopolska

6 Szlak Małopolska Romańska
Szlak Tarnowskich Żydów Szlak Maryjny Częstochowa â Mariazell (woj. małopolskie) Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski Szlak NaCl w Bochni Szlak Twierdzy Kraków Szlak Naftowy (woj. małopolskie) Szlak Warowni Jurajskich (woj. małopolskie) Szlak Orlich Gniazd (woj. małopolskie i woj. śląskie) Szlak Zbójników Karpackich Szlak Pierścień Jurajski (woj. małopolskie) Trakt Maziarski (woj. małopolskie) Transgraniczny Trakt Tradycji (woj. małopolskie) Szlak Renesansu (woj. małopolskie) Szlak Renesansu w Tarnowie Trasą zabytków żydowskich w Krakowie Szlak Romański (szlak ogólnopolski) Szlak Schronów II Wojny Światowej Stellung â Proszowice (woj. małopolskie) Trasa św. Stanisława w Krakowie Trasa Nowohucka w Krakowie Trasa Uniwersytecka w Krakowie Szlak Solny (woj. małopolskie) Via Regia (woj. małopolskie) Szlak Subregionu Południowej Małopolski Węgierskie ślady w Krakowie Wielicki Szlak Szybów Górniczych

7 Małopolski Szlak Papieski im. Jana Pawła II

8 Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
 Szlak Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej

9 Śladami Żydów Małopolskich
Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej

10 Małopolska Trasa Smakoszy
Karczma Antolka – Książ Wielki

11 Małopolskie Centrum Zarządzania Szlakami Kulturowymi
W związku z wielością i różnorodnością powstałych szlaków uzasadnionym wydaje się być stworzenie w przyszłości instytucji, która zajmować się będzie koordynacją, zarządzaniem oraz promocją dziedzictwa kulturowego Małopolski.

12 Małopolski Szlak Powstania Styczniowego - idea
MSPS ma na celu ukazanie dziedzictwa kulturowego i narodowego Małopolski oraz ożywienie turystyczne północnej części województwa małopolskiego dotąd w niewystarczający sposób reprezentowanej w ofercie turystycznej.

13 Małopolski Szlak Powstania Styczniowego - idea
Szlak prowadzi atrakcyjnymi krajobrazowo obszarami, zróżnicowanymi pod względem ukształtowania terenu, często zapomnianymi bądź dotąd nie odkrytymi dla szerszego grona turystów i eksploratorów. Projekt ma też duże walory edukacyjne i wpisuje się w upowszechnianie wiedzy historycznej Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci.

14 Opis Projektu Projekt składa się z :
identyfikacji wizualnej (oznakowanie miejsc i uporządkowanie otoczenia), przewodnika turystycznego (publikacja w wersji książkowej), m-przewodnika (aplikacja mobilna na smartfony) strony internetowej. Przewiduje też działania aktywizacyjne na szlaku. Całość projektu poprzedzona będzie inwentaryzacją miejsc, na bieżąco uzupełniana będzie baza o nowych punktach.

15 1. Oznakowanie rozmieszczenie tablic w centralnych punktach miejscowości, informujących, że na terenie danej gminy toczyły się walki w Powstaniu Styczniowym, bądź znajdują się miejsca pamięci, w kolejnych latach planuje się poszerzenie identyfikacji poprzez szczegółowe wytyczenie konkretnych tras adresowanych do różnego typu turystów. Znajdzie się tam również kod QR, umożliwiający pobranie aplikacji mobilnej.

16 Do objęcia szlakiem wytypowane zostały 23 gminy z pięciu powiatów:
OLKUSKI - Bolesław, Klucze, Olkusz, Wolbrom, Trzyciąż MIECHOWSKI - Gołcza, Książ Wielki, Miechów, Racławice, PROSZOWICKI - Koniusza, Koszyce, Proszowice KRAKOWSKI - Igołomia-Wawrzeńczyce, Jerzmanowice- Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś DĄBROWSKI - Dąbrowa Tarnowska, Szczucin miasta: Kraków i Tarnów

17 2. Przewodnik turystyczny
Przewodnik wykonany zostanie w wersji książkowej w ilości stron ok Przewodnik będzie pełnokolorowy. Nakład w pierwszym rzucie 1000 egz. Książka zawierać będzie wszystkie rozpoznane miejsca związane z Powstaniem Styczniowym, ale połączone również z szerszą prezentacją okolic, nie tylko pod kątem Powstania. Również w niej umieszczony zostanie kod QR.

18 3. Przewodnik w wersji mobilnej
Aplikacja na smartfony prezentować będzie wiodące miejsca związane ze szlakiem. Przewodnik będzie posiadał stałe wsparcie technologiczne (aktualizacje oprogramowania i zawartości) oraz odnośniki do stron internetowych poświęconych danym miejscom.

19 4. Strona internetowa Założeniem jest ukazanie wszystkich miejsc związanych ze szlakiem, w powiązaniu z treścią aplikacji mobilnej oraz przewodnika. Na stronie znajdować się też będą aktualności, wstawiona też zostanie wersja mobilna do pobrania na smartfon.

20 5. Działania aktywizacyjne
Przewiduje się objęcie patronatem szlaku wszelkich wydarzeń upamiętniających rocznicę Powstania Styczniowego oraz przeprowadzenie rajdu turystycznego dla młodzieży szlakiem walk powstańczych. Zakładana jest współpraca z samorządami, szkołami, parafiami, Instytutem Pamięci Narodowej, Ojcowskim Parkiem Narodowym oraz organizacjami społecznymi w regionie.

21 6. Realizatorzy projektu
Realizatorem projektu jest Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”. Partnerami strategicznymi są Małopolska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

22 Dziękuję za uwagę  Leszek Zegzda Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej


Pobierz ppt "Małopolski Szlak Powstania Styczniowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google