Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bariery rozwoju sprzedaży bezpośredniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bariery rozwoju sprzedaży bezpośredniej."— Zapis prezentacji:

1 Bariery rozwoju sprzedaży bezpośredniej.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obowiązujące przepisy w zakresie sprzedaży bezpośredniej i przetwórstwa. Bariery rozwoju sprzedaży bezpośredniej. Autor : Barbara Sałata

2 Formy sprzedaży produktów żywnościowych.
Sprzedaż przez rolnika – w ramach dostaw bezpośrednich i sprzedaży bezpośredniej Sprzedaż przez rolnika – w gospodarstwie agroturystycznym Sprzedaż przez rolnika, przedsiębiorcę – w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym w ramach działalności MLO . CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

3 Podstawy prawne dostaw bezpośrednich surowców pochodzenia roślinnego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (D. U. z 27 czerwca 2007 r. nr 112, poz. 774). Dostawy bezpośrednie obejmują: produkty produkcji pierwotnej takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, runo leśne, grzyby uprawne, surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego, środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców, wymienionych wyżej w postaci kiszonej lub suszonej. Produkty te nie mogą stanowić działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

4 Podstawy prawne dostaw bezpośrednich
Wielkość obrotu w ramach dostaw bezpośrednich określono na poziomie wielkości: - plonów produktów pochodzenia roślinnego w skali roku, uzyskanych przez producentów z gospodarstw, których są właścicielami lub użytkownikami - ilości surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego. WYMAGANIA HIGIENICZNE DLA DOSTAW BEZPOŚREDNICH Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące lub zbierające produkty roślinne zapewniają :Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – załącznik I. cz.A pkt.5 ) CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

5 Podstawy prawne dostaw bezpośrednich
Sprzedaż może odbywać się wyłącznie bezpośrednio pomiędzy: - producentem płodów rolnych i  konsumentem finalnym, - lokalnym sklepem detalicznym lub lokalną restauracją bądź stołówką w celu zaopatrzenia konsumentów finalnych. Obszar prowadzenia działalności: - na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja, - na terenie województw przyległych. Po zgłoszeniu tej działalności do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i dokonaniu rejestracji. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

6 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Podstawy prawne sprzedaży bezpośredniej surowców pochodzenia zwierzęcego Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38). CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

7 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Podstawy prawne sprzedaży bezpośredniej surowców pochodzenia zwierzęcego Sprzedaż bezpośrednia obejmuje sprzedaż konsumentowi końcowemu surowców pochodzących z produkcji pierwotnej, czyli hodowli, połowów. Limity wielkości sprzedaży do 1000 litrów tygodniowo mleka surowego, do 500 litrów tygodniowo śmietany, do 50 tuszek tygodniowo indyki, gęsi, do 200 tuszek tygodniowo dla innych gat. drobiu, do 100 tuszek tygodniowo zajęczaki od 350 do 2450 jaj tygodniowo jaj, • miód, mleczko, pierzga, • ryby, zwierzęta łowne po odstrzale i dopuszczalnym wypatroszeniu na miejscu, • ślimaki. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

8 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Podstawy prawne sprzedaży bezpośredniej surowców pochodzenia zwierzęcego Miejsca prowadzenia sprzedaży bezpośredniej: na terenie gospodarstw rolnych, na targowiskach, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego; CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

9 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Podstawy prawne sprzedaży bezpośredniej surowców pochodzenia zwierzęcego Wymogi formalne: Sprzedaż wyłącznie produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych we własnym gospodarstwie. Obszar sprzedaży: - na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja, lub - na obszarze sąsiadujących z nim województw,         Rejestracja działalności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii zgodnie z miejscem produkcji – 30 dni przed rozpoczęciem działalności. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

10 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Podstawa prawna działalności MLO Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010r.w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. (Dz. U.2010, NR. 113, poz.753) Działalność zwana skrótowo MLO dotyczy tylko przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego . CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

11 W ramach tego rodzaju działalności można prowadzić:
Działalność MLO W ramach tego rodzaju działalności można prowadzić: produkcję produktów mlecznych, produkcję obrobionych lub przetworzonych produktów rybołówstwa, produkcję surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego, produktów mięsnych, rozbiór mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, z drobiu lub zajęczaków, zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

12 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Działalność MLO sprzedaż produktów konsumentowi końcowemu dostawy produktów do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumenta końcowego( z zastrzeżeniem limitu) Prowadzenie dostaw w przypadku tego rodzaju działalności ma charakter obligatoryjny. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

13 Do limitu dostaw wlicza się sprzedaż poprzez własne sklepy firmowe.
Działalność MLO Zniesiony został limit w odniesieniu do produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w miejscu produkcji konsumentowi końcowemu. Limitowane są jedynie dostawy do innych zakładów prowadzących handel detaliczny (w tym należących do tego samego podmiotu) z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. Do limitu dostaw wlicza się sprzedaż poprzez własne sklepy firmowe. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

14 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Działalność MLO Wagowe limity sprzedaży do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumenta końcowego, tzw. „dostaw” wynoszą: 1t/tydzień – mięso „czerwone” wraz z surowymi wyrobami mięsnymi i mięsem mielonym, 0,5 t/tydzień – mięso drobiowe i zajęczaków wraz z surowymi wyrobami mięsnymi i mięsem mielonym, 1,5 t/tydzień – produkty mięsne, 0,3 t/tydzień – produkty mleczne, 0,15 t/tydzień – produkty rybołówstwa CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

15 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Działalność MLO Miejsca sprzedaży oraz zakłady, do których następuje dostawa, muszą znajdować się na obszarze województwa, w którym prowadzona jest produkcja lub na obszarze sąsiadujących z nim powiatów. Podmiot produkujący i wprowadzający żywność pochodzenia zwierzęcego do obrotu podlega obowiązkowej rejestracji przez organy Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Podmioty zarejestrowane prowadzące działalność MLO i posiadające własne sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną wyrobów wyprodukowanych we własnym zakładzie poza miejscem prowadzenia działalności, zgłaszają własne placówki handlu detalicznego do właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

16 WYMOGI FORMALNO –PRAWNE W ZAKRESIE SPRZEDAŻY ŻYWNOŚCI
FORMA SPRZEDAŻY – surowce , żywność przetworzona. WYMOGI HIGIENICZNE (w tym wymogi prawa budowalnego, prawa pracy) REJESTRACJA, ZATWIERDZENIE RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: rolnicza, pozarolnicza. WYMOGI PODATKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

17 produktów pochodzenia roślinnego
Tryb postępowania przy rejestracji podmiotów prowadzących dostawy bezpośrednie surowców roślinnych lub inne formy sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

18 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
KOGO dotyczy REJESTRACJA ? działalności w zakresie dostaw bezpośrednich; urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności; obiekty lub urządzenia ruchome lub tymczasowe, uprzednio dopuszczone do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; gospodarstw agroturystyczne; podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina; aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego; sklepów zielarskich; przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie; zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet; podmiotóów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

19 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Dostawy bezpośrednie surowców roślinnych lub inne formy sprzedaży produktów pierwotnych Podmiot składa wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Do wniosku należy załączyć aktualny KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności; Wzór wniosku o wpis do rejestru został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 roku- ( Dz.U nr 106 poz.730); We wniosku należy określić: rodzaj planowanej produkcji, wielkość produkcji oraz rodzaj produktów; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią; CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

20 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
PRZETWÓRSTWO – ŚUROWCÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

21 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
PRZETWÓRSTWO SUROWCÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO ZATWIERDZENIE ZAKŁADU WYŻSZE WYMAGANIA HIGIENY ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZEK PODATKOWY CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

22 Lokalizacja obiektu produkcyjnego
TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU PODMIOTÓW Uzgodnienia Lokalizacja obiektu produkcyjnego Urząd Miasta / Urząd Gminy Plan zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy – decyzja Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) Pozwolenie na budowę/ zmianę sposobu użytkowania Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) Decyzja środowiskowa – jeżeli podlega Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U Nr 213, poz. 1397) CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

23 Sporządzenie projektu technologicznego
Wymagania sanitarni-higieniczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego Rozporządzenie(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z , str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139z , str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U nr 136 poz. 914 z późn.zm.) CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

24 Sporządzenie projektu technologicznego
Wymagania sanitarni-higieniczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego Każdy podmiot produkujący żywność i wprowadzający do obrotu środki spożywcze zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań koniecznych do zapewnienia ich właściwej jakości zdrowotnej, w tym właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń zakładu i ich wyposażenia oraz stanu zdrowia osób biorących udział w obrocie żywnością. Brak sprecyzowanych wymagań dla zakładów o małej zdolności produkcyjnej. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

25 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Projekt technologiczny- część opisowa rodzaj działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców, rodzaju produktów, które będą produkowane w zakładzie, określenie sytemu dostawy wody, dane dotyczące maksymalnej zdolności produkcyjnej zakładu, szczegółowy opis procesów produkcyjnych, wykaz pomieszczeń zakładu z uwzględnieniem ich przeznaczenia, powierzchni, wymaganej wysokości oraz sposobu wykończenia posadzek, ścian i sufitów, wykaz maszyn urządzeń, instalacji oraz narzędzi przeznaczonych do produkcji, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

26 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Projekt technologiczny- część graficzna CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

27 o zatwierdzenie projektu do PIS Decyzja zatwierdzenie projektu
Projekt technologiczny- część opisowa Projekt technologiczny opiniowany jest przez: Rzeczoznawcę ds. sanitarno - higienicznych lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rzeczoznawcę ds. BHP i ergonomii lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego Wniosek o zatwierdzenie projektu do PIS Decyzja zatwierdzenie projektu Uzgodnienia, poprawki CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

28 TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU PODMIOTÓW
Wykonanie projektu budowy/adaptacji lokalu, celem dostosowania funkcji pomieszczeń do prowadzenia działalności w zakresie zaplanowanym przez Inwestora w projekcie technologicznym a następnie przygotowanie i wyposażenie pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami to jest: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiewarunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 690 z późn. zm). b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekstjednolity Dz.U nr 169 poz z późń. zm.). CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

29 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Projekt techniczno – budowlany Zawiera branże: - budowlaną (konstrukcyjną i architektury) - wentylacyjną, - wodno-kanalizacyjną, - elektryczną - grzewczą Opinia: Rzeczoznawcy ds. sanitarno - higienicznych lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych Rzeczoznawcy ds. BHP i ergonomii lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych oraz w szczególnych przypadkach: Organy ochrony środowiska, gdy inwestycja będzie oddziaływać na środowisko. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

30 PRZY ZATWIERDZANIU PODMIOTÓW
TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU PODMIOTÓW Budowę/adaptację pomieszczeń należy wykonać zgodnie z projektem technologicznym i budowlanym posiadającym uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych, technicznych i BHP. Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 64. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz z późń. zm.). CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

31 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Załączniki do wniosku Decyzja z urzędu gminy o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę, zmianę sposobu użytkowania, przbudowę); Projekt budowlany, projekty branżowe (wentylacja, wod-kan, energetyka) oraz technologiczne; Odstępstwa – jeśli występują; Oświadczenie Kierownika nadzoru budowy (nowy lokal) lub firmy budowlanej (adaptacja), że prace związane z budową, przebudową lub adaptacją zostały wykonane zgodnie z zaopiniowaną dokumentacją projektową, a użyte materiały posiadają wymagane certyfikaty; Protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu (skuteczność i głośność) Decyzja Gminy/Dzielnicy (Nadzoru Budowlanego), co do nie sprzeciwiania się dopuszczeniu do użytkowania lokalu; Dokumentacja działalności gospodarczej Badanie wody Umowa na wywóz nieczystości; Inne CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

32 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
ZATWIERDZANIE ZAKŁADÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Kontrola obiektu - przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzą czy: dany obiekt został wykonany zgodnie z projektem czy obiekt spełnia obowiązujące wymogi sanitarno - higieniczne oraz czy zostały skompletowane dokumenty stwierdzające poprawność wykonania instalacji (wentylacja, sieć wodociągowa, energia, ogrzewanie). Decyzja zatwierdzająca zakład i wpis do rejestru – rozpoczęcie działalności. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

33 Produkty tradycyjne pochodzenia roślinnego- odstępstwa
Odstępstwa od wymagań higieniczno-sanitarnych może przyznać minister zdrowia, powołując się na Rozporządzenie KE nr 852/2004. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych odstępstwod wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia z dnia 18 lutego 2009 r. (Dz.U.Nr 37, poz. 294) CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

34 Odstępstwa mogą zostać przyznane zakładom w zakresie:
- pomieszczeń, w których takie produkty są poddane działaniu otoczenia koniecznego w pewnym stopniu dla wytworzenia ich cech. Pomieszczenia mogą w szczególności zawierać ściany, sufity i drzwi, które nie są gładkie, nieprzepuszczalne, niepochłaniające lub odporne na korozję oraz naturalne geologiczne ściany, sufity i podłogi; rodzaju materiałów, z których wykonane są przyrządy i sprzęt wykorzystywany do przygotowywania oraz pakowania zbiorczego i jednostkowego tych produktów; rodzaju środków wykorzystywanych do czyszczenia i dezynfekowania pomieszczeń (w tym częstości ich wykorzystywania), w szczególności środki te mają być dostosowane do danej działalności w celu uwzględnienia charakterystycznej flory znajdującej się w otoczeniu tych pomieszczeń. Odstępstwa indywidualne od wymagań higienicznych przyznawane są przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

35 PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Podmiot produkujący i wprowadzający żywność pochodzenia zwierzęcego do obrotu podlega obowiązkowej rejestracji przez organy Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Zakłady prowadzące przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego objęte są również obowiązkiem przedłożenia do zatwierdzenia przez właściwy terytorialne organ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej sporządzonego projektu technologicznego zakładu. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

36 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
KOGO OBOWIĄZUJE REJESTRACJA ? Zgodnie z art.20 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz art.6 ust.2 rozporządzenia (WE) 852/2004 rejestracji podlegają zakłady: Prowadzące sprzedaż bezpośrednią Prowadzące działalność: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010r.w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. oraz: Przedsiębiorstwa zajmujące się konfekcjonowaniem miodu, Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem produktów pochodzenia zwierzęcego, Wytwarzające żywność w skład , której wchodzą produkty pochodzenia roślinnego i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, Punkty skupu dziczyzny, Podmioty prowadzące działalność w zakresie pośredniczenia w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

37 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
REJESTRACJA Rejestracja odbywa się na podstawie wniosku przedsiębiorcy, zgodnie z art.21 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, złożonego w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w formie pisemnej decyzji administracyjnej. W przypadku działalności: ubój drobiu w gospodarstwie ubój zajęczaków w gospodarstwie sprzedaż produktów rybołówstwa sprzedaż jaj konsumpcyjnych sprzedaż produktów pszczelich sprzedaż mleka i śmietany z wnioskiem składają projekt technologiczny w formie opisowej CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

38 REJESTRACJA – wniosek dane
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie, określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność. Załączniki: Projekt technologiczny – forma opisowa w określonych działalnościach zgodny z wymaganiami: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U 2013; poz. 434). CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

39 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
REJESTRACJA Po otrzymaniu kompletnego wniosku, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną o wpisie do właściwego rejestru nadając zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny. Wykaz podmiotów zarejestrowanych podlegających nadzorowi PIW umieszczony na stronie GIW. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

40 Działalność Lokalna, Marginalna i Ograniczona
Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego (np. wędlin, kiełbas z mięsa wieprzowego, wołowego czy drobiowego) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu lub przed rozpoczęciem dostosowania istniejących budynków, pomieszczeń, musi sporządzić projekt technologiczny zakładu, w którym będzie się odbywała produkcja. Projekt należy następnie przesłać wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na planowane miejsce prowadzenia tej działalności. Projekt technologiczny zakładu musi być zgodny z wymaganiami: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Poz. 434). CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

41 Działalność Lokalna, Marginalna i Ograniczona
Projekt technologiczny zakładu składa się z: części opisowej oraz części graficznej. Część opisowa projektu powinna zawierać: określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców, rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie, opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, określenie sytemu dostawy wody, wskazanie planowanej lokalizacji zakładu, dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

42 Działalność Lokalna, Marginalna i Ograniczona
Część graficzna projektu technologicznego zawierająca plany wykonane techniką trwałą w skali 1:100 powinna przedstawiać: rzuty poziome kondygnacji zakładu, z zaznaczeniem pomieszczeń i ich funkcji, miejsca, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, stanowiska pracy, lokalizację maszyn, instalacji i urządzeń produkcyjnych z uwzględnieniem punków poboru wody, wyróżnienie stref o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego, drogi przemieszczania produkowanej żywności od przyjęcia surowców do wysyłki produktów gotowych. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

43 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Przykład projektu – drogi technologiczne CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

44 Zatwierdzenie projektu technologicznego –WZÓR WNIOSKU
Projekt technologiczny opiniowany jest przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii (dla produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego) Rzeczoznawcę ds. sanitarno - higienicznych lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rzeczoznawcę ds. BHP i ergonomii lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego Decyzja administracyjna zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

45 Realizacja inwestycji
Projekt techniczno – budowlany Uzgodnienia dokumentacji projektowej Rzeczoznawca ds. sanitarno - higienicznych lub Powiatowy Inspektor Sanitarny Rzeczoznawca ds. BHP i ergonomii lub Powiatowy Inspektor Sanitarny Rzeczoznawca ds. Przeciwpożarowych oraz w szczególnych przypadkach: Organy ochrony środowiska, gdy inwestycja będzie oddziaływać na środowisko. Należy wykonać budowę/adaptację pomieszczeń zgodnie z projektem budowlanym posiadającym uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych i przepisami prawa budowlanego. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

46 Wniosek o rejestrację zakładu
Państwowy Lekarz Weterynarii - stwierdza czy dany obiekt został wykonany zgodnie z projektem, stwierdza czy obiekt spełnia obowiązujące wymogi sanitarno - higieniczne oraz czy zostały skompletowane dokumenty stwierdzające poprawność wykonania instalacji (wentylacja, sieć wodociągowa, kanalizacja) w lokalu. Decyzja administracyjna w sprawie wpisu danego zakładu do rejestru zakładów i nadanie zakładowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest możliwe po otrzymaniu od powiatowego lekarza weterynarii ww. decyzji CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

47 Odstępstwa dla produkcji żywności tradycyjnej pochodzenia zwierzęcego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 146, poz.1024) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze (Dz. U. Nr135, poz. 1024) Powiatowy lekarz weterynarii może wydać decyzję przyznającą indywidualne odstępstwa od wymagań higienicznych określonych w załączniku II rozdziale II pkt 1 i rozdziale V pkt 1 rozporządzenia nr 852/2004. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

48 Odstępstwa dla produkcji żywności tradycyjnej pochodzenia zwierzęcego
W ramach przyznanych odstępstw można zrezygnować z wymogów dotyczących zapewnienia aby ściany, powierzchnie były skonstruowane z materiałów gładkich, nieprzepuszczalnych, niepochłaniających lub odpornych na korozję. Zastosowanie ww. odstępstw w danym zakładzie umożliwia zastosowanie drewnianych lub kamiennych półek do składowania serów długo dojrzewających, bądź wykorzystywania w procesie produkcji tradycyjnych drewnianych pieców wędzarniczych . Przyznane odstępstwo nie może jednak negatywnie wpływać na bezpieczeństwo produkowanej żywności tradycyjnej pochodzenia zwierzęcego, w szczególności nie może przyczyniać się do jej zanieczyszczenia. Jest zasadne jedynie w przypadku jeśli umożliwi stosowanie tradycyjnej metody produkcji żywności. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

49 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
INNE UWARUNKOWANIA Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U Nr 213, poz z późn. zm). Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in: instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych; instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok; Instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich ( > 50 ton rocznie), instalacje do uboju zwierząt, Po przekroczeniu zdolności produkcyjnej 50 ton na rok w przypadku przetwórstwa określonych produktów żywnościowych należy opracować stosowną dokumentację oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

50 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
INNE UWARUNKOWANIA Przykład odstępstw dla zakładów MLO; Mięso pakowane i niepakowane jest przechowywane w tym samym pomieszczeniu w innym czasie lub w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie produktów i ich opakowań. Produkcja mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych odbywa się po zakończeniu rozbioru po oczyszczeniu i odkażeniu pomieszczenia, w którym prowadzono rozbiór. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

51 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
INNE UWARUNKOWANIA Odstępstwa od wysokości pomieszczeń zaniżoną wysokość pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wydaje się na podstawie: § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U.z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, - zaniżoną wysokość pomieszczenia pracy stałej do nie mniejszej niż 2,50 m definiuje § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz ze zm./, Odstępstwo od oświetlenia - oświetlenia wyłącznie światłem elektrycznym pomieszczeń pracy stałej formułuje § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650ze zm./, - oświetlenia wyłącznie światłem sztucznym pomieszczeń pracy stałej określa § 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

52 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
INNE UWARUNKOWANIA ODSTĘPSTWA Odstępstwa od zagłębienia -usytuowanie poziomu podłogi pomieszczenia usługowego i produkcyjnego poniżej poziomu terenu przyległego do budynku określa § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinnyodpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, -usytuowania poziomu podłogi pomieszczeń pracy stałej, w garażu, w suterenie, w myśl § 18 ust. 2, lub w piwnicy definiuje § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz ze zm./, Zmniejszenia odległości usytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe zgodnie z przepisem § 23 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690 ze zm./, Zgodę na dopuszczone odstępstwa wydaje Wojewódzki Inspektor Sanitarny na wnosek inwestora CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

53 Jakość żywności – kryteria mikrobiologiczne
Na producencie spoczywa obowiązek kontrolowania bezpieczeństwa produkowanej przez siebie żywności. Zgodnie z art.4 rozporządzenia (WE) 852/2004 przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane do zachowania zgodności produkowanej żywności z kryteriami mikrobiologicznymi. próbki do badań, kontrola wewnętrzna Kryteria mikrobiologiczne środków spożywczych kryteria bezpieczeństwa surowców i żywności Kryteria higieny procesu Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych . CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

54 Jakość żywności – Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych Mięso wędzone i produkty mięsne wędzone: benzo(a)piren: 5,0(μg/kg) do r. 2,0(μg/kg) od r. Suma czterech związków: 30,0 (μg/kg) do r i 12,0 (μg/kg) od r. Mięso ryb wędzone i produkty rybołówstwa wędzone z wyłączeniem produktów rybołówstwa 5,0 (μg/kg) do r. 2,0 (μg/kg) od r Derogacja dla produktów wędzonych tradycyjnie na rynek krajowy na okres trzech lat. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

55 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Urzędowa kontrola Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowy Powiatowy Lekarz Weterynarii GIJAHRS - zgłoszenie rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej związanej z produkcją żywności przez podmioty prowadzące działalnośc gospodarczą. Kontrola: sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację artykułu rolno-spożywczego, atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych, sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji warunków przechowywania i transportu, oględziny artykułu rolno-spożywczego, pobranie próbek oraz ich ocena lub badanie laboratoryjne. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

56 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
„Jakość Tradycja” ZNAKOWANIE Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 17., poz z póżn. zm.)art Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. Nr 5 z 2001r., poz. 44 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

57 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
ZNAKOWANIE – informacje obowiązkowe - nazwa środka spożywczego; - składniki środka spożywczego; - data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia- deklaracja producenta potwierdzona badaniami przechowalniczymi - warunki przechowywania - sposób przygotowania lub stosowania, jeżeli brak tej informacji mógłby spowodować niewłaściwe postępowanie ze środkiem spożywczym; - dane identyfikujące producenta; - zawartość netto lub liczba sztuk. Producent prowadzący sprzedaż bezpośrednią poza terenem gospodarstwa rolnego lub miejscem przyległym do miejsca produkcji jest zobowiązany umieścić na opakowaniach zbiorczych, transportowych, lub w miescu prowadzenia sprzedaży informację zawierającą: imię i nazwisko (albo nazwę) oraz adres miejsca prowadzenia działalności. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

58 Działalność gospodarcza
Każda działalność odpowiadająca definicji działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej tzn. wykonywana w celach zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców Art. 3 ww. ustawy określa zwolnienia z tego obowiązku CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

59 Działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza przepisów ustawy nie stosuje się do: działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

60 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Podatek dochodowy Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. ZWOLNIENIE: Wytwarzanie i sprzedaż bezpośrednia produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) pochodzących z własnych upraw lub hodowli i chowu, spełniające definicję działalności rolniczej zgodnie z art.2 ust. 2 ustawy. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

61 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Podatek dochodowy OBOWIĄZEK: wytwarzanie i sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych w stanie przetworzonym jest działalnością gospodarczą, z której dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym chyba, że.. Dochód z niej korzysta ze zwolnienia od podatku przy spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt. 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. .. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

62 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Podatek dochodowy ZWOLNIENIE: dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa. Zwolnienie nie obejmuje np. produkcji soku ,przemiału zboża na mąkę i skutkuje rejestrowaniem działalności gospodarczej, a także zobowiązaniem podatkowym. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

63 Gospodarstwo z działalnością przetwórstwa - VAT
Dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej są zwolnione z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zwolnienie: obejmuje nieprzetworzone produkty żywnościowe oraz towary wytworzone z nich przez rolnika z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków  zwykle używanych w gospodarstwie rolnym.  CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

64 Gospodarstwo z działalnością przetwórstwa żywności - VAT
Podmiot prowadzący przetwórstwo może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT ze względu na wartość sprzedaży. ZWOLNIENIE: Zwalnia się od podatku VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty zł. Prowadzenie ewidencji wartości sprzedaży. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU

65 Ubezpieczenie społeczne
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników rolnik lub domownik podejmując działalność uboczną może podlegać ubezpieczeniu w KRUS pod warunkiem że: podlegał temu ubezpieczeniu z mocy ustawy w pełnym zakresie przez okres 3 lat prowadzi działalność rolniczą lub pracuje w gospodarstwie złoży w KRUS oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia działalności kwota podatku należnego za poprzedni rok nie przekroczy kwoty granicznej złoży do 31 maja po rozliczeniu roku podatkowego zaświadczenie z Urzędu skarbowego o wysokości odprowadzonego podatku - opłaca składkę w podwójnej wysokości w stosunku do składki należnej CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

66 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dziękuję za uwagę Materiały opracowane w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata Odwiedź portal KSOW - Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU


Pobierz ppt "Bariery rozwoju sprzedaży bezpośredniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google