Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 2 TYTUŁ: Algorytmika – rozwiązywanie problemów, proces przetwarzania informacji AUTOR: Grzegorz Witkowski, Milena Gryglas

3 Wprowadzenie 3 Algorytm jest to precyzyjny opis sposobu rozwiązania określonego zadania lub osiągnięcia jakiegoś celu! Algorytm w matematyce oraz informatyce to skończony, uporządkowany zbiór jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego zadania, w ograniczonej liczbie kroków. Słowo "algorytm" pochodzi z nazwiska Muhammed ibn Musa Alchwarizmi ( أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي ) matematyka perskiego z IX wieku i początkowo oznaczało w Europie sposób obliczeń oparty na dziesiętnym systemie liczbowym. Algorytm ma przeprowadzić system z pewnego stanu początkowego do pożądanego stanu końcowego. Badaniem algorytmów zajmuje się algorytmika.

4 Notacja algorytmów 4 Opis słowny Pierwszy i najprostszy to opis słowny, np. po lekcjach pójdę do kiosku i kupię gazetę. Innymi przykładami mogą być: podyktowanie przez telefon przepisu na zaparzenie herbaty czy wyjaśnianie koledze, jak należy rozwiązać zadanie z matematyki. Przykładów takich zachowań, kiedy widzimy, że występuje jakaś kolejność przewidywalnych działań, można podawać bardzo wiele. To są przykłady opisów algorytmicznych. Sposoby notacji algorytmów: Słowny na ogół mało dokładny. Lista kroków. Schemat blokowy.

5 5 Przykładowa lista kroków: 1.Przeczytaj definicję. 2 Czy umiesz ją na pamięć? a) jeśli tak, przejdź do kroku 3 b) jeśli nie, przejdź do kroku 1. 3. Gratulacje, nauczyłeś się definicji na pamięć. Schemat blokowy. Aby zapisać algorytm za pomocą takiego schematu, trzeba poznać stosowane symbole i ich znaczenie. Będziemy używać tzw. bloków - graficznego sposobu przedstawienia czynności wykonywanych przez komputer. Bloki te łączone są za pomocą strzałek. W ten sposób pokazujemy kolejność wykonywania akcji. Notacja algorytmów

6 6 Bloki START i STOP wskazują początek i koniec każdego algorytmu. Z bloku START wychodzi tylko jedna droga, do bloku STOP wchodzi co najmniej jedno połączenie. Bloki START i STOP Notacja algorytmów

7 7 W bloku operacyjnym umieszcza się polecenia do wykonania (instrukcje) - podstawienie, obliczenie, wprowadzenie wartości. Blok operacyjny Notacja algorytmów

8 8 W bloku warunkowym umieszcza się warunek, który decyduje o wyborze dalszej drogi postępowania. Z bloku wychodzą dwa połączenia: TAK (wybierane, gdy warunek jest spełniony), NIE (gdy warunek nie jest spełniony). Blok warunkowy Notacja algorytmów

9 9 W bluku wejścia/wyjścia umieszcza się wprowadzane dane lub wyprowadzane wyniki. Ze skrzynki wychodzi tylko jedno połączenie. Blok wejścia/wyjścia Notacja algorytmów

10 Przykładowy algorytm 10 W algorytmie tym wykorzystujemy blok warunkowy, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, gdy tok dalszego postępowania zależy od dokonanego wyboru (dokładnie: zależy od pogody).

11 Algorytm dodawania dwóch liczb zapisany w postaci listy kroków. Dane: Liczby x i y Lista kroków: 1.Początek algorytmu 2.Wprowadź liczby x i y 3.Oblicz wartość suma:=x+y 4.Wypisz wartość suma 5.Koniec algorytmu Przykładowy algorytm

12 Wprowadź (x, y) suma:=x+y Start STOP Wypisz suma Algorytm dodawania dwóch liczb zapisany w postaci schematu blokowego Przykładowy algorytm

13 13 Opis w postaci listy kroków na przykładzie algorytmu wyszukującego największą z czterech liczb Przykładowy algorytm

14 14 Przykładowy algorytm Ten sam algorytm w postaci schematu blokowego

15


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google