Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA"— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Porównanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk

2 Systemy klasy MRP/ERP ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) to system informatyczny, na który składa się zbiór współpracujących ze sobą aplikacji (modułów) integrujących działania danego przedsiębiorstwa lub grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, we wszystkich szczeblach i obszarach zarządzania. Systemy klasy ERP pozwalają na optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie zachodzących w przedsiębiorstwie procesów. Systemy te oparte są na jednej - wspólnej dla całego systemu - bazie danych. Dzięki temu dane wprowadzane są raz oraz widoczne we wszystkich modułach. Niezwykle ważną cechą systemów ERP jest ich elastyczność i możliwość dopasowania do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

3 Systemy klasy MRP/ERP Organizacją, która wspiera standaryzację systemów klasy ERP jest American Production and Inventory Control Society (Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami). Organizacja zajmuje się standaryzacją metod sterowania produkcją znanych jako MRP i MRPII. MRP (Material Requirements Planning) planowanie zapotrzebowania materiałowego, podstawowy standard sterowania produkcją i zapasami na podstawie zadanych harmonogramów produkcji opracowano na przełomie lat 60. i 70.  W latach 80. rozwinięto ten standard: MRP II (Manufacturing Resource Planning) to zbiór algorytmów planowania i zarządzania wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa produkcyjnego. Aktualnie do standardu zalicza się takie elementy jak: obsługa zamówień, harmonogramowanie produkcji, rozwinięcia struktur materiałowych (BOM), marszruty i gniazda robocze, kontrolę zapasów, MRP, kontrolę produkcji (tzw. warsztatową), planowanie zdolności produkcyjnych (CRP), analizy kosztów, księgowanie zleceń produkcyjnych, obsługa należności, elektroniczna wymiana dokumentów (EDI), raportowanie dla kierownictwa.

4 Systemy klasy MRP/ERP Do najpopularniejszych obecnie producentów systemów ERP należą m.in.: SAP R/3, Baan IV, SSA Global, Scala, JD Edwards, TETA_2000, MFG/PRO, KAMELEON, IFS oraz CDN. Na system ERP mogą się składać takie moduły jak: Produkcja, Sprzedaż, Zakupy, Projekty, Zaopatrzenie, Odbiorcy, Zapasy, Płace i Kadry, Finanse, Controlling

5 SSA BaaN ERP (SSA ERP LN)
SSA Baan ERP jest zintegrowanym systemem wspierającym zarządzanie przedsiębiorstwem zaprojektowanym dla wszystkich organizacji, których działalność dotyczy produkcji i logistyki lub/i serwisowania produktów. System dedykowany jest dla średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w tym międzynarodowych korporacji.

6 SSA BaaN ERP (SSA ERP LN)

7 SSA BaaN ERP (SSA ERP LN)
Główne cechy systemu to: rozbudowana i zaawansowana funkcjonalność, przejawiająca się w wielorodności obsługiwanych typów produkcji. elastyczność aplikacji pozwalająca na jednoczesną obsługę kilku typów produkcji osadzonych w różnych lokalizacjach. skalowalność systemu umożliwiająca obsługę od kilku do kilku tysięcy użytkowników w jednym środowisku.

8 SSA BaaN ERP (SSA ERP LN)
SSA Baan oferuje zaawansowaną funkcjonalność w zakresie: Produkcji dyskretnej, seryjnej etc. Produkcji procesowej Zarządzania Usługami Zarządzania Projektami Dystrybucji i Transportu Finansów Planowania

9 SSA BaaN ERP (SSA ERP LN)
System SSA Baan pozwala przeprowadzić zarówno efektywną optymalizację przepływu materiałów oraz produktów, jak i zaawansowaną analizę kosztową. W efekcie tego użytkownicy uzyskują informacje, które skutecznie wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem. System SSA Baan poza standardową funkcjonalnością ERP posiada dodatkowe, branżowe rozwiązania takie jak: SSA Baan Cable – dla przedsiębiorstw kablowych, SSA Baan Dimension – dla producentów papieru, metalu i innych produktów wymiarowanych SSA Baan Automotive – dla branży producentów samochodów i komponentów SSA Baan Aerospace&Deffense - dla przedsiębiorstw z branży lotniczej i zbrojeniowej.

10 SSA BaaN ERP (SSA ERP LN)
Oprócz dedykowanych rozwiązań branżowych klienci mają możliwość wykorzystania tzw. modeli referencyjnych. Są to predefiniowane modele systemu dla wybranych typów produkcji lub/i branż.   SSA Baan jest rozwijany od 1978 roku. Od czerwca 2003 roku właścicielem jest firma SSA Global. W Polsce system jest użytkowany przez ponad 60 przedsiębiorstw.

11 mySAP ERP (R/3) mySAP ERP (zwany popularnie systemem SAP, dawniej SAP R/3) jest zintegrowanym systemem informatycznym, wspomagającym zarządzanie firmą. SAP zawiera modelowe rozwiązania biznesowe, opracowane na podstawie doświadczeń z kilkunastu tysięcy wdrożeń na całym świecie. W Polsce system SAP użytkuje ponad 300 firm. SAP umożliwia podniesienie efektywności firmy we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania - od finansów i kontrolingu, przez zaopatrzenie i gospodarkę materiałową, produkcję, sprzedaż i dystrybucję, po zarządzanie kadrami. System SAP wspiera całokształt zarządzania finansami przedsiębiorstwa, umożliwiając zwiększenie wartości firmy, przy jednoczesnym podniesieniu jej efektywności.

12 mySAP ERP (R/3)

13 mySAP ERP (R/3) W zakres zarządzania finansami wchodzą funkcjonalności (moduły) systemu SAP: rachunkowość finansowa (FI - financial accounting) księgowość majątku trwałego (FI-AA - fixed assets accounting) zarządzanie środkami pieniężnymi (TR - Treasury) kontroling (CO - controlling) zarządzanie projektami (PS - project system) zarządzanie inwestycjami (IM - investment management)

14 mySAP ERP (R/3) W zakres zarządzania łańcuchem dostaw wchodzą funkcjonalności (moduły) systemu SAP: gospodarka materiałowa i zaopatrzenie (MM - materials management) gospodarka magazynowa (MM-WM - warehouse management) planowanie produkcji (PP - production planning) gospodarka remontowa i utrzymanie ruchu (PM - plant maintenance) zarządzanie jakością (QM - quality management) sprzedaż i dystrybucja (SD - sales and distribution)

15 mySAP ERP (R/3) Rozwiązania mySAP Human Resources (mySAP HR) wspierają zarządzanie kapitałem ludzkim firmy, pozwalając jednocześnie zredukować koszty działów zaangażowanych w procesy kadrowe. Podstawowe funkcjonalności mySAP HR: Administracja Kadrami - bieżąca obsługa pracowników i współpracowników: rejestracja danych kadrowych, wydruk zaświadczeń, raportowanie, zgłoszenia do ZUS Zarządzanie Czasem Pracy - obsługa systemów negatywnej i pozytywnej rejestracji czasu pracy, definiowanie i przypisywanie grafików czasu pracy, wydruk kart pracy, rejestracja zdarzeń czasowych (nieobecności, obecności, zastępstw, nadgodzin itp.), raportowanie czasu pracy Rozliczanie list płac - obsługa płacowa pracowników i współpracowników, rozliczanie list regularnych i specjalnych, wydruk zaświadczeń i pasków płacowych, raportowanie, generowanie dokumentów rozliczeniowych dla ZUS i Urzędów Skarbowych, generowanie przelewów elektronicznych, automatyczne księgowania wyników rozliczeń

16 mySAP ERP (R/3) Zarządzanie organizacją - definiowanie struktury organizacyjnej wraz z powiązaniami stanowisk i strukturą raportowania, symulowanie zmian organizacyjnych, raportowanie Rozliczanie podróży służbowych - rejestracja (centralna lub rozproszona) informacji o podróżach służbowych, automatyczne rozliczenie kosztów podróży w liście płac, wydruk raportów, automatyczne księgowania Nabór kadr (rekrutacja) - rejestracja informacji o kandydatach, statystyki, generowanie rankingów kandydatów, zarządzanie wakatami, automatyczna korespondencja z kandydatami, transfer danych kandydata do bazy pracowniczej, raportowanie Zarządzanie szkoleniami - definiowanie katalogów szkoleń, rezerwacja uczestnictwa, rozliczanie kosztów, oceny szkoleń, raportowanie, zarządzanie kwalifikacjami Planowanie kosztów osobowych - symulacje kosztów osobowych w oparciu o dane hipotetyczne lub rzeczywiste, symulacje zmian wynagrodzeń, raporty porównawcze Zarządzanie wynagrodzeniami - wycena stanowisk wg danych rynkowych i analiz wewnętrznych, budżetowanie, dostosowywanie wynagrodzeń według zadanych algorytmów, raportowanie

17 mySAP ERP (R/3) Rozwój pracowników - zarządzanie kwalifikacjami pracowników, zarządzanie ścieżkami karier, raportowanie Oceny pracownicze - definiowanie systemów ocen, rejestracja ocen i ich powiązanie z systemami premiowymi, raportowanie Pulpit menedżera - udostępnienie kierownikom wybranych funkcji kadrowo-płacowych (dostępny pełen zakres), raportowanie informacji o podległych pracownikach, planowanie kosztów i zarządzanie wynagrodzeniami, analiza czasu pracy itp. Samoobsługa pracownicza - udostępnienie pracownikom wybranych informacji i funkcji kadrowych (m.in. przegląd wybranych kartotek, możliwość edycji danych) Obsługa BHP - wsparcie zespołu/specjalisty ds. BHP w zarządzaniu procesami i dokumentacją związaną z BHP (wypadki przy pracy, ocena ryzyka na stanowisku pracy, odzież robocza). Funkcjonalność przygotowana przez BCC, rozszerzająca standard mySAP HR Workflow - automatyzacja procesu przepływu dokumentów kadrowych i płacowych (np. zatwierdzanie wniosków urlopowych, zatwierdzanie delegacji itp.)

18 MFG/PRO „System MFG/PRO eB2 jest kompleksowym rozwiązaniem, obsługującym łańcuch dostaw i składającym się z modułów zarządzających produkcją, sprzedażą i dystrybucją oraz finansami, operującym w środowisku systemu otwartego. Firma QAD znacząco zbudowała funkcjonalność systemu MFG/PRO eB2, zwiększając możliwości dostarczania silnych, dedykowanych poszczególnym branżom, rozwiązań e-biznesowych. Co więcej, nowy interfejs użytkownika - QAD Desktop 2, przygotowany do współpracy z Internetem, zwiększa możliwości integracji użytkowników MFG/PRO eB2 w eksploatacji istniejących rozwiązań biznesowych. System MFG/PRO eB2 jest szybki w instalacji i stanowi kompleksowe rozwiązanie zarówno dla małych zakładów, jak i międzynarodowych koncernów, ustanawiając nowe standardy funkcjonalności, efektywności i łatwości obsługi.”

19 MFG/PRO

20 MFG/PRO Moduły podstawowe: Obsługa baz danych Adresy i podatki
Indeksy, zakłady, produkty Funkcje systemowe Inwentaryzacja Gospodarka materiałowa Produkcja Moduły produkcyjne MFG/PRO eB2 regulują wszystkie procesy produkcyjne w różnych rodzajach środowisk. Kontrolowane są wszystkie działania, począwszy od wykrywania brakujących części aż do raportowania robocizny. Reagują one również na zdarzenia w procesie produkcyjnym, śledząc transakcje, numery partii i odchylenia oraz prowadzą kontrole jakości. Natychmiastowo zgłaszane są wszelkie zmiany statusu, braki, odchylenia jakości i inne sytuacje ważne dla procesu produkcyjnego.

21 MFG/PRO Moduły produkcyjne: Planowanie zdolności produkcyjnych
Prognozowanie Plan główny Planowanie zapotrzebowania materiałowego Kontrola jakości Przyjęcia Produkcja seryjna, zaawansowana produkcja seryjna Kanban Planowanie kategorii produktów Sterownie produkcją Zlecenia produkcyjne Struktura produktu Formuły/procesy Technologia/gniazda produkcyjne Zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi

22 MFG/PRO Moduły obsługujące sprzedaż i dystrybucję: Oferty sprzedaży
Zlecenia sprzedaży/fakturowanie Harmonogramy klientów Zakupy Centralne przetwarzanie zamówień Moduły finansowe: Rozliczanie z dostawcami Rozliczanie z odbiorcami Globalne zarządzanie podatkami Zarządzanie środkami finansowymi Generator raportów Księgi Głównej Księga Główna Wielowalutowość Środki Trwałe Europejskie Finanse

23 IFS Applications IFS Applications - to zbudowany zgodnie z technologią portali internetowych zestaw ponad 60 komponentów funkcjonalnych, stosowanych w produkcji, zarządzaniu łańcuchem dostaw, zarządzaniu relacjami z klientem, zarządzaniu usługami, finansach, rozwoju produktu, utrzymaniu w ruchu i administrowaniu zasobami. Rozwiązanie IFS można wdrażać etapami. Jest proste w obsłudze i posiada narzędzia ułatwiające integrację z systemami partnerów biznesowych.

24 IFS Applications

25 IFS Applications IFS Dystrybucja: Faktury Zamówienia Klientów
Harmonogramowanie Zamówień Klienta Zakupy Harmonogramowanie Zakupów Magazyn Planowanie Popytu

26 IFS Applications IFS Finanse: Przepływy Pieniężne Księga Zobowiązań
Księga Należności Środki Trwałe Generator Raportów Konsolidacja Koncernu Księga Główna Reguły Księgowe Ewidencja produkcji Zlecenia produkcyjne Produkcja powtarzalna Produkcja wsadowa Koszty Harmonogramowanie operacyjne (CBS) Produkcja i montaż na zamówienie Konfiguracja na zamówienie Projektowanie na zamówienie Planowanie

27 IFS Applications IFS Projektowanie. Moduły IFS służące do projektowania pozwalają zminimalizować pracochłonność definiowania i konfigurowania elementów projektów oraz produktów. Wysoką jakość zapewnia usprawnienie zarządzania dokumentacją projektową, w tym kolejnymi wersjami dokumentów. Całe przedsiębiorstwo uzyskuje dostęp do stale aktualizowanych danych niezbędnych do podejmowania decyzji technicznych, administracyjnych oraz finansowych. IFS Płace. System wspomagający wszystkie procesy płacowe i najważniejsze procesy okołopłacowe, rozpoczynając od rejestracji czasu pracy i nieobecności, a kończąc na wydruku wymaganych raportów (odcinki płacowe, PIT-y), czy też elektronicznym przesłaniu odpowiednich dokumentów do ZUS. IFS Remonty. Moduły IFS do obsługi czynności konserwacyjnych i remontowych składają się na kompletny proaktywny, otwarty i elastyczny system, który umożliwia rozwój i adaptację do raptownie zmieniających się oczekiwań otoczenia. Łatwy w obsłudze, z prostym dostępem, charakteryzuje się rozbudowaną funkcjonalnością, która zapewnia całościowe wsparcie codziennych prac w zakresie konserwacji i utrzymania systemów, jak również ciągły rozwój i modyfikacje.

28 CDN XL Comarch CDN XL kompleksowo wspiera wszystkie procesy zachodzące w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Za poszczególne funkcjonalności odpowiadają osobne moduły,  które ze sobą harmonijnie współpracują dzięki jednej bazie danych. System jest elastyczny – Klient sam decyduje, z których funkcjonalności chce korzystać. W razie potrzeb zawsze możliwa jest rozbudowa systemu. Comarch CDN XL to nowoczesne połączenie bogatej funkcjonalności i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb.

29 CDN XL

30 CDN XL

31 CDN XL Sprzedaż/ Import – pozwala na ewidencje wszystkich krajowych i zagranicznych procesów handlowych związanych z zakupami, sprzedażą i wysyłka towarów oraz obsługę gospodarki magazynowej wraz z zarządzaniem położeniem towaru na magazynie wysokiego składu. Detal – przeznaczony dla szybkiej sprzedaży detalicznej. Czytelny, przystosowany do pracy z ekranami dotykowymi oraz szybki w obsłudze interfejs zapewnia sprawna prace stanowiska kasowego. Zamówienia – zarządza procesami związanymi z obsługa zamówień. Obieg dokumentów w tym zakresie może przyjąć formę od zapytania ofertowego poprzez ofertę do zamówienia, które może być dalej automatycznie przekształcane do dokumentów handlowych, magazynowych lub produkcyjnych. Zamówienia Internetowe iZAM oraz e-SKLEP – to rozwiązania, dzięki którym mamy dostęp do nowoczesnych kanałów sprzedaży oraz współpracy z kontrahentem, wykorzystując Internet w działalności handlowej fi rmy.

32 CDN XL CRM – wspomaga firmę w profesjonalnej obsłudze klienta. Obsługa wieloetapowych kampanii działań z klientem pozwala na bieżącą ocenę efektywności prowadzonych przedsięwzięć, m.in. stopnia realizacji założonego budżetu kosztów, przychodów oraz celów ilościowych. Mobilny Magazyn – moduł pozwala na obsługę i wykorzystanie w codziennej pracy urządzeń mobilnych typu kolektor danych. Pracownik na bieżąco może weryfikować wcześniej przygotowane dla niego dokumenty, dyspozycje oraz zlecone zadania. Magazyn Wysokiego Składu – pozwala nadać zdefiniowanym w systemie magazynom struktura adresowa, a następnie dla każdej z lokalizacji określic dokładne parametry w zakresie wymiarów, objętości, składowanych jednostek logistycznych oraz towarów. Księgowość – pozwala na kompleksowa obsługę księgową firmy zgodnie z ustawa o rachunkowości, jak również Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

33 CDN XL Środki Trwałe – umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Serwis i Remonty – pozwala na rejestrowanie, obsługę i rozliczanie zleceń serwisowych i remontowych oraz realizacje obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Płace i Kadry – obsługuje pełen zakres informacji kadrowo-płacowych – od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń. Human Resources – Pulpit Pracownika umożliwia wykorzystanie wcześniej przygotowanych ankiet m.in. dla potrzeb oceny pracowniczej czy działań rekrutacyjnych. Business Intelligence – wspiera procesy podejmowania decyzji biznesowych w firmie poprzez udostępnienie w czytelnej formie informacji o sytuacji przedsiębiorstwa. Księga Raportów pozwala na intuicyjne przygotowanie budżetów oraz realizacje strategii zarządzania oparta o Business Scorecard.

34 CDN XL Produkcja – zawiera zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania produkcja – od planowania poprzez jej realizacje i rozliczanie do raportowania na potrzeby kadry zarządzającej. Projekty – umożliwia import kosztorysów, definiowanie harmonogramów oraz pełne zarządzanie dokumentami w ramach realizowanych projektów.


Pobierz ppt "ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google