Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Logomocja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Logomocja."— Zapis prezentacji:

1 Program Logomocja

2 Co można robić w programie Logomocja?
W programie Logomocja można realizować ciekawe projekty zawierające zarówno elementy rysowania i programowania.

3 Ekran tekstowy, ekran graficzny
Logomocja umożliwia pisanie własnych programów w języku Logo. Żółw porusza się po środkowej części okna Logomocji – ekranie graficznym. Dolny obszar programu - ekran tekstowy podzielony na dwie części: historię poleceń i wiersz poleceń.

4 Historia i wiersz poleceń
W historii zapisywane są wszystkie polecenia. Żółw wykonuje polecenia wpisywane w wiersz poleceń i zgodnie z nimi porusza się po ekranie graficznym. Przy wpisywaniu poleceń nie można zapomnieć o naciśnięciu klawisza ENTER, ponieważ inaczej żółw nie wykona polecenia.

5 Wskazówki przydatne przy pisaniu poleceń
Używaj polskich liter oraz wstawiaj spacje między poleceniami, a jego parametrem. Jeśli napiszemy niezrozumiałe polecenia, na przykład powtorz (bez litery ó) albo np50 (bez spacji między np a 50), pojawi się komunikat o błędzie: Nie wiem jak wykonać… W takiej sytuacji należy napisać instrukcję jeszcze raz (poprawnie). Naciskając klawisze sterujące kursorem (w górę, w dół), można w wierszu poleceń wyświetlać kolejne polecenia umieszczone w historii poleceń. Projekty tworzone w Logomocji zapisywane są w plikach z rozszerzeniem imp (w wersji demo nie ma możliwości zapisu). Aby zapisać projekt w pliku, należy wybrać z menu opcję Plik/Zapisz projekt.

6 Podstawowe polecenia wydawane żółwiowi
Polecenie Skrót polecenia Opis naprzód liczba kroków np liczba kroków Przesuwa żółwia do przodu o podaną liczbę kroków. lewo kąt lw kąt Obraca żółwia w lewo o podany kąt. prawo kąt pw kąt Obraca żółwia w prawo o podany kąt. podnieś pod Podnosi pisak żółwia. opuść opu Opuszcza pisak żółwia. schowajMnie Ukrywa żółwia. pokażMnie Pokazuje żółwia.

7 powtórz liczba powtórzeń
Powtarza listę poleceń podaną liczbę razy. koło średnica Rysuje koło o podanej średnicy. okrąg średnica Rysuje okrąg o podanej średnicy. czyść cs Czyści ekran graficzny. czekaj liczba milisekund Zatrzymuje wykonanie programu na podaną liczbę milisekund. ustalGrubość ugp Ustal grubość pisaka. ustalKolPis ukp Ustal kolor pisaka. ustalKolMal ukm Ustala kolor malowania. zamaluj Zamaluj obszar zamknięty lub zmienia kolor lini.

8 Zmiana postaci żółwia W programie Logomocja możemy zamiast żółwia wybrać inną postać, także animowaną. Można ją wybrać z gotowych propozycji, zapisanych w plikach i dołączonych do programu Logomocja. Możemy również utworzyć własną postać w Edytorze postaci i zapisać ją w pliku.

9 Zmienianie postaci żółwi
Na ekranie graficznym kliknij żółwia prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Zmień ż1. Na zakładce Postaci kliknij przycisk Ustal postać. Otworzy się okno Wybierz postać. Odszukaj i kliknij nazwę pliku zawierającego obraz przedstawiający postać, w jaką ma zmienić się żółw. Następnie kliknij przycisk Otwórz. W oknie zmiany żółwia pojawi się podgląd postaci. Kliknij przycisk OK.

10 Więcej żółwi Na ekranie graficznym programu Logomocja można umieścić więcej niż jednego żółwia. Dla każdego żółwia możemy napisać oddzielne polecenia i umieścić je w jednej procedurze. Możemy też każdego żółwia zamienić na inną postać. Umieszczane na ekranie żółwie są nazywane: ż1, ż2, ż3 itd. Aby umieścić na ekranie więcej żółwi, należy kliknąć przycisk Nowy żółw na pasku narzędzi (kursor przybierze kształt żółwia), a następnie przeciągnąć i upuść żółwia w wybranym miejscu na ekranie graficznym.

11 Dziękuję za uwagę! Pozdrawiam Dominika Wawryniuk


Pobierz ppt "Program Logomocja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google