Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GLOBALNE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE – w ujęciu cybernetyki trwałego rozwoju (sustainable development) Wykład I Stan Świata a oceny i rozwojowe postulaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GLOBALNE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE – w ujęciu cybernetyki trwałego rozwoju (sustainable development) Wykład I Stan Świata a oceny i rozwojowe postulaty."— Zapis prezentacji:

1 GLOBALNE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE – w ujęciu cybernetyki trwałego rozwoju (sustainable development) Wykład I Stan Świata a oceny i rozwojowe postulaty Społecznego Nauczania Kościoła (SNK) 12 października 2014

2 Lesław Michnowski Wieloletni ( ) członek Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

3 Informacje dotyczące wykładu, w tym: (1) sylabus, (2) wykaz literatury, (3) prezentacje wykładów, (4) tematy prac zaliczeniowych: Zapytania, wypowiedzi, komentarze, prace zaliczeniowe:

4 Globalne Bezpieczeństwo Ekologiczne (GBE): taki wizyjny, SYMBIOTYCZNY, stan globalnego ekosystemu - czyli układu: światowa społeczność (w tym jej gospodarka)– ziemskie środowisko przyrodnicze – który zapewnia zarówno powszechny wzrost jakości życia Ludzi, jak i wzrost trwałości gatunku homo sapiens

5

6 Różnorodność ocen sytuacji globalnej: 1
Różnorodność ocen sytuacji globalnej: 1. Światowa społeczność jest W STANIE ROZWOJU: - wspaniały rozwój CHIN, - kryzys lokalny, jedynie w ramach cywilizacji euroatlantyckiej. 2. KRYZYS GLOBALNY spowodowany: 2.1 – PRZELUDNIENIEM Ziemi, albo 2.2. – MORALNYM ZDEGRADOWANIEM SIĘ – w wyniku rozwoju, zwłaszcza, nauki i techniki – KULTURY ŚMIERCI, czyli SOCJAL-DARWINISTYCZNYCH FORM WZROSTU I PODTRZYMYWANIA ŻYCIA przez silniejsze części światowej społeczności (ŚS).

7 Współczesna globalna WALKA konkurencyjna nie jest docelowo ukierunkowana na imperialistyczne ZWIĘKSZANIE stopnia PODPORZĄDKOWANIA społecznościom silniejszym społeczności słabszych. Obecnie jej głównym, PATOLOGICZNYM CELEM – prowadzącym do globalnej katastrofy – jest neo-socjaldarwinistyczne ELIMINOWANIE KONKURENTÓW do źródeł deficytowych zasobów naturalnych, w tym ZAWŁASZCZANIE posiadanych przez nie tych ŹRÓDEŁ. A także ograniczanie degradacji środowiska przyrodniczego.

8 Rozwój trwały

9 Ukształtowanie zdolności trwałego rozwoju (sustainable development - ONZ) światowej społeczności oraz Cywilizacji Życia i Miłości (Jan Paweł II)/Ekohumanistycznej, to warunek GBE w wyniku dostosowania światowej społeczności do życia wspomaganego wysoko rozwiniętą nauką i techniką, a wraz z tym, trwałego przezwyciężenia globalnego kryzysu

10 EKOHUMANIZM: partnerskie współdziałanie DLA DOBRA WSPÓLNEGO/WIN-WIN – wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ. ================================== Apel Warszawski - O ekorozwój

11 SNK wobec globalnego kryzysu

12 Jan Paweł II ostrzegał: „świat współczesny, łącznie ze światem EKONOMII, zamiast troszczyć się o PRAWDZIWY ROZWÓJ wiodący WSZYSTKICH ku życiu „bardziej ludzkiemu” (...) zdaje się prowadzić nas szybko KU ŚMIERCI. (SRS 1987) (Jest to w istocie stwierdzenie kryzysu globalnego oraz wskazanie głównego kierunku działań obronnych).

13 Jan Paweł II wiązał zasadę MIŁOŚCI z obowiązkiem współdziałania na rzecz WZAJEMNEGO ROZWOJU: „przykazanie «nic zabijaj» staje się wezwaniem do czynnej miłości, która ochrania i troszczy się o ROZWÓJ ŻYCIA BLIŹNIEGO (...)„ (Veritatis Splendor, p. 15.).

14 Jan Paweł II: (…) budować RAZEM aby uniknąć zagłady wszystkich
Jan Paweł II: (…) budować RAZEM aby uniknąć zagłady wszystkich. (…) dobro (…) i szczęście (…) nie dadzą się osiągnąć bez (…) WYRZECZENIA SIĘ własnego EGOIZMU (…) (SRS, 1987)

15 Przyszłym losom świata grozi (
  Przyszłym losom świata grozi (...) niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi. Jan Paweł II

16 Jan Paweł II: W ostatnich latach byliśmy świadkami (…) przełamania sztywnych podziałów świata (…) W tym samym jednak okresie inne zagrożenia (…) co każe się obawiać „HOLOKAUSTU EKOLOGICZNEGO”, będącego skutkiem lekkomyślnego niszczenia najważniejszych zasobów środowiska naturalnego i coraz liczniejszych ataków na życie ludzkie. (…) niepohamowany pęd NIELICZNEJ GRUPY UPRZYWILEJOWANYCH do PRZYWŁASZCZENIA SOBIE DÓBR ZIEMI i do ich eksploatacji staje się przyczyną NOWEGO RODZAJU ZIMNEJ WOJNY (…) między krajami wysoko uprzemysłowionymi, a ubogimi. (Sycylia’93)

17 Wg Encyklopedii Katolickiej: „holocaustum ofiara całopalna, dar ofiarny, złożony w całości Bogu przez spalenie” - patrz: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1985, s

18 Jan Paweł II: Do starożytnych bolesnych plag (
Jan Paweł II: Do starożytnych bolesnych plag (...) głodu, epidemii i przemocy, wojen, DODAWANE SĄ inne, dotychczas NIE ZNANE formy o niepokojących wymiarach.(…) SPISEK PRZECIW ŻYCIU, który zwielokrotnia się i wyraża coraz ostrzejszymi zagrożeniami osób i NARODÓW (…) Obecnie (…) pojawia się niebezpieczny model społeczeństwa zapewniający dominację silnym częściom światowej społeczności, zaś wykluczający, a nawet ELIMINUJĄCY słabszych.

19 Homilia inauguracyjna Franciszka: Tragically, in every period of history there are ‘Herods' who PLOT DEATH, wreak havoc, and mar the countenance of men and women. W każdej epoce dziejów są budzący grozę „Herodowie” (patologiczne ośrodki władzy), którzy ŚMIERCIONOŚNIE SPISKUJĄ, sieją społeczne spustoszenie oraz pozbawiają człowieczeństwa mężczyzn i kobiet (LM).

20 Franciszek, 13 September 2014 (VIS): perhaps one, can speak of A THIRD WAR, one fought PIECEMEAL, with crimes, massacres, destruction.

21 Franciszek: (…) the financial crisis (
Franciszek: (…) the financial crisis (..) to be found in a PROFOUND HUMAN CRISIS (…) the DICTATORSHIP OF AN ECONOMY which (…) REDUCES men and women TO (…) CONSUMPTION (…) HUMAN BEINGS (…) are nowadays considered as consumer goods WHICH CAN BE USED AND THROWN AWAY (…) POPE TO NEW AMBASSADORS: FINANCIAL CRISIS ROOTED IN REJECTION OF ETHICS Vatican City, 16 May 2013 (VIS)

22 Franciszek: A SAVAGE CAPITALISM HAS TAUGHT THE LOGIC OF PROFIT AT ANY COST (…) EXPLOITATION WITHOUT LOOKING AT PERSONS POPE VISITS MISSIONARIES OF CHARITY, REAFFIRMS VALUE OF SOLIDARITY Vatican City, 22 May 2013 (VIS)

23 Franciszek: większość (…) żyje (…) w niedostatku (…) NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA staje się coraz bardziej oczywista. (…) „Nie” dla ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej». TA EKONOMIA ZABIJA. (…) wyrzuca się żywność, gdy ludzie cierpią głód. (…) prawo sprzyja silniejszym, więc możny pożera słabszego. W wyniku tej sytuacji WIELKIE MASY LUDNOŚCI SĄ WYKLUCZONE I MARGINALIZOWANE: BEZ PRACY, bez perspektyw, bez dróg wyjścia. (…) WYKLUCZENI nie są «wyzyskiwani», ale są odrzuceni, SĄ «NIEPOTRZEBNYMI RESZTKAMI» Evangelii Gaudium .

24 Franciszek: podczas gdy zyski niewielu ludzi rosną (…) stanowiący większość oddalają się coraz bardziej od dobrobytu (…) . Tego rodzaju brak równowagi rodzi się z ideologii broniących ABSOLUTNEJ AUTONOMII RYNKÓW I SPEKULACJI FINANSOWYCH. dlatego negują prawo KONTROLI ze strony PAŃSTW, powołanych do czuwania nad obroną dobra wspólnego. odradza się nowa niewidoczna TYRANIA, czasem WIRTUALNA, narzucająca (…) swoje prawa i reguły. ponadto, DŁUG I JEGO OBSŁUGA oddalają kraje od praktycznych możliwości ich ekonomii, Evangelii Gaudium

25 Franciszek: dopóki nie wyeliminuje się wykluczenia i nierówności społecznej w społeczeństwie i między różnymi narodami, NIEMOŻLIWE BĘDZIE WYKORZENIENIE PRZEMOCY. Evangelii Gaudium

26 Franciszek: Let us never forget that authentic power is SERVICE (…) PROTECTING ALL CREATION (…) Inauguration Homily of Pope Francis, March 19, 2013.

27 Franciszek: God calls us (…) TO LEAVE SELFISHNESS BEHIND (…) called Abraham to be the father of many; HE CHOSE THE PEOPLE OF ISRAEL TO FORGE A COVENANT THAT EMBRACES ALL PEOPLES (…). GENERAL AUDIENCE: THE CHURCH IS GOD'S CALL TO BE PART OF HIS FAMILY Vatican City, 29 May 2013 (VIS)

28 Benedykt XVI: „Z wielką precyzją, chociaż w sposób jednostronny i wybiórczy, Marks opisał sytuację swojego czasu i z wielkim talentem analitycznym przedstawił drogę do rewolucji – nie tylko teoretycznie: z partią komunistyczną, która zrodziła się z manifestu komunistycznego z 1848 roku, konkretnie ją zainicjował.” (SS, 2007)

29 GLOBALNA KATASTROFA jako skutek błędnej diagnozy obecnego kryzysu

30 W świetle systemowej analizy obecny kryzys finansowo-gospodarczy, w tym zadłużenia państw, jest jawną fazą kryzysu globalnego ujawnionego prognozą ostrzegawczą Pierwszego Raportu dla Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu” (GW/LtG) 1972.

31 Meadows, D.H., …Granice wzrostu (1972)

32 W kolejnym symulacyjnym badaniu GW/LtG – także przy pozostawieniu ówczesnych, egoistycznych stosunków społecznych, w tym metod gospodarowania – przy założeniu BRAKU OGRANICZEŃ w dostępie do zasobów naturalnych i energii, nastąpi RÓWNIEŻ GLOBALNA KATASTROFA, tym razem na skutek zdegradowania środowiska przyrodniczego

33 Zerowy wzrost i ekologiczny holokaust jako patologiczny sposób przezwyciężania globalnego kryzysu

34 „Zerowy wzrost” 1971/95

35 Dennis Meadows 2009: dla przezwyciężenia globalnego kryzysu (1) We desperately need for population, energy use, material use, and pollution streams to be reduced. (2) If you want everyone to have the full potential of mobility, adequate food and self-development, then it is 1 or 2 billion. (mld, obecnie jest nas ok. 7 mld. osób)

36 Przed Ludzkością: nieuchronnie do globalnej katastrofy prowadzące: neo-darwinizm społeczny i ekologiczny holokaust albo - warunkujące GBE - Cywilizacja Życia i Miłości (CŻM) oraz Ekohumanizm

37 Neo-darwinizm społeczny: pomniejszanie globalnej konsumpcji poprzez fizyczne ELIMINOWANIE KONKURENTÓW DO DEFICYTOWYCH ZASOBÓW życia w miejsce dotychczasowego dążenia przez silniejszych do zwiększania potencjałów - podporządkowanej im - ludzkiej siły: roboczej oraz wojennej. Nie „wyzysk” lecz „odrzucanie”!

38 W trakcie wykładu będzie – metodą analizy systemowej – poznawana istota kryzysu globalnego, a także testowana wizja CŻM, jak również określone zostaną podstawowe uwarunkowania trwałego rozwoju światowej społeczności

39 Dziękuję za uwagę www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com


Pobierz ppt "GLOBALNE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE – w ujęciu cybernetyki trwałego rozwoju (sustainable development) Wykład I Stan Świata a oceny i rozwojowe postulaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google