Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzór prawny nad uchwałami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Warszawa, marzec 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzór prawny nad uchwałami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Warszawa, marzec 2010."— Zapis prezentacji:

1 Nadzór prawny nad uchwałami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Warszawa, marzec 2010

2 Po co Plan?

3 ograniczoność przestrzeni

4 przewidywalność inwestycyjna przestrzeni

5 koszty rozproszenia zabudowy

6 funkcjonalność przestrzeni

7 eliminowanie konfliktów społecznych

8 atrakcyjność estetyczna

9

10 funkcje ochronne

11 Pokrycie planistyczne województw Opracowane na podstawie: „Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 r.” opracowanie wykonane w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN dla Departamentu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury

12 Pokrycie planami miejscowymi w powiatach Żródło: „Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 r.” opracowanie wykonane w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN dla Departamentu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury

13 Pokrycie planistyczne gmin Żródło: „Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 r.” opracowanie wykonane w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN dla Departamentu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury

14 Liczba złożonych wniosków o ustalenie warunków zabudowy Żródło: „Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 r.” opracowanie wykonane w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN dla Departamentu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury

15 Dane statystyczne o uchwałach planistycznych w latach 2007-2009

16 Dane statystyczne o uchwałach planistycznych uchwały planistyczne z podziałem na regiony 2007 2009 2008 CiechanówOstrołękaPłockRadomSiedlceWarszawa

17 Ilość podejmowanych interwencji przez Wojewodę Mazowieckiego w odniesieniu do uchwał planistycznych

18 Błędy popełniane przy sporządzaniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego rozstrzygnięcia i skargi do sądu 200720082009 naruszenie procedury niepoprawny załącznik graficzny niepełna treść aktu niezgodność z innymi przepisami niepełna strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 1; 100% 1; 25% 2; 67% 1; 33%

19 Błędy popełniane przy sporządzaniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wskazania naruszenia przepisów prawa 20092007 2; 67% 1; 33% niepełna treść aktunaruszenie procedury

20 Wskazania naruszenia przepisów prawa Błędy popełniane w uchwałach o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 200720082009 niezgodność granic naruszenie procedury niepełna treść aktu niepoprawny załącznik graficzny 1; 33% 2; 100%

21 Błędy popełniane przy sporządzaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rozstrzygnięcia i skargi do sądu 200720092008 niezgodność ze studium niepełna treść aktu niepoprawny załącznik graficzny naruszenie procedury niepełna strategiczna ocena oddziaływania na środowisko ustalenia planu dla terenu zamkniętego niezgodność z innymi przepisami brak spójności aktu 1; 13% 3; 37% 1; 13% 2, 24% 1; 13% 4; 58% 1; 14% 1;13% 2; 25%

22 Błędy popełniane przy sporządzaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wskazania naruszenia przepisów 200720082009 niezgodność ze studium niepoprawny załącznik graficzny niepełna treść aktu brak spójności aktu naruszenie procedury niezgodność z innymi przepisami ustalenia planu dla terenu zamkniętego niepełna strategiczna ocena oddziaływania na środowisko niezgodność granic 9; 31%2; 7% 1; 3% 6; 21% 9; 31% 1; 17% 4; 66% 1; 2% 3; 6% 2; 5% 34; 73%

23 Błędy popełniane w innych uchwałach związanych z planowaniem przestrzennym rozstrzygnięcia i skargi do sądu 2007 2008 2009 naruszenie procedury niezgodność z innymi przepisami 1 1 4

24 Błędy popełniane w innych uchwałach związanych z planowaniem przestrzennym wskazania naruszenia przepisów 1 1 1 2007 2008 2009 naruszenie procedury

25 postępowanie wyjaśniające w ramach czynności nadzorczych przy zachowaniu zasady udziału gminy w postępowaniu, przekazywanie uwag w celu ustosunkowania się, uzupełnienia dokumentacji, złożenia wyjaśnień, uwzględnianie faktycznych uwarunkowań przy podejmowaniu czynności nadzorczych racjonalne podejście do zmian przepisów prawa Elementy współpracy z samorządami

26 brak regulacji prawnych normujących szczególne sytuacje Obiektywne trudności trudności w trakcie współpracy rozbieżności interpretacyjne zmienność linii orzecznictwa

27 tryb zmiany uchwały Zmiany uchwał Uchwała Rady Gminy ponowienie procedury sprostowanie oczywistej omyłki

28 Oczekiwania w zakresie współpracy z organami samorządu Uchwała Rady Gminy + przedłożenie =

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nadzór prawny nad uchwałami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Warszawa, marzec 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google