Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEMIANY LUDNOŚCIOWE W POLSCE PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 1 października 2014 roku 1974-2014 Konferencja jubileuszowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEMIANY LUDNOŚCIOWE W POLSCE PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 1 października 2014 roku 1974-2014 Konferencja jubileuszowa."— Zapis prezentacji:

1 PRZEMIANY LUDNOŚCIOWE W POLSCE PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 1 października 2014 roku 1974-2014 Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów

2 PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA POLSKI DO 2050 ROKU prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej

3 Istota prognoz demograficznych Prognozy demograficzne muszą brać pod uwagę: Dotychczasowe procesy rozwoju ludności, Czynniki wpływające na rozwój ludności (urodzenia, zgony, migracje), Perspektywiczną politykę ludnościową, Założenia dotyczące procesów demograficznych. Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 3

4 Podstawowe cechy rozwoju ludnościowego Polski w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat Dzietność W Polsce kluczowe znaczenie mają zmiany wzorców płodności oraz zmiany w strukturze kobiet w wieku rozrodczym – powodują systematyczne zmniejszanie się liczby urodzeń. Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 4

5 Współczynniki płodności 1983 - 2013 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 5

6 Współczynniki dzietności w Polsce 1970 - 2013 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 6

7 Podstawowe cechy rozwoju ludnościowego Polski w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat Od 1989 r. wartości współczynnika dzietności oznaczają zawężoną zastępowalność pokoleń. Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 7

8 Zmiany w strukturze kobiet w wieku prokreacyjnym (w %) Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 8

9 Urodzenia w Polsce (w tys.) 1970 - 2013 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 9

10 Podstawowe cechy rozwoju ludnościowego Polski w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat Umieralność W latach dziewięćdziesiątych miała miejsce wyraźna poprawa współczynników umieralności, Od połowy pierwszej dekady XXI wieku obserwuje się systematyczny wzrost liczby zgonów, Systematyczny spadek umieralności niemowląt. Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 10

11 Liczba zgonów (w tys.) 1970 - 2013 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 11

12 Zgony według przyczyny (w %) 1990, 2000, 2012 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 12

13 Podstawowe cechy rozwoju ludnościowego Polski w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat Notowana w okresie kilkunastu lat poprawa stanu zdrowia populacji (potwierdzają to badania z lat 1996, 2004 i 2009), wynikająca zarówno z postępu medycyny, jak i większej dbałości o własną kondycję zdrowotną (dietę, aktywność fizyczną), wpłynęły zarówno na spadek natężenia zgonów, jak i wydłużanie przeciętnego trwania życia. Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 13

14 Przeciętne trwanie życia w Polsce 1950 - 2013 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 14

15 Podstawowe cechy rozwoju ludnościowego Polski w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat Migracje wewnętrzne Osłabienie natężenia migracji wewnętrznych, Od 2000 roku obserwowane jest dodatnie saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały dla wsi. Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 15

16 Intensywność migracji wewnętrznych (w %) 1950 - 2013 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 16

17 Saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały dla miast i wsi (w tys.) 1970 - 2013 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 17

18 Podstawowe cechy rozwoju ludnościowego Polski w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat Migracje zagraniczne Polska jest krajem emigracyjnym, co oznacza, że liczba osób opuszczających kraj na stałe jest cały czas większa od liczby ludności doń napływającej (od 1960 r. ujemne saldo migracji zagranicznych na pobyt stały), Głównym kierunkiem emigracji na stałe są kraje Europy, a szczególnie UE, do której kieruje się ok. 85% emigrantów z Polski, W latach osiemdziesiątych pojawiła się nowa cecha migracji zagranicznych Polaków polegająca na dynamicznym rozwoju emigracji czasowych, ale migracje na stałe stanowią małą część strumieni migracyjnych. Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 18

19 Założenia prognozy Założenia zostały opracowane biorąc pod uwagę wyżej wymienione trendy oraz przy uwzględnieniu szeregu dokumentów strategicznych, w szczególności raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju”. Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 19

20 Prognozowane współczynniki dzietności w Polsce 2014 - 2050 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 20

21 Przeciętne trwanie życia w Polsce w latach 1960 - 2013 oraz prognoza dla lat 2014 - 2050 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 21

22 Saldo migracji wewnętrznych dla miast i wsi wg trzech wariantów (w tys.) – po 2035 r. założono stałe wartości Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 22

23 Saldo migracji zagranicznych według trzech wariantów (w tys.) – po 2035 roku założono stałe wartości Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 23

24 Założenia prognozy Do oficjalnej prognozy wybrano następujące warianty: Urodzeń – średni, Umieralności – A1, Migracji wewnętrznych – wariant 2, Migracji zagranicznych – wariant 2. Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 24

25 Założenia prognozy Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 25 Wyszczególnienie20152020202520302035204020452050 Współczynnik dzietności ogólnej Miasto1,151,231,311,371,411,441,471,49 Wieś1,351,411,461,501,521,541,551,56 Średni wiek rodzenia Miasto29,7630,2930,6430,9031,1131,2931,4431,58 Wieś28,8929,4129,8130,1430,4130,6530,8631,04 Przeciętne dalsze trwanie życia Mężczyźni73,574,976,378,079,180,381,683,0 Kobiety81,582,583,684,885,686,587,488,4 Migracje wewnętrzne definitywne (na pobyt stały) w tys. Miasto Napływ219,9201,6182,1168,2161,3 Odpływ249,8230,0209,1192,2182,4 Wieś Napływ178,8169,3160,4152,6148,6 Odpływ148,9140,8133,4128,6127,5 Migracje zagraniczne definitywne (na pobyt stały) w tys. Miasto Imigracja10,612,414,216,017,8 Emigracja17,9 Wieś Imigracja4,04,65,36,06,6 Emigracja6,5

26 Wyniki prognozy Pogłębiający się ujemny przyrost naturalny Liczba urodzeń będzie malała w całym okresie objętym prognozą, od poziomu około 370 tys. w 2013 r. do wartości ponad 254 tys. w 2050 r. Przeciwny kierunek zmian będzie występował w zakresie umieralności. Zgodnie z prognozą, liczba zgonów będzie systematycznie i równomiernie rosła aż do 2040 r. (do poziomu 440 tys.), po czym nastąpi dekada wyraźnego spadku liczby zgonów (poniżej 430 tys.). Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 26

27 Urodzenia i zgony (w tys.) 2013 - 2050 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 27 ª Dane rzeczywiste

28 Urodzenia i zgony w latach 1990 - 2013 oraz prognoza na okres 2014 - 2050 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 28

29 Wyniki prognozy Systematyczny ubytek liczby ludności W ciągu najbliższych 7 lat (do 2020 r.) liczba ludności zmniejszy się o 358 tys., zaś w kolejnych okresach będzie następowało znaczne przyśpieszenie tempa zmian. Po 2035 r. każde pięciolecie prognozowanego okresu zaznaczy się spadkiem liczebności populacji o ponad 800 tys. W 2050 r. liczba ludności Polski wyniesie 33 951 tys., a więc będzie mniejsza o ponad 4,5 mln (11,8%) w porównaniu z 2013 r. Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 29

30 Zmiany stanów ludności 2013 - 2050 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 30 ª Dane rzeczywiste

31 Ludność Polski w latach 1970 - 2013 oraz prognoza na lata 2014-2050 (w mln) Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 31

32 Wyniki prognozy Proces urbanizacji Liczba mieszkańców miast w 2050 r. wyniesie 18,8 mln i będzie mniejsza o ponad 4,4 mln osób, natomiast na wsi pozostanie prawie na tym samym poziomie (mniejsza o ok. 100 tys. osób), Udział ludności miejskiej zmniejszy się z 60,4% w 2013 r. do 55,4% w 2050 r. Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 32

33 Prognoza liczby ludności miejskiej i wiejskiej do 2050 r. (w tys.) Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 33

34 Wyniki prognozy Głębokie zmiany w strukturze ludności według wieku Postępujący proces starzenia się ludności Polski, Duży ubytek i starzenie się ludności w wieku produkcyjnym, Malejąca liczba dzieci i młodzieży, Ubytek kobiet w wieku prokreacyjnym. Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 34

35 Piramida populacji (w tys.) 2013, 2050 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 35

36 Zmiany stanów ludności według biologicznych grup wieku (w tys.) Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 36

37 Zmiany stanów ludności według ekonomicznych grup wieku (w tys.) – z uwzględnieniem zmian w wieku emerytalnym Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 37

38 Ludność wg ekonomicznych grup wieku (w tys.) 2013 - 2050 – przy uwzględnieniu zmian w wieku emerytalnym Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 38

39 Prognozowane współczynniki obciążenia demograficznego wg dwóch wariantów a klasyfikacji grup ekonomicznych Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 39 a Wariant 1 – bez uwzględnienia zmian w wieku emerytalnym Wariant 2 – po uwzględnieniu zmian w wieku emerytalnym

40 Główne wyzwania wynikające z rozwoju demograficznego Konieczność aktywizacji pronatalistycznej polityki demograficznej, Potrzeba wypracowania polityki społecznej wobec osób starszych, Przygotowanie się na niedobór podaży zasobów pracy. Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 40

41 Przemiany ludnościowe w Polsce - przyszłość demograficzna Konferencja jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 41


Pobierz ppt "PRZEMIANY LUDNOŚCIOWE W POLSCE PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 1 października 2014 roku 1974-2014 Konferencja jubileuszowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google