Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rytmika w przedszkolu Zabawa, śpiew i taniec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rytmika w przedszkolu Zabawa, śpiew i taniec."— Zapis prezentacji:

1 Rytmika w przedszkolu Zabawa, śpiew i taniec

2 Rytmika Jaques'a - Dalcroze'a
Rytmika jako metoda stworzona została przez szwajcarskiego kompozytora i pedagoga na początku XX w. w Szwajcarii Emila Jaques'a - Dalcroze'a. Eurytmia (gr.– dosł. "dobre poruszanie się"). Stwarza dziecku sposobność do fizycznego doświadczania muzyki poprzez ćwiczenia ruchowe oraz pozostałe zmysły. Rozwijanie poczucia rytmu i świadomego ruchu oparte jest u Dalcroze'a na ruchu naturalnym. Ważnym elementem metody jest też improwizacja. 7 kwietnia 2017

3 Rytmika w przedszkolu Rytmika charakteryzuje się realizacją ruchową rytmu muzycznego i elementów muzycznych takich jak: dynamika, tempo, artykulacja dźwięku a także treść wyrazowa danego utworu muzycznego. Jest ona syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie. , Realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności. Wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale twórczego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki. 7 kwietnia 2017

4 Rytmika w przedszkolu Na rytmikę składają się różnorodne ćwiczenia, od prostych w realizacji do bardziej skomplikowanych muzycznie, tj.: marsze w takt muzyki (biegi, podskoki), reagowanie na frazy za pomocą gestów i ruchów, ruchowa realizacja tematów rytmicznych o zmiennych metrach, ćwiczenia agogiczne (ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany), oddechowe- odprężające, inhibicyjno – incytacyjne, w improwizowaniu ruchu, itp. 7 kwietnia 2017

5 Rytmika w przedszkolu Zajęcia rytmiczne możemy poszerzyć o:
słuchanie piosenek wykonywanych przez prowadzącą śpiew zbiorowy i indywidualny dzieci ćwiczenia doskonalące prawidłową dykcję, poczucie rytmu, pamięć muzyczną słuchanie nagrań instrumentalnych z płyt cd słuchanie piosenek dla dzieci z płyt cd naukę tańców ludowych wykonywanie akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych zabawy ruchowe ze śpiewem zabawy ruchowe z towarzyszeniem instrumentu 7 kwietnia 2017

6 Rytmika w przedszkolu Warsztat pracy – organizacja:
zapoznać się z treściami, które będą realizowane dokładnie przeanalizować i zaplanować pierwszy miesiąc zgromadzić przydatne pomoce i materiały, do wykorzystania, podczas zajęć (instrument, instrumenty perkusyjne, magnetofon, odtwarzacz cd., itp.) zbierać i kompletować „instrumenty” wykonane przez dzieci, takie jak: metolowe pudełka napełnione grochem, pojemniki z piaskiem lub kaszą, dzwoneczki własnej roboty, kolorowe wstążki, taśmy, przybory gimnastyczne, itp. opracować scenariusze zajęć z uwzględnieniem treści do realizacji zgromadzić odpowiednią literaturę, przydatną do opracowania scenariuszy 7 kwietnia 2017

7 Rytmika w przedszkolu Warsztat pracy (o czym należy pamiętać)
sala powinna być przestronna, wywietrzona, przedmioty o ostrych krawędziach usunięte instrument, ustawiony w odpowiednim miejscu w zasięgu nauczyciela przydatne pomoce umieszczone w wyznaczonym miejscu tak, aby mieć do nich ułatwiony dostęp (szarfy, woreczki, obręcze...) instrumenty perkusyjne powinny być w odpowiedniej ilości, uporządkowane, sprzęt: magnetofon, odtwarzacz cd. dzieci powinny być w stroju wygodnym i nie krępującym ruchy strój umożliwiający swobodę ruchów osobie prowadzącej 7 kwietnia 2017

8 Rytmika w przedszkolu Wprowadzane zasady:
zajęcia rozpoczynamy zachowując ustalony porządek, w rytm akompaniamentu granego na instrumencie lub wykorzystując odpowiednie nagranie dzieci przyjmują odpowiednią postawę (siad skrzyżny, ręce na kolanach, proste plecy) pamiętamy cały czas o kontakcie wzrokowym z dziećmi melodie i teksty wprowadzanych piosenek oraz fragmenty akompaniamentu stosowanego podczas zabaw muszą być przez nas opanowane w zabawach i tańcach prezentujemy samodzielnie wszystkie ruchy, które mają wykonywać dzieci dobrze jest wprowadzać stopniowo od pierwszych zajęć określone sygnały muzyczne zamiast słownych poleceń (tworzenie koła, par, zajęcie miejsca przed instrumentem) 7 kwietnia 2017

9 Rytmika w przedszkolu Wprowadzane zasady (ciąg dalszy):
powinniśmy stosować naprzemiennie ćwiczenia wymagające dużej aktywności z ćwiczeniami uspokajającymi i wyciszającymi dzieci pozwalamy i zachęcamy dzieci do wykazania się pomysłowością ruchową i inwencją twórczą nie wprowadzamy piosenek i zabaw, które wykraczają poza możliwości rozwojowe dzieci zwracamy uwagę, aby na zajęciach nie było nadmiaru nowych treści, gdyż może to spowodować znużenie lub brak zainteresowania zajęciami u dzieci pamiętamy o urozmaicaniu zajęć i stosowaniu różnych form, gdyż są one wtedy ciekawsze i wzbudzają zainteresowanie u dzieci, aktywizują je do działania 7 kwietnia 2017

10 Rytmika - maluchy Dzieci trzyletnie „maluchy” - charakterystyka:
może już przebywać z grupą rówieśniczą i uczestniczyć w różnych zabawach i zajęciach rozwijających je umysłowo i fizycznie posiada najczęściej umiejętność porozumiewania się z otoczeniem mimo obecności innych dzieci trzylatek najchętniej bawi się sam i nie potrafi współdziałać w zespole jego ruchy mają początkowo charakter naśladowczy z czasem pojawia się zabawa tematyczna o charakterze twórczym często zmienia przedmiot swojego zainteresowania szybko ulega zmęczeniu i szybko regeneruje siły jest chwiejne emocjonalnie (nieprzewidziane i niezrównoważone reakcje) 7 kwietnia 2017

11 Rytmika - maluchy Rozwój fizyczny „trzylatka” - charakterystyka:
pod względem fizycznym nie jest wytrzymały należy pamiętać o częstych zmianach pozycji, ćwiczenia nie mogą być wyczerpujące, spacery powinny być krótkie ruchy są mało skoordynowane, angażują całe ciało lub duże grupy mięśniowe porusza się niezgrabnie ma trudności z utrzymaniem równowagi i pokonywaniem przeszkód czasami pewne ćwiczenia mogą wywoływać lęk niewłaściwe postępowanie z dzieckiem może spowodować zniekształcenie postawy 7 kwietnia 2017

12 Rytmika - maluchy Zajęcia rytmiczne powinny trwać od 10 do 15 minut.
Co maluch powinien opanować: odróżnianie rejestry dźwięków wydobywanych na pianinie: niski, wysoki określanie czy muzyka jest cicha czy głośna rozpoznawanie akompaniamentu: szybki czy wolny rozpoznawanie i określanie różnych odgłosów (przedmiotów, zwierząt) odróżnianie dźwięków dwóch lub trzech instrumentów perkusyjnych: bębenka, kołatki, dzwonków rozpoznawanie melodii poznanej piosenki granej lub nuconej bez słów reagowanie na proste sygnały dźwiękowe w całości lub we fragmentach ok. 10 łatwych piosenek 7 kwietnia 2017

13 Rytmika - maluchy W zakresie ćwiczeń ruchowych maluch powinien umieć ustawić się: w kole wiązanym i w kole bez podawania rąk w rzędzie tworząc „pociąg”, a później stojąc jedno za drugim w parach i kółeczkach kilkuosobowych Powinien również: poruszać się po okręgu idąc jedno za drugim i na sygnał zmieniać kierunek biegać do muzyki lub instrumentu perkusyjnego (po pewnym czasie na paluszkach) naśladować ruchy wybranych zwierząt: niedźwiedzi, zajęcy, kotów skakać na obu nogach w miejscu podjąć próby cwału bocznego w kole wiązanym 7 kwietnia 2017

14 Rytmika - maluchy Opanowanie wyżej wymienionych umiejętności może odbywać się poprzez: Ćwiczenia i zagadki słuchowe gdyż uwrażliwienie dzieci na muzykę odbywa się równolegle z rozwijaniem słuchu muzycznego jak i akustycznego. Nauczyciel powinien tak kierować uwagą dzieci, aby zaczęły one świadomie rejestrować i selekcjonować różne odgłosy. Ćwiczenia i zabawy ruchowe, których celem jest kształcenie estetyki ruchów, harmonijny rozwój fizyczny i świadome podporządkowanie ruchów muzyce. Słuchanie i śpiewnie piosenek przemawia do wyobraźni dzieci, pobudza ich zainteresowanie i uwagę. Dlatego piosenki powinny być odpowiednio dobrane (prosta budowa melodyczna i rytmiczna). Piosenki są przeznaczone do nauki lub do słuchania. 7 kwietnia 2017

15 Rytmika - czterolatki Dzieci czteroletnie - charakterystyka:
potrafią przebywać z grupą rówieśniczą i uczestniczyć w różnych zabawach i zajęciach rozwijających je umysłowo i fizycznie odczuwają silną potrzebę ruchu dążą do wspólnej zabawy z rówieśnikami, ale potrzebują wsparcia nauczyciela, gdyż nie potrafią robić tego samodzielnie odznaczają się większą niż dzieci trzyletnie wytrzymałością i umiejętnością skupienia uwagi charakteryzują się skupieniem uwagi wysiłek jest nadal krótkotrwały jedną z dróg uczenia jest naśladownictwo charakteryzują się większą zwinnością i sprawnością motoryczną, ruchy są bardziej skoordynowane 7 kwietnia 2017

16 Rytmika - czterolatki Zajęcia rytmiczne powinny trwać około 20 minut.
Co czterolatek powinien opanować w zakresie ćwiczeń słuchowych i rytmicznych: odróżnianie rejestrów dźwięków wysokich, niskich i średnich odróżnianie dynamiki o różnym natężeniu (cicho, głośno, cisze, głośniej) określanie tempa: szybko, wolno, średnia wolno rozpoznawanie odgłosów różnych przedmiotów, rozpoznawanie piosenek po usłyszeniu jej fragmentu wykonanie prostego rytmu piosenki lub tańca za pomocą klaskania, stukania i gry na instrumentach perkusyjnych rozpoznawanie i określanie charakteru muzyki (smutna, skoczna, wesoła) 7 kwietnia 2017

17 Rytmika - czterolatki Co czterolatek powinien opanować w zakresie ćwiczeń i zabaw ruchowych, tańców: ustawianie się w kole, w dwóch kołach, rzędzie, szeregu, parach, w luźnej gromadce utrzymywanie równowagi przy ćwiczeniach z przyborem, skokach, obrotach, staniu na jednej nodze wykonywanie dwóch czynności jednocześnie (koordynacja ruchów) zabawy z wykorzystaniem przyboru skoki, podskoki, krok dosuwany w przód, cwał boczny w ustawieniu swobodnym i w kole oraz w parach zabawy oparte na treści piosenek improwizacje ruchowe na zadany temat proste tańce takie jak Grozik 7 kwietnia 2017

18 Rytmika - czterolatki Co czterolatek powinien opanować w zakresie słuchania i śpiewania piosenek piosenki wprowadzone w grupie dzieci trzyletnich śpiewanie piosenek z nauczycielem lub indywidualnie umiejętność słuchania piosenek, które nie są przeznaczone do nauki umiejętność improwizacji do treści piosenek ćwiczenia emisyjne i ortofoniczne oparte na piosenkach umiejętność wykonywania przebiegów rytmicznych piosenek i tańców za pomocą klaskania, tupania grę na instrumentach perkusyjnych do wybranych fragmentów piosenek ( na przykład refrenu): bębenku, tamburynie, kołatce, grzechotce, na trójkącie 7 kwietnia 2017

19 Rytmika - pięciolatki Dzieci pięcioletnie - charakterystyka:
doskonalenie zdolności koordynacyjnych rozwój uwagi i pamięci poszerzenie kręgu zainteresowań o dalsze środowisko pojawienie się chęci współzawodnictwa poprawa zręczności, zwinności, samodzielności i odwagi zwiększenie roli świadomości w postępowaniu rozwój wyobraźni pobudza chęć wyrażania myśli wyrażanie w zabawach różnorodnych przeżyć i zainteresowań współdziałanie z rówieśnikami na wielu płaszczyznach poszerzenie zasobu wiadomości i szybsze ich przyswajanie 7 kwietnia 2017

20 Rytmika - pięciolatki Dzieci pięcioletnie powinny opanować:
swobodne określanie trzech rejestrów wysokości dźwięków, trzy rodzaje tempa, trzy rodzaje dynamiki umiejętność określania budowy piosenek (liczba zwrotek, refren) określanie charakter muzyki rozpoznawanie akompaniamentu do biegu, marszu, podskoków wykonywanie rytmu piosenki lub tańca w różny sposób: klaskaniem, stukaniem, z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych rozpoznawanie dźwięków perkusyjnych instrumentów przedszkolnych oraz kilku innych z wykorzystaniem płyt 7 kwietnia 2017

21 Rytmika - pięciolatki Dzieci pięcioletnie powinny opanować w zakresie ćwiczeń ruchowych: sprężyste poruszanie się z unoszeniem kolan w czasie biegu, marszu, podskoków reagowanie na różnorodne, umowne sygnały dźwiękowe stawianie stóp z „palców” i przy różnego rodzaju skokach uginanie kolan do tzw. miękkiego lądowania poruszanie się cwałem, galopem, podskokami, skokami obunóż tańczenie prostego krakowiaka właściwe reagowanie na słyszaną muzykę 7 kwietnia 2017

22 Rytmika - pięciolatki Co pięciolatek powinien opanować w zakresie słuchania i śpiewania piosenek piosenki wprowadzone w grupie dzieci czteroletnich śpiewanie piosenek z różnorodnego repertuaru umiejętność słuchania muzyki i określanie jej charakteru umiejętność improwizacji do treści piosenek ćwiczenia emisyjne i ortofoniczne oparte na piosenkach umiejętność wykonywania przebiegów rytmicznych piosenek i tańców za pomocą klaskania, tupania umiejętność ilustrowania ruchem śpiewnej piosenki akompaniament rytmiczny do piosenek na bębenku, tamburynie, kołatce, grzechotce, na trójkącie 7 kwietnia 2017

23 Rytmika - sześciolatki
Dzieci sześcioletnie - charakterystyka: umiejętne skupienie uwagi trwałość i pojemność pamięci myślenie przyczynowo – skutkowe przystosowanie społeczne zrównoważenie uczuciowe sprawność fizyczna duża potrzeba ruchu związana z wysiłkiem fizycznym zwiększona chęć do współzawodnictwa wzrost aktywności poznawczej poprawa zręczności, zwinności, samodzielności i odwagi jeszcze większa rola świadomości w postępowaniu 7 kwietnia 2017

24 Rytmika - sześciolatki
Dzieci sześcioletnie w zakresie umuzykalniania powinny: swobodnie określać trzy rejestry wysokości dźwięków, rodzaje tempa i dynamiki rozróżniać tempo, dynamikę, rejestry w muzyce rozpoznawać znane piosenki i tańce określić nastrój słuchanej muzyki i starać się ją odtworzyć ruchem lub rysunkiem wykonywać w różny sposób tematy rytmiczne grać na instrumentach perkusyjnych oraz rozpoznawać ich dźwięki improwizować głosem proste melodie do podanych tekstów układać własne motywy rytmiczne powtarzać głosem motywy melodyczne śpiewane przez nauczyciela lub grane na instrumencie 7 kwietnia 2017

25 Rytmika - sześciolatki
Dzieci sześcioletnie w zakresie ruchu powinny: estetycznie się poruszać przy różnego rodzaju marszach, biegach, podskokach, skokach, cwałach, itp. dostosowywać rodzaj ruchu do słyszanej muzyki reagować na różne sygnały hamowaniem i pobudzaniem ruchu ustawiać się w sali z zachowaniem równych odległości posługiwać się rekwizytami w zabawach i ćwiczeniach znać krok krakowiaka, polki, walca bez obrotów znać tańce ludowe tj.: trojak podawać własne propozycje interpretacji ruchowej piosenek 7 kwietnia 2017

26 Rytmika - sześciolatki
Dzieci sześcioletnie w zakresie repertuaru piosenek powinny: udoskonalać śpiewanie piosenek poznanych w poprzednich latach nauczyć się około 25 nowych piosenek śpiewać indywidualnie, zbiorowo, w małych grupkach śpiewać piosenki sztafetowo zachowywać właściwą artykulację, tempo i dynamikę nauczyć się właściwego gospodarowania oddechem wykorzystywć różne instrumenty perkusyjne i te wykonane samodzielnie 7 kwietnia 2017

27 Proponowana literatura
Kalendarz muzyczny w przedszkolu. U. Smoczyńska – Nachtman, WSiP, Warszawa 1978, Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu. D. Malko, WSiP, Warszawa 1990 Ruch i piosenka. M. Bogdanowicz, Fokus 2001. Zabawy przy muzyce. U. Smoczyńska – Nachtman. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Muzyki, Warszawa1978. Z muzyką w przedszkolu. WSiP, Warszawa 1987. Rozśpiewane Przedszkole. U. Smoczyńska – Nachtman, WSiP, Warszawa 1988. Zanim będę uczniem. Program wychowania przedszkolnego, Elżbieta Tokarska i Jolanta Kopała, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009 7 kwietnia 2017


Pobierz ppt "Rytmika w przedszkolu Zabawa, śpiew i taniec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google