Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ja jestem Pan, Bóg wasz. (…) Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ja jestem Pan, Bóg wasz. (…) Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa"— Zapis prezentacji:

1

2 „Ja jestem Pan, Bóg wasz. (…) Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa
„Ja jestem Pan, Bóg wasz! (…) Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów”. (Kpł 19,25-26)

3 „Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg wasz! Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca!” (Kpł 20,6-8)

4 „Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa”.
(1 Sm 15,23)

5 „Wy natomiast nie słuchajcie waszych proroków, waszych wróżbitów, waszych nawiedzanych snami, waszych objaśniaczy znaków ani waszych czarowników, którzy wam mówią(…)” (Jr 27,9)

6 T: Duch prorocki a wróżby
Proroctwo to dar Boży, który skierowany jest ku Bożej chwale i służy duchowemu wzrostowi wspólnoty wiernych. Praktyki wróżbiarstwa zazwyczaj opierają się na kontaktach z siłami nieczystymi i prowadzą tylko do złego, dlatego w Piśmie Świętym i w nauce Kościoła są stanowczo zabronione i potępione. Pragnienie poznania przyszłości jest wyrazem braku zaufania do Boga i wiary w Jego opiekę nad światem.

7 T: Duch prorocki a wróżby
Celem działalności wróżbitów jest ich osobisty zysk budowany na oszustwie, w którym bierze udział zły duch. Korzystanie z takich usług prowadzi do duchowych uwikłań ludzi nieświadomych zła, od którego później trudno się uwolnić. By mogło się to dokonać konieczne jest: – wyzwolenie się od duchowego wpływu osób zajmujących się wróżeniem, – wyznanie związków z wróżbiarstwem w sakramencie pokuty, – pozbycie się literatury i wszelkich przedmiotów wykorzystywanych do wróżenia.

8 T: Duch prorocki a wróżby
Zapis do zeszytów Proroctwo to dar Boży, który skierowany jest ku Bożej chwale i służy duchowemu wzrostowi wspólnoty wiernych. Natomiast praktyki wróżbiarstwa zazwyczaj opierają się na kontaktach z siłami nieczystymi i prowadzą tylko do złego, dlatego w Piśmie Świętym i w nauce Kościoła są stanowczo zabronione i potępione. Pragnienie poznania przyszłości jest wyrazem braku zaufania do Boga i wiary w Jego opiekę nad światem. Celem działalności wróżbitów jest ich osobisty zysk budowany na oszustwie, w którym bierze udział zły duch. Korzystanie z takich usług prowadzi do duchowych uwikłań ludzi nieświadomych zła, od którego później trudno się uwolnić. By mogło się to dokonać konieczne jest: – wyzwolenie się od duchowego wpływu osób zajmujących się wróżeniem, – wyznanie związków z wróżbiarstwem w sakramencie pokuty, – pozbycie się literatury i wszelkich przedmiotów wykorzystywanych do wróżenia.

9 Praca domowa: 1. Wypisz imiona proroków Starego Testamentu
2. Podaj cechy dobrego proroka – głosu Boga


Pobierz ppt "„Ja jestem Pan, Bóg wasz. (…) Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google