Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce Zebranie rodziców 12 września 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce Zebranie rodziców 12 września 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce Zebranie rodziców 12 września 2014 r.

2 Ogólne informacje o szkole UCZNIOWIE Klasa Liczba uczniów (dz + chł) WychowawcaSala lekcyjna Klasa I9 (1+8)Danuta KaszubaNr 16 Klasa II14 (8+6)Beata JustynaNr 3 Klasa III6 (1+5)Krystyna ZdrenkaNr 7 Klasa IV8 (4+4)Alina MarglewskaNr 1 Klasa V15 (4+11)Izabela WerginNr 2 Klasa VI9 (5+4)Bogumiła JonatzNr 5 RAZEM61

3 Nauczyciele Zatrudnionych jest 9 nauczycieli, w tym: Poziom wykształcenia i awansu zawodowego KontraktowyMianowanyDyplomowany wykształcenie wyższe mgr z pp 51 wykształcenie wyższe (licencjat) z pp 12 Szkoła zatrudnia trzech pracowników obsługi: - dwie sprzątaczki po 5/8 etatu każda - konserwator i palacz CO 1/2 +1/4 etatu

4 Kalendarz roku szkolnego Początek roku1 września Zimowa przerwa świąteczna22 grudnia – 06 stycznia Koniec I semestru30 stycznia Ferie zimowe16 – 27 lutego Wiosenna przerwa świąteczna02 - 07 kwietnia Zakończenie roku26 czerwca Dni wolne od zajęć14 października, 10 listopada, 2 i 5 stycznia, 1 kwietnia, 5 czerwca Wigilia szkolna19 grudnia Zabawa karnawałowa15 lutego Rekolekcje szkolne09 - 11 marca Zebrania rodziców12 września, 25 listopada, 10 lutego, 21 kwietnia

5 Wyniki uzyskane przez uczniów podczas sprawdzianu 2013/14 Sprawdzian pisało 9 uczniów Średni wynik w szkole to 26,12 pkt. Średni wynik w gminie to 22,48 pkt. Średni wynik w powiecie to 23,24 pkt. Średni wynik w województwie to 25,17 pkt. Średni wynik w okręgu to 25,16 pkt. Średni wynik w kraju to 25,82 pkt.

6 Ogólne zasady oceniania Tam gdzie jest to możliwe ocena pracy pisemnej polega na przyznaniu odpowiedniej liczby punktów. Następnie przelicza się procent uzyskanych punktów na ocenę szkolną: Celujący - 95 % punktów Bardzo dobry-80 % punktów Dobry -65 % punktów Dostateczny - 50 % punktów Dopuszczający-30 % punktów Niedostateczny-poniżej 30 % pkt.

7 Zasady oceniania Ocenianie uczniów klas I-III Ocena z przedmiotów ogólnokształcących Ocena z przedmiotów techniczno-artystycznych Ocena z wychowania fizycznego Ocena z religii Ocena zachowania Zasady organizowania zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego Szczegółowe zasady są dostępne w szkole oraz na: http://www.spwisniewka.cba.pl/prawo/

8 INFORMACJE cd.  Informacja o wykonanych pracach remontowych  Zmiany w prawie oświatowym:  Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I,  Nowa formuła sprawdzianu dla uczniów klasy VI,  Dokumentacja szkoły,  Program „Owoce i warzywa w szkole”,  Organizacja wydawania mleka i herbaty:  Rozliczanie mleka za okresy 3-miesięczne  Wpłata na herbatę do 07 października (5 zł)

9 INFORMACJE cd.  Organizacja opieki nad uczniami przed i po zakończeniu zajęć szkolnych. Świetlica szkolna - czynna codziennie od 7.30 do 14.45,  Program wychowawczy,  Program profilaktyki,  Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na rok 2014/15,  Spektakle dla klas I-III i IV-VI – koszt 20,00 zł (termin 25.11.2014 r.). Wszystkie plany pracy umieszczone są na stronie szkoły: www.spwisniewka.cba.pl

10 Stawki ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka Dodatkowe warunki PZU 6 000,-25,80 zł -- PTU 9 000,-24 zł Drugie dziecko 50% 10 000,-26 zł Termin wpłaty: 30 września

11 Sprawozdanie Rady Rodziców za rok 2013/14 Sprawozdanie z działalności, Sprawozdanie finansowe,

12 RADA RODZICÓW  Wybory Zarządu Rady Rodziców (Wyboru 3-osobowego Zarządu Rady Rodziców dokonuje ogólne zebranie rodziców w głosowaniu jawnym),  Wybór przedstawicieli klasowych do Rady Rodziców (Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje zebranie rodziców danej klasy w głosowaniu tajnym),  Przedstawienie pełnego składu nowej Rady Rodziców,  Ustalenie składki na Radę Rodziców (Wpłaty: I rata do 28 listopada, II rata do 17 kwietnia),  Propozycje do pracy Rady Rodziców, Dodatkowe informacje, propozycje, zapytania.

13 ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA Dziękuję za przybycie i aktywny udział w zebraniu Za chwilę: Wspólne posiedzenie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców – uzgodnienie planów pracy szkoły


Pobierz ppt "Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce Zebranie rodziców 12 września 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google