Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generator ofert – wersja beta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generator ofert – wersja beta"— Zapis prezentacji:

1 Generator ofert – wersja beta
Witkac.pl Generator ofert – wersja beta

2 Witkac.pl - dla kogo? Samorządy – gminy, powiaty, województwa, ogłaszające konkursy na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych Organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, przeprowadzające konkursy ofert dla innych organizacji Organizacje pozarządowe, startujące w konkursach oferty

3 Witkac.pl – dostępne moduły
KONKURSY GENERATOR OFERT OCENA I WYNIKI KONKURSU ZARZĄDZANIE UMOWAMI I ANEKSAMI SPRAWOZDANIA STATYSTYKI

4 Budowanie uporządkowanej bazy danych organizacji ubiegających się o realizację zadań
Proste i zautomatyzowane powiadamianie o ogłoszonych konkursach i ich wynikach Uporządkowany i uproszczony proces oceny formalnej i merytorycznej ofert W pełni zindywidualizowany moduł tworzenia kryteriów oceny z możliwością wprowadzania indywidualnych ocen przez ekspertów Zautomatyzowany proces tworzenia dokumentów: kart oceny, wyników konkursu oraz umów Automatyczny proces informowania organizacji o zbliżających się terminach Obsługa umów, aneksów i sprawozdań Obsługa ofert składanych w trybie art. 19a Możliwość tworzenia indywidualnych wzorców dokuementów Korzyści z witkac.pl dla samorządów

5 Najbardziej przyjazny generator ofert oparty o formularze internetowe, z wbudowanym systemem pomocy
Ograniczenie liczbę błędów formalnych i rachunkowych przy przygotowywaniu ofert Archiwum składanych ofert, z możliwością tworzenia oferty na podstawie ofert już wprowadzonych do systemu Automatyczne powiadomienia o ogłoszonych konkursach Możliwość zarządzania ofertą w trakcie jej realizacji Tworzenie prostych i poprawnych sprawozdań Automatyczne przypominanie o zbliżających się terminach (złożenia oferty, wysłania sprawozdania) Korzyści z witkac.pl dla organizacji

6 Jak to działa? Prezentacja podstawowych modułów

7 Okno logowania Przyjazne okno logowania do systemu

8 Zakładanie konta organizacji
Konto zakładane jest w 5 krokach. Użytkownik dodatkowo może wskazać sfery pożytku publicznego oraz obszar terytorialny z jakiego chce otrzymywać powiadomienia o konkursach. Polami obowiązkowymi są , hasło oraz miejscowość.

9 Widok dla organizacji po zalogowaniu
Na pierwszym ekranie widoczne są podstawowe funkcje: Mój profil, Lista konkursów oraz lista dostępnych urzędów.

10 Widok listy konkursów dla organizacji
Lista konkursów prezentuje konkursy, które dostępne są w systemie. Użytkownik może dowolnie ustawiać kolejność konkursów klikając w nagłówek. Przy konkursach, które aktualnie przewidują nabór ofert widoczny jest przycisk „Dodaj”

11 Widok wprowadzania i edycji oferty
Formularz wprowadzania i edycji oferty został podzielony na pięć ekranów. Aby przejść między nimi wystarczy kliknąć w odpowiedni nagłówek. Oferta jest podzielona zgodnie ze wzorem z rozporządzenia.

12 Widok kosztorysu W systemie wprowadzono przyjazny moduł tworzenia kosztorysu oferty, który dodatkowo sprawdza, czy wszystkie wprowadzone dane są prawidłowe.

13 Widok dla urzędnika Widok po zalogowaniu dla urzędnika.
Dodatkową funkcjonalnością jest przypisywanie urzędnika do konkretnego wydziału, departamentu, który ogłasza konkurs. Urzędnik oprócz przeglądania swoich konkursów, listy innych urzędów, może edytować parametry umów oraz parametry kryteriów oceny.

14 Widok „Mój urząd” W tej zakładce zgromadzone zostały informacje dotyczące urzędu: linki do poszczególnych wydziałów oraz zbiorcze zestawienie ogłaszanych konkursów.

15 Widok „Nowy konkurs” Program pozwala na wprowadzanie nowych konkursów, które opatrzone są parametrami wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wzoru oferty. Istnieje możliwość zmiany parametrów zależnie od potrzeb urzędu/instytucji.

16 Szczegółowy widok wprowadzonego konkursu
Szczegółowy widok pozwala na przejście do określenia parametrów umowy do konkursu, szybkiego zakończenia naboru oraz przeglądania listy złożonych ofert oraz ofert, które zostały wprowadzone do systemu, ale nie zostały złożone.

17 Szczegółowy widok złożonej oferty
Szczegółowy widok złożonej oferty pozwala na dokonanie oceny oferty, odblokowanie oferty do poprawienia przez organizacje, wydrukowania oferty w formacie PDF lub HTML, wygenerowania umowy do oferty.

18 Szczegółowy widok umowy
Szczegółowy widok umowy pozwala na edycję numeru i daty umowy, określenia transz w jakich płatna będzie dotacja oraz wygenerowania umowy w PDF lub HTML.

19 Parametry umowy Parametru umowy są ustawiane na pięciu poziomach: domyślne ustawienia systemowe, dla całego urzędu, dla całego departamentu/wydziału, dla konkretnego konkursu oraz dla konkretnej umowy. Dzięki temu generowanie umów jest o wile prostsze, a urzędnik nie musi wielokrotnie wpisywać tych samych danych.

20 Kryteria merytoryczne
W systemie można ustawić dowolne kryteria merytoryczne, wg których oceniane są oferty w konkursie. Kryteria są budowane na zasadzie drzewka (kryteria główne i kryteria częściowe). Dla każdego z nich można ustalić wartość minimalną oraz maksymalną.

21 Podsumowanie To tylko wybrane funkcje systemu witkac.pl
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami – zapraszamy do kontaktu:


Pobierz ppt "Generator ofert – wersja beta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google