Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOCAL DEVELOPMENT AGENCY Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. powstała w 1997 roku w ramach Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego. Misją ARL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOCAL DEVELOPMENT AGENCY Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. powstała w 1997 roku w ramach Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego. Misją ARL."— Zapis prezentacji:

1

2 LOCAL DEVELOPMENT AGENCY

3 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. powstała w 1997 roku w ramach Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego. Misją ARL S.A. w Sosnowcu jest integracja i koordynacja różnorodnych przedsięwzięć zmierzających do intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego regionu oraz łagodzenia skutków transformacji gospodarczej. Aktualnie akcjonariuszami są gminy: Miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, Miasto na prawach powiatu - Dąbrowa Górnicza, Miasto na prawach powiatu – Jaworzno, Powiat Będziński, Gmina miejska Będzin, Gmina miejska Czeladź Od 1998 r. ARL S.A. włączona została do Krajowego Systemu Usług dla MŚP w wyniku konkursów ogłoszonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. ARL została wpisana do rejestru KSU w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i finansowych. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

4 Local Development Agency was established in Sosnowiec in 1997 to encourage local economic and social development. Its initial mission was also to mitigate the impact of restructuring of national economy. Local Development Agency (ARL) is a joint stock company and its shareholders are mainly local communities of Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Jaworzno. MISSION: Enhance local economic and social development promote entrepreneurship approaches in the society Support the SMEs (small and medium enterprises) in region Since 1998 the company has been encompassed within the frame of the National SME Services Network (KSU System) delivering financial, advisory and training services. ABOUT US

5 FORMY WSPARCIA FUNDUSZ POŻYCZKOWY SZKOLENIA I DORADZTWO PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE WYNAJEM POWIERZCHNI - biurowych, handlowych, magazynowych

6 THE LOAN FUND ADVISORY and TRAINING SERVICES EU FUNDED PROJECTS SPACES TO LET - office, trading, warehousing spaces HOW WE SUPPORT SMEs

7 Celem Funduszu Pożyczkowego jest wspieranie rozwoju sektora MŚP poprzez umożliwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Dzięki wsparciu finansowemu w postaci atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek Fundusz daje możliwość efektywnego finansowania startu i rozwoju przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego. Maksymalna kwota pożyczki: 120 tys. zł. Atrakcyjne oprocentowanie już od 3,95% w skali roku Jednorazowa prowizja do 3% kwoty pożyczki Okres spłaty do 5 lat Możliwość karencji do 6 miesięcy Finansowanie do 80% wartości przedsięwzięcia CO NAS WYRÓŻNIA:  Profesjonalna obsługa i indywidualne podejście do klienta  Proste zasady ubiegania się o pożyczkę  Elastyczne formy zabezpieczenia  Możliwość uzyskania pożyczki również przez nowopowstałe MŚP FUNDUSZ POŻYCZKOWY

8 The Fund provides financial assistance to SMEs. It provides financial opportunities for entrepreneurs to set up and develop a business. Attractive interest rates and conditions. Loans up to 120.000 zł Rates from 3,95% a year Commission up to 3% Repayment term up to 5 years Grace period up to 6 months Venture funded up to 80% of its value ADVANTAGES:  Professional and individual approach  Clear and comprehensible conditions  Collateral flexibility  The offer targetted at start-ups THE LOAN FUND

9 Działający w ARL S.A. Ośrodek Szkoleń i Doradztwa specjalizuje się realizacji szkoleń dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej oraz MŚP m.in. w zakresie : Formalno-prawnych aspektów zakładania działalności gospodarczej Nowelizacji prawa zamówień publicznych Szkoleń komputerowych MS Office Przedsiębiorczości Księgowości w MSP Zarządzania OŚRODEK SZKOLEŃ I DORADZTWA

10 Its main focus concerns trainings targetted at SMEs : legal and formal requirements of undertaking and running business activities Amendment of Public Procurement Law MS Office computer training Entrepreneurship Accounting for SMEs Management CONSULTANCY AND TRAINING CENTRE

11 BEZPŁATNE USŁUGI DORADCZO-INFORMACYJNE doradztwo dla firm w zakresie zarządzania i pozyskiwania środków na rozwój doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą udzielanie porad z zakresu przygotowania biznes planu przekazywanie informacji o programach specjalnych (ogólnopolskich, lokalnych, unijnych)

12 CONSULTING AND ADVISORY SERVICES Available public funds and other financial resources Legal and formal requirements of undertaking and running business activities advice on creating business plan Special programs (EU, national, local)

13 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Pierwsze doświadczenia w tym obszarze związane są z pozyskaniem wsparcia na utworzenie Punktu Konsultacyjno Doradczego w 2000 r. Obecnie w trakcie realizacji są 3 projekty: PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE PRZEZ ARL S.A. W ramach projektu powstało 41 firm Łączna kwota dofinansowania w ramach dotacji wyniosła 1 608 509 zł. 6.2 PO KL „Moja firma=mój sukces. Wsparcie w założeniu firmy osób 50+” W ramach projektu powstanie 16 firm Łączna kwota dofinansowania w ramach dotacji wynosi 640 000 zł. 8.1.2 PO KL „Startuj z SPNT” W ramach projektu powstanie 20 firm Łączna kwota dofinansowania w ramach dotacji wynosi 800 000 zł. 8.1.2 PO KL „Startuj z SPNT II ”

14 Local Development Agency has considerable experience in funded projects dating back to 2000 when first funds were obtained for establishing Consultancy and Advisory Centre. 3 projects (ongoing): EU FUNDED PROJECTS 41 companies set up 1 608 509 zł granted Duration: 01/09/2012 – 30/06/2014 6.2 PO KL „My business=my success. Supporting start-ups for entrepreneurs 50+” 16 companies will be started 640 000 zł granted Duration: 01/09/2013 – 30/06/2015 dismissals for reason not related to the employees 8.1.2 PO KL „Launch with SSTP” 20 firm will be started 800 000 zł granted 8.1.2 PO KL „Launch with SSTP II ”

15 BIUROWE – Teatralna 9 POWIERZCHNIE DO WYNAJĘCIA HANDLOWE i MAGAZYNOWE - Teatralna 11

16 Office spaces– Teatralna 9 SPACES TO LET Trading and warehousing spaces - Teatralna 11

17

18 25.07.2012 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. a Gminą Sosnowiec została zawarta Umowa Koncesji na Usługi, na mocy której ARL S.A. została Operatorem Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Kompleks budynków Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego jest własnością Gminy Sosnowiec Budynki SPNT to budynki dawnej kopalni Niwka-Modrzejów zaadaptowane do pełnienia nowej funkcji. Budynek A (1,382.96 m 2 ) – funkcja produkcyjno – badawcza Budynek B (7,213.85 m 2 ) –funkcja usługowa. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny stwarza korzystne warunki przedsiębiorstwom, instytucjom wsparcia przedsiębiorczości, placówkom naukowym i badawczym oraz szkolno-edukacyjnym, zapewniając odpowiednią infrastrukturę wraz z niezbędnym zapleczem technicznym oraz wsparcie merytoryczne. Jego misją jest stymulowanie rozwoju gospodarczego Sosnowca i województwa śląskiego poprzez przyciąganie, wspieranie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, działających w sektorze nowoczesnych technologii.

19 25/07/2012 Local Development Agency entered into a concession agreement with the Community of Sosnowiec to operate Sosnowiec Science and Technology Park (SSTP). The compound consists of 2 buildings located at the former Niwka- Modrzejów coal mine, adapted to performance of their new functions: innovative activities. Building A – the Rotunda building (1,382.96 m 2 ) - production and research function. Building B (7,213.85 m 2 ) – services (a multi-storey building divided into 14 modules) The Sosnowiec Science and Technology Park (SSTP) offers favourable conditions for companies, business support organizations, scientific and research establishments and educational institutions. it provides suitable infrastructure with necessary technical background and offers technical assistance. Its mission is to stimulate the economic development of the city of Sosnowiec and the Silesian Voivodship by attracting, supporting and developing innovative businesses operating in the high-tech sector.

20 BUDYNEK „A” W grudniu 2013 r. Zarząd ARL S.A. podpisał umowę z NUTRICO Sp. z o.o. W budynku prowadzone będą prace badawczo- rozwojowe oraz rozpocznie się produkcja mieszanin na potrzeby kompleksowego pozajelitowego żywienia klinicznego.

21 THE ROTUNDA BUILDING NUTRICO Ltd rented the building to perform research and development. The company is soon planning to start the production of Total Parenteral Nutrition – TPN.

22

23

24

25 „Piknik Wiedzy” „Giełda Nowoczesnych Technologii Energooszczędnych” „Hybrydowy Model Partnerstwa” „Budownictwo pasywne i energooszczędne – dlaczego i jak?”, „Innowacyjne Strategie. Jak stać się inteligentną organizacją – alternatywa czy konieczność?” i wiele wiele innych… WYDARZENIA W SPNT

26 Knowledge Picnic Energy-efficient Technologies Hybrid Partnership Model Passive building – how and why? Innovative Strategies. How to become an intelligent organization - an alternative or necessity and many many other… EVENTS, CONFERENCES, SEMINARS

27 AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. UL. TEATRALNA 9 41-200 SOSNOWIEC TEL. 293 36 10 arl.org.pl SOSNOWIECKI PARK NAUKOWO- TECHNOLOGICZNY UL. WOJSKA POLSKIEGO 8 41-208 SOSNOWIEC TEL. 778 91 00 spnt.sosnowiec.pl

28


Pobierz ppt "LOCAL DEVELOPMENT AGENCY Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. powstała w 1997 roku w ramach Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego. Misją ARL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google