Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Oświatowych Placówek integracyjnych w micigoździe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Oświatowych Placówek integracyjnych w micigoździe"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Oświatowych Placówek integracyjnych w micigoździe

2 PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH
O NAS Szkoła w Micigoździe swój integracyjny charakter przyjęła w roku szkolnym 2012/2013. Od tamtego też roku nosi nazwę ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH

3 W skład ZOPI wchodzą SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W PIEKOSZOWIE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W skład ZOPI wchodzą INTEGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY W MICIGOŹDZIE INTEGRACYJNY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W MICIGOŹDZIE INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MICIGOŹDZIE

4 ROZWÓJ INTEGRACYJNEGO CHARAKTERU SZKOŁY
Rok szk. 2012/2013 Rok szk. 2013/2014 3 klasy integracyjne 5 klas integracyjnych + 2 grupy przedszkolne 13 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 22 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 27 nauczycieli 33 nauczycieli

5 WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA
NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ OLIGOFRENO- PEDAGODZY WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA SPECJALIŚCI TERAPII PEDAGOGICZNEJ NEUROLOGOPEDA WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA PEDAGOG SZKOLNY SURDO- PEDAGOG TYFLO- PEDAGODZY

6 Dokonując początkowej i końcowej diagnozy osiągnięć uczniów, zauważamy wyraźną tendencję wzrostową na płaszczyznach: wiadomości i umiejętności kompetencji społecznych samodzielnego funkcjonowania

7 ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU REWALIDACJA INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE 1 2 3 4 5 6

8 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. FORMY PRACY Z DZIEĆMI

9 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. FORMY PRACY Z DZIEĆMI

10 NAUCZANIE INDYWIDUALNE
System nauczania, w którym uczeń realizuje materiał nauczania w formie indywidualnej w domu lub w szkole. FORMY PRACY Z DZIEĆMI

11 NAUCZANIE INDYWIDUALNE
Sami widzicie, nauka jest całkiem fajna!!! NAUCZANIE INDYWIDUALNE System nauczania, w którym uczeń realizuje materiał nauczania w formie indywidualnej w domu lub w szkole. FORMY PRACY Z DZIEĆMI

12 REWALIDACJA INDYWIDUALNA
Zajęcia, których celem jest przywrócenie uczniowi możliwie pełnej sprawności. To zajęcia wspomagające rozwój dziecka. FORMY PRACY Z DZIEĆMI

13 REWALIDACJA INDYWIDUALNA
Zajęcia, których celem jest przywrócenie uczniowi możliwie pełnej sprawności. To zajęcia wspomagające rozwój dziecka. FORMY PRACY Z DZIEĆMI

14 REWALIDACJA INDYWIDUALNA
Zajęcia, których celem jest przywrócenie uczniowi możliwie pełnej sprawności. To zajęcia wspomagające rozwój dziecka. FORMY PRACY Z DZIEĆMI

15 REWALIDACJA INDYWIDUALNA
Zajęcia, których celem jest przywrócenie uczniowi możliwie pełnej sprawności. To zajęcia wspomagające rozwój dziecka. FORMY PRACY Z DZIEĆMI

16 REWALIDACJA INDYWIDUALNA
Zajęcia, których celem jest przywrócenie uczniowi możliwie pełnej sprawności. To zajęcia wspomagające rozwój dziecka. FORMY PRACY Z DZIEĆMI

17 REWALIDACJA INDYWIDUALNA
Pójdę… albo nie pójdę… REWALIDACJA INDYWIDUALNA Zajęcia, których celem jest przywrócenie uczniowi możliwie pełnej sprawności. To zajęcia wspomagające rozwój dziecka. FORMY PRACY Z DZIEĆMI

18 REWALIDACJA INDYWIDUALNA
W tunelu można się schować… …albo poczworakować REWALIDACJA INDYWIDUALNA Zajęcia, których celem jest przywrócenie uczniowi możliwie pełnej sprawności. To zajęcia wspomagające rozwój dziecka. FORMY PRACY Z DZIEĆMI

19 ZAJĘCIA INTEGRACYJNE Zabawy z chustą uwielbiamy...
…ale najfajniej się na niej leży  ZAJĘCIA INTEGRACYJNE FORMY PRACY Z DZIEĆMI

20 ZAJĘCIA INTEGRACYJNE Jak złowić tę rybkę??? Udało się!!!
FORMY PRACY Z DZIEĆMI

21 ZAJĘCIA INTEGRACYJNE FORMY PRACY Z DZIEĆMI

22 Zajęcia przeznaczone dla uczniów posiadających wady wymowy.
TERAPIA LOGOPEDYCZNA Zajęcia przeznaczone dla uczniów posiadających wady wymowy. FORMY PRACY Z DZIEĆMI

23 GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Zajęcia skierowane do uczniów posiadających wady postawy. FORMY PRACY Z DZIEĆMI

24 BAJKOTERAPIA Zajęcia dodatkowe, podczas których dzieci rozwijają zainteresowania literaturą dziecięcą, pobudzają kreatywność i wyobraźnię twórczą. FORMY PRACY Z DZIEĆMI

25 SZKOŁA OFERUJE Zajęcia świetlicowe Zajęcia pozalekcyjne
Mała liczebność klas Dowóz dzieci niepełnosprawnych na terenie gminy Bogata baza pomocy dydaktycznych

26 MAKATON, JĘZYK MIGOWY, JĘZYK BRAILLE ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI

27 AKCJA PROMOCYJNA W GALERII KORONA

28 ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH
W MICIGOŹDZIE Micigózd, ul. Częstochowska 21 Piekoszów tel DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zespół Oświatowych Placówek integracyjnych w micigoździe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google