Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorka Joanna Micał Prezentacja przygotowana dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich W części I prezentacji: definicja siły jednostka siły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorka Joanna Micał Prezentacja przygotowana dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich W części I prezentacji: definicja siły jednostka siły."— Zapis prezentacji:

1 autorka Joanna Micał Prezentacja przygotowana dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich W części I prezentacji: definicja siły jednostka siły o wektorach obliczanie siły wypadkowej przykłady sił w sytuacjach praktycznych

2 1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń: 3) podaje przykłady sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych; 9) posługuje się pojęciem siły ciężkości; 4)opisuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Newtona; 7) opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; 8)stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą; 10) opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się trzecią zasadą dynamiki Newtona; 12) opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (fragment).

3 Siła – wektorowa wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań fizycznych między ciałami. Kolejne slajdy wyjaśnią definicję. Czytaj je uważnie

4 Narysuj odcinek o długości 7 cm. To jest konkretna informacja, która wystarcza, aby taki odcinek narysować. Koszyk owoców waży 5 kg. To również jest wystarczająca informacja, aby określić ilość danej substancji. Aby określić te wielkości wystarczy podać ich wartość liczbową. Są to np. długość, masa, objętość. SKALARY WEKTORY Aby jednoznacznie określić te wielkości należy podać oprócz ich wartości liczbowej, również kierunek, zwrot i punkt przyłożenia. Są to np. prędkość, przesunięcie, przyspieszenie. Co to jest wielkość wektorowa?

5 Jakie cechy jednoznacznie określają wielkość wektorową? Punkt przyłożenia - obiekt, do którego przyłożona jest siła. np. Kierunek - linia, wzdłuż której działa siła. lub pionowy. Rozpatrujemy kierunek poziomy

6 Zwrot – zakończenie strzałki obrazującej działającą siłę. Wartość – określa, jak duża jest siła. na pionowym kierunku zwrot może być do góry lub na dół. lub liczby z odpowiednią jednostką. Na poziomym kierunku zwrot może być w lewo lub w prawo, Możemy przedstawić ją za pomocą długości strzałki,

7 Sir Isaac Newton (1643 – 1727) angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik Przedstawił prawo powszechnego ciążenia, a także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Siłę oznaczamy literką F (z ang. force) Jednostką miary siły w układzie SI jest niuton [N].

8 Zad.1 Określ kierunki i zwroty sił przedstawionych na rysunkach. Po rozwiązaniu możesz sprawdzić swoje odpowiedzi, wystarczy kliknąć. kierunek – poziomy zwrot – w lewo kierunek – poziomy zwrot – w prawo kierunek – pionowy zwrot – w dół kierunek – pionowy zwrot – w górę Rozwiązanie: ĆWICZENIA

9 Zad.2 Na zdjęciach i rysunkach pewne obiekty przemieszczają się. Dorysuj wektory sił powodujących ruch obiektów. Po rozwiązaniu możesz sprawdzić swoje odpowiedzi, wystarczy kliknąć. b) a) c) d) e) f) g) h) i) k) l) m) lecąca strzałakopnięta piłka jadący samochód tonący statek opadający liść startująca rakietaspadające jabłko galopujący koń biegnąca antylopa dym z komina cieknąca woda jadący rowerzysta

10 Zad.3 Narysuj trzy siły działające na ciało. Siły mają taki sam kierunek – poziomy. Pozostałe cechy są następujące: -siła F 1 działa w lewo i ma wartość 5 N, -siła F 2 działa w prawo i ma wartość 3 N, -siła F 3 działa w lewo i ma wartość 2 N. Przyjmij 1 N = 1 cm. Po rozwiązaniu możesz sprawdzić swój rysunek, wystarczy kliknąć. F 1 = 5N F 2 = 2N F 3 = 3N Rozwiązanie:

11 Jak zachowuje się ciało pod działaniem kilku sił? Kilka sił można zastąpić jedną siłą tzw. siła wypadkową Przykład: Oblicz i narysuj siłę wypadkową. F 1 = 5N F 2 = 3N F wypadkowa = 5N + 3N = 8N b) dwie siły składowe mają ten sam kierunek i przeciwne zwroty F 2 = 5N F 1 = 3N F wypadkowa = 5N – 3N = 2N a) dwie siły składowe mają ten sam kierunek i zgodne zwroty

12 ĆWICZENIA Oblicz i narysuj siłę wypadkową. Po rozwiązaniu możesz sprawdzić swoje rysunki, wystarczy kliknąć. F 2 = 8N F 3 = 6N F 1 = 3,5N F 2 = 6N F 1 = 9N F 2 = 6N F 1 = 8N F 3 = 4N a) c) b) F w = 3N F w = 2N F w = 17,58N Rozwiązanie:

13 Zapraszam do pracy z kolejnymi prezentacjami o sile. W części II: - o sile ciężkości W części III: - I zasada dynamiki W części IV: - II zasada dynamiki W części V: - III zasada dynamiki


Pobierz ppt "Autorka Joanna Micał Prezentacja przygotowana dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich W części I prezentacji: definicja siły jednostka siły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google