Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

siła cz.I W części I prezentacji: definicja siły jednostka siły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "siła cz.I W części I prezentacji: definicja siły jednostka siły"— Zapis prezentacji:

1 siła cz.I W części I prezentacji: definicja siły jednostka siły o wektorach obliczanie siły wypadkowej przykłady sił w sytuacjach praktycznych Prezentacja przygotowana dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich autorka Joanna Micał

2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (fragment).
1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń: podaje przykłady sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych; 9) posługuje się pojęciem siły ciężkości; opisuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Newtona; 7) opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą; 10) opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się trzecią zasadą dynamiki Newtona; 12) opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała.

3 Siła – wektorowa wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań fizycznych między ciałami.
Kolejne slajdy wyjaśnią definicję. Czytaj je uważnie

4 Co to jest wielkość wektorowa?
Narysuj odcinek o długości 7 cm. To jest konkretna informacja , która wystarcza, aby taki odcinek narysować. Koszyk owoców waży 5 kg. To również jest wystarczająca informacja, aby określić ilość danej substancji. Aby określić te wielkości wystarczy podać ich wartość liczbową. Są to np. długość, masa, objętość. SKALARY WEKTORY Aby jednoznacznie określić te wielkości należy podać oprócz ich wartości liczbowej, również kierunek, zwrot i punkt przyłożenia. Są to np. prędkość, przesunięcie, przyspieszenie.

5 Punkt przyłożenia - obiekt, do którego przyłożona jest siła. np.
Jakie cechy jednoznacznie określają wielkość wektorową? Punkt przyłożenia - obiekt, do którego przyłożona jest siła np. Kierunek - linia, wzdłuż której działa siła. Rozpatrujemy kierunek poziomy lub pionowy.

6 Zwrot – zakończenie strzałki obrazującej działającą siłę.
Na poziomym kierunku zwrot może być w lewo lub w prawo, na pionowym kierunku zwrot może być do góry lub na dół. Wartość – określa, jak duża jest siła. Możemy przedstawić ją za pomocą długości strzałki, lub liczby z odpowiednią jednostką.

7 Siłę oznaczamy literką F (z ang. force)
Jednostką miary siły w układzie SI jest niuton [N]. Sir Isaac Newton (1643 – 1727) angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik Przedstawił prawo powszechnego ciążenia, a także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej.

8 Zad.1 Określ kierunki i zwroty sił przedstawionych na rysunkach.
ĆWICZENIA Zad.1 Określ kierunki i zwroty sił przedstawionych na rysunkach. Po rozwiązaniu możesz sprawdzić swoje odpowiedzi, wystarczy kliknąć. Rozwiązanie: kierunek – poziomy zwrot – w lewo kierunek – poziomy zwrot – w prawo kierunek – pionowy zwrot – w dół kierunek – pionowy zwrot – w górę

9 Zad. 2 Na zdjęciach i rysunkach pewne obiekty przemieszczają się
Zad.2 Na zdjęciach i rysunkach pewne obiekty przemieszczają się. Dorysuj wektory sił powodujących ruch obiektów. Po rozwiązaniu możesz sprawdzić swoje odpowiedzi, wystarczy kliknąć. d) a) b) c) tonący statek jadący samochód lecąca strzała kopnięta piłka h) g) f) e) jadący rowerzysta opadający liść startująca rakieta spadające jabłko m) i) k) l) galopujący koń biegnąca antylopa cieknąca woda dym z komina

10 siła F1 działa w lewo i ma wartość 5 N,
Zad.3 Narysuj trzy siły działające na ciało. Siły mają taki sam kierunek – poziomy. Pozostałe cechy są następujące: siła F1 działa w lewo i ma wartość 5 N, siła F2 działa w prawo i ma wartość 3 N, siła F3 działa w lewo i ma wartość 2 N. Przyjmij 1 N = 1 cm. Po rozwiązaniu możesz sprawdzić swój rysunek, wystarczy kliknąć. Rozwiązanie: F1 = 5N F2 = 2N F3 = 3N

11 Jak zachowuje się ciało pod działaniem kilku sił?
Kilka sił można zastąpić jedną siłą tzw. siła wypadkową Przykład: Oblicz i narysuj siłę wypadkową. a) dwie siły składowe mają ten sam kierunek i zgodne zwroty F1 = 5N F2 = 3N Fwypadkowa = 5N + 3N = 8N b) dwie siły składowe mają ten sam kierunek i przeciwne zwroty F2 = 5N F1 = 3N Fwypadkowa = 5N – 3N = 2N

12 ĆWICZENIA Oblicz i narysuj siłę wypadkową. Po rozwiązaniu możesz sprawdzić swoje rysunki, wystarczy kliknąć. Fw = 17,58N b) F2 = 6N F1 = 9N Fw = 3N Rozwiązanie: a) F2 = 8N F3 = 6N F1 = 3,5N c) F2 = 6N F1 = 8N F3 = 4N Rozwiązanie: Fw = 2N Rozwiązanie:

13 z kolejnymi prezentacjami o sile.
Zapraszam do pracy z kolejnymi prezentacjami o sile. W części II: - o sile ciężkości W części IV: - II zasada dynamiki W części III: - I zasada dynamiki W części V: - III zasada dynamiki


Pobierz ppt "siła cz.I W części I prezentacji: definicja siły jednostka siły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google