Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES AMERYKAŃSKI. PROCES – POJĘCIE PRAWNE PROCES LEGISLACYJNY – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU UCHWALANIE USTAW PRZEZ PARLAMENT PROCES SĄDOWY – ZASADY, REGUŁY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES AMERYKAŃSKI. PROCES – POJĘCIE PRAWNE PROCES LEGISLACYJNY – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU UCHWALANIE USTAW PRZEZ PARLAMENT PROCES SĄDOWY – ZASADY, REGUŁY."— Zapis prezentacji:

1 PROCES AMERYKAŃSKI

2 PROCES – POJĘCIE PRAWNE PROCES LEGISLACYJNY – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU UCHWALANIE USTAW PRZEZ PARLAMENT PROCES SĄDOWY – ZASADY, REGUŁY I PRZEPISY NORMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW W ADMINISTROWANIU SPRAWIEDLIWOŚCIĄ -NORMY OKREŚLAJĄ CHARAKTER PROCESU; -SĄDY POSTĘPUJĄ WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH PROCEDUR; -EFEKTEM PROCESU MA BYĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ

3 PROCES W SYSTEMIE WŁADZY KONSTYTUCJA FEDERALNA RZĄD FEDERALNYKONSTYTUCJE STANOWE KONGRES EGZEKUTYWA SĄDY FEDERALNE LEGISLATURY STANOWE WŁADZA WYKONAWCZA SĄDY STANOWE

4 RODZAJE PROCESÓW SĄDOWYCH CYWILNY KARNYADMINISTRACYJNY ARBITRAŻOWY APELACYJNYPRACOWNICZY

5 AMERYKAŃSKIE PROCESY JOHN PETER ZENGERAARON BURR AMISTADSCOTTSBORO BOYS McVEIGH

6 HISTORIA PROCESU W PIGUŁCE -STAROŻYTNA GRECJA – udział obywateli -STAROŻYTNY RZYM – prawo do apelacji -WCZESNE ŚREDNIOWIECZE (FRANKOWIE) – ograniczanie wpływu obywateli -EPOKA FEUDALNA (FRANCJA, NIEMCY) – partykularyzm, średniowieczne metody sądzenia -ŚREDNIOWIECZNA ANGLIA – sądy królewskie -FRANCJA, NIEMCY XVI-XVIII WIEK – sądownictwo delegowane i zastrzeżone -PROCES INKWIZYCYJNY – surowe reguły -PRZEMIANY PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM (1815) – niezależność i niezawisłość władzy sądowniczej -ANGLIA XIX I XX WIEK – reforma prawa

7 PRAWO KARNE - ŚREDNIOWIECZE -najstarsza forma reakcji na przestępstwo to krwawa zemsta (zemsta rodowa); -kara miała charakter sakralny (grzech obrażający boga); -pokój boży i rozejm boży; -mir – zapewnienie szczególnej ochrony osobom i miejscom; -podział przestępstw na publiczne i prywatne; -jednakowo karano za przestępstwa umyślne i nieumyślne; -przez pewien okres odpowiadała cała rodzina; -wśród kar wyróżniano: karę śmierci, główszczyznę, kary publiczne, kary na czci, kary majątkowe; -prymitywne środki dowodowe;

8 PRAWO KARNE – XV-XVII wiek -wzrosła liczba przestępstw ściganych z urzędu; -podział przestępstw na zbrodnie i wykroczenia, a także przestępstwa przeciw państwu, osobie i religii; -pojawia się kwestia winy i obrony koniecznej; -wymierzenie kary – atrybut wyłączny władzy państwowej; -odpowiedzialność zależała od zamiaru i od usiłowania; -istnienie kar cielesnych za niektóre przestępstwa; -przy wymierzaniu kary sędziowie brali pod uwagę pochodzenie społeczne i kwestie ewentualnej recydywy; -represje za czary; -kara śmierci zwykła i kwalifikowana;

9 PRAWO KARNE PROCESOWE DEFINICJA: ogół norm prawnych regulujących postępowanie sądowe w sprawach wynikających z naruszenia prawa karnego NARUSZENIE prawa karnego to popełnienie czynu zabronionego z punktu widzenia prawa karnego (przestępstwa) OBEJMUJE: -reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym; -tryb i formy dokonywania czynności procesowych; -uprawnienia i obowiązki uczestników postępowania procesowego;

10 ZASADY PROCESU KARNEGO -DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI -SKAZANIE POD WARUNKIEM UDOWODNIENIA WINY -PRAWO DO OBRONY -SPRAWIEDLIWY PROCES -ZASADA PRAWDY MATERIALNEJ ORAZ SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW -MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA SIĘ OD WYROKU

11 „the twofold aim of criminal justice is that guilt shall not escape or innocence suffer."

12 GENEZA AMERYKAŃSKIEGO PROCESU KARNEGO -Anglicy wprowadzali swój system prawny i sądowy w koloniach; -sądownictwo lokalne było wzorowane na angielskim, ale z biegiem czasu stawało się ‘bardziej kolonialne’; -Anglia nakładała prawa na kolonie, na podstawie których ludność uzyskiwała określone uprawnienia (Virginia 1606, Massachusetts 1629, Maryland 1632); -kolonie wydawały unormowania związane z prawami procesowymi (np. Body of Liberties, MS 1641, Pennsylvania Charter of Privileges 1701); -w latach 70-tych XVIII wieku wszystkie kolonie oprócz CT i RI uznawały moc angielskiego common law na swoim terenie;

13 GENEZA AMERYKAŃSKIEGO PROCESU KARNEGO ELEMENTY PROCESOWE ZACZERPNIĘTE Z ANGLII: -ława przysięgłych (grand jury i trial jury); -kontradyktoryjność; -czynności przedprocesowe; -waga ugody; -due process of law; -niektóre prawa oskarżonego; -współpraca organów dochodzeniowo-śledczych; -wpływ sędziego na dopuszczalność dowodów; -kara śmierci * ;

14 ETAPY PROCESU KARNEGO -PRZESTĘPSTWO -ŚLEDZTWO/DOCHODZENIE Z URZĘDU -ZATRZYMANIE -ARESZTOWANIE -PIERWSZE POJAWIENIE SIĘ W SĄDZIE -OSKARŻENIE (NEGOCJACJE) -PRZESŁUCHANIE WSTĘPNE/ GRAND JURY -ROZPRAWA GŁÓWNA (JURYSDYKCJA) -OŚWIADCZENIE OSKARŻONEGO -WYBÓR PRZYSIĘGŁYCH -MOWY POCZĄTKOWE -PROCES DOWODOWY (KONTRADYKTORYJNOŚĆ) -MOWY KOŃCOWE -INSTRUKCJE DLA ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH -WERDYKT/WYROK


Pobierz ppt "PROCES AMERYKAŃSKI. PROCES – POJĘCIE PRAWNE PROCES LEGISLACYJNY – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU UCHWALANIE USTAW PRZEZ PARLAMENT PROCES SĄDOWY – ZASADY, REGUŁY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google