Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES AMERYKAŃSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES AMERYKAŃSKI."— Zapis prezentacji:

1 PROCES AMERYKAŃSKI

2 PROCES – POJĘCIE PRAWNE
PROCES LEGISLACYJNY – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU UCHWALANIE USTAW PRZEZ PARLAMENT PROCES SĄDOWY – ZASADY, REGUŁY I PRZEPISY NORMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW W ADMINISTROWANIU SPRAWIEDLIWOŚCIĄ NORMY OKREŚLAJĄ CHARAKTER PROCESU; SĄDY POSTĘPUJĄ WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH PROCEDUR; EFEKTEM PROCESU MA BYĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ

3 PROCES W SYSTEMIE WŁADZY
KONSTYTUCJA FEDERALNA RZĄD FEDERALNY KONSTYTUCJE STANOWE LEGISLATURY STANOWE KONGRES EGZEKUTYWA WŁADZA WYKONAWCZA SĄDY FEDERALNE SĄDY STANOWE

4 RODZAJE PROCESÓW SĄDOWYCH
CYWILNY ARBITRAŻOWY APELACYJNY PRACOWNICZY ADMINISTRACYJNY KARNY

5 AMERYKAŃSKIE PROCESY JOHN PETER ZENGER AARON BURR AMISTAD
SCOTTSBORO BOYS McVEIGH

6 HISTORIA PROCESU W PIGUŁCE
STAROŻYTNA GRECJA – udział obywateli STAROŻYTNY RZYM – prawo do apelacji WCZESNE ŚREDNIOWIECZE (FRANKOWIE) – ograniczanie wpływu obywateli EPOKA FEUDALNA (FRANCJA, NIEMCY) – partykularyzm, średniowieczne metody sądzenia ŚREDNIOWIECZNA ANGLIA – sądy królewskie FRANCJA, NIEMCY XVI-XVIII WIEK – sądownictwo delegowane i zastrzeżone PROCES INKWIZYCYJNY – surowe reguły PRZEMIANY PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM (1815) – niezależność i niezawisłość władzy sądowniczej ANGLIA XIX I XX WIEK – reforma prawa

7 PRAWO KARNE - ŚREDNIOWIECZE
najstarsza forma reakcji na przestępstwo to krwawa zemsta (zemsta rodowa); kara miała charakter sakralny (grzech obrażający boga); pokój boży i rozejm boży; mir – zapewnienie szczególnej ochrony osobom i miejscom; podział przestępstw na publiczne i prywatne; jednakowo karano za przestępstwa umyślne i nieumyślne; przez pewien okres odpowiadała cała rodzina; wśród kar wyróżniano: karę śmierci, główszczyznę, kary publiczne, kary na czci, kary majątkowe; prymitywne środki dowodowe;

8 PRAWO KARNE – XV-XVII wiek
wzrosła liczba przestępstw ściganych z urzędu; podział przestępstw na zbrodnie i wykroczenia, a także przestępstwa przeciw państwu, osobie i religii; pojawia się kwestia winy i obrony koniecznej; wymierzenie kary – atrybut wyłączny władzy państwowej; odpowiedzialność zależała od zamiaru i od usiłowania; istnienie kar cielesnych za niektóre przestępstwa; przy wymierzaniu kary sędziowie brali pod uwagę pochodzenie społeczne i kwestie ewentualnej recydywy; represje za czary; kara śmierci zwykła i kwalifikowana;

9 PRAWO KARNE PROCESOWE DEFINICJA: ogół norm prawnych regulujących postępowanie sądowe w sprawach wynikających z naruszenia prawa karnego NARUSZENIE prawa karnego to popełnienie czynu zabronionego z punktu widzenia prawa karnego (przestępstwa) OBEJMUJE: reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym; tryb i formy dokonywania czynności procesowych; uprawnienia i obowiązki uczestników postępowania procesowego;

10 ZASADY PROCESU KARNEGO
DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI SKAZANIE POD WARUNKIEM UDOWODNIENIA WINY PRAWO DO OBRONY SPRAWIEDLIWY PROCES ZASADA PRAWDY MATERIALNEJ ORAZ SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA SIĘ OD WYROKU

11 „the twofold aim of criminal justice is that guilt shall not escape or innocence suffer."

12 GENEZA AMERYKAŃSKIEGO PROCESU KARNEGO
Anglicy wprowadzali swój system prawny i sądowy w koloniach; sądownictwo lokalne było wzorowane na angielskim, ale z biegiem czasu stawało się ‘bardziej kolonialne’; Anglia nakładała prawa na kolonie, na podstawie których ludność uzyskiwała określone uprawnienia (Virginia 1606, Massachusetts 1629, Maryland 1632); kolonie wydawały unormowania związane z prawami procesowymi (np. Body of Liberties, MS 1641, Pennsylvania Charter of Privileges 1701); w latach 70-tych XVIII wieku wszystkie kolonie oprócz CT i RI uznawały moc angielskiego common law na swoim terenie;

13 GENEZA AMERYKAŃSKIEGO PROCESU KARNEGO
ELEMENTY PROCESOWE ZACZERPNIĘTE Z ANGLII: ława przysięgłych (grand jury i trial jury); kontradyktoryjność; czynności przedprocesowe; waga ugody; due process of law; niektóre prawa oskarżonego; współpraca organów dochodzeniowo-śledczych; wpływ sędziego na dopuszczalność dowodów; kara śmierci * ;

14 ETAPY PROCESU KARNEGO PRZESTĘPSTWO ŚLEDZTWO/DOCHODZENIE Z URZĘDU
ZATRZYMANIE ARESZTOWANIE PIERWSZE POJAWIENIE SIĘ W SĄDZIE OSKARŻENIE (NEGOCJACJE) PRZESŁUCHANIE WSTĘPNE/ GRAND JURY ROZPRAWA GŁÓWNA (JURYSDYKCJA) OŚWIADCZENIE OSKARŻONEGO WYBÓR PRZYSIĘGŁYCH MOWY POCZĄTKOWE PROCES DOWODOWY (KONTRADYKTORYJNOŚĆ) MOWY KOŃCOWE INSTRUKCJE DLA ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH WERDYKT/WYROK


Pobierz ppt "PROCES AMERYKAŃSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google