Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt modernizacji terenu przy ul. Świt.. 2 Teren przy ul. Świt objęty rewitalizacją Obszar projektu obejmuje nieruchomości gruntową położoną w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt modernizacji terenu przy ul. Świt.. 2 Teren przy ul. Świt objęty rewitalizacją Obszar projektu obejmuje nieruchomości gruntową położoną w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt modernizacji terenu przy ul. Świt.

2 2 Teren przy ul. Świt objęty rewitalizacją Obszar projektu obejmuje nieruchomości gruntową położoną w Poznaniu przy ul. Świt 34-36.

3 3 Obecny stan terenu objętego projektem Obecnie głównym elementem zabudowy tego terenu jest podupadający kompleks połączonych ze sobą budynków o funkcji handlowo-usługowej. W kilku pawilonach prowadzona jest działalność handlowa. Pozostałe powierzchnie, z uwagi na zły stan techniczny, pozostają niewykorzystane.

4 Wzdłuż ul. Bukowskiej znajduje się część targowa ze stałą zabudową pawilonową, a także z tymczasowymi stoiskami rozkładanymi na czas handlu. Obecny stan terenu objętego projektem

5 5 Ogólne założenia projektu modernizacji terenu Nowy projekt architektoniczny zakłada zachowanie dotychczasowego sposobu funkcjonowania tego terenu. Istniejące targowisko znakomicie spełnia funkcje usług podstawowych dla okolicznych mieszkańców. Ze względów estetycznych i funkcjonalnych konieczna jest jednak przebudowa tego terenu. Rewitalizacja nastąpiłaby poprzez modernizację istniejącego targowiska oraz budowę nowego obiektu handlowego w miejscu dotychczasowego kompleksu budynków. Plany inwestycyjne. 1.Modernizacja terenu samego targowiska obejmie realizację nowej posadzki z wyeksponowaniem głównych ciągów pieszych, tzw. miejsc odpoczynku i istniejących drzew wymianę straganów i kiosków handlowych na nowe. 2.Przewiduje się budowę parterowego obiektu z dachem płaskim o funkcji usługowo- handlowej z fragmentem II kondygnacyjnym. Budynek będzie spełniał głównie funkcję hali targowej, jako uzupełnienie sąsiedniego targowiska. Przewidziano w nim jednak dodatkowo lokalizację marketu i pomieszczeń biurowych dla Spółki z o.o. „Targowiska”. Budynek posadowiony zostanie na miejscu istniejącej, zdewastowanej budowli. 3.Projekt obejmie także uporządkowanie systemu parkingów przyulicznych.

6 Ogólne założenia projektu modernizacji terenu Informacje dodatkowe: - powierzchnia zabudowy – ok. 3380 m 2 - powierzchnia użytkowa – 3430 m 2, - średnia powierzchnia boksu w hali targowej – 12 m 2 (przy tej powierzchni powstałyby 72 boksy handlowe), - ilość miejsc parkingowych – 123, - hala targowa zadaszona (dach częściowo przeszklony), ogrzewana i doświetlana, - węzeł sanitarny w budynku.

7 Wizualizacja projektu

8

9

10

11 11 Sposób realizacji inwestycji Realizacja projektu obejmuje: ogłoszenie pisemnego przetargu ofertowego na najem nieruchomości zabudowanej, ze zobowiązaniem do rozbiórki istniejącego budynku i wybudowania nowego obiektu (z opcją najmu długoterminowego na części nowo wybudowanego obiektu) oraz rewitalizacji terenu targowiska, wyłonienie najemcy/inwestora, zawarcie umowy z najemcą na czas oznaczony z opcją przedłużenia okresu jej trwania (istnieje możliwość wynajmu nieruchomości zabudowanej na okres 10 lat, a w przypadku poniesienia przez najemcę nakładów związanych z rozbiórka istniejącego obiektu i budową nowego, umowa zostanie przedłużona na kolejne 10 lat lub dłużej, w zależności od wysokości nakładów wynajmującego), uzyskanie niezbędnych decyzji i zgód na realizację projektu, rozbiórka istniejącego obiektu, budowa nowego obiektu handlowego oraz rewitalizacja targowiska. W czasie realizacji inwestycji, w zakresie rewitalizacji terenu targowiska nastąpi jego wyłączenie z handlu (częściowe lub całkowite).


Pobierz ppt "1 Projekt modernizacji terenu przy ul. Świt.. 2 Teren przy ul. Świt objęty rewitalizacją Obszar projektu obejmuje nieruchomości gruntową położoną w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google