Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015"— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
W NOWEJ FORMULE

2 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
Informatory o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 zostały opublikowane przez CKE 30 sierpnia 2013 r. Zawierają: podstawy prawne zwięzły opis sprawdzianu przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów 2

3 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚCI I PRZEBIEG SPRAWDZIANU SPRAWDZIAN od roku 2015 80 minut CZĘŚĆ 1. przerwa CZĘŚĆ 2. 45 minut JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów ANGIELSKI FRANCUSKI HISZPAŃSKI NIEMIECKI ROSYJSKI WŁOSKI TEKSTY I INFORMACJE Z ZAKRESU HISTORII LUB PRZYRODY 3

4 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
ZADANIA NA SPRAWDZIANIE Część 1. Część 2. język polski matematyka język obcy nowożytny liczba zadań zamkniętych 8-12 8-12 35-45 liczba zadań otwartych 2-4 2-4 Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów 4

5 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
WYNIKI SPRAWDZIANU Na zaświadczeniu, które otrzyma uczeń, podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki: wyniki z części pierwszej wynik ogólny wynik z języka polskiego wynik z matematyki wynik z części drugiej wynik z języka obcego nowożytnego Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów 5

6 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów 6

7 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Wymagania stawiane szóstoklasistom na sprawdzianie są zapisane w podstawie programowej przedmiotu język polski dla II etapu kształcenia. Wymagania ogólne dotyczą: I. odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji, II. analizy i interpretacji tekstów kultury, III. tworzenia wypowiedzi i są wspólne dla wszystkich etapów kształcenia. Wymagania szczegółowe odwołują się do ściśle określonych, konkretnych umiejętności w obrębie wymagań ogólnych.

8 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Zadania z języka polskiego będą się odnosić do różnego rodzaju tekstów kultury: Teksty mogą dotyczyć zagadnień związanych z historią lub szeroko rozumianą przyrodą. literackich (epickich i lirycznych), nieliterackich (publicystycznych i popularnonaukowych), ikonicznych.

9 PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ
Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ Zadanie 2. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. Wymaganie ogólne II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; […] poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej […]. Wymaganie szczegółowe 2.3. Uczeń odróżnia realizm od fantastyki. 2.4. Uczeń rozpoznaje w tekście literackim […] przenośnię […]. Rozwiązanie FP Schemat punktowania 1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi. 0 pkt – za zaznaczenie niepełnej lub błędnej odpowiedzi albo brak odpowiedzi. Dziewczętom nadano cechy magiczne. P F Chmurom nadano cechy istot żywych. Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

10 PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ
Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ Zadanie 31. (0–1) Dlaczego słowo PATRZ! zostało zapisane na rysunku wielkimi literami, powiększoną i pogrubioną czcionką? Oceń, która odpowiedź jest prawdziwa. Zaznacz P we właściwym miejscu. Słowo PATRZ! zostało zapisane na rysunku wielkimi literami, powiększoną i pogrubioną czcionką, aby 1. oddać wrażenie ruchu postaci. P 2. przekazać, co bohater myśli w tej chwili. 3. zobrazować głośne mówienie. Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

11 PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ
Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ Zadanie 4. (0–1) W tabeli podano przykłady środków poetyckich występujących w wierszu. Zaznacz T (tak) lub N (nie) w zależności od tego, czy poprawnie określono ich role w utworze. Środek poetycki i przykład Rola w utworze epitet: kwietniowa (burza) ukazuje podobieństwo dwóch przedmiotów do siebie T N wyraz dźwiękonaśladowczy: (deszcz) bębni oddaje odgłos deszczu Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

12 PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ
Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Zadanie 26. (0–1) Jaką funkcję w zdaniu Spotkasz je na ulicy, w parku, na polu, w sadzie, w lesie, ogrodzie, a nawet w... supermarkecie pełnią podkreślone wyrazy? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1–2. Podkreślone wyrazy pełnią funkcję PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ A. okoliczników, ponieważ 1. wskazują na miejsce odbywania się czynności. B. przydawek, 2. określają cechę wykonawcy czynności. Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

13 PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ
Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ Zadanie 20. (0–2) Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk i 20.2.  Posiadanie siedziby firmy w drapaczu chmur było dla przedsiębiorców _____. Do budowania coraz wyższych gmachów w centrach miast skłaniały ich przede wszystkim wysokie koszty ____. A. nieopłacalne A. zakupu ziemi B. bardzo korzystne B. dojazdu do pracy C. mało atrakcyjne C. zakupu sprzętu biurowego Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

14 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajdzie się dłuższa wypowiedź pisemna w formie: opowiadania z dialogiem, kartki z pamiętnika/dziennika, listu oficjalnego, sprawozdania, opisu postaci, przedmiotu, krajobrazu. Sprawdzana będzie również umiejętność formułowania tekstu użytkowego, np.: ogłoszenia, zaproszenia, notatki.

15 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów 15

16 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA Podstawa programowa – wymagania ogólne Szkoła podstawowa I. Sprawność rachunkowa II. Wykorzystanie i tworzenie informacji III. Modelowanie matematyczne IV. Rozumowanie i tworzenie strategii Gimnazjum I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Wykorzystywanie i tworzenie reprezentacji III. Modelowanie matematyczne IV. Użycie i tworzenie strategii V. Rozumowanie i argumentacja Liceum I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Wykorzystywanie i tworzenie reprezentacji III. Modelowanie matematyczne IV. Użycie i tworzenie strategii V. Rozumowanie i argumentacja Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów 16

17 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA – PRZYKŁADOWE ZADANIE Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 17

18 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA – PRZYKŁADOWE ZADANIE Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 18

19 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA – PRZYKŁADOWE ZADANIA Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 19

20 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA – PRZYKŁADOWE ZADANIE Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 20

21 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. OCENIANIE ZADAŃ OTWARTYCH HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO OCENIANIA zadanie rozwiązane bezbłędnie pokonanie zasadniczych trudności dokonanie istotnego postępu Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów Zasady oceniania rozwiązania Istotnym postępem w rozwiązaniu tego zadania jest ustalenie, jaki przedział czasu będzie podstawą do obliczenia należności za parkowanie, natomiast pokonaniem zasadniczych trudności zadania jest prawidłowe zastosowanie cennika. Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 21

22 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów 22

23 Podstawowe informacje zawarte w rozporządzeniach MEN
Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Podstawowe informacje zawarte w rozporządzeniach MEN Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski Język obcy musi być nauczany w szkole jako przedmiot obowiązkowy Czas trwania sprawdzianu – 45 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania – 50 Ta sama forma dla wszystkich języków

24 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Zakres umiejętności sprawdzanych w drugiej części sprawdzianu wyszczególniony w Informatorze ROZUMIENIE ZE SŁUCHU ok. 35 % ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH ok. 20 % ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH ok. 15 % ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH ok. 30 %

25 Dodatkowe informacje zawarte w Informatorze
Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Dodatkowe informacje zawarte w Informatorze Przykładowe zadania z rozwiązaniami dla każdego języka Struktury gramatyczne dla każdego języka

26 Charakterystyka zadań
Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Charakterystyka zadań ATRAKCYJNA FORMA GRAFICZNA większość zadań w oparciu o materiał ilustracyjny UROZMAICONE FORMY TEKSTÓW dialog, monolog, , sms, pocztówka, plakat, komiks, ulotka, program telewizyjny, napisy, notatki, … Rozumienie ze słuchu

27 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – PRZYKŁADOWE ZADANIA The man getting off the train is wearing Mężczyzna wychodzący z pociągu ma na sobie A. shorts. B. a sweater. C. a shirt. A. krótkie spodnie. B. sweter. C. koszulę. Rozumienie ze słuchu Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

28 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – PRZYKŁADOWE ZADANIA Sobota Planowaliśmy wstać o 7.00 , ale nikt nie słyszał budzika. Wstaliśmy o 8.00 i o 9.00 przybyliśmy do obozowiska. Pogoda była wspaniała – ciepło i słonecznie, żadnego wiatru ani chmur na niebie. 3. Jaka była pogoda w sobotę? 3. What was the weather like on Saturday? A.  B.  C.  Rozumienie ze słuchu Saturday We planned to get up at seven but nobody heard the alarm clock. We got up at eight and arrived at the camp at nine. The weather was just perfect – warm and sunny, with no wind or clouds in the sky. Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

29 Sprawdzian w części drugiej sprawdza umiejętności:
Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Sprawdzian w części drugiej sprawdza umiejętności: zgodne z podstawą programową zgodne ze standardami europejskimi dla poziomu A1 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)

30 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 – ZMIANY
Zmiana wymagań ogólnych i nauczanych treści „stara” podstawa programowa + standardy „nowa” podstawa programowa Zmiana zakresu przedmiotowego ponadprzedmiotowość język polski, matematyka, język obcy nowożytny Zmiana formy wyniku w punktach w procentach Zmiana czasu trwania sprawdzianu 60 minut część minut część minut

31 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 – ZMIANY
Zwiększenie udziału zadań sprawdzających umiejętności złożone operowanie wiedzą rozwiązywanie problemów Poszerzony zakres tekstów źródłowych np. komiks np. afisz np. mapa Nowe podejście do oceniania zadań otwartych podejście analityczne podejście holistyczne Nowe rodzaje zadań zadania prawda-fałsz zadania na dobieranie zadania z luką

32 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
WIĘCEJ INFORMACJI Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów Dziękuję za uwagę! 32


Pobierz ppt "Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google