Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej ADHD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej ADHD"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej ADHD
Agata Schramm

2 Spis treści: ADHD – Agata Schramm Uzasadnienie wyboru tematu
Streszczenie Czym jest ADHD Historia ADHD Przyczyny powstawania choroby Genetyczne podstawy choroby Objawy Diagnostyka Leczenie Gdzie szukać pomocy? Biblografia

3 Uzasadnienie wyboru tematu:
ADHD – Agata Schramm Uzasadnienie wyboru tematu: Tematem mojej pracy jest Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD). Zdecydowałam się na opracowywanie tej jednostki chorobowej, gdyż wiem stosunkowo niedużo na jej temat i jest do dobra okazja do zgłębienia wiedzy w tym zakresie. Przypuszczam, że wiedzę zdobytą podczas pisania tej pracy wykorzystam wielokrotnie w czasie studiów oraz w praktyce lekarskiej.

4 uzasadnienie wyboru tematu -c.d.
ADHD – Agata Schramm uzasadnienie wyboru tematu -c.d. Temat ten wydaje mi się fascynujący również z uwagi na jego psychologiczne podłoże i ewentualne filozoficzne aspekty tej choroby oraz ich powiązanie z medycyna klasyczną. Sadzę, że w zasobach Internetu oraz literaturze znajdę wiele informacji na temat tej jednostki chorobowej zarówno w języku polskim jak i angielskim, a międzynarodowy skrót nazwy ułatwi wyszukiwanie informacji bez konieczności jej tłumaczenia na inne języki.

5 Summary: ADHD – Agata Schramm
ADHD was first time defined at the begining of 20’th century. This desease is coused not only by genetic factores, also by enviromental and psycholgical. The majority of syndroms, like hyperactivity and attention deficits, are noticable during the childhood. The teratment consist mainly of educational and additionally of pharmacological methods.

6 Czym jest ADHD? ADHD – Agata Schramm
ADHD (ang. Attention Deficit-Hyperactivity Disorder) – specyficzny tryb pracy mózgu utrudniający kontrolowanie własnych zachowań, powodujący nadpobudliwość ruchową i osłabiający zdolność skupienia uwagi. Odmianą tej choroby jest zespół ADD objawiający się zaburzeniami koncentracji bez nadpobudliwości ruchowej.

7 Historia ADHD ADHD – Agata Schramm Kilka wzmianek przed 1900 r.
Pierwszy udokumentowany przypadek opisany przez George’a Stilla w 1902 r. Opisane przez Stilla Tredgolda na początku XX w. cechy charakterystyczne są aktualne do dzisiaj ADHD zostało określone jako Postencefaliczne Zaburzenia Zachowania po tym jak dzieci które przeżyły w latach epidemię zapalenia mózgu wykazywały objawy diagnozowane dziś jako ADHD

8 Historia ADHD –c.d. ADHD – Agata Schramm
w latach 50-tych XX w dzieci te zostały uznane za posiadające objawy nadpobudliwości ruchowej nadpobudliwość była uważana za objaw uszkodzenia mózgu Zespół Nadpobudliwości Dziecięcej został opisany przez Stella Chess w 1960 roku aspekt nadpobudliwości został oddzielony od objawów uszkodzenia mózgu W latach 70-tych zaburzenia koncentracji uznano za czynnik ważniejszy niż nadpobudliwość.

9 Przyczyny powstawania choroby:
ADHD – Agata Schramm Przyczyny powstawania choroby: udział czynników genetycznych zaburzony proces dojrzewania układu nerwowego wpływ czynników środowiska w życiu płodowym lub podczas porodu (urazy, choroby, konflikt serologiczny, niedotlenienie mózgu) wpływ czynników środowiska w dzieciństwie (pole magnetyczne) uwarunkowania psychologiczne (np. w rodzinie) dieta Wszystkie przyczyny ADHD nie zostały jeszcze poznane

10 Genetyczne podstawy choroby:
ADHD – Agata Schramm Genetyczne podstawy choroby: Choroba spowodowana jest mutacją genów: DRD4, DRD5, DAT1 na chromosomach: 4, 5, 6, 11, 16, 17:

11 Genetyczne podstawy choroby –c.d.
ADHD – Agata Schramm Genetyczne podstawy choroby –c.d. Mutacja ta powoduje nieprawidłowy przebieg procesów zachodzących w korze mózgowej i jądrach podkorowych. Płaty czołowe półkul mózgowych i ich połączenia z innymi strukturami pracują mniej wydajnie, co osłabia kojarzenie informacji słuchowych i wzrokowych. Wiąże się to z osłabieniem działania noradrenaliny i dopaminy.

12 Porównanie aktywności umysłowej dziecka zdrowego i chorego.
ADHD – Agata Schramm Porównanie aktywności umysłowej dziecka zdrowego i chorego. rysunek pochodzi ze strony:

13 Objawy choroby: ADHD – Agata Schramm
nadruchliwość (niepokój ruchowy, częsta zmienność ruchów) impulsywność (nieopanowanie, nadwrażliwość) zaburzenia uwagi -dekoncentracja trudności w nauce zaburzenia funkcjonowania społecznego problemy emocjonalne tiki dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia

14 Diagnostyka: ADHD – Agata Schramm wywiad
obserwacje zachowania pacjenta testy elektroniczny pomiar ruchów dłoni lub częstości i szybkości ruchów gałek ocznych komputerowy test uwagi ciągłej

15 ADHD – Agata Schramm Wykres ilość punktów uzyskanych w teście „Test of Variables of Attention”

16 Leczenie: ADHD – Agata Schramm Metody wychowawcze:
Edukacja chorego, rodziny i środowiska Stosowanie systemu kar i nagród Terapia mowy Nauczanie wyrównawcze Terapia zajęciowa Metody farmakologiczne: Leki zwiększające ilość noradrenaliny i dopaminy (działanie tylko w okresie podawania leku)

17 Gdzie szukać pomocy: ADHD – Agata Schramm
Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Lista poradni na stronie internetowej: Nie jest wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

18 Bibliografia: ADHD – Agata Schramm
Błońska A. Zaburzenia rozwojowe: Zespół Nadpobudliwości psychoruchowej Gajda M. Tornado w rodzinie Kolaniak I. Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową Wielowiejska-Comi I. Postępowanie z dzieckiem chorym na ADHD Wolańczyk T., Skotnicka M., Kołakowski A., Pisula A., Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci

19 ADHD – Agata Schramm Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej ADHD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google