Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej ADHD Agata Schramm.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej ADHD Agata Schramm."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej ADHD Agata Schramm

2 ADHD – Agata Schramm Spis treści: 1.Uzasadnienie wyboru tematu 2.Streszczenie 3.Czym jest ADHD 4.Historia ADHD 5.Przyczyny powstawania choroby 6.Genetyczne podstawy choroby 7.Objawy 8.Diagnostyka 9.Leczenie 10.Gdzie szukać pomocy? 11.Biblografia

3 ADHD – Agata Schramm Uzasadnienie wyboru tematu: Tematem mojej pracy jest Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD). Zdecydowałam się na opracowywanie tej jednostki chorobowej, gdyż wiem stosunkowo niedużo na jej temat i jest do dobra okazja do zgłębienia wiedzy w tym zakresie. Przypuszczam, że wiedzę zdobytą podczas pisania tej pracy wykorzystam wielokrotnie w czasie studiów oraz w praktyce lekarskiej.

4 ADHD – Agata Schramm uzasadnienie wyboru tematu -c.d. Temat ten wydaje mi się fascynujący również z uwagi na jego psychologiczne podłoże i ewentualne filozoficzne aspekty tej choroby oraz ich powiązanie z medycyna klasyczną. Sadzę, że w zasobach Internetu oraz literaturze znajdę wiele informacji na temat tej jednostki chorobowej zarówno w języku polskim jak i angielskim, a międzynarodowy skrót nazwy ułatwi wyszukiwanie informacji bez konieczności jej tłumaczenia na inne języki.

5 ADHD – Agata Schramm Summary: ADHD was first time defined at the begining of 20’th century. This desease is coused not only by genetic factores, also by enviromental and psycholgical. The majority of syndroms, like hyperactivity and attention deficits, are noticable during the childhood. The teratment consist mainly of educational and additionally of pharmacological methods.

6 ADHD – Agata Schramm Czym jest ADHD? ADHD (ang. Attention Deficit-Hyperactivity Disorder) – specyficzny tryb pracy mózgu utrudniający kontrolowanie własnych zachowań, powodujący nadpobudliwość ruchową i osłabiający zdolność skupienia uwagi. Odmianą tej choroby jest zespół ADD objawiający się zaburzeniami koncentracji bez nadpobudliwości ruchowej.

7 ADHD – Agata Schramm Historia ADHD  Kilka wzmianek przed 1900 r.  Pierwszy udokumentowany przypadek opisany przez George’a Stilla w 1902 r.  Opisane przez Stilla Tredgolda na początku XX w. cechy charakterystyczne są aktualne do dzisiaj  ADHD zostało określone jako Postencefaliczne Zaburzenia Zachowania po tym jak dzieci które przeżyły w latach 1917-1918 epidemię zapalenia mózgu wykazywały objawy diagnozowane dziś jako ADHD

8 ADHD – Agata Schramm Historia ADHD –c.d.  w latach 50-tych XX w dzieci te zostały uznane za posiadające objawy nadpobudliwości ruchowej  nadpobudliwość była uważana za objaw uszkodzenia mózgu  Zespół Nadpobudliwości Dziecięcej został opisany przez Stella Chess w 1960 roku  aspekt nadpobudliwości został oddzielony od objawów uszkodzenia mózgu  W latach 70-tych zaburzenia koncentracji uznano za czynnik ważniejszy niż nadpobudliwość.

9 ADHD – Agata Schramm Przyczyny powstawania choroby:  udział czynników genetycznych  zaburzony proces dojrzewania układu nerwowego  wpływ czynników środowiska w życiu płodowym lub podczas porodu (urazy, choroby, konflikt serologiczny, niedotlenienie mózgu)  wpływ czynników środowiska w dzieciństwie (pole magnetyczne)  uwarunkowania psychologiczne (np. w rodzinie)  dieta Wszystkie przyczyny ADHD nie zostały jeszcze poznane

10 ADHD – Agata Schramm Genetyczne podstawy choroby: Choroba spowodowana jest mutacją genów: DRD4, DRD5, DAT1 na chromosomach: 4, 5, 6, 11, 16, 17:

11 ADHD – Agata Schramm Genetyczne podstawy choroby –c.d. Mutacja ta powoduje nieprawidłowy przebieg procesów zachodzących w korze mózgowej i jądrach podkorowych. Płaty czołowe półkul mózgowych i ich połączenia z innymi strukturami pracują mniej wydajnie, co osłabia kojarzenie informacji słuchowych i wzrokowych. Wiąże się to z osłabieniem działania noradrenaliny i dopaminy.

12 ADHD – Agata Schramm Porównanie aktywności umysłowej dziecka zdrowego i chorego. rysunek pochodzi ze strony: www.newideas.net

13 ADHD – Agata Schramm Objawy choroby:  nadruchliwość (niepokój ruchowy, częsta zmienność ruchów)  impulsywność (nieopanowanie, nadwrażliwość)  zaburzenia uwagi -dekoncentracja  trudności w nauce  zaburzenia funkcjonowania społecznego  problemy emocjonalne  tiki  dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia

14 ADHD – Agata Schramm Diagnostyka:  wywiad  obserwacje zachowania pacjenta  testy  elektroniczny pomiar ruchów dłoni lub częstości i szybkości ruchów gałek ocznych  komputerowy test uwagi ciągłej

15 ADHD – Agata Schramm Wykres ilość punktów uzyskanych w teście „Test of Variables of Attention”

16 ADHD – Agata Schramm Leczenie: Metody wychowawcze:  Edukacja chorego, rodziny i środowiska  Stosowanie systemu kar i nagród  Terapia mowy  Nauczanie wyrównawcze  Terapia zajęciowa Metody wychowawcze:  Edukacja chorego, rodziny i środowiska  Stosowanie systemu kar i nagród  Terapia mowy  Nauczanie wyrównawcze  Terapia zajęciowa Metody farmakologiczne:  Leki zwiększające ilość noradrenaliny i dopaminy (działanie tylko w okresie podawania leku) Metody farmakologiczne:  Leki zwiększające ilość noradrenaliny i dopaminy (działanie tylko w okresie podawania leku)

17 ADHD – Agata Schramm Gdzie szukać pomocy: Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Lista poradni na stronie internetowej: http://www.adhd.info.pl/index.php?page=/zyc/poradnie.php Nie jest wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

18 ADHD – Agata Schramm Bibliografia: 1.Błońska A. Zaburzenia rozwojowe: Zespół Nadpobudliwości psychoruchowej 2.Gajda M. Tornado w rodzinie 3. Kolaniak I. Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową 4. Wielowiejska-Comi I. Postępowanie z dzieckiem chorym na ADHD 5. Wolańczyk T., Skotnicka M., Kołakowski A., Pisula A., Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci 6. www.adhd.info.pl 7. www.resmedica.pl

19 ADHD – Agata Schramm Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej ADHD Agata Schramm."

Podobne prezentacje


Reklamy Google