Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym"— Zapis prezentacji:

1 Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Czeski Cieszyn 3 lutego 2013 Witamy na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym MK PZKO w Czeskim Cieszynie-Centrum PROGRAM CHÓR HARFA PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW MK ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE WYBORY DO ZARZĄDU I NA ZJAZD POCZĘSTUNEK PREZENTACJA : Azerbajdżan,Gruzja,Armenia

2 Program zebrania Zagajenie, powitanie gości, przyjęcie nowych członków MK PZKO Wybór komisji wnioskodawczej, mandatowej,wyborczej i protokolanta Sprawozdanie z działalności MK za rok 2012 Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie komisji rewizyjnej Plan pracy 2013 Budżet 2013 Wybory zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na zjazd PZKO Dyskusja Uchwała z zebrania sprawozdawczego MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

3 Zanim rozpoczniemy... Wspomnijmy minutą ciszy tych, którzy w roku 2012 odeszli od nas na zawsze: Franciszka Owczarzy Elżbieta Belko Anna Gil MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

4 Wybory komisji Komisja wnioskodawcza: Danuta Wirth Irena Kufa Komisja Wyborcza: Zygmunt Rakowski, Bronisław Walicki Beata Firla Protokolant: Danuta Siderek MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

5 Powitajmy nowych członków
3 lutego 2013 Władysława Magiera Cieszyn Beata Firla Czeski Cieszyn Adam Wirth Czeski Cieszyn Tomasz Szpandrzyk Rzeka Piotr Szpandrzyk Rzeka Dominik Lechnio Jihlava 29 czerwca 2012 Michał Folwarczny Czeski Cieszyn Sebastian Henner Czeski Cieszyn

6 Sprawozdanie z działalności MK za rok 2012
Praca zarządu Sprawy gospodarczo-lokalowe Uzyskane granty Najważniejsze imprezy MK PZKO MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

7 Praca zarządu w roku 2012 Skład osobowy zarządu
Prezes: Małgorzata Rakowska Wiceprezes: Józef Štirba Sekretarz: Karol Toboła Skarbnik: Maria Henner Rzecznik: Bronisław Walicki Kierownik rejonowych: Wiesława Branna Łącznik z chórem: Erika Tomanek Anna Piszkiewicz Danuta Siderek Gospodarz: Elżbieta Kolber MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

8 Komisja rewizyjna pracowała w składzie
Henryk Branny Dariusz Branny Alojzy Kufa

9 Praca zarządu w roku 2012 W kole jest 254 członków
Odbyło się 9 posiedzeń zarządu MK, Protokoły z zebrań są do dyspozycji i wglądu członków Do najważniejszych omawianych i decydowanych spraw należały: Praca klubów ( Harfa,Klub Kobiet,Klub Młodych,Tarokarze) Przygotowanie imprez MK i omawianie ich wyników Realizacja przyznanych grantów i ich rozliczenie Przygotowanie wniosków grantów na rok 2013 Wspieranie finansowe Przedszkola przy ul.Moskiewskiej ( 6 000,-Kc) Praca rejonowych (znaczki,zaproszenia) MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

10 Sprawy gospodarcze i lokalowe
Koło nadal wynajmowało firmie MOPAN budynki Na Olszynach. p. Panek płaci na razie ustalone kwoty za wynajęcie budynków. Sprawa płacenia za nasze lokale ( media ZG PZKO) Salka i jej wykorzystanie Balkon –chór HARFA Porządkowanie balkonu i salonika MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

11 Działalność sekcji MK Klub Kobiet
pracuje przy naszym Kole od 40 lat a prowadzony jest teraz przez p. Halinę Branną. Spotkania pań długi czas pracujących w Klubie Kobiet są juž czysto towarzyskie.  Od kilku lat działa grupa pań, które zaczęły sie spotykać regularnie na wieczornej gimnastyce pod kierownictwem p. Ireny Molin. Po gimnastyce –spotkanie dyskusyjne. Jest to aktywna grupa Pań, na które možna zawsze liczyć w sprawach Koła . Panie pomagają podczas róžnych imprez tak , jak np. na dziś przygotowały smaczny podwieczorek z własnymi wypiekami.  Według zapotrzebowania zapewniają pomoc dla Koła  i w innych  sprawach.   MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

12 Klub Hobbystów Grywają w środy w naszej salce. W grudniu 2012 nasz Klub Tarokarzy wygrał turniej w Kozach (RP)

13 Klub Młodych Natalia Bajger Bartek Bieliński Adam Bubik Marek Bubik
Dawid Buzek Maciej Cymorek Marek Fajkus Ryszard Folwarczny Sebastian Henner Karolina Hřebaček Karolina Langner Sebastian Kisza Adam Wirth Piotr Szpandrzyk Tomasz Szpandrzyk Adam Krumnikl Dariusz Szarowski Michał Folwarczny Beata Firla

14 Chór Harfa Nadal mocno pracującym zespołem jest chór Harfa Chór prowadzi dyrygent Tomasz Piwko MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

15 Chór Harfa w 2012 r ważniejsze dane
chór liczył 16 pań (z członkostwa w chórze zrezygnowała długoletnia chórzystka Jadwiga Bielesz) i 8 panów. (stan bez zmian) Odbyło się 38 prób, chór zorganizował 2 koncerty i kilka mniejszych występów. występ na Walnym Zebraniu MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum 21.4. – Święto Pieśni - udział wzięły chóry: Trallala, Canticum Novum, Collegium Iuvenum i Harfa (chóry miejscowe) oraz gościnnie ChM Lira z Darkowa 12.5. – odbył się tradycyjny Koncert Wiosenny  27.6. – tradycyjne smażenie jajecznicy – MK PZKO zorganizowało Koncert Świąteczny. Współorganizatorem był oczywiście chór Harfa. – Harfa zorganizowała Koncert z okazji stulecia urodzin Pawła Kalety, w którym wzięły udział chóry Harfa, Canticum Novum, Alaudae oraz orkiestra kameralna Podstawowej Szkoły Artystycznej im.Pawła Kalety w Cz,Cieszynie. MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

16 Koncert wiosenny 12 maja 2012

17 13 maja 2012 goście ze Strumian

18 Koncert Wiosenny Harfa 12 maja 2012 przekazanie odznaczeń związkowych

19 MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

20 Koncert 11 stycznia 2013

21

22 Wigilijka Harfy 16 stycznia 2013

23 PREZENCIKI I WIERSZYKI

24 za co serdecznie dziękujemy.
Chór Harfa Należy podkreślić, że działalność chóru Harfa i Koncertu wspierana była finansowo przez Miasto Czeski Cieszyn, za co serdecznie dziękujemy. Wszystkie projekty są realizowane przy równoczesnym własnym finansowym wkładzie MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

25 Miejsce : Ośrodek Bowling & Squash , ul. Svojsika, Czeski Cieszyn
Bowling 31 marca 2012 V Turniej w Bowlingu o drużynowe i indywidualne mistrzostwo Miejscowych Kół PZKO w Czeskim Cieszynie. „ MEMORIAŁ JANA CYMORKA ” Organizator MK PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle Miejsce : Ośrodek Bowling & Squash , ul. Svojsika, Czeski Cieszyn

26 Bowling 2012

27 Bowling 2012

28 Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego 27 maja 2012

29 Dzień TiSR 2012

30

31

32

33 Dzień TiSR 2012 widownia dopisała i nie zawiodła się

34 W ramach Dnia Tradycji i Stroju Regionalnego
odbył się Konkurs Plastyczny dla szkół i przedszkoli pod tytułem   Ilustrujemy Piosenki Śląska Cieszyńskiego Zgłoszono dużo prac , rozdano nagrody MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

35 Wycieczka Łańcut Zamość Lublin Nałęczów Kazimierz Dolny Sandomierz

36 Łańcut Zamość

37 Zamość

38 Nałęczów

39 Kazimierz Dolny

40 Statkiem po Wiśle Przed „spowiedzią”

41 Sandomierz

42 Sandomierz

43 65-lecie PZKO Podziękowanie należy się Paniom z naszego Klubu Kobiet
Podziękowanie należy się Paniom z naszego Klubu Kobiet za ofiarną pomoc w obchodach 65-lecia w Teatrze Czeskocieszyńskim w dniu

44 Karol Polak Bogusław Branny
Z okazji 65-lecia PZKO do galerii najbardziej zasłużonych wpisani zostali dwaj nasi byli ofiarni członkowie Karol Polak Bogusław Branny

45 Dla przypomnienia Zarząd MK PZKO-Centrum rok 1976

46 Wpis do Złotej Księgi Zasłużonych z okazji 65-lecia PZKO
Odznaki honorowe Zasłużony dla Związku I Stopnia z wpisem do Złotej Księgi Zasłużonych otrzymali Halina Branna Józef Štirba

47 organizator Danuta Siderek
Barbórkowe Ringo 8 grudnia 2012 organizator Danuta Siderek Rozdanie dyplomów

48 Barbórkowe Ringo

49 Koncert 28 grudnia 2012 MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

50 Koncert 28.12.2012 na Niwach Chór Harfa

51 Koncert 28.12.2012 na Niwach Chór Jubileuszowy ZPiT ZC

52 Koncert 28.12.2012 na Niwach Kwartet Polskiego Radia - Kraków

53 Koncert 28.12.2012 na Niwach Zespół Dzwonki - Skoczów

54 Podziękowania należą się wszystkim, którzy się do tego przyczynili !!!
Podsumowanie Był to jeszcze jeden rok pełen naszej wspólnej aktywności i w sumie bardzo udany rok Podziękowania należą się wszystkim, którzy się do tego przyczynili !!! W imieniu zarządu i własnym serdecznie dziękuję! MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

55 Sprawozdanie finansowe
p. Maria Henner MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

56 Sprawozdanie finansowe 2012
Czerpanie budżetu Kola PZKO Czeski Cieszyn-Centrum za rok 2012    D o c h o d y:                                                           Budżet                        Rzeczywistość 1. Ze znaczków czlonkowskich                                   15 000,-- Kč               26 160,-- Kč 2. Z akcji                                                                    20 000,-- Kč               22 186,-- Kč 3. Za korzystanie salki                                         000,-- Kč                 2 131,-- Kč 4. Dary                                                                       35 000,-- Kč               28 000,-- Kč 5. Inne dochody                                                            5 000,-- Kč                 7 781,15 Kč 6. Olszyny                                                                 120 000,-- Kč              ,-- Kč R a z e m                                                                  197 000,-- Kč            206 258,15 Kč MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

57 Sprawozdanie finansowe 2012
W y d a t k i: Budżet Rzeczywistość 1. Zakup znaczków czlonkowskich ,-- Kč ,-- Kč 2. Wydatki organizacyjne 8 000,-- Kč ,50 Kč 3. Za korzystanie lokali w Klubie PZKO ,-- Kč - 4. Utrzymanie lokali ,-- Kč 5 133,-- Kč 5. Wydatki na zespól – Harfa ,-- Kč ,-- Kč 6. Pomoc przedszkolu 6 000,-- Kč 6 003,-- Kč 7. Remont urzadzeń inwentarza ,-- Kč - 8. Zakup inwentarza ,-- Kč - 9. Dzialalność oświatowa - Klub Propozycji 5 000,-- Kč 630,-- Kč - Klub Kobiet 5 000,-- Kč 1 076,-- Kč - wycieczka ,-- Kč 6 663,11 Kč 10. Akcje, imprezy ,-- Kč ,-- Kč 11. Olszyny ,-- Kč Podatek z nieruchomości 3 000,-- Kč 2 580,-- Kč 13. Nieprzewidziane wydatki ,--Kč ,61 Kč MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

58 Sprawozdanie finansowe 2012
Budżet              Rzeczywistość Stan finansów –          576 093,-- Kč     576  Kč Dochody                  197 000,--      258,15 Kč Wydatki                 000,--          103 408,61 Kč Stan finansów –    426 093,--           678 942,54 Kč  Stan finansów –   :  Gotówka                                288,00 Kč ČS                                                      678  654,54 Kč 

59 Henryk Branny, Alojzy Kufa i Dariusz Branny
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MK PZKO Czeski Cieszyn Centrum za rok 2012 Członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie : Henryk Branny, Alojzy Kufa i Dariusz Branny uczestniczyli w zebraniach Zarządu MK. Kontrolę gospodarowania finansami w roku 2012 przeprowadzono w dniu Kontrolą zostały objęte: wszystkie dokumenty kasowe sposób prowadzenia księgowości stan konta bankowego i kasy podręcznej realizacja budżetu na rok 2012 Inne W dniu spisano Protokół , który jest do wglądu. Podsumowanie : KR nie stwierdziła uchybień. Księgowość prowadzona jest sumiennie i przejrzyście, za co należą się podziękowania pani Marii Hennerowej. Na podstawie przeprowadzonej rewizji, KR podaje zebraniu sprawozdawczemu wniosek na uchwalenie zamknięcia kasowego za rok 2012 bez zastrzeżeń i udzielenie Zarządowi MK PZKO Czeski Cieszyn Centrum absolutorium.

60 Budżet Kola PZKO Czeski Cieszyn – Centrum na rok 2013
D o c h o d y: 1. Ze znaczków członkowskich ,-- Kč 2. Z akcji ,-- Kč 3. Za korzystanie salki 2 000,-- Kč 4. Dary ,-- Kč 5. Inne dochody 6 000,-- Kč 6. Olszyny ,-- Kč R a z e m Kc

61 Budżet Kola PZKO Czeski Cieszyn – Centrum na rok 2013
W y d a t k i: 1. Zakup znaczkówczłonkowskich ,-- Kč 2. Wydatki organizacyjne ,-- Kč 3. Za korzystanie lokali w KlubiePZKO ,-- Kč 4. Utrzymanie lokali ,-- Kč 5. Wydatki na zespół – Harfa ,-- Kč 6. Pomoc dla Kluba Młodych 6 000,-- Kč 7. remont urzadzeń inwentarza ,-- Kč 8. Zakupinwentarza ,-- Kč 9. Działalność oświatowa - KlubPropozycji 5 000,-- Kč KlubKobiet 5 000,-- Kč -wycieczka ,-- Kč 10. Akcje,imprezy ,-- Kč 11. Olszyny ,-- Kč 12. Podatek z nieruchomości 3 000,-- Kč 13. Nieprzewidziane wydatki ,-- Kč R a z e m ,-- Kč

62 Budżet Kola PZKO Czeski Cieszyn – Centrum na rok 2013
Stan finansów ,54 Kč Dochody ,-- Kč Wydatki ,-- Kč Przewidziany stan finansów – ,54 Kč

63 Plan ważniejszych imprez na rok 2013
Bowling Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego Święto Trzech Braci Nadzwyczajny Zjazd PZKO Wycieczka w Beskidy Uczniowie IX klasy-zaproszenie do PZKO MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

64 Plan ważniejszych imprez na rok 2013
Wycieczka Węgry „KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE W OBIEKTYWIE” KONKURS FOTOGRAFICZNY Tradycyjne Spotkanie z Kolędą Ringo Barbórkowe

65 WYBORY Wybory do Zarządu MK Wybory do KR MK
Wybór delegatów MK na Zjazd PZKO w dniu

66 Wybrana Komisja Rewizyjna
Wybrany zarząd MK Małgorzata Rakowska Józef Štirba Karol Toboła Maria Henner Wiesława Branna Erika Tomanek Anna Piszkiewicz Danuta Siderek Janina Procner Irena Kufa Wybrana Komisja Rewizyjna Henryk Branny, Alojzy Kufa, Dariusz Branny

67 Zapraszamy do dyskusji
MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

68 Zebranie sprawozdawcze uchwala:
Uchwała zebrania sprawozdawczego MK PZKO Czeski Cieszyn-Centrum z dnia Zebranie sprawozdawcze akceptuje i zatwierdza : Sprawozdanie z działalności MK za okres Sprawozdanie kasowe za okres Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MK Zebranie sprawozdawcze uchwala: Plan pracy MK na rok 2013 Budżet MK na rok 2013 ze zmianą pomocy dla przedszkola na Klub Młodych przy MK Zebranie zatwierdza : wybór 3 delegatów na Zjazd PZKO w osobach St Folwarczny, W.Branna, D. Branny , rezerwowi W.Magiera, A.Kufa MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

69 Dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszym zebraniu
MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum Dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszym zebraniu Zapraszamy do udziału w imprezach MK w roku 2013 Zapraszamy na poczęstunek a potem prezentację o A-G-A


Pobierz ppt "Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google