Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MK PZKO w Czeskim Cieszynie-Centrum PROGRAM CHÓR HARFA PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW MK ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE WYBORY DO ZARZĄDU I NA ZJAZD POCZĘSTUNEK PREZENTACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MK PZKO w Czeskim Cieszynie-Centrum PROGRAM CHÓR HARFA PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW MK ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE WYBORY DO ZARZĄDU I NA ZJAZD POCZĘSTUNEK PREZENTACJA."— Zapis prezentacji:

1 MK PZKO w Czeskim Cieszynie-Centrum PROGRAM CHÓR HARFA PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW MK ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE WYBORY DO ZARZĄDU I NA ZJAZD POCZĘSTUNEK PREZENTACJA : Azerbajdżan,Gruzja,Armenia Witamy na 3 lutego 2013Czeski Cieszyn

2 Program zebrania 1. Zagajenie, powitanie gości, przyjęcie nowych członków MK PZKO 2. Wybór komisji wnioskodawczej, mandatowej,wyborczej i protokolanta 3. Sprawozdanie z działalności MK za rok Sprawozdanie finansowe 5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej 6. Plan pracy Budżet Wybory zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na zjazd PZKO 9. Dyskusja 10. Uchwała z zebrania sprawozdawczego MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

3 Zanim rozpoczniemy... Wspomnijmy minutą ciszy tych, którzy w roku 2012 odeszli od nas na zawsze: Franciszka Owczarzy Elżbieta Belko Anna Gil MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

4 Wybory komisji Komisja wnioskodawcza: Danuta Wirth Irena Kufa Komisja Wyborcza: Zygmunt Rakowski, Bronisław Walicki Beata Firla Protokolant: Danuta Siderek MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

5 Powitajmy nowych członków 3 lutego 2013 Władysława Magiera Cieszyn Beata Firla Czeski Cieszyn Adam Wirth Czeski Cieszyn Tomasz Szpandrzyk Rzeka Piotr Szpandrzyk Rzeka Dominik Lechnio Jihlava 29 czerwca 2012 Michał Folwarczny Czeski Cieszyn Sebastian Henner Czeski Cieszyn

6 Sprawozdanie z działalności MK za rok Praca zarządu 2. Sprawy gospodarczo-lokalowe 3. Uzyskane granty 4. Najważniejsze imprezy MK PZKO MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

7 1.Praca zarządu w roku 2012 Skład osobowy zarządu Prezes: Małgorzata Rakowska Wiceprezes: Józef Štirba Sekretarz: Karol Toboła Skarbnik: Maria Henner Rzecznik: Bronisław Walicki Kierownik rejonowych: Wiesława Branna Łącznik z chórem: Erika Tomanek Anna Piszkiewicz Danuta Siderek Gospodarz: Elżbieta Kolber MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

8 Komisja rewizyjna pracowała w składzie Henryk Branny Dariusz Branny Alojzy Kufa

9 1.Praca zarządu w roku 2012 W kole jest 254 członków Odbyło się 9 posiedzeń zarządu MK, Protokoły z zebrań są do dyspozycji i wglądu członków Do najważniejszych omawianych i decydowanych spraw należały: Praca klubów ( Harfa,Klub Kobiet,Klub Młodych,Tarokarze) Przygotowanie imprez MK i omawianie ich wyników Realizacja przyznanych grantów i ich rozliczenie Przygotowanie wniosków grantów na rok 2013 Wspieranie finansowe Przedszkola przy ul.Moskiewskiej ( 6 000,-Kc) Praca rejonowych (znaczki,zaproszenia) MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

10 Sprawy gospodarcze i lokalowe Koło nadal wynajmowało firmie MOPAN budynki Na Olszynach. p. Panek płaci na razie ustalone kwoty za wynajęcie budynków. Sprawa płacenia za nasze lokale ( media ZG PZKO) Salka i jej wykorzystanie Balkon –chór HARFA Porządkowanie balkonu i salonika MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

11 Działalność sekcji MK Klub Kobiet pracuje przy naszym Kole od 40 lat a prowadzony jest teraz przez p. Halinę Branną. Spotkania pań długi czas pracujących w Klubie Kobiet są juž czysto towarzyskie. Od kilku lat działa grupa pań, które zaczęły sie spotykać regularnie na wieczornej gimnastyce pod kierownictwem p. Ireny Molin. Po gimnastyce –spotkanie dyskusyjne. Jest to aktywna grupa Pań, na które možna zawsze liczyć w sprawach Koła. Panie pomagają podczas róžnych imprez tak, jak np. na dziś przygotowały smaczny podwieczorek z własnymi wypiekami. Według zapotrzebowania zapewniają pomoc dla Koła i w innych sprawach. MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

12 Grywają w środy w naszej salce. W grudniu 2012 nasz Klub Tarokarzy wygrał turniej w Kozach (RP) Klub Hobbystów

13 Klub Młodych Natalia Bajger Bartek Bieliński Adam Bubik Marek Bubik Dawid Buzek Maciej Cymorek Marek Fajkus Ryszard Folwarczny Sebastian Henner Karolina Hřebaček Karolina Langner Sebastian Kisza Adam Wirth Piotr Szpandrzyk Tomasz Szpandrzyk Adam Krumnikl Dariusz Szarowski Michał Folwarczny Beata Firla

14 Chór Harfa Nadal mocno pracującym zespołem jest chór Harfa Chór prowadzi dyrygent Tomasz Piwko MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

15 Chór Harfa w 2012 r ważniejsze dane chór liczył 16 pań (z członkostwa w chórze zrezygnowała długoletnia chórzystka Jadwiga Bielesz) i 8 panów. (stan bez zmian) Odbyło się 38 prób, chór zorganizował 2 koncerty i kilka mniejszych występów występ na Walnym Zebraniu MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum – Święto Pieśni - udział wzięły chóry: Trallala, Canticum Novum, Collegium Iuvenum i Harfa (chóry miejscowe) oraz gościnnie ChM Lira z Darkowa – odbył się tradycyjny Koncert Wiosenny – tradycyjne smażenie jajecznicy – MK PZKO zorganizowało Koncert Świąteczny. Współorganizatorem był oczywiście chór Harfa – Harfa zorganizowała Koncert z okazji stulecia urodzin Pawła Kalety, w którym wzięły udział chóry Harfa, Canticum Novum, Alaudae oraz orkiestra kameralna Podstawowej Szkoły Artystycznej im.Pawła Kalety w Cz,Cieszynie. MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

16 Koncert wiosenny 12 maja 2012

17 13 maja 2012 goście ze Strumian

18 Koncert Wiosenny Harfa 12 maja 2012 przekazanie odznaczeń związkowych

19 MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

20 Koncert 11 stycznia 2013

21

22 Wigilijka Harfy 16 stycznia 2013

23 PREZENCIKI I WIERSZYKI

24 Chór Harfa Należy podkreślić, że działalność chóru Harfa i Koncertu wspierana była finansowo przez Miasto Czeski Cieszyn, za co serdecznie dziękujemy. Wszystkie projekty są realizowane przy równoczesnym własnym finansowym wkładzie MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

25 Bowling 31 marca 2012 V Turniej w Bowlingu o drużynowe i indywidualne mistrzostwo Miejscowych Kół PZKO w Czeskim Cieszynie. „ MEMORIAŁ JANA CYMORKA ” Organizator MK PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle Miejsce : Ośrodek Bowling & Squash, ul. Svojsika, Czeski Cieszyn

26 Bowling 2012

27

28 Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego 27 maja 2012

29 Dzień TiSR 2012

30

31

32

33 Dzień TiSR 2012 widownia dopisała i nie zawiodła się

34 W ramach Dnia Tradycji i Stroju Regionalnego odbył się Konkurs Plastyczny dla szkół i przedszkoli pod tytułem Ilustrujemy Piosenki Śląska Cieszyńskiego Zgłoszono dużo prac, rozdano nagrody MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum

35 Wycieczka Łańcut Zamość Lublin Nałęczów Kazimierz Dolny Sandomierz

36 Łańcut Zamość

37 Zamość

38 Nałęczów

39 Kazimierz Dolny

40 Statkiem po Wiśle Przed „spowiedzią”

41 Sandomierz

42

43 65-lecie PZKO Podziękowanie należy się Paniom z naszego Klubu Kobiet za ofiarną pomoc w obchodach 65-lecia w Teatrze Czeskocieszyńskim w dniu

44 Bogusław Branny Z okazji 65-lecia PZKO do galerii najbardziej zasłużonych wpisani zostali dwaj nasi byli ofiarni członkowie Karol Polak

45 Dla przypomnienia Zarząd MK PZKO-Centrum rok 1976

46 Wpis do Złotej Księgi Zasłużonych z okazji 65-lecia PZKO Odznaki honorowe Zasłużony dla Związku I Stopnia z wpisem do Złotej Księgi Zasłużonych otrzymali Halina Branna Józef Štirba

47 Barbórkowe Ringo 8 grudnia 2012 organizator Danuta Siderek Rozdanie dyplomów

48 Barbórkowe Ringo

49 MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum Koncert 28 grudnia 2012

50 Koncert na Niwach Chór Harfa

51 Koncert na Niwach Chór Jubileuszowy ZPiT ZC

52 Koncert na Niwach Kwartet Polskiego Radia - Kraków

53 Koncert na Niwach Zespół Dzwonki - Skoczów

54 Był to jeszcze jeden rok pełen naszej wspólnej aktywności i w sumie bardzo udany rok MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum Podsumowanie W imieniu zarządu i własnym serdecznie dziękuję! Podziękowania należą się wszystkim, którzy się do tego przyczynili !!!

55 MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum Sprawozdanie finansowe p. Maria Henner

56 MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum Sprawozdanie finansowe 2012 Czerpanie budżetu Kola PZKO Czeski Cieszyn-Centrum za rok 2012 D o c h o d y: Budżet Rzeczywistość 1. Ze znaczków czlonkowskich ,-- Kč ,-- Kč 2. Z akcji ,-- Kč ,-- Kč 3. Za korzystanie salki 2 000,-- Kč 2 131,-- Kč 4. Dary ,-- Kč ,-- Kč 5. Inne dochody 5 000,-- Kč 7 781,15 Kč 6. Olszyny ,-- Kč ,-- Kč R a z e m ,-- Kč ,15 Kč

57 W y d a t k i: Budżet Rzeczywistość 1. Zakup znaczków czlonkowskich ,-- Kč ,-- Kč 2. Wydatki organizacyjne 8 000,-- Kč ,50 Kč 3. Za korzystanie lokali w Klubie PZKO ,-- Kč - 4. Utrzymanie lokali ,-- Kč 5 133,-- Kč 5. Wydatki na zespól – Harfa ,-- Kč ,-- Kč 6. Pomoc przedszkolu 6 000,-- Kč 6 003,-- Kč 7. Remont urzadzeń inwentarza ,-- Kč - 8. Zakup inwentarza ,-- Kč - 9. Dzialalność oświatowa - Klub Propozycji 5 000,-- Kč 630,-- Kč - Klub Kobiet 5 000,-- Kč 1 076,-- Kč - wycieczka ,-- Kč 6 663,11 Kč 10. Akcje, imprezy ,-- Kč ,-- Kč 11. Olszyny ,-- Kč Podatek z nieruchomości 3 000,-- Kč 2 580,-- Kč 13. Nieprzewidziane wydatki ,--Kč ,61 Kč MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum Sprawozdanie finansowe 2012

58 Budżet Rzeczywistość Stan finansów – ,-- Kč Kč Dochody , ,15 Kč Wydatki , ,61 Kč Stan finansów – , ,54 Kč Stan finansów – : Gotówka 288,00 Kč ČS ,54 Kč

59 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MK PZKO Czeski Cieszyn Centrum za rok 2012 Członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie : Henryk Branny, Alojzy Kufa i Dariusz Branny uczestniczyli w zebraniach Zarządu MK. Kontrolę gospodarowania finansami w roku 2012 przeprowadzono w dniu Kontrolą zostały objęte: 1. wszystkie dokumenty kasowe 2. sposób prowadzenia księgowości 3. stan konta bankowego i kasy podręcznej 4. realizacja budżetu na rok Inne W dniu spisano Protokół, który jest do wglądu. Podsumowanie : KR nie stwierdziła uchybień. Księgowość prowadzona jest sumiennie i przejrzyście, za co należą się podziękowania pani Marii Hennerowej. Na podstawie przeprowadzonej rewizji, KR podaje zebraniu sprawozdawczemu wniosek na uchwalenie zamknięcia kasowego za rok 2012 bez zastrzeżeń i udzielenie Zarządowi MK PZKO Czeski Cieszyn Centrum absolutorium.

60 D o c h o d y: 1. Ze znaczków członkowskich ,-- Kč 2. Z akcji ,-- Kč 3. Za korzystanie salki 2 000,-- Kč 4. Dary ,-- Kč 5. Inne dochody 6 000,-- Kč 6. Olszyny ,-- Kč R a z e m Kc Budżet Kola PZKO Czeski Cieszyn – Centrum na rok 2013

61 W y d a t k i: 1. Zakup znaczkówczłonkowskich ,-- Kč 2. Wydatki organizacyjne ,-- Kč 3. Za korzystanie lokali w KlubiePZKO ,-- Kč 4. Utrzymanie lokali ,-- Kč 5. Wydatki na zespół – Harfa ,-- Kč 6. Pomoc dla Kluba Młodych 6 000,-- Kč 7. remont urzadzeń inwentarza ,-- Kč 8. Zakupinwentarza ,-- Kč 9. Działalność oświatowa - KlubPropozycji 5 000,-- Kč KlubKobiet 5 000,-- Kč -wycieczka ,-- Kč 10. Akcje,imprezy ,-- Kč 11. Olszyny ,-- Kč 12. Podatek z nieruchomości 3 000,-- Kč 13. Nieprzewidziane wydatki ,-- Kč R a z e m ,-- Kč

62 Stan finansów ,54 Kč Dochody ,-- Kč Wydatki ,-- Kč Przewidziany stan finansów – ,54 Kč Budżet Kola PZKO Czeski Cieszyn – Centrum na rok 2013

63 Plan ważniejszych imprez na rok 2013 MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum Bowling Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego Święto Trzech Braci Nadzwyczajny Zjazd PZKO Wycieczka w Beskidy Uczniowie IX klasy-zaproszenie do PZKO

64 Wycieczka Węgry „KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE W OBIEKTYWIE” KONKURS FOTOGRAFICZNY Tradycyjne Spotkanie z Kolędą Ringo Barbórkowe Plan ważniejszych imprez na rok 2013

65 WYBORY Wybory do Zarządu MK Wybory do KR MK Wybór delegatów MK na Zjazd PZKO w dniu

66 Wybrany zarząd MK Małgorzata Rakowska Józef Štirba Karol Toboła Maria Henner Wiesława Branna Erika Tomanek Anna Piszkiewicz Danuta Siderek Janina Procner Irena Kufa Wybrana Komisja Rewizyjna Henryk Branny, Alojzy Kufa, Dariusz Branny

67 MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum Zapraszamy do dyskusji

68 1. Zebranie sprawozdawcze akceptuje i zatwierdza : a) Sprawozdanie z działalności MK za okres b) Sprawozdanie kasowe za okres c) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MK 2. Zebranie sprawozdawcze uchwala: a) Plan pracy MK na rok 2013 b) Budżet MK na rok 2013 ze zmianą pomocy dla przedszkola na Klub Młodych przy MK 3. Zebranie zatwierdza : wybór 3 delegatów na Zjazd PZKO w osobach St Folwarczny, W.Branna, D. Branny, rezerwowi W.Magiera, A.Kufa MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum Uchwała zebrania sprawozdawczego MK PZKO Czeski Cieszyn-Centrum z dnia

69 MK PZKO Cz.Cieszyn-Centrum Dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszym zebraniu Zapraszamy do udziału w imprezach MK w roku 2013 Zapraszamy na poczęstunek a potem prezentację o A-G-A


Pobierz ppt "MK PZKO w Czeskim Cieszynie-Centrum PROGRAM CHÓR HARFA PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW MK ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE WYBORY DO ZARZĄDU I NA ZJAZD POCZĘSTUNEK PREZENTACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google