Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Rodziców 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Rodziców 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Rada Rodziców 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2013/2014

2 Rada Rodziców 2013/2014 § 3 ust. 7 Regulaminu Rady Rodziców ust. 7 Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok i kończy się plenarnym zebraniem sprawozdawczo – wyborczym, które odbywa się według następującego porządku: ust. 7.1. sprawozdanie z działalności ustępującego organu, ust. 7.2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, ust. 7.3. wybory nowych organów Rady Rodziców, ust. 7.4. dyskusja panelowa, ust. 7.5. ustalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji.

3 Rada Rodziców 2013/2014 Radę Rodziców kadencji 2013/2014 tworzyli przedstawiciele Zespołów Rodziców wszystkich oddziałów klasowych tj. Prezydium Iwona Dobranowska – Przewodnicząca Tadeusz Józefczyk – Zastępca Agnieszka Budnik - Sekretarz Natalia Kotyza – Skarbnik Komisja rewizyjna Anna Gawrońska Tomasz Tomiński Małgorzata Kopacz Mieszko Ziętara Agnieszka Małkowska Edyta Górecka Ewa Dworaczek Mirosława Łatka-Cebula Mariusz Starzewski

4 Rada Rodziców 2013/2014 § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Rodziców Należy przedłożyć sprawozdanie za okres całego roku szkolnego 2013/2014

5 Rada Rodziców 2013/2014 Fundusze gromadzone są: na koncie bankowym Rady Rodziców w banku PKO S.A w os. Centrum B1 31 1240 4588 1111 0010 3047 4124 w formie gotówki u skarbnika Rady Oddziałowej lub skarbnika Rady Rodziców. ewidencjonowane w książce przychodów i rozchodów

6 Rada Rodziców 2013/2014 Podstawą wydatkowania funduszy jest preliminarz na dany rok szkolny zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców. Po terminowym dokonaniu wpłat zadeklarowanych przez Rodziców Rada Oddziałowa otrzymuje prowizję w wysokości 10% wpłaconej sumy.

7 Rada Rodziców 2013/2014 BILANS OTWARCIA STAN KONTA 6 357,23 zł STAN GOTÓWKI 379,11 zł Łącznie 6 736,34 zł BILANS ZAMKNIĘCIA STAN KONTA 7 585,50 zł STAN GOTÓWKI 409,02 zł Łącznie7 994,52 zł

8 Rada Rodziców 2013/2014 ETAP PLANOWANIA PRELIMINARZA 38 094,83Razem 7 651,07 SUMA: 6 000 plan na 2013/2014 na podst. preliminarza świetlicowego-składka 30 zł/semestr 1 651,07 Fundusz świetlicowy pozostało z 2013 1 651,89Fundusz- dzienniczki składka 6 zł 10 033,18 SUMA: 3 000 Inne wpływy na RR* dotacja celowa z SM 3 000,00 (krzesełka obrotowe) 5960 plan na 2013/2014 składka 10 zł x 298 uczniów x II semestry 1 073,18 Fundusz na pracownię komputerową pozostało z 2013 5 960Fundusz na ksero składka 10 zł x 298 uczniów x II semestry 12 799SUMA: 8 870Deklaracje Rodziców 2013/2014 Inne wpływy na RR* dotacja celowa z towarzystwa ubezp. 2 916,60 (internet w szkole) 3 928,69 B.O. Rady Rodziców na 01.09.2013 1 012,09 Tytuł funduszu Plan PRELIMINARZ Fundusz RR + pozostałe fundusze (razem)

9 Rada Rodziców 2013/2014 ETAP PLANOWANIA PRELIMINARZA 12 798,60Razem 4 000doprowadzenie internetu do sal lekcyjnych * w tym 2 916,60 zł darowizna 1 500 wsparcie szkoły w sprawach bieżących drobnych w tym: warsztaty artystyczne, wolontariat z j. angielskiego, sprzęt sportowy - pompony, sprzęt nagłaśniającego, strona internetowa – opłata za serwer, itp. 600impreza integracyjna 230prowizje bankowe 3 168,60zakup rzutników sala 103, 63, ekranów sala 103, 63 - montaż 500nagrody dla uczniów 1 000biblioteka - lektury szkolne+ prenumerata gazetek szkolnych 800prowizje za terminową wpłatę 400Festiwal kultury szkolnej 200 Międzyszkolny konkurs ortograficzny, 400Międzyszkolny turniej wiedzy o Krakowie dla klas III, Imprezy szkolne: Plan PRELIMINARZ Przeznaczenie środków Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

10 Rada Rodziców 2013/2014 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA 520,2712278,3312 798,60Razem 855,943144,064 000 doprowadzenie internetu do sal lekcyjnych * w tym 2 916,60 zł darowizna -635,872135,871 500 wsparcie szkoły w sprawach bieżących drobnych w tym: warsztaty artystyczne, wolontariat z j. angielskiego, sprzęt nagłaśniającego, zwrot kosztów podróży dla sportowców i olimpijczyków, dzień otwarty szkoły itp. 158,90441,1600impreza integracyjna 105,92124,08230prowizje bankowe -1 299,104467,73 168,60zakup rzutników sala 103, 63, ekranów sala 103, 63 – montaż -140,28640,28500nagrody dla uczniów 375,09624,911 000biblioteka - lektury szkolne+ prenumerata gazetek szkolnych 499,00301800prowizje za terminową wpłatę 400,000400Festiwal kultury szkolnej 200,000200Międzyszkolny konkurs ortograficzny, 0,67399,33400Międzyszkolny turniej wiedzy o Krakowie dla klas III, Imprezy szkolne: Stan wykorzystania WydatkiPlan PRELIMINARZ Przeznaczenie środków Rady Rodziców tzw. KOMITET RODZICIELSKI

11 Rada Rodziców 2013/2014 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu ksero Tonery, papier do ksero, papier fax, serwis ksero, usługa ksero FUNDUSZ rozliczony do kwoty 3 957,99 zł Niewykorzystane środki zostały przeznaczone za zakup tablicy multimedialnej 5 670 zł Opis wydatkówKosztPrzychód

12 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu pracowni komputerowej zakup krzeseł obrotowych do stanowisk komputerowych, zakup monitorów i jednostek centralnych, opłata abonamentu „opiekun ucznia”. Fundusz został w całości wykorzystany 9 743,18 zł Opis wydatkówKosztPrzychód

13 Rada Rodziców 2013/2014 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu dzienniczków druk dzienniczków, Fundusz rozliczony do kwoty – 34,89 zł Brakująca kwota został uzupełniona z funduszu RR 1 651,89 zł Opis wydatkówKosztPrzychód

14 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu świetlicowego przybory do wykonywania prac plastycznych, materiały dydaktyczne, opłaty pocztowe dotyczące wysyłania prac plastycznych na konkursy Fundusz rozliczony do kwoty +294,92 zł niewykorzystana kwota została przesunięta na rok szkolny 2014/2015 5 952,33 zł6 247,25 zł Opis wydatkówKosztPrzychód

15 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu Rady Rodziców doprowadzenie internetu do sal lekcyjnych, 2 projektory i 3 ekrany, impreza integracyjna pn. Festyn rodzinny, lektury i czasopisma, warsztaty artystyczne, wolontariat z j. angielskiego, naprawa sprzętu nagłaśniającego, zwrot kosztów podróży dla sportowców olimpijczyka, wydruk plakatów na dzień otwarty szkoły. Fundusz rozliczony do kwoty + 7 699,60 zł. 11 947,89 zł19 647,49 zł Opis wydatkówKosztPrzychód

16 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu Rady Rodziców wypłata 10% prowizji od terminowej wpłaty rodziców dla klas wypłata prowizji skarbnikom oddziałowym na potrzeby klas, Zadanie rozliczone do kwoty 499 zł Niewykorzystana kwota pozostała w ogólnym funduszu RR 301 zł0 Opis wydatkówKosztPrzychód

17 Rada Rodziców 2013/2014 Dziękujemy za wszystkie wpłaty i darowizny.


Pobierz ppt "Rada Rodziców 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google