Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Rodziców 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Rodziców 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Rada Rodziców 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2013/2014

2 Rada Rodziców 2013/2014 § 3 ust. 7 Regulaminu Rady Rodziców ust. 7 Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok i kończy się plenarnym zebraniem sprawozdawczo – wyborczym, które odbywa się według następującego porządku: ust sprawozdanie z działalności ustępującego organu, ust sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, ust wybory nowych organów Rady Rodziców, ust dyskusja panelowa, ust ustalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji.

3 Rada Rodziców 2013/2014 Radę Rodziców kadencji 2013/2014 tworzyli przedstawiciele Zespołów Rodziców wszystkich oddziałów klasowych tj. Prezydium Iwona Dobranowska – Przewodnicząca Tadeusz Józefczyk – Zastępca Agnieszka Budnik - Sekretarz Natalia Kotyza – Skarbnik Komisja rewizyjna Anna Gawrońska Tomasz Tomiński Małgorzata Kopacz Mieszko Ziętara Agnieszka Małkowska Edyta Górecka Ewa Dworaczek Mirosława Łatka-Cebula Mariusz Starzewski

4 Rada Rodziców 2013/2014 § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Rodziców Należy przedłożyć sprawozdanie za okres całego roku szkolnego 2013/2014

5 Rada Rodziców 2013/2014 Fundusze gromadzone są: na koncie bankowym Rady Rodziców w banku PKO S.A w os. Centrum B w formie gotówki u skarbnika Rady Oddziałowej lub skarbnika Rady Rodziców. ewidencjonowane w książce przychodów i rozchodów

6 Rada Rodziców 2013/2014 Podstawą wydatkowania funduszy jest preliminarz na dany rok szkolny zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców. Po terminowym dokonaniu wpłat zadeklarowanych przez Rodziców Rada Oddziałowa otrzymuje prowizję w wysokości 10% wpłaconej sumy.

7 Rada Rodziców 2013/2014 BILANS OTWARCIA STAN KONTA 6 357,23 zł STAN GOTÓWKI 379,11 zł Łącznie 6 736,34 zł BILANS ZAMKNIĘCIA STAN KONTA 7 585,50 zł STAN GOTÓWKI 409,02 zł Łącznie7 994,52 zł

8 Rada Rodziców 2013/2014 ETAP PLANOWANIA PRELIMINARZA ,83Razem 7 651,07 SUMA: plan na 2013/2014 na podst. preliminarza świetlicowego-składka 30 zł/semestr 1 651,07 Fundusz świetlicowy pozostało z ,89Fundusz- dzienniczki składka 6 zł ,18 SUMA: Inne wpływy na RR* dotacja celowa z SM 3 000,00 (krzesełka obrotowe) 5960 plan na 2013/2014 składka 10 zł x 298 uczniów x II semestry 1 073,18 Fundusz na pracownię komputerową pozostało z Fundusz na ksero składka 10 zł x 298 uczniów x II semestry SUMA: 8 870Deklaracje Rodziców 2013/2014 Inne wpływy na RR* dotacja celowa z towarzystwa ubezp ,60 (internet w szkole) 3 928,69 B.O. Rady Rodziców na ,09 Tytuł funduszu Plan PRELIMINARZ Fundusz RR + pozostałe fundusze (razem)

9 Rada Rodziców 2013/2014 ETAP PLANOWANIA PRELIMINARZA ,60Razem 4 000doprowadzenie internetu do sal lekcyjnych * w tym 2 916,60 zł darowizna wsparcie szkoły w sprawach bieżących drobnych w tym: warsztaty artystyczne, wolontariat z j. angielskiego, sprzęt sportowy - pompony, sprzęt nagłaśniającego, strona internetowa – opłata za serwer, itp. 600impreza integracyjna 230prowizje bankowe 3 168,60zakup rzutników sala 103, 63, ekranów sala 103, 63 - montaż 500nagrody dla uczniów 1 000biblioteka - lektury szkolne+ prenumerata gazetek szkolnych 800prowizje za terminową wpłatę 400Festiwal kultury szkolnej 200 Międzyszkolny konkurs ortograficzny, 400Międzyszkolny turniej wiedzy o Krakowie dla klas III, Imprezy szkolne: Plan PRELIMINARZ Przeznaczenie środków Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

10 Rada Rodziców 2013/2014 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA 520, , ,60Razem 855,943144, doprowadzenie internetu do sal lekcyjnych * w tym 2 916,60 zł darowizna -635,872135, wsparcie szkoły w sprawach bieżących drobnych w tym: warsztaty artystyczne, wolontariat z j. angielskiego, sprzęt nagłaśniającego, zwrot kosztów podróży dla sportowców i olimpijczyków, dzień otwarty szkoły itp. 158,90441,1600impreza integracyjna 105,92124,08230prowizje bankowe ,104467,73 168,60zakup rzutników sala 103, 63, ekranów sala 103, 63 – montaż -140,28640,28500nagrody dla uczniów 375,09624, biblioteka - lektury szkolne+ prenumerata gazetek szkolnych 499, prowizje za terminową wpłatę 400,000400Festiwal kultury szkolnej 200,000200Międzyszkolny konkurs ortograficzny, 0,67399,33400Międzyszkolny turniej wiedzy o Krakowie dla klas III, Imprezy szkolne: Stan wykorzystania WydatkiPlan PRELIMINARZ Przeznaczenie środków Rady Rodziców tzw. KOMITET RODZICIELSKI

11 Rada Rodziców 2013/2014 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu ksero Tonery, papier do ksero, papier fax, serwis ksero, usługa ksero FUNDUSZ rozliczony do kwoty 3 957,99 zł Niewykorzystane środki zostały przeznaczone za zakup tablicy multimedialnej zł Opis wydatkówKosztPrzychód

12 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu pracowni komputerowej zakup krzeseł obrotowych do stanowisk komputerowych, zakup monitorów i jednostek centralnych, opłata abonamentu „opiekun ucznia”. Fundusz został w całości wykorzystany 9 743,18 zł Opis wydatkówKosztPrzychód

13 Rada Rodziców 2013/2014 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu dzienniczków druk dzienniczków, Fundusz rozliczony do kwoty – 34,89 zł Brakująca kwota został uzupełniona z funduszu RR 1 651,89 zł Opis wydatkówKosztPrzychód

14 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu świetlicowego przybory do wykonywania prac plastycznych, materiały dydaktyczne, opłaty pocztowe dotyczące wysyłania prac plastycznych na konkursy Fundusz rozliczony do kwoty +294,92 zł niewykorzystana kwota została przesunięta na rok szkolny 2014/ ,33 zł6 247,25 zł Opis wydatkówKosztPrzychód

15 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu Rady Rodziców doprowadzenie internetu do sal lekcyjnych, 2 projektory i 3 ekrany, impreza integracyjna pn. Festyn rodzinny, lektury i czasopisma, warsztaty artystyczne, wolontariat z j. angielskiego, naprawa sprzętu nagłaśniającego, zwrot kosztów podróży dla sportowców olimpijczyka, wydruk plakatów na dzień otwarty szkoły. Fundusz rozliczony do kwoty ,60 zł ,89 zł19 647,49 zł Opis wydatkówKosztPrzychód

16 Rada Rodziców 2012/2013 ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu Rady Rodziców wypłata 10% prowizji od terminowej wpłaty rodziców dla klas wypłata prowizji skarbnikom oddziałowym na potrzeby klas, Zadanie rozliczone do kwoty 499 zł Niewykorzystana kwota pozostała w ogólnym funduszu RR 301 zł0 Opis wydatkówKosztPrzychód

17 Rada Rodziców 2013/2014 Dziękujemy za wszystkie wpłaty i darowizny.


Pobierz ppt "Rada Rodziców 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW KADENCJI 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google