Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Ruch krzywoliniowy. 1. Ruch po okręgu Ruch po okręgu jest szczególnym przypadkiem ruchu krzywoliniowego, którego torem jest okrąg a wartość prędkości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Ruch krzywoliniowy. 1. Ruch po okręgu Ruch po okręgu jest szczególnym przypadkiem ruchu krzywoliniowego, którego torem jest okrąg a wartość prędkości."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Ruch krzywoliniowy

2 1. Ruch po okręgu Ruch po okręgu jest szczególnym przypadkiem ruchu krzywoliniowego, którego torem jest okrąg a wartość prędkości jest stała.

3 2. Okres Okresem ( T ) - nazywamy czas, w którym ciało dokona jednego pełnego obiegu koła.

4 3. Częstotliwość Częstotliwość ( ) – jest to liczba okrążeń przypadających na jedną sekundę.

5 4. Prędkość liniowa W ruchu po okręgu wartość prędkości jest stała natomiast wektor prędkości jest styczny do toru. pamiętając,że lub

6 5. Kąt Miarą kąta są radiany. Stopnie a radiany.

7 6. Szybkość kątowa Szybkość kątowa ( ) zdefiniowana jest jako stosunek zmiany kąta i czasu w którym ta zmiana nastąpiła.

8 7. Związek Związek miedzy wielkościami kątowymi a liniowymi

9 8. Przyspieszenie dośrodkowe Wzór:

10 8. Przyspieszenie dośrodkowe Inne formy wzoru:, bo

11 Zad. 1 Oblicz wartość przyspieszenia dośrodkowego Księżyca w jego ruchu wokół Ziemi. Przyjmij okres obiegu T = 28 dni, promień orbity r = 384000 km.

12 Rozwiązanie Dane: Wzory:

13 Rozwiązanie Obliczenia:

14 Zad. 2 Oblicz wartość prędkości liniowej punktów powierzchni Ziemi na równiku, wynikających z ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi. Promień Ziemi R = 6378 km. Jaka jest prędkość liniowa punktów położonych na biegunie?

15 Temat: Siła dośrodkowa

16 I zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się (siła wypadkowa jest równa zero), to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Z D NI PRZYPOMNIENIE

17 II zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało działające siły nie równoważą się (siła wypadkowa jest różna od zera), to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem, którego wartość jest proporcjonalna do wartości siły wypadkowej. Z D N I PRZYPOMNIENIE

18 Wzór wynikający z II ZDN –współczynnikiem proporcjonalności jest odwrotność masy –co po przekształceniu daje:

19 III zasada dynamiki Newtona Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek ale przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia. Z D N II I PRZYPOMNIENIE

20 Inny przykład III ZDN

21 Siła dośrodkowa II ZDN

22 Temat: Grawitacja

23 Prawo powszechnego ciążenia Wartość siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał kulistych jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami.

24 Prawo powszechnego ciążenia gdzie: –m 1 i m 2 - to masy ciał –r - odległość między ciałami –G - stała grawitacji

25 Przyspieszenie grawitacyjne Zad. Wyznacz wartość przyspieszenia grawitacyjnego z prawa powszechnej grawitacji. Znając: ▫promień Ziemi ▫masę Ziemi

26 można wyrazić poprzez siłę wynikającą z prawa powszechnej grawitacji zatem, siły te są sobie równe ciężar (siła ciężkości)

27 to przyspieszenie grawitacyjne jest równe podstawiając

28 Wyznaczmy wartość przyspieszenia grawitacyjnego

29 Pole grawitacyjne Polem grawitacyjnym nazywamy własność przestrzeni, w której na umieszczone ciało w dowolnym punkcie tej przestrzeni działa siła grawitacji. Pole pośredniczy w oddziaływaniu między ciałami.

30 Pole centralne Pole jednorodne Z ZIEMIA

31 Temat: Siła grawitacji jako siła dośrodkowa.

32 Bartosz Jabłonecki Loty kosmiczne Ruch piłki wyrzuconej przez dziewczynkę vIvI v II

33 Pierwsza prędkość kosmiczna siła grawitacji pełni rolę siły dośrodkowej FgFg FrFr F r = F g

34 Porównajmy siłę dośrodkową i siłę przyciągania grawitacyjnego: oraz

35 Zad. 1 Wyznacz wartość pierwszej prędkości kosmicznej dla Ziemi.

36 Zad. 2 Wyznacz wartość pierwszej prędkości kosmicznej dla innej niż Ziemia planety Układu Słonecznego. Planeta promieńmasapr. kosm. 10 6 m10 24 kg10 3 m/s Merkury2,40,333,005499 Wenus6,14,97,317186 Ziemia6,46,07,9 Mars3,40,643,55 Jowisz71,71907,442 Saturn60,5571,225,07435 Uran25,787,015,02239 Neptun24,8103,216,63319

37 Wartości pierwszej prędkości kosmicznej dla planet Układu Słonecznego. Planeta promieńmasa I prędkość kosmiczna 10 6 m10 24 kg10 3 m/s Merkury2,40,333,0 Wenus6,14,97,3 Ziemia6,46,07,9 Mars3,40,643,5 Jowisz71,71907,442,0 Saturn60,5571,225,1 Uran25,787,015,0 Neptun24,8103,216,6

38 Temat: Loty kosmiczne

39 Wprowadzenie vIvI v II

40 Energia potencjalna oddziaływania grawitacyjnego Siła ciężkości Energia potencjalna Siła oddziaływania grawitacyjnego Energia potencjalna oddziaływania grawitacyjnego

41 Dygresja Spadek piłki energia potencjalna maleje

42 Energia potencjalna oddziaływania grawitacyjnego energia potencjalna maleje

43 Energia potencjalna oddziaływania grawitacyjnego Siła ciężkości Energia potencjalna Siła oddziaływania grawitacyjnego Energia potencjalna oddziaływania grawitacyjnego

44 II prędkość kosmiczna z zasady zachowania energii

45 II prędkość kosmiczna

46 Zadanie domowe Oblicz wartość II prędkości kosmicznej dla Ziemi.

47 Temat: III Prawo Keplera

48 I prawo Keplera Planety krążą wokół Słońca po orbitach w kształcie elipsy - Słońce znajduje się w jednym z charakterystycznych jej punktów zwanym ogniskiem.

49 II prawo Keplera Szybkość planety w ruchu wokół Słońca nie jest stała - największa jest, gdy planeta znajduje się najbliżej Słońca, a najmniejsza, gdy znajduje się najdalej od niego.

50 III prawo Keplera Czas jednego pełnego obiegu planety wokół Słońca (czyli okres obiegu) zależy od średniej odległości planety od Słońca. Dla bardziej odległych planet od Słońca okres obiegu jest dłuższy.

51 Zależność między wielkościami opisującymi ruch różnych planet podstawmy

52 Zależność między wielkościami opisującymi ruch różnych planet

53 III prawo Keplera Stosunek sześcianu wielkiej półosi orbity planety do kwadratu okresu jej obiegu wokół Słońca jest jednakowy dla wszystkich planet.

54 Temat: Ciężar i nieważkość

55 Wykonaj notatkę na temat (str. 82-85): Przeciążenie Niedociążenie Nieważkość

56 KONIEC www.fizyka.iss.com.pl


Pobierz ppt "Temat: Ruch krzywoliniowy. 1. Ruch po okręgu Ruch po okręgu jest szczególnym przypadkiem ruchu krzywoliniowego, którego torem jest okrąg a wartość prędkości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google