Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OŚWIATY W BAWARII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OŚWIATY W BAWARII"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OŚWIATY W BAWARII

2 STRUKTURA SYSTEMU OŚWIATY • Wychowanie przedszkolne
• Szkoła podstawowa • Szkolnictwo średnie niższe • Szkoły średnie wyższe • Szkolnictwo wyższe

3 STRUKTURA SYSTEMU OŚWIATY
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Jest nieobowiązkowa i trwa 3 lata. Jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkola są prowadzone przez organizacje i stowarzyszenia pozarządowe. Nadzór nad przedszkolami sprawują ministerstwa spraw socjalnych, a w niektórych landach Ministerstwo Edukacji i Kultury. Czas pracy przedszkoli waha się w granicach 8-10 godzin, w zależności od potrzeb środowiska. Nie przygotowują one do nauki w szkole podstawowej – w ostatnich miesiącach pobytu w przedszkolu dzieci przyprowadzane są do szkoły, aby mogły zapoznać się z jej funkcjonowaniem.

4 STRUKTURA SYSTEMU OŚWIATY
SZKOŁA PODSTAWOWA - GRUNDSCHULE Kształcenie podstawowe obejmuje 4 lata nauki i jest obowiązkowe. Dzieci idą do pierwszej klasy w wieku 6 lat. Rok szkolny zaczyna się 1 sierpnia i kończy 31 lipca następnego roku. W nauczaniu początkowym prowadzona jest głównie nauka czytania, pisania i matematyki Zajęcia dzielą się na interdyscyplinarne, lub poświęcone jednemu przedmiotowi. Dzieci uczą się języka niemieckiego, matematyki, oraz przedmiotu stanowiącego wstęp do nauk społecznych, historii, geografii, biologii, fizyki i chemii. Poza tym dzieci uczą się także muzyki, plastyki, religii i wychowania fizycznego

5 STRUKTURA SYSTEMU OŚWIATY
SZKOLNICTWO ŚREDNIE NIŻSZE TYPY SZKÓŁ: GESAMTSCHULE (szkoła łączna) można uzyskać w niech wszystkie świadectwa kształcenia ogólnego HAUPTSCHULE (szkoła główna) – trwa 5 lat i kończy się świadectwem ukończenia szkoły REALSCHULE (szkoła realna) – trwa 6 lat i kończy się uzyskaniem „małej matury” GYMNASIUM – trwa 8 lub 9 lat i kończy się maturą (wyższy poziom kształcenia ponadpodstawowego) Głównym celem jest zaoferowanie uniom podstawowego ogólnego wykształcenia połączonego z elementami indywidualnie wybieranej specjalizacji oraz wspieranie rozwoju uczniów odpowiednio do ich zdolności i zainteresowań. W V lub VI klasie następuje okres wsparcia i nadzoru w związku z przyszłym wyborem kierunku kształcenia i specjalizacji W szkole łącznej istnieją wewnętrzne zróżnicowania programowe oraz różne rodzaje świadectw. Ten profil szkoły wybiera niewiele ponad 6 % młodzieży. Szkoła gówna przygotowuje do pracy zawodowej poprzez czeladnictwo; jest to szkoła najczęściej wybierana przez dzieci imigrantów lub najmniej zdolnych młodych Niemców. W szkole realnej program kształcenie jest bardziej ambitny. W siódmym roku nauki uczeń wybiera specjalizację, na którą przeznacza się 4 lub 5 godzin tygodniowo.• Celem Gimnazjum jest przygotowanie uczniów do studiów wyższych. Program nauki jest zróżnicowany. Jedne szkoły specjalizują się w studiach klasycznych, inne natomiast w kierunkach artystycznych.

6 STRUKTURA SYSTEMU OŚWIATY
SZKOLNICTWO ŚREDNIE WYŻSZE – GIMNASIALE OBERSTUFE Uczniowie w wieku lat w szkołach wyższego szczebla mają do wyboru kształcenie ogólne, kształcenie i przygotowanie zawodowe oraz kształcenie ogólne i zawodowe połączone. Większość młodzieży równocześnie uczy się i pracuje przyuczając się do przyszłego zawodu Jest to drugi cykl gimnazjum. Przedmioty szkolne podzielone są na trzy główne grupy: 1. język, literatura i sztuka, 2. nauki społeczne i matematyka, 3. nauki przyrodnicze i technologia. Obowiązkowa jest także religia i wychowanie fizyczne. Nauka przebiega na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym.

7 STRUKTURA SYSTEMU OŚWIATY
SZKOLNICTWO ŚREDNIE WYŻSZE – TECHNIKUM Nauka możliwa po ukończeniu szkoły realnej. Nauka nastawiona jest głównie na kształcenie ogólne z elementami wiedzy technicznej. Nauczanie teoretyczne połączone jest z praktyką w danej specjalizacji. Świadectwo ukończenia uprawnia do wstępu do wyższej szkoły zawodowej SZKOLNICTWO ŚREDNIE WYŻSZE – SZKOŁA ZAWODOWA Nauka możliwa po ukończeniu szkoły głównej lub realnej. Przygotowuje bezpośrednio do zawodu lub umożliwia naukę zawodu w połączeniu z zawodem ogólnym. Czas nauki trwa od roku do 3 lat i zależy od specjalizacji danej szkoły. Absolwent otrzymuje tytuł dyplomowanego państwowego asystenta SZKOLNICTWO ŚREDNIE WYŻSZE – Policealna szkoła zawodowa Szkoła dokształcająca tych, którzy posiadają już praktykę zawodową. Celem jest rozszerzenie i pogłębianie wykształcenia. Nauka trwa ponad rok i kończy się egzaminem równorzędnym ze świadectwem ukończenia szkoły realnej. Uprawnia do kontynuowania nauki w wyspecjalizowanych szkołach zawodowych

8 STRUKTURA SYSTEMU OŚWIATY
SZKOLNICTWO WYŻSZE – RODZAJE PLACÓWEK Uniwersytety i placówki kształcenia wyższego na poziomie uniwersyteckim Szkoły kształcące nauczycieli (Wyższe Szkoły Pedagogiczne) Akademie sztuk pięknych i konserwatoria muzyczne Fachhochschulen (Wyższe Uczelnie Techniczne)


Pobierz ppt "ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OŚWIATY W BAWARII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google