Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODZINY EUROPEJSKIEGO TEATRU. SPIS TREŚCI I. Geneza teatru – Dionizje Geneza teatru – Dionizje II. Etapy rozwoju teatru Etapy rozwoju teatru III. Wygląd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODZINY EUROPEJSKIEGO TEATRU. SPIS TREŚCI I. Geneza teatru – Dionizje Geneza teatru – Dionizje II. Etapy rozwoju teatru Etapy rozwoju teatru III. Wygląd."— Zapis prezentacji:

1 NARODZINY EUROPEJSKIEGO TEATRU

2 SPIS TREŚCI I. Geneza teatru – Dionizje Geneza teatru – Dionizje II. Etapy rozwoju teatru Etapy rozwoju teatru III. Wygląd teatru greckiego Wygląd teatru greckiego IV. Słynni tragicy – autorzy tragedii greckich Słynni tragicy – autorzy tragedii greckich V. Aktorzy Aktorzy VI. Widzowie i rola teatru w starożytnej Grecji Widzowie i rola teatru w starożytnej Grecji VII. Struktura tragedii greckiej Struktura tragedii greckiej VIII. Test Test Esc

3 GENEZA TEATRU Teatr powstał w starożytnej Grecji.Grecji Geneza teatru antycznego wiąże się z kultem Dionizosa.Dionizosa Wywodzi się z pieśni pochwalnych, śpiewanych w czasie misteriów dionizyjskich ku czci boga Dionizosa. Rozwinął się około V w. p.n.e.V w. p.n.e.  Esc T

4 POCZĄTKI ŚWIATA początki słowa  Esc

5 GRECJA  Esc

6 DIONIZOS Dionizos (Dionysus) zwany też BakchosBakchos Według mitologii greckiej bóg winnej latorośli, wina, urodzaju, odradzającej się natury i plonów, ale także narodzin i śmiercimitologii greckiej Jego kult przywędrował do Grecji ze Wschodu, z Tracji, około VI wieku p.n.e.VI wieku p.n.e. Dla uczczenia boga, który okazał się tak szczodrym darczyńcą, nauczył ludzi zabawy i wszelkiego użycia, starożytni urządzali dwa razy w roku huczne uroczystości - Dionizje. Początkowo orgiastyczny charakter, z czasem, pod wpływem kultu Apollina – boga poezji, muzyki, sztuk i nauk - uległ on złagodzeniu.Dionizje  Esc

7 LEGENDA O DIONIZOSIE Syn Zeusa i śmiertelnej kobiety Semele. Według legendy Semele (za namową Hery) poprosiła Zeusa aby ukazał jej się pod boską postacią, co było dla niej zgubne, zginęła rażona piorunem. Zeus jednak uratował sześciomiesięczny płód, który żył w jej łonie, ponieważ nie nadszedł jeszcze czas porodu. Do tego czasu zaszył je sobie w udzie. Początkowo dał Dionizosa na wychowanie Hermesowi, a potem nimfom. Dionizos nauczył ludzi uprawy winorośli oraz produkcji wina. Jego żoną była Ariadna, którą znalazł porzuconą przez Tezeusza.  Esc

8 BACHUS  Esc Istnieje wiele portretów Bachusa, między innymi malarz Tycjan uwiecznił go na obrazie Bachus i Ariadna.Tycjan Rzymskim odpowiednikiem Dionizosa jest Bachus ( Bacchus ) - łaci ń ska forma imienia D ionizos. PrzedstawianyPrzedstawiany jest najczęściej w otoczeniu bachantek, satyrów.bachanteksatyrów Wędrował na rydwanie po wszystkich krajach starożytnego świata przy akompaniamencie hałaśliwej muzyki bębenków.rydwanie

9 BACHUS I ARIADNA Tiziano Vecellio: "Bachus şi Ariadna" 1522-1523 - National Gallery Londra  Esc

10 BACHTANKI U mitologii greckiej i rzymskiej - nimfy towarzyszące Bachsowi- Dionizosowi; przedstawiane z tyrsem i w girlandach winorośli lub bluszczu.tyrsem  Esc

11 TYRS laska zakończona szyszką pinii, owinięta bluszczem lub winoroślą; atrybut Dionizosa, satyrów i bachantek satyrówbachantek  Esc

12 PORTRETY Przedstawiano go w wieńcu z bluszczu lub z liści winorośli z tyrsem, kiścią winogron lub dwuusznym pucharem.tyrsem  Esc

13 Zwykle miał przy sobie panterę, lamparta, tygrysa i często poił je winem z dzbana wędrował na rydwanie WIZERUNKI DIONIZOSA  Esc

14 DIONIZJE Święta obchodzone ku czci greckiego boga wina i płodności Dionizosa, podczas których chór śpiewał uroczyste pieśni, zwane dytyrambami. Dionizosadytyrambami BACHANALIA WIELKIE MIEJSKIE WIELKIE MIEJSKIE MAŁE WIEJSKIE MAŁE WIEJSKIE  Esc

15 DYTYRAMB entuzjastyczna pieśń pochwalna, natchniony hymn; patetyczne chwalenie kogo, czego w starożytnej Grecji - uroczysta pieśń ku czci Dionizosa śpiewana przez chór z towarzyszeniem fletu. Tak zwana "pieśn kozła", z której wywodzą się tragedia i komedia antyczna.GrecjiDionizosatragediakomedia  Esc

16 SATYR Marsjasz, Marsyas W mitologii greckiej pół-człowiek pół-zwierz. Tańczące i śpiewające wesołe bożki, których królem był Dionizos.Dionizos W kulturze polskiej również podejrzewa się wiarę w te leśne diabły, nazywane u nas po prostu diabłami (Rokita, Boruta). Satyr grecki grał na fletni, odznaczał się dużym popędem seksualnym oraz płatał figle pasterzom.  Esc

17 WIELKIE DIONIZJE Święto obchodzone Święto obchodzone w miastach (przez pięć potem sześć dni) pod koniec marca i na początku kwietnia. Miało charakter podniosłego misterium. Dały początek tragedii.tragedii  Esc T

18 PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI I.Pierwszy dzień poświęcony był składaniu ofiary z kozła Dionizosowi, któremu towarzyszył śpiew chłopięcego chóru. Posąg boga przenoszono ze świątyni do gaju Akademosa. W gaju odbywało się nabożeństwo i uczta. Po zachodzie słońca posąg przenoszono w blasku pochodni do Aten. II.Drugiego dnia miała miejsce prezentacja chórów chłopięcych i męskich. III.Kolejny dzień był przeznaczony na komedie polityczne. IV.Czwartego, piątego i szóstego dnia trzech autorów prezentowało swój dorobek literacki. V.fr VI.g Czwartego, piątego i szóstego dnia trzech autorów prezentowało swój dorobek literacki.  Esc

19 MAŁE DIONIZJE Obchodzone w grudniu, w czasie chowania do spichrzów nowego wina, a połączone z jarmarkiem garncarskim. Miały charakter wesołej, ludowej zabawy. Zabijano kozła i krwią jego podlewano korzenie winorośli. Wsie i przedmieścia ożywały bujną wesołością. Radość była powszechna, bo nawet niewolnicy w tym dniu mieli zupełną swobodę. Dały początek komedii.komedii  Esc

20 ETAPY ROZWOJU TEATRU 1) przekształcenie dytyrambów w opowiadania o wątkach mitologicznychdytyrambów 2) wprowadzenie koryfeusza toczącego dialog z chóremkoryfeusza 3) wprowadzenie kolejnych dwóch aktorów, którzy nie tylko opowiadali, ale przedstawiali zdarzenia wprowadzenie kolejnych 4) przekształcenie chóru kozłów w chór osóbchóru kozłów 5) doskonalenie budowy i języka tragedii  Esc

21 WPROWADZANIE AKTORÓW Aktorzy byli wprowadzani na scenę stopniowo: pierwszego wprowadził TespisTespis drugiego AjschylosAjschylos trzeciegoSofoklesSofokles  Esc

22 AKTORZY Aktorzy greccy różnili się wyglądem od artystów współczesnych wyglądem Aktorami byli wyłącznie mężczyźni Występowali tylko trzej naraz, ale w różnych częściach sztuki ten sam aktor mógł odgrywać różne role, pozwalały na to maski.maski.  Esc

23 WYGLĄD AKTORA maska długie, jaskrawe stroje, suknie koturny (buty z podeszwami zrobionymi z kilku warstw skóry - dzięki temu postacie były wyższe)  Esc

24 PRZEDSTAWIENIA odpowiedni kostium, maska i muzyka nadawały przedstawieniu jemu tylko właściwy charakter  Esc T

25 ROLA KORYFEUSZA Z dytyrambu, czyli chóralnej pieśni z towarzyszeniem tańca ku czci Dionizosa, z czasem wyodrębniono tzw. dialog koryfeusza (przewodnika chóru) z chórem.dytyrambuchórem Koryfeusz dał początek pierwszemu aktorowi.  Esc T

26 MASKI Maski, jakie nosili uczestnicy chóru oraz aktorzy, trzeba uznać za elementy obrzędowe. Maska odgrywała w kulcie dionizyjskim ważną rolę. Była bogato zdobiona i wyrażała bliskość ludzi wobec Dionizosa, charakter bohatera i jego nastroje: radość, smutek, złość. Aktor mógł wystąpić w jednej z czterech masek: masce śmiechu masce płaczu masce gniewu masce strachu  Esc

27 ZASADY TRAGEDII ANTYCZNEJ Zasada trzech jedności: czasu, miejsca, akcji Zasada decorum (odpowiedniości stylu do gatunku) Zasada trzech aktorów na scenie Zasada niezmienności charakteru postaci Zasada nie przedstawiania bezpośrednio scen krwawych  Esc

28 CHÓR zespół ludzi (również w maskach), którzy wykonywali rodzaj powolnego tańca i do wtóru muzyki wygłaszali między poszczególnymi epizodami poetyckie teksty związane z akcją utworu występował na orchestrzeorchestrze  Esc

29 BUDOWA TEATRU W starożytnej Grecji wykorzystywano naturalne ukształtowanie terenu, na miejsce teatru wybierano przeważnie wzgórze, na jego zboczu mieściła się widownia, w dole zaś okrągły plac zwany orchestrą, na którym występował chór. T  s Pierwszy teatr powstał w Atenach w V wieku p.n.e. Ciepły klimat Grecji pozwalał na to, by przedstawienia odbywały się na powietrzu. Dziś możemy tylko oglądać ruiny lub rekonstrukcje dawnych teatrów.rekonstrukcje

30 WYGLĄD TEATRU ANTYCZNEGO Na orchestrze, naprzeciw półkola ław, znajdował się drewniany barak, po grecku skene, z którego wyłaniali się aktorzy (po obu stronach skene znajdowały się przybudówki - paraskeniaskene paraskenia Widownia (theatron) antycznego teatru składała się z półkolistych, wspinających się w górę rzędów ław, które otaczały leżący w dole okrągły plac gładko brukowany, zwany orchestrą, czyli "miejscem tańca".theatronorchestrą  Esc T

31 REKONSTRUKCJA  Esc

32 ORCHESTRA Środek teatru stanowiła ORCHESTRA (tanecznia), na której chór, liczący do piętnastu osób, wykonywał rytmiczne ruchy i śpiewy.  Esc

33 SCENE Za orchestrą znajdowała się podest zwany PROSCENIUM, na którym występowali aktorzy. Za proscenium znajdowała się SCENE – ściana, dzięki której głosy odbijały się i rozchodziły na całą widownię. Służyła ona też za garderobę i miejsce do wieszania dekoracji.  Esc

34 PIERWSZA WIDOWNIA Widzowie, którzy początkowo oglądali przedstawienia siedząc na trawie, z czasem zajęli miejsca na kamiennych lub drewnianych ławach wznoszących się stopniowo w górę. Zwane one były THEATRONEM.  Esc

35 WIDZOWIE zarówno bogaci jak i biedota (niezamożni dostawali od państwa dwa obole jako odszkodowanie za straconą dniówkę) zasiadali na kamiennych ławach wczuwali się w losy bohaterów przeżywając katharsis  Esc

36 STRUKTURA TRAGEDII ANTYCZNEJ PROLOGOS (wstęp) – zawierał zapowiedź treści tragedii PARADOS – wejście na scenę chóru, który informował, jak doszło do konfliktu EPEISODIA (epizody) – wydarzenia; było zazwyczaj 5 epeisodionów, w 4.występował punkt kulminacyjny STASIMONY – komentarze chóru EXODOS – ostatnia pieśń chóru; na wyjście  Esc

37 TRAGICY GRECCY SofoklesAjschylosEurypides  Esc

38 AJSCHYLOS Ajschylos (525 - 456) - pierwszy z trójcy wielkich tragików ateńskich. Uważany za twórcę typowej tragedii. Uczestniczył w wojnach perskich. Stworzył 70 tragedii i 20 dramatów satyrowych. Wprowadził na scenę drugiego aktora, umożliwiając odbywanie się dialogów. Zachowało się 7 jego dzieł: "Błagalnice", " Persowie", "Siedmiu przeciw Tebom" oraz trylogia "Oresteja".  Esc

39 SOFOKLES Sofokles (496 - 406) - urodził się w ateńskiej gminie Kolonos. Uczestniczył aktywnie w życiu politycznym Aten jako skarbnik i dwukrotnie jako strategos. Po śmierci uznany za herosa. Napisał około 120 sztuk. 18 razy wygrał w agonach, czyli konkursach komediowych. Polegały one na rywalizacji 3 pisarzy, którzy przedstawiali swoje tetralogie (trylogię tragiczną i dramat satyrowy). Z jego dzieł zachowało się jedynie 7 tragedii: "Antygona", "Król Edyp", "Ajas", "Tropiciele", "Trachinki", "Filoktet", "Elektra".  Esc

40 EURYPIDES Eurypides (480 - 406) - urodził się, jak powiadano na Salaminie właśnie w dniu wiekopomnej bitwy morskiej. Nie uczestniczył w życiu politycznym, zwolennik demokracji i pokoju, przeciwnik tyranii. Pod koniec życia emigrował do Macedonii. Zasłynął jako twórca portretu psychologicznego, zwłaszcza kobiet. Wystawił 88 utworów, z których zachowało się 17 tragedii i 1 dramat satyrowy: "Medea", "Cyklop", "Hippolitos", "Heraklidzi", "Herakles", "Andromacha", "Hekabe", "Trojanki", "Helena", "Fenicjanki", "Alkestis".  Esc

41 TESPIS Tespis (VI w. p.n.e.) - grecki poeta i aktor, twórca tragedii. Wprowadził pierwszego aktora (odpowiadacza), rozwijającego dialog z chórem i przewodnikiem chóru (choryfeuszem) – jest to początek dramatu jako rodzaju literackiego. Wystawiał swoje dramaty na wozie, jeżdżąc po wsiach, stąd określenie "wóz Tespisa" (teatr objazdowy). Niestety, nie zachowały się autentyczne fragmenty jego dzieł.VI w. p.n.e. tragedii  Esc

42 DRAMAT ANTYCZNY Dramat antyczny - najstarszy rodzaj dramatu, który powstał w starożytnej Grecji. Grecji Dramaty antyczne były wystawiane w teatrach greckich podczas dionizji.dionizji Dramat antyczny dzielił się na tragedie i komedie.tragediekomedie  Esc

43 TRAGEDIA utwór dramatyczny wywodzący się ze starożytnej Grecji z uroczystości religijnych ku czci Dionizosa Grecji (gr. tragos - kozioł i ode - pieśń) oznacza więc pieśń kozłów - aktorów ubranych w koźle skóry mające ich upodobnić do satyrówsatyrów ośrodkiem akcji jest nieprzezwyciężalny konflikt między dążeniami wybitnej jednostki, a siłami wyższymi (losem, prawami historii, interesem społecznym, normą moralną) bohater z góry skazany jest na przegraną, a jego każde działanie zbliża go do katastrofy  Esc

44 KOMEDIA (gr. komoidia = gatunek dramatu) zrodziła się w Atenach z pieśni chóralnych i scenek rodzajowych odgrywanych podczas ludowych świąt ku czci Dionizosa gatunek dramatu o żywej akcji i pomyślnym dla bohaterów zakończeniu utwór pogodny, operujący komizmem języka, postaci i sytuacji  Esc

45 BRAWO Poprawna odpowiedź !

46 TEST a)na płaskich powierzchniachna płaskich powierzchniach b)nad brzegiem morzanad brzegiem morza c)na zboczach wzgórzna zboczach wzgórz d)w centrum miastw centrum miast 1.Teatry w Grecji budowano:

47 2.Geneza teatru antycznego wiąże się z kultem boga: Dionizosa Zeusa Hermesa

48 3.Wielkie Dionizje dały początek: tragedii komedii

49 4.Koryfeusz, to: przewodnik chóru grecki dramaturg

50 5.Kliknij tylko na te wyrazy, które kojarzą ci się z budową teatru: Orchestra Proscenium SceneTheatron Pathronus Myth

51 6.Przedstawienia odbywały się: a) codziennie b) z okazji świąt z okazji świąt c) dwa razy w tygodniu d) w przypadkowych dniach

52 7.Które dziedziny sztuki prezentowano w teatrze greckim? a) literatura, rzeźba, taniec b) taniec, malarstwo, rzeźba c) literatura, muzyka, taniec literatura, muzyka, taniec d) muzyka, literatura, malarstwo

53 8.Wskaż fałszywą informację o aktorach greckich: a) doskonale tańczył i śpiewał b) musiał opanować sztukę mimu musiał opanować sztukę mimu c) w trakcie przedstawienia zmieniał maski d) wychodził na proskenion przez drzwi sceny

54 9.Amfiteatr w starożytnym teatrze był: a) miejscem dla widzów położonym półkoliście na zboczach pagórka miejscem dla widzów położonym półkoliście na zboczach pagórka b) miejscem dla widzów znajdującym się dookoła sceny c) okrągłą powierzchnią, na której poruszał się chór d) fasadą budynku z kolumnami

55 10.Które z mitologicznych postaci kojarzą ci się ze sztuką: a) Zeus b) Muzy Muzy c) Hermes d) Herkules

56 skene proskenion orchestra theatron 11.Dopasuj nazwy odpowiednich elementów do rysunku: 1 2 3 4 1243 1243 1243 1243

57 12.Kliknij wers, w którym znajdują się wyrazy mające wyłącznie związek z teatrem: a) didaskalia, antrakt, kurtyna didaskalia, antrakt, kurtyna b) kamera, aktor, rekwizyt c) montaż, scena, sufler d) plan, kadr, akt

58 Koniec Dziękuję mgr Dorota Dymek


Pobierz ppt "NARODZINY EUROPEJSKIEGO TEATRU. SPIS TREŚCI I. Geneza teatru – Dionizje Geneza teatru – Dionizje II. Etapy rozwoju teatru Etapy rozwoju teatru III. Wygląd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google