Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kultura starożytnej Grecji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kultura starożytnej Grecji"— Zapis prezentacji:

1 Kultura starożytnej Grecji
Klasa I Gim

2 LITERATURA GRECKA Grecy wykorzystali alfabet fenicki dodając do niego 5 samogłosek. W ten sposób powstał alfabet grecki, który stał się podstawą pisma w Europie Wschodniej. Gatunki literackie: Epos – najstarszy gatunek literatury europ.; utwór epicki w którym obok siebie funkcjonowały świat bogów i ludzi, przedstawiał losy bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. Był spisany heksametrem. Przykłady: Homer – „Iliada”, „Odyseja” Hezjod

3 LITERATURA GRECKA Liryka – utwory początkowo recytowane przy muzyce; później nazwane poezją. Zaliczamy do niej: hymny, treny, poezję tyrtejską, poezję miłosną, anakreontyki, epigramaty. Twórcy: Safona, Pindar, Anakreont Historiografia – literatura poświęcona historii wojen lub królów. Twórcy: Herodot – „Dzieje” (Opisał wojny grecko – perskie) , Tukidydes – „Wojna peloponeska”, Ksenofont – „Historia grecka” (kontynuacja dzieła Tukidydesa)

4 TEATR GRECKI Wykształcił się z misteriów poświęconych bogowi Dionizosowi. Dramat : Tragedia – utwór podniosły, który czerpał tematykę z mitów; poruszał ważne kwestie ludzkiego zachowania, odkrywał prawdy moralne Komedia – utwór, który pokazywał „świat na opak”, dotyczył bieżących wydarzeń, które wyśmiewał. Dramatopisarze : Ajschylos „Oresteja”, Sofokles „Antygona”, „Król Edyp” Eurypides „Medea”, „Elektra”; Komediopisarz: Arystofanes „Ptaki”, „Chmury”, „Żaby”

5 GRECJA HELLEŃSKA - ARCHITEKTURA
CECHY ARCHITEKTURY GRECKIEJ Budowle o charakterze sakralnym lub publicznym Budulec – kamień, marmur Budowle monumentalne Budowle o planie prostokąta otoczone podwójną bądź potrójną kolumnadą, Dach wspierał się bezpośrednio na kolumnach, otoczony był rzeźbionym fryzem Nad wejściem tympanon Monumentalizm Kolumny w trzech stylach: doryckim, jońskim i korynckim

6 PORZĄDKI ARCHITEKTONICZNE
fryz architraw Porządek joński Porządek dorycki abakus głowica / kapitel trzon baza Porządek koryncki

7 PORZĄDKI ARCHITEKTONICZNE
Porządek dorycki Porządek joński Porządek koryncki

8 ARCHITEKTURA HELLEŃSKA
fryz Rekonstrukcja świątyni Artemidy w Efezie architraw kapitel KOLUMNADA kilka lub kilkanaście rzędów kolumn ustawionych w regularnych odstępach, podtrzymujących belkowanie trzon baza

9 PRZEKRÓJ PRZEZ ŚWIĄTYNIĘ
Rekonstrukcja świątyni Zeusa w Olimpii

10 AKROPOL Akropol – ufortyfikowane wzgórze, na którym w Atenach znajdował się kompleks świątyń

11 Schemat Akropolu ateńskiego

12 PARTENON PARTENON - słynna świątynia Ateny Partenos ("dziewicy") na Akropolis ateńskiej, wzniesiona w latach p.n.e. z inicjatywy Peryklesa na miejscu dwóch starszych świątyń zburzonych przez Persów w 480 r. p.n.e.

13 PARTENON REKONSTRUKCJA
tympanon PARTENON rekonstrukcje kolorystyczne

14 ERECHTEJON ERECHTEJON - świątynia Ateny i Posejdona na Akropolu w Atenach. Zbudowana w porządku jońskim. W portyku południowym kolumny mają kształt dziewcząt – są to kariatydy

15 ŚWIĄTYNIA NIKE APTEROS

16 PROPYLEJE - reprezentacyjne wejście na ateński Akropol

17 ARCHITEKTURA HELLEŃSKA
Rekonstrukcja ateńskiej AGORY

18 ARCHITEKTURA HELLEŃSKA
Ateny – ODEON Herodesa (II w.) położony u podnóża Akropolu. Teatr grecki

19 RZEŹBA GRECKA Początkowo miała charakter statyczny – posągi bogów, posążki Kory i młodych chłopców (tzw. Kuros) – VI w. p.n.e. W V w. p. n. e. wprowadzono zasadę idealnej harmonii ludzkiego ciała i zasadę kontrapostu Pod koniec V w. p.n.e. zaczęto przedstawiać postacie w ruchu Wielcy rzeźbiarze epoki helleńskiej: Fidiasz – rzeźba monumentalna Poliklet – harmonia ludzkiego ciała, kontrapost Myron – ruch

20 oraz propozycja rekonstrukcji Kory w peplosie
RZEŹBA HELLEŃSKA Rzeźby Kory z VI w. p.n.e. oraz propozycja rekonstrukcji Kory w peplosie

21 RZEŹBA HELLEŃSKA FIDIASZ Atena Lemnia Atena Parthenos Rekonstrukcja

22 RZEŹBA HELLEŃSKA FIDIASZ – rekonstrukcje Ateny Parthenos i Apolla z Partenonu

23 Doryforos i Diadumenos
RZEŹBA HELLEŃSKA POLIKLET – kanon ludzkiego ciała Doryforos i Diadumenos zastosowano zasadę kontrapostu

24 MYRON – Dyskobol. Rzeźba przedstawia ciało atlety w ruchu
RZEŹBA HELLEŃSKA MYRON – Dyskobol. Rzeźba przedstawia ciało atlety w ruchu

25 MALARSTWO AMFORY greckie – malarstwo czarnofigurowe - atleci

26 MALARSTWO KRATERY – naczynia na wino ozdobione malarstwem czerwonofigurowym

27 MALARSTWO Malarstwo czerwonofigurowe Malarstwo czerwonofigurowe
„Grupa satyrów” Malarstwo czerwonofigurowe „Bokserzy i inni atleci”

28 MALARSTWO Malarstwo czerwonofigurowe „Tezeusz”

29 7 złotych plakietek z wizerunkiem Artemidy
RZEMIOSŁO 7 złotych plakietek z wizerunkiem Artemidy Złoty wieniec z liści


Pobierz ppt "Kultura starożytnej Grecji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google