Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DROGI PUBLICZNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W OKRESIE OSTATNICH 10 LAT IX Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego Drawsko - Wąsosz 24.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DROGI PUBLICZNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W OKRESIE OSTATNICH 10 LAT IX Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego Drawsko - Wąsosz 24."— Zapis prezentacji:

1 DROGI PUBLICZNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W OKRESIE OSTATNICH 10 LAT IX Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego Drawsko - Wąsosz 24 - 25 września 2009 r.

2 Podział dróg publicznych drogi krajowe drogi wojewódzkie drogi powiatowe drogi gminne w Polsce w województwie Zachodniopomorskim

3 Drogi wojewódzkie -łączna długość – 2093,8 km Drogi krajowe -łączna długość – 1042,9 km Drogi powiatowe - łączna długość –ok. 8000 km (w tym twardych 7170 km) Drogi gminne ~10 000 km Sieć dróg publicznych w województwie Zachodniopomorskim

4 Roboty nawierzchniowe na drogach krajowych

5 Zagregowany stan nawierzchni sieci dróg krajowych w Polsce:

6 Dane wykonania robót remontowych na drogach wojewódzkich województwa Zachodniopomorskiego

7 Zagregowany stan nawierzchni sieci dróg wojewódzkich województwa Zachodniopomorskiego:

8 Wykonane zabiegi łącznie z zamknięciami powierzchniowymi na drogach powiatowych pow. sławieńskiego Zagregowany stan nawierzchni sieci dróg

9 Wykonane remonty nawierzchni na drogach powiatowych pow. kołobrzeskiego Zagregowany stan nawierzchni sieci dróg

10 Wykonane zabiegi łącznie z zamknięciami powierzchniowymi na drogach powiatowych pow. koszalińskiego Zagregowany stan nawierzchni sieci dróg

11 Stan techniczno – eksploatacyjny nawierzchni drogowych Drogi krajowe (cała Polska) Drogi wojewódzkie (Zachodniopomorskie) Drogi powiatowe powiat koszaliński Nośność 26,20%34,50%61,10% Równość 21,40%19,80%brak danych Koleiny 42,20%4,20%6,20% Stan pow. 11,20%5,30%4,40% Szorstkość 23,30%8,30%brak danych

12 Stan techniczny obiektów mostowych na drogach wojewódzkich

13 Stan techniczny obiektów mostowych na drogach powiatowych powiatu koszali ń skiego

14

15

16 Tematy ró ż ne problematyczne pod szerok ą dyskusj ę DROGOWCÓW

17 Temat 1. Uprawnienia budowlane – branża drogowa a nadzór i wykonawstwo w kontekście nadzorowania lub prowadzenia przez te same osoby WIELU BUDÓW w tym samym czasie. Zestawienie wydanych uprawnień Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ROK UPRAWNIENIA DROGOWEUPRAWNIENIA MOSTOWE Do projektowaniaDo KierowaniaDo Projekt. i KierowaniaDo projektowaniaDo Kierowania 2003 - -- - - 2004311 - -2 2005233415 2006420413 2007421- - 10 20086301 7 2009110- 22 Razem:201259429

18 Wniosek: Dokonanie prawnego zapisu aby pracownik posiadający stosowne uprawnienia prowadził lub nadzorował ograniczona liczbę budów, tak aby mógł rzetelnie i sumiennie wykonywać owe obowiązki na budowie. Innym rozwiązaniem może być ograniczenie prowadzenia budów uzależniając je od wielkości budów (zakres rzeczowy i finansowy). Obowiązki przestrzegania tych zasad nałożyć stosownym aktem prawnym na osobę posiadającą uprawnienia.

19 Temat 2. Przetargi wieloletnie a interpretacja prawna przepisów dotyczących tego tematu przez praktyczne pokazywanie decydentom, iż istnieje inna interpretacja tych przepisów w jednostkach tożsamych występujących w naszym kraju oraz negatywne skutki finansowe spowodowane takimi decyzjami.

20 Wniosek: Jednostka nadrzędna czyli Ministerstwo Infrastruktury (Departament Prawny) winien czuwać nad takimi sprawami i stosowne interpretacje przesyłać do wszystkich jednostek w kraju, aby przepisy prawne były jednakowo interpretowane przez tożsame czy bliźniacze jednostki w terenie.

21 Temat 3. Wykonywanie robót drogowych w porach późno jesiennych i zimowych a jakość usług, które ze względu na złe warunki pogodowe nie mogą być dobrze wykonywane przez wykonawców pamiętając o finansowym zamknięciu roku obrachunkowym.

22 Dzi ę kujemy za uwag ę ! Tadeusz Kanas Leszek Jęczkowski


Pobierz ppt "DROGI PUBLICZNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W OKRESIE OSTATNICH 10 LAT IX Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego Drawsko - Wąsosz 24."

Podobne prezentacje


Reklamy Google