Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prognoza demograficzna dla miasta Opola (2008-2020) dr Kazimierz Szczygielski Opole 2009 This Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prognoza demograficzna dla miasta Opola (2008-2020) dr Kazimierz Szczygielski Opole 2009 This Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme."— Zapis prezentacji:

1 1 Prognoza demograficzna dla miasta Opola (2008-2020) dr Kazimierz Szczygielski Opole 2009 This Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR.

2 2 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu 1989-2009 wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. 1.Wprowadzenie 1.1.Otoczenie globalne i europejskie. Ludność ogółem 1.2.Polska i regiony 1.2.1. Dzietność 1.2.2.Średni wiek rodzenia dziecka 1.2.3.Trwanie życia 1.2.4.Migracje 2.Prognoza demograficzna dla Opola do 2020 2.1.Metody 2.1.1.Prognoza demograficzna 2.1.2.Tablice trwania życia 2.2.Prognozy 2.2.1. Prognoza liczby ludności miasta Opola do 2020 r.(warianty) 2.2.1.1.Liczba ludności miasta Opola(wersja biologiczna) 2.2.1.2. Liczba ludności miasta Opola(według wariantu stagnacyjnego) 2.2.1.3. Liczba ludności miasta Opola(według wariantu regresu) 2.2.1.4. Liczba ludności miasta Opola(według wariantu wzrostu) 2.2.1.5.Wybór wariantu prognozy 2.2.2. Prognoza ludności miasta Opola do 2020 r. według wieku 2.2.3. Prognoza ruchu naturalnego ludności miasta Opola do 2020 r. 2.2.3.1.Urodzenia 2.2.3.2.Zgony 2.2.4. Prognoza ruchu wędrówkowego ludności miasta Opola do 2020 r. 3.Analiza wpływu zmian ludnościowych na rozwój miasta ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych Opola( jako samorządu gminy i powiatu) 3.1. Zmiany demograficzne, a zadania Opola w obszarze infrastruktury komunalnej 3.2. Zmiany demograficzne, a zadania Opola w obszarze infrastruktury komunikacyjnej 3.3.Zmiany demograficzne, a zadania Opola w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 3.4.Zmiany demograficzne, a zadania Opola w obszarze oświaty i edukacji (żłobki, przedszkola, szkoły), 3.5. Zmiany demograficzne, a zadania Opola w obszarze kultury, sportu i turystyki. 3.6. Zmiany demograficzne, a zadania Opola w innych sferach

3 3. Procesy globalne. Zmiany liczby ludności na świecie 2000-2050. Kontynent20002050 zmiana - odsetek (2000= 100) zmiana - liczba (2000 -2050) (w mln. osób) Afryka795,71 803,3226,61007,6 Ameryka Łacińska 520,2767,7147,6247,5 Ameryka Północna 315,9447,9141,8132,0 Azja3 679,75 222,1141,91542,4 Europa728,0631,986,8-96,1 Oceania31,045,8147,714,8 Świat6070,58918,7146,92848,2.

4 4. Państwa (15) o prognozowanych największych ubytkach ludności w okresie 2007-2050. PozycjaPaństwo ludność w 2007 ludność w 2050 Różnica absolutna (tys) odsetek zmian (3/2) lp12345 1Gujana738477-261-35,4 2Bułgaria76394949-2690-35,2 3Ukraina4620530937-15268-33,0 4Gruzja43953134-1261-28,7 5Białoruś96896960-2729-28,2 6W. Dziewicze(USA)11182-29-26,3 7Rumunia2143815928-5509-25,7 8Rosja142499107832-34667-24,3 9Mołdawia37942883-910-24,0 10Łotwa22771768-509-22,4 11Litwa33902654-736-21,7 12 Polska 3808230260-7822-20,5 13Japonia127967102511-25455-19,9 14 Bośnia i Hercegowina 39353160-775-19,7 15Chorwacja45553692-864-19,0

5 5 Prognoza liczby ludności Polski do 2035 r.(GUS,2008) Rok Polska opolskie 2007 38 115 6411 037 088 2010 38 091 9511 023 314 2015 38 016 059 999 670 2020 37 829 889 978 498 2025 37 438 095 956 326 2030 36 796 020 928 427 2035 35 993 069 897 090

6 6 Prognoza liczby ludności w województwie opolskim do 2035 r.(GUS,2008)

7 7 Polska i województwo opolskie. Dynamika zmian liczby ludności(2008 = 100)

8 8 Województwa. Skala zmian liczby ludności w okresie 2004-2030 (2004 = 100)

9 9 Polska i województwa śląskie. Dynamika zmian liczby ludności(2007 = 100)

10 10 Prognoza wskaźników przyrostu rzeczywistego w okresie 2004-2031 (na 1000 osób) Prognozowane surowe wskaźniki w okresie 2004-2031(na 1000 osób) Przyrost rzeczywisty Łódzkie-4,4 Mazowieckie0,8 Małopolskie3,3 Śląskie-5,6 Lubelskie-3,1 Podkarpackie-3,3 Świętokrzyskie-3,0 Podlaskie-2,6 Wielkopolskie0,5 Zachodniopomorskie-2,8 Lubuskie-0,7 Dolnośląskie-3,7 Opolskie -7,7 Kujawsko-Pomorskie-1,3 Warmińsko-Mazurskie-1,3 Pomorskie0,6 Polska-1,7

11 11 Poziom dzietności w Polsce i województwie opolskim (GUS,2008). miasta20082009201020152020202520302035 Polska1,241,261,281,361,41,421,431,44 Opolskie1,111,131,151,241,291,331,351,37 Wieś20082009201020152020202520302035 Polska1,47 1,49 1,481,471,46 Opolskie1,081,091,11,161,21,231,261,3

12 12 Średni wiek rodzenia dziecka-prognoza. Województwo20082009201020152020202520302035 Polska28,8528,9929,1329,7530,2430,6130,8530,97 Opolskie28,3228,4628,5929,229,6830,0430,2830,4

13 13 Trwanie życia w Polsce i województwie opolskim w latach 2007-2035 (prognoza GUS,2008). Obszar Mężczyźni 2007201020152020202520302035 Polska71.071,472,373,474,675,877,1 Opolskie72,172,273,274,275,376,477,7 Obszar Kobiety 2007201020152020202520302035 Polska79,779,880,280,881,582,282,9 Opolskie80,0 80,280,881,582,182,8

14 14 Ruch migracyjny w województwie opolskim w latach 2008-2035(GUS,2008).

15 15 Zmiany salda migracji zagranicznych w latach 2008-2035 (osoby na 1000 mk) (prognoza GUS,2008).

16 16 Województwo opolskie. Saldo migracji zagranicznych w latach 1975-2005(Rauziński,2007)

17 17 Polska. Nadumieralność mężczyzn w 2004

18 18 Opole. Liczba ludności w latach 2002-2020 (prognoza biologiczna na bazie danych spisu z 2002 r.). rok Liczba ludności w latach 2002-2020 (wariant biologiczny) 2002129946 2003129849 2004 129722 2005 129549 2006 129325 2007 129050 2008 128724 2009 128345 2010 127915 2011 127442 2012 126926 2013 126370 2014 125771 2015 125132 2016 124452 2017 123730 2018122973 2019122181 2020121353

19 19 Opole. Liczba ludności w latach 2002-2020 (prognoza biologiczna na bazie danych spisu z 2002 r.)

20 20 Prognoza pomigracyjna liczby ludności Opola. Wariant stagnacyjny. lata Prognoza pomigracyjna. Wariant stagnacyjny stan rzeczywisty(na podstawie roczników US) 2002129946 2003129470128827 2004128897128864 2005128294128268 2006127645127602 2007126945126748 2008126194126203 2009125392 2010124537 2011123631 2012122682 2013121690 2014120658 2015119583 2016118468 2017117312 2018116114 2019114881 2020113613

21 21 Prognoza pomigracyjna liczby ludności Opola. Wariant stagnacyjny

22 22 Miasto Opole. Prognoza pomigracyjna Wariant regresu. lata Prognoza pomigracyjna. Wariant regresu stan rzeczywisty(na podstawie roczników US) 2002129946 2003129349128827 2004128722128864 2005128049128268 2006127325127602 2007126550126748 2008125724126203 2009124845 2010123915 2011122942 2012121926 2013120870 2014119771 2015118632 2016117452 2017116230 2018114973 2019113681 2020112353

23 23 Miasto Opole. Prognoza pomigracyjna Wariant regresu

24 24 Miasto Opole. Prognoza pomigracyjna. Wariant wzrostu. lata Prognoza pomigracyjna.Wariant wzrostu stan rzeczywisty(na podstawie roczników US) 2002129746129946 2003129449128827 2004129122128864 2005128749128268 2006128325127602 2007127850126748 2008127324126203 2009126745 2010126115 2011125442 2012124726 2013123970 2014123171 2015122332 2016121452 2017120530 2018119573 2019118581 2020117553

25 25 Miasto Opole. Prognoza pomigracyjna. Wariant wzrostu

26 26 Miasto Opole Prognoza liczby ludności według wariantów na lata 2002-2020. lata progno za biologi czna Prognoza pomigracyjna. Wariant stagnacyjny Prognoza pomigracyjna. Wariant wzrostu Prognoza pomigracyjna. Wariant regresu stan rzeczywis ty(na podstawi e rocznikó w US) 2002129946 129746129946 2003129849 129470129449129349 128827 2004 129722128897129122128722 128864 2005 129549128294128749128049 128268 2006 129325127645128325127325 127602 2007 129050126945127850126550 126748 2008 128724126194127324125724 126203 2009 128345125392126745124845 2010 127915124537126115123915 2011 127442123631125442122942 2012 126926122682124726121926 2013 126370121690123970120870 2014 125771120658123171119771 2015 125132119583122332118632 2016 124452118468121452117452 2017 123730117312120530116230 2018122973 116114119573114973 2019122181 114881118581113681 2020121353 113613117553112353

27 27 Miasto Opole Prognoza liczby ludności według wariantów na lata 2002-2020

28 28 Prognozowana liczba ludności Opola w okresie 2010- 2020r Na podstawie ustaleń dotyczących prawdopodobnych przebiegów procesów demograficznych w Opolu w nadchodzącej dekadzie 2010-2020,wydaje się iż najbardziej możliwy jest scenariusz pośredni pomiędzy wariantem wzrostu a wariantem stagnacyjnym. Oznacza to iż miasto Opole zaludnione w 2008 r. przez 126,2 tys. mieszkańców będzie liczyło: w 2010r. ok. 125,3 tys. osób w 2015r. ok. 121,0 tys. osób w 2020 r. ok. 115,7 tys. osób

29 29 Zmiany struktury wieku w woj. opolskim w latach 2007-2035

30 30 Zmiany struktury wieku w Opolu w latach 2002-2020

31 31 Zmiany struktury wieku w Opolu w latach 2010-2020

32 32 Współczynniki płodności w Polsce, w woj. opolskim i w m. Opolu. Lata Współczynniki płodności w Polsce Współczynniki płodności w woj. opolskim Współczynniki płodności w m.Opolu 199351,250,1 33,7 199448,647,5 35,1 199545,443,3 32,0 199643,641,6 29,5 199741,140,4 28,7 199839,437,7 28,1 199939,435,8 26,2 200037,535,0 26,8 200136,133,9 27,6 200235,130,9 23,6

33 33 Współczynniki płodności w Opolu w latach 1993-2002. rokurodzenia kobiety 15-49wsp.płod. 199311883523833,7 199412623595835,1 199511783677832,0 199611083752729,5 199710923799528,7 199810733822728,1 199910033824826,2 200010233813726,8 200110223696627,6 20028853755723,6 Średnia dla okresu 1993-20021083437263129,1 z wyliczeń wg. liczebności roczników w czasie spisu

34 34 Miasto Opole. Współczynniki płodności kobiet w latach 1993-2007

35 35 Urodzenia żywe na 1000 kobiet w grupach wieku. Lata Urodzenia żywe na 1000 kobiet w grupach wieku Współczyn nik dzietności. Polska. Miasta Współcz ynnik dzietno ści 15-19 20- 24 25- 29 30- 34 35- 39 40-4445-49 Opole 200015,368,285,748,218,63,90,21,2011,177 200114,562,484,649,619,14,00,21,171. 200213,755,880,849,319,23,90,21,110. 200313,252,981,851,718,83,90,21,107. 200412,850,783,154,820,44,10,21,124. 200512,649,284,259,321,64,20,21,149. 200612,848,385,463,223,54,30,21,1791,039 2007........1,042

36 36 Polska ogółem Przeciętny wiek rodzących kobiet ogółem i kobiet rodzących pierwsze dziecko (lata 1960-2006) (GUS)

37 37 Cząstkowe współczynniki płodności i dzietność w Polsce i w województwie opolskim. Płodn ość – urodz enia żywe na 1000 kobie t w wiek u Współczynn iki płodności Współczyn niki płodności Grupa wiekowa 15- 49 15- 19 20-2425-2930-3434-3940-4445-49 Dzietność ogółem Dzietność żeńska Polska36,813,558,790,359,222,74,80,21,2430,604 Opolskie30,413,749,774,648,318,04,90,21,0440,515

38 38 Miasto Opole Liczba kobiet w latach 2003,2009, 2020.Stan i prognoza (wersja biologiczna według wsp. płodności z lat 2000-2002)

39 39 Miasto Opole Zmiany udziału grupy reprodukcyjnej w latach 2002-2020

40 40 Ruch naturalny m. Opola w latach 1975-2007 (w osobach). RokUrodzeniaZgonyPrzyrost naturalny 197518097681041 197618858701015 1977 8141163 197819628641098 197921269461180 198021099441165 198121148841230 198220759541121 198321839881195 1984216010211139 198519921096896 198617831065718 198717101052658 198815851016569 198914851054431 199013421076266 199112501060190 199211821072110 19931154105797 199411721024148 199510481094-46 19961041102615 199710191025-6 19981013100013 19999511025-74 20009191010-91 2001949958-9 2002862997-135 20039231005-82 20049341049-115 20059971063-66 200610221052-30 200710201062-42 RAZEM 1975-2007477533299114762 Źródło :Obliczenia Robert Rauziński na podstawie Roczników Statystycznych Województwa Opolskiego za lata 1975-2007

41 41 Urodzenia i zgony w Opolu w latach 1975-2007

42 42 Zgony okołoporodowe w Polsce w latach 1991-2000

43 43 Migracje. Salda wymiany krajowej i zagranicznej. Opole. lata Saldo migracji ogółem na 1000 ludności Saldo migracji zagranicznej na 1000 ludności Saldo migracji krajowych na 1000 ludności 1995-0,39-2,452,07 2000-1,96-2,931,03 2001-2,88-2,74-0,04 2002-2,55-2,26-0,21 2003-3,8-1,78-1,91 2004-2,26-1,40-0,78 2005-3,34-1,75-1,48 2006-4,09-1,66-2,30 2007-5,46-0,93-4,36 2008-4,07-1,43-2,51

44 44 Wielkość migracji zagranicznych. Różnice międzywojewódzkie.

45 45 Miasto Opole. Migracje w latach 1995-2008

46 46 Odsetek emigrantów powyżej 12 miesięcy (2002)

47 47 Miasto Opole Liczba kobiet na 100 mężczyzn w 2010 i 2020 r (prognoza biologiczna )

48 48 Wielkość i dynamika zmian ludności Opola w latach 2010-2020 według płci(na bazie prognozy biologicznej ). rok201020152020 Przyrost 2010-2020 ( liczba osób) Dynamika przyrostu 2010- 2020(2010 = 100) ludność razem ogółem127915125132121353-656294,9 ludność razem -mężczyźni597885825256246-354294,1 ludność razem -Kobiety681286688065107-302195,6 grupa 50 lat + razem4768649391499262240104,7 grupa 50 lat +mężczyźni200482068220806757103,8 grupa 50 lat +kobiety2763828709291201482105,4 grupa 70 lat + razem1270413371158863181125,0 grupa 70 lat +mężczyźni4479473556311152125,7 grupa 70 lat +kobiety82258636102552030124,7 grupa 80 lat + razem3895470852411345134,5 grupa 80 lat +mężczyźni116414801578414135,6 grupa 80 lat +kobiety273232283663931134,1

49 49 Zmiany struktury ludności Opola w latach 2010-2020 według płci (na bazie prognozy biologicznej). rok20102020 ludność razem ogółem 100 ludność razem -mężczyźni 100 ludność razem -Kobiety 100 udział grupy grupa 50 lat + razem w ludności ogółem 37,341,1 udział grupa 50 lat +mężczyźni w liczbie mężczyzn razem 33,537,0 udział grupa 50 lat +kobiety w liczbie kobiet razem 40,644,7 udział grupy grupa 70 lat + razem w ludności ogółem 9,913,1 ć udział grupa 70 lat +mężczyźni w liczbie mężczyzn razem 7,510,0 udział grupa 70 lat +kobiety w liczbie kobiet razem 12,115,8 udział grupy grupa 80 lat + razem w ludności ogółem 3,04,3 udział grupa 80 lat +mężczyźni w liczbie mężczyzn razem 1,92,8 udział grupa 80 lat +kobiety w liczbie kobiet razem 4,05,6

50 50 Ludność Opola w funkcjonalnych grupach wieku. Stan i prognoza. Wariant biologiczny. rok200820152020 ludność ogółem126203125132121353 0-2 lata315525322381 3-6 lat379135043313 7-12 lat600156275264 13-15 lat337629242796 16-18409531672805 grupy funkcjonalne razem204181775416559

51 51 Dynamika zmian liczby ludności w poszczególnych grupach funkcjonalnych. Prognoza biologiczna. Opole rok200820152020 ludność ogółem10099,296,2 0-2 lata10080,375,5 3-6 lat10092,487,4 7-12 lat10093,887,7 13-15 lat10086,682,8 16-1810077,368,5 grupy funkcjonalne razem10087,081,1


Pobierz ppt "1 Prognoza demograficzna dla miasta Opola (2008-2020) dr Kazimierz Szczygielski Opole 2009 This Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme."

Podobne prezentacje


Reklamy Google