Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prognoza demograficzna dla miasta Opola (2008-2020) dr Kazimierz Szczygielski Opole 2009 This Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prognoza demograficzna dla miasta Opola (2008-2020) dr Kazimierz Szczygielski Opole 2009 This Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme."— Zapis prezentacji:

1 1 Prognoza demograficzna dla miasta Opola ( ) dr Kazimierz Szczygielski Opole 2009 This Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków EFRR.

2 2 Obraz demograficzny Opola w dwudziestoleciu wraz z prognozą zmian ludnościowych do 2020 r. 1.Wprowadzenie 1.1.Otoczenie globalne i europejskie. Ludność ogółem 1.2.Polska i regiony Dzietność Średni wiek rodzenia dziecka Trwanie życia Migracje 2.Prognoza demograficzna dla Opola do Metody Prognoza demograficzna Tablice trwania życia 2.2.Prognozy Prognoza liczby ludności miasta Opola do 2020 r.(warianty) Liczba ludności miasta Opola(wersja biologiczna) Liczba ludności miasta Opola(według wariantu stagnacyjnego) Liczba ludności miasta Opola(według wariantu regresu) Liczba ludności miasta Opola(według wariantu wzrostu) Wybór wariantu prognozy Prognoza ludności miasta Opola do 2020 r. według wieku Prognoza ruchu naturalnego ludności miasta Opola do 2020 r Urodzenia Zgony Prognoza ruchu wędrówkowego ludności miasta Opola do 2020 r. 3.Analiza wpływu zmian ludnościowych na rozwój miasta ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych Opola( jako samorządu gminy i powiatu) 3.1. Zmiany demograficzne, a zadania Opola w obszarze infrastruktury komunalnej 3.2. Zmiany demograficzne, a zadania Opola w obszarze infrastruktury komunikacyjnej 3.3.Zmiany demograficzne, a zadania Opola w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 3.4.Zmiany demograficzne, a zadania Opola w obszarze oświaty i edukacji (żłobki, przedszkola, szkoły), 3.5. Zmiany demograficzne, a zadania Opola w obszarze kultury, sportu i turystyki Zmiany demograficzne, a zadania Opola w innych sferach

3 3. Procesy globalne. Zmiany liczby ludności na świecie Kontynent zmiana - odsetek (2000= 100) zmiana - liczba ( ) (w mln. osób) Afryka795,71 803,3226,61007,6 Ameryka Łacińska 520,2767,7147,6247,5 Ameryka Północna 315,9447,9141,8132,0 Azja3 679,75 222,1141,91542,4 Europa728,0631,986,8-96,1 Oceania31,045,8147,714,8 Świat6070,58918,7146,92848,2.

4 4. Państwa (15) o prognozowanych największych ubytkach ludności w okresie PozycjaPaństwo ludność w 2007 ludność w 2050 Różnica absolutna (tys) odsetek zmian (3/2) lp Gujana ,4 2Bułgaria ,2 3Ukraina ,0 4Gruzja ,7 5Białoruś ,2 6W. Dziewicze(USA) ,3 7Rumunia ,7 8Rosja ,3 9Mołdawia ,0 10Łotwa ,4 11Litwa ,7 12 Polska ,5 13Japonia ,9 14 Bośnia i Hercegowina ,7 15Chorwacja ,0

5 5 Prognoza liczby ludności Polski do 2035 r.(GUS,2008) Rok Polska opolskie

6 6 Prognoza liczby ludności w województwie opolskim do 2035 r.(GUS,2008)

7 7 Polska i województwo opolskie. Dynamika zmian liczby ludności(2008 = 100)

8 8 Województwa. Skala zmian liczby ludności w okresie (2004 = 100)

9 9 Polska i województwa śląskie. Dynamika zmian liczby ludności(2007 = 100)

10 10 Prognoza wskaźników przyrostu rzeczywistego w okresie (na 1000 osób) Prognozowane surowe wskaźniki w okresie (na 1000 osób) Przyrost rzeczywisty Łódzkie-4,4 Mazowieckie0,8 Małopolskie3,3 Śląskie-5,6 Lubelskie-3,1 Podkarpackie-3,3 Świętokrzyskie-3,0 Podlaskie-2,6 Wielkopolskie0,5 Zachodniopomorskie-2,8 Lubuskie-0,7 Dolnośląskie-3,7 Opolskie -7,7 Kujawsko-Pomorskie-1,3 Warmińsko-Mazurskie-1,3 Pomorskie0,6 Polska-1,7

11 11 Poziom dzietności w Polsce i województwie opolskim (GUS,2008). miasta Polska1,241,261,281,361,41,421,431,44 Opolskie1,111,131,151,241,291,331,351,37 Wieś Polska1,47 1,49 1,481,471,46 Opolskie1,081,091,11,161,21,231,261,3

12 12 Średni wiek rodzenia dziecka-prognoza. Województwo Polska28,8528,9929,1329,7530,2430,6130,8530,97 Opolskie28,3228,4628,5929,229,6830,0430,2830,4

13 13 Trwanie życia w Polsce i województwie opolskim w latach (prognoza GUS,2008). Obszar Mężczyźni Polska71.071,472,373,474,675,877,1 Opolskie72,172,273,274,275,376,477,7 Obszar Kobiety Polska79,779,880,280,881,582,282,9 Opolskie80,0 80,280,881,582,182,8

14 14 Ruch migracyjny w województwie opolskim w latach (GUS,2008).

15 15 Zmiany salda migracji zagranicznych w latach (osoby na 1000 mk) (prognoza GUS,2008).

16 16 Województwo opolskie. Saldo migracji zagranicznych w latach (Rauziński,2007)

17 17 Polska. Nadumieralność mężczyzn w 2004

18 18 Opole. Liczba ludności w latach (prognoza biologiczna na bazie danych spisu z 2002 r.). rok Liczba ludności w latach (wariant biologiczny)

19 19 Opole. Liczba ludności w latach (prognoza biologiczna na bazie danych spisu z 2002 r.)

20 20 Prognoza pomigracyjna liczby ludności Opola. Wariant stagnacyjny. lata Prognoza pomigracyjna. Wariant stagnacyjny stan rzeczywisty(na podstawie roczników US)

21 21 Prognoza pomigracyjna liczby ludności Opola. Wariant stagnacyjny

22 22 Miasto Opole. Prognoza pomigracyjna Wariant regresu. lata Prognoza pomigracyjna. Wariant regresu stan rzeczywisty(na podstawie roczników US)

23 23 Miasto Opole. Prognoza pomigracyjna Wariant regresu

24 24 Miasto Opole. Prognoza pomigracyjna. Wariant wzrostu. lata Prognoza pomigracyjna.Wariant wzrostu stan rzeczywisty(na podstawie roczników US)

25 25 Miasto Opole. Prognoza pomigracyjna. Wariant wzrostu

26 26 Miasto Opole Prognoza liczby ludności według wariantów na lata lata progno za biologi czna Prognoza pomigracyjna. Wariant stagnacyjny Prognoza pomigracyjna. Wariant wzrostu Prognoza pomigracyjna. Wariant regresu stan rzeczywis ty(na podstawi e rocznikó w US)

27 27 Miasto Opole Prognoza liczby ludności według wariantów na lata

28 28 Prognozowana liczba ludności Opola w okresie r Na podstawie ustaleń dotyczących prawdopodobnych przebiegów procesów demograficznych w Opolu w nadchodzącej dekadzie ,wydaje się iż najbardziej możliwy jest scenariusz pośredni pomiędzy wariantem wzrostu a wariantem stagnacyjnym. Oznacza to iż miasto Opole zaludnione w 2008 r. przez 126,2 tys. mieszkańców będzie liczyło: w 2010r. ok. 125,3 tys. osób w 2015r. ok. 121,0 tys. osób w 2020 r. ok. 115,7 tys. osób

29 29 Zmiany struktury wieku w woj. opolskim w latach

30 30 Zmiany struktury wieku w Opolu w latach

31 31 Zmiany struktury wieku w Opolu w latach

32 32 Współczynniki płodności w Polsce, w woj. opolskim i w m. Opolu. Lata Współczynniki płodności w Polsce Współczynniki płodności w woj. opolskim Współczynniki płodności w m.Opolu ,250,1 33, ,647,5 35, ,443,3 32, ,641,6 29, ,140,4 28, ,437,7 28, ,435,8 26, ,535,0 26, ,133,9 27, ,130,9 23,6

33 33 Współczynniki płodności w Opolu w latach rokurodzenia kobiety 15-49wsp.płod , , , , , , , , , ,6 Średnia dla okresu ,1 z wyliczeń wg. liczebności roczników w czasie spisu

34 34 Miasto Opole. Współczynniki płodności kobiet w latach

35 35 Urodzenia żywe na 1000 kobiet w grupach wieku. Lata Urodzenia żywe na 1000 kobiet w grupach wieku Współczyn nik dzietności. Polska. Miasta Współcz ynnik dzietno ści Opole ,368,285,748,218,63,90,21,2011, ,562,484,649,619,14,00,21, ,755,880,849,319,23,90,21, ,252,981,851,718,83,90,21, ,850,783,154,820,44,10,21, ,649,284,259,321,64,20,21, ,848,385,463,223,54,30,21,1791, ,042

36 36 Polska ogółem Przeciętny wiek rodzących kobiet ogółem i kobiet rodzących pierwsze dziecko (lata ) (GUS)

37 37 Cząstkowe współczynniki płodności i dzietność w Polsce i w województwie opolskim. Płodn ość – urodz enia żywe na 1000 kobie t w wiek u Współczynn iki płodności Współczyn niki płodności Grupa wiekowa Dzietność ogółem Dzietność żeńska Polska36,813,558,790,359,222,74,80,21,2430,604 Opolskie30,413,749,774,648,318,04,90,21,0440,515

38 38 Miasto Opole Liczba kobiet w latach 2003,2009, 2020.Stan i prognoza (wersja biologiczna według wsp. płodności z lat )

39 39 Miasto Opole Zmiany udziału grupy reprodukcyjnej w latach

40 40 Ruch naturalny m. Opola w latach (w osobach). RokUrodzeniaZgonyPrzyrost naturalny RAZEM Źródło :Obliczenia Robert Rauziński na podstawie Roczników Statystycznych Województwa Opolskiego za lata

41 41 Urodzenia i zgony w Opolu w latach

42 42 Zgony okołoporodowe w Polsce w latach

43 43 Migracje. Salda wymiany krajowej i zagranicznej. Opole. lata Saldo migracji ogółem na 1000 ludności Saldo migracji zagranicznej na 1000 ludności Saldo migracji krajowych na 1000 ludności ,39-2,452, ,96-2,931, ,88-2,74-0, ,55-2,26-0, ,8-1,78-1, ,26-1,40-0, ,34-1,75-1, ,09-1,66-2, ,46-0,93-4, ,07-1,43-2,51

44 44 Wielkość migracji zagranicznych. Różnice międzywojewódzkie.

45 45 Miasto Opole. Migracje w latach

46 46 Odsetek emigrantów powyżej 12 miesięcy (2002)

47 47 Miasto Opole Liczba kobiet na 100 mężczyzn w 2010 i 2020 r (prognoza biologiczna )

48 48 Wielkość i dynamika zmian ludności Opola w latach według płci(na bazie prognozy biologicznej ). rok Przyrost ( liczba osób) Dynamika przyrostu (2010 = 100) ludność razem ogółem ,9 ludność razem -mężczyźni ,1 ludność razem -Kobiety ,6 grupa 50 lat + razem ,7 grupa 50 lat +mężczyźni ,8 grupa 50 lat +kobiety ,4 grupa 70 lat + razem ,0 grupa 70 lat +mężczyźni ,7 grupa 70 lat +kobiety ,7 grupa 80 lat + razem ,5 grupa 80 lat +mężczyźni ,6 grupa 80 lat +kobiety ,1

49 49 Zmiany struktury ludności Opola w latach według płci (na bazie prognozy biologicznej). rok ludność razem ogółem 100 ludność razem -mężczyźni 100 ludność razem -Kobiety 100 udział grupy grupa 50 lat + razem w ludności ogółem 37,341,1 udział grupa 50 lat +mężczyźni w liczbie mężczyzn razem 33,537,0 udział grupa 50 lat +kobiety w liczbie kobiet razem 40,644,7 udział grupy grupa 70 lat + razem w ludności ogółem 9,913,1 ć udział grupa 70 lat +mężczyźni w liczbie mężczyzn razem 7,510,0 udział grupa 70 lat +kobiety w liczbie kobiet razem 12,115,8 udział grupy grupa 80 lat + razem w ludności ogółem 3,04,3 udział grupa 80 lat +mężczyźni w liczbie mężczyzn razem 1,92,8 udział grupa 80 lat +kobiety w liczbie kobiet razem 4,05,6

50 50 Ludność Opola w funkcjonalnych grupach wieku. Stan i prognoza. Wariant biologiczny. rok ludność ogółem lata lat lat lat grupy funkcjonalne razem

51 51 Dynamika zmian liczby ludności w poszczególnych grupach funkcjonalnych. Prognoza biologiczna. Opole rok ludność ogółem10099,296,2 0-2 lata10080,375,5 3-6 lat10092,487, lat10093,887, lat10086,682, ,368,5 grupy funkcjonalne razem10087,081,1


Pobierz ppt "1 Prognoza demograficzna dla miasta Opola (2008-2020) dr Kazimierz Szczygielski Opole 2009 This Project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme."

Podobne prezentacje


Reklamy Google