Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Współpraca indywidualna i instytucjonalna JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Współpraca indywidualna i instytucjonalna JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego."— Zapis prezentacji:

1 JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Współpraca indywidualna i instytucjonalna JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Współpraca indywidualna i instytucjonalna Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Żwirki i Wigury Warszawa Warszawa, 21 maja 2007

2 Plan prezentacji: Plan prezentacji:  Miejsce Joint Research Centre w 7.PR  Instytuty JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES)  Adresaci działań JRC  JRC Enlargement and Integration Action 2007  Formy współpracy z JRC  Praca w strukturach JRC - personel statutowy i niestatutowy  Wspólne projekty badawcze, sieci badawcze Joint Research Centre (JRC)

3 Miejsce Joint Research Centre w 7.PR : Joint Research Centre (JRC) Współpraca – badania w ramach współpracy Pomysły – badania pionierskie Ludzie – działania programu Marie Curie Możliwości – potencjał badawczy + Działania JRC nienależące do obszaru badań jądrowych Bezpośrednie działania Euratom – badania jądrowe JRC Pośrednie działania Euratom – badania nad syntezą i rozszczepieniem jądrowym

4 Joint Research Centre (JRC) Komisja Europejska Prezydent Barroso Komisarz Potočnik Nauka i Badania Komisarz Dimas Środowisko Komisarz Piebalgs Energia (razem 27 Komisarzy) … DG Energia & TransportDG Środowisko DG JRC DG Research Więcej informacji:

5 Joint Research Centre (JRC) JRC w 7.PR Program szczegółowy „JRC direct action” ,751 M€ Program Euratom „JRC direct action” M€ FP7 indirect actions Współpraca z krajowymi publicznymi i prywatnymi organizacjami badawczymi, uniwersytetami, przemysłem i instytucjami międzynarodowymi Razem JRC w 7.PR = 2,268 M€

6 Instytuty JRC: Joint Research Centre (JRC) IE – Instytut Energii Petten, Holandia Personel:  180 IRMM –Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów Geel, Belgia Personel:  220 ITU – Instytut Pierwiastków Transuranowych Karlsruhe, Niemcy Personel:  250 IHCP – IPSC - IES Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta, Personel  350 Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli, Personel  370 Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Personel  350 Ispra, Włochy IPTS - Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych Sewilla, Hiszpania Personel:  100

7 : doświadczeni naukowcy z MS, NMS, CC - młodzi naukowcy - studenci - przedstawiciele krajowego, regionalnego i lokalnego szczebla administracji publicznej - przedstawiciele sektora prywatnego lub non-profit - przedstawiciele organizacji badawczych - Przedstawiciele laboratorii krajowych Adresaci dzia ł a ń JRC : - doświadczeni naukowcy z MS, NMS, CC - młodzi naukowcy - studenci - przedstawiciele krajowego, regionalnego i lokalnego szczebla administracji publicznej - przedstawiciele sektora prywatnego lub non-profit - przedstawiciele organizacji badawczych - Przedstawiciele laboratorii krajowych Joint Research Centre (JRC)

8 Joint Research Centre (JRC) Transport and Air Quality Unit Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju - Ispra, Włochy  Sustainable transport  Transport Technologies and Emissions (TransTech)  Air Pollution and Effects (APE)  Air Quality and Transport Modelling (AIRMODE)  Radioactivity Environmental Monitoring (REM) Lik na stronę instytutu badawczego IES: Link na stronę unitu:

9 : JRC Enlargement and Integration Action 2007: Joint Research Centre (JRC) Lista będzie ogłoszona przez KE wkrótce (przed latem 2007) Odbiorcy: - Nowe Kraje członkowskie UE (EU-12) - Kraje Stowarzyszone i Kandydujące do UE - Inne kraje stowarzyszone z 7.PR Cel: - integracja organizacji badawczych z Nowych Krajów Członkowskich UE (EU-12) i krajów stowarzyszonych w ramach obszarów badawczych znajdujących się w kompetencjach JRC - wsparcie dla NMS, CC i ACC w implementacji prawa wspólnotowego w obszarach znajdujących się w kompetencjach JRC - wspieranie tworzenia ERA

10 - JRC Enlargement and Integration Action instrumenty realizacji Joint Research Centre (JRC) 1.Wspólne projekty badawcze 2.Sieci badawcze 3.Mobilność – Delegowani Krajowi Eksperci i stypendyści naukowi 4.Krótkie wizyty, zaawansowane szkolenia i warsztaty w instytutach JRC 5. Działania informacyjne

11 : Urzędnicy Pracownicy tymczasowi Pracownicy kontraktowi Personel niestatutowy Stypendia kat. 20, 30 i 40 ( Praktyki Delegowany Krajowy Expert Formy wspó ł pracy indywidualnej z JRC : Personel statutowy (Statutory staff) Urzędnicy (Officials) Pracownicy tymczasowi (Temporary agents) Pracownicy kontraktowi (Contractual agents) Personel niestatutowy (Non-statutory staff) Stypendia kat. 20, 30 i 40 (Research Fellows) Praktyki (Trainees) Delegowany Krajowy Expert (SNE) = Razem 286 (214 personel statutowy + 72 personel niestatutowy) Koniec 2005 = Razem 154 Joint Research Centre (JRC)

12 : Urzędnicy European Personnel Selection Office Pracownicy tymczasowi Pracownicy kontraktowi Personel statutowy : Urzędnicy - rekrutowani z listy rezerwowej kandydatów wybieranych w drodze konkursów organizowanych przez European Personnel Selection Office, publikowanych na stronie: Kat. A, B, C. Typ kontraktu: stały Pracownicy tymczasowi - rekrutowani poprzez bazę ELSA Kat. A,B,C. Typ kontraktu: max.6 - letni kontrakt (AT 4+2) Pracownicy kontraktowi – rekrutowani poprzez bazę ELSA Grupa funkcyjna: I, II, III, IV Typ kontraktu: AC 3 miesiące + 33 miesiące Joint Research Centre (JRC)

13 - ! ! Personel niestatutowy - stypendia naukowe kat. 20 Kategoria 20 (stypendium doktoranckie) Młodzi naukowcy, czas trwania miesięcy ! Stypendyści są wybierani w drodze konkursów ogłaszanych na stronie internetowej instytutów ! Konkursy na stypendia są organizowane indywidualnie przez każdy Instytut JRC, kilka razy w roku Joint Research Centre (JRC)

14 - Personel niestatutowy - stypendia naukowe kat. 30 i 40 Stypendium kat. 30 – stypendium podoktoranckie Stypendium kat. 40 – stypendium dla doświadczonych naukowców Joint Research Centre (JRC) Stypendium kat wiek: młodzi naukowcy, czas trwania 6-36 miesięcy Stypendium kat. 40 – wiek: < 65 lat, czas trwania miesięcy Doświadczeni naukowcy - 10 lat doświadczenia w badaniach po uzyskaniu stopnia doktora lub 16 lat doświadczenia w badaniach bez uzyskania stopnia doktora Równy status kobiet i mężczyzn

15 – Konkursy na praktyki organizowane są przez poszczególne instytuty JRC Personel niestatutowy – Praktyki w Instytutach JRC Trzy rodzaje praktyk: - po ukończeniu szkoły średniej (max. 6 miesięcy) - przygotowanie pracy magisterskiej (max.12 miesięcy) - praktyka po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej (max. 6 miesięcy) Minimalny czas trwania praktyki - 3 miesiące Konkursy na praktyki organizowane są przez poszczególne instytuty JRC Ogłoszenie konkursu na Joint Research Centre (JRC)

16 Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Otwarty konkurs na praktyki 8 czerwca 2007 Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Otwarty konkurs na praktyki (ogłoszony: ) Termin składania aplikacji: 8 czerwca 2007 Czas trwania praktyki: 3-12 miesięcy Joint Research Centre (JRC) Transport and Air Qulity Unit (4 miejsca) Action Sustainable TransportSustainable Transport Project number IES IES Project number IES IES Action Transport Technologies and Emissions Project number IES Transport Technologies and EmissionsIES Action Radioactivity Environmental Monitoring Project number IES Radioactivity Environmental MonitoringIES

17

18

19 Delegowany Krajowy Ekspert Delegowany Krajowy Ekspert Eksperci z : organizacji międzynarodowych administracji publicznej organizacji badawczych sektora non – profit, sektora prywatnego Joint Research Centre (JRC) Stypendium kat wiek: młodzi naukowcy, czas trwania 6-36 miesięcy Czas trwania: miesięcy (zazwyczaj 24 miesiące) ! ! Dieta dzienna + koszty podróży, itd. Pracodawca powinien zapewnić wynagrodzenie w trakcie oddelegowania i stanowisko pracy po powrocie do kraju Procedura trwa około 6 miesięcy. Selekcja na podstawie ogłoszonego konkursu lub dostępnego C.V. jako rezultat umowy pomiędzy Komisją Europejską, a daną organizacją

20 Joint Research Centre (JRC)

21 Wspó ł praca instytucjonalna z JRC : Projekty badawcze - jak nawiązać kontakt z JRC? Joint Research Centre (JRC) 1. strona internetowa projektów JRC (PKS) (http://projects-2007.jrc.ec.europa.eu) - wskazówki odnośnie obszarów badawczychhttp://projects-2007.jrc.ec.europa.eu - kontakt do właściwego Project Menedżera 2. Kontakt z Punktem Kontaktowym Joint Research Centre w Polsce 3. Kontakt z właściwym ECO (Enlargement Contact Officer) w wybranym Instytucie badawczym JRC

22 Sieci badawcze JRC JRC jest zaangażowane w 96 instytucjonalnych sieci badawczych w ramach których współpracuje 1130 partnerów z różnych krajów Joint Research Centre (JRC) Polska49 Słowacja39 Węgry38 Rep. Czeska38 Estonia25 Litwa23 Słowenia19 Łotwa16 Cypr15 Malta15 Rumunia12 Bułgaria12 Turcja3 Jugosławia2 Chorwacja2 Członkostwo w sieciach jest zwykle stałe, chociaż jest możliwość rozszerzenia sieci o nowych Partnerów

23 Polecane linki: Polecane linki: Serwis informacyjny KPK nt. 7.PR Joint Research Centre Badania europejskie: Siódmy Program Ramowy: Informacja nt. projektów i programów badawczych: Czasopismo informacyjne nt. BTR: Prośby o informację: Joint Research Centre (JRC)

24 Joint Research Centre (JRC) DZIĘKUJĘ ! Joanna Stalewska Koordynator Programów JRC w Polsce Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wew. 321


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Współpraca indywidualna i instytucjonalna JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google