Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Współpraca indywidualna i instytucjonalna JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Współpraca indywidualna i instytucjonalna JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego."— Zapis prezentacji:

1 www.kpk.gov.pl JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Współpraca indywidualna i instytucjonalna JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Współpraca indywidualna i instytucjonalna Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa Warszawa, 21 maja 2007

2 www.kpk.gov.pl Plan prezentacji: Plan prezentacji:  Miejsce Joint Research Centre w 7.PR  Instytuty JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES)  Adresaci działań JRC  JRC Enlargement and Integration Action 2007  Formy współpracy z JRC  Praca w strukturach JRC - personel statutowy i niestatutowy  Wspólne projekty badawcze, sieci badawcze Joint Research Centre (JRC)

3 www.kpk.gov.pl Miejsce Joint Research Centre w 7.PR : Joint Research Centre (JRC) Współpraca – badania w ramach współpracy Pomysły – badania pionierskie Ludzie – działania programu Marie Curie Możliwości – potencjał badawczy + Działania JRC nienależące do obszaru badań jądrowych Bezpośrednie działania Euratom – badania jądrowe JRC Pośrednie działania Euratom – badania nad syntezą i rozszczepieniem jądrowym

4 www.kpk.gov.pl Joint Research Centre (JRC) Komisja Europejska Prezydent Barroso Komisarz Potočnik Nauka i Badania Komisarz Dimas Środowisko Komisarz Piebalgs Energia (razem 27 Komisarzy) … DG Energia & TransportDG Środowisko DG JRC DG Research Więcej informacji: http://ec.europa.eu/commission_barroso/potocnik/indexfl_en.htm

5 www.kpk.gov.pl Joint Research Centre (JRC) JRC w 7.PR Program szczegółowy „JRC direct action” 2007-2013 1,751 M€ Program Euratom „JRC direct action” 2007-2011 517 M€ FP7 indirect actions Współpraca z krajowymi publicznymi i prywatnymi organizacjami badawczymi, uniwersytetami, przemysłem i instytucjami międzynarodowymi Razem JRC w 7.PR = 2,268 M€

6 www.kpk.gov.pl Instytuty JRC: Joint Research Centre (JRC) IE – Instytut Energii Petten, Holandia Personel:  180 IRMM –Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów Geel, Belgia Personel:  220 ITU – Instytut Pierwiastków Transuranowych Karlsruhe, Niemcy Personel:  250 IHCP – IPSC - IES Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta, Personel  350 Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli, Personel  370 Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Personel  350 Ispra, Włochy IPTS - Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych Sewilla, Hiszpania Personel:  100

7 www.kpk.gov.pl : doświadczeni naukowcy z MS, NMS, CC - młodzi naukowcy - studenci - przedstawiciele krajowego, regionalnego i lokalnego szczebla administracji publicznej - przedstawiciele sektora prywatnego lub non-profit - przedstawiciele organizacji badawczych - Przedstawiciele laboratorii krajowych Adresaci dzia ł a ń JRC : - doświadczeni naukowcy z MS, NMS, CC - młodzi naukowcy - studenci - przedstawiciele krajowego, regionalnego i lokalnego szczebla administracji publicznej - przedstawiciele sektora prywatnego lub non-profit - przedstawiciele organizacji badawczych - Przedstawiciele laboratorii krajowych Joint Research Centre (JRC)

8 www.kpk.gov.pl Joint Research Centre (JRC) Transport and Air Quality Unit Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju - Ispra, Włochy  Sustainable transport  Transport Technologies and Emissions (TransTech)  Air Pollution and Effects (APE)  Air Quality and Transport Modelling (AIRMODE)  Radioactivity Environmental Monitoring (REM) Lik na stronę instytutu badawczego IES: http://ies.jrc.cec.eu.int/index.htmlhttp://ies.jrc.cec.eu.int/index.html Link na stronę unitu: http://ies.jrc.cec.eu.int/taq.htmlhttp://ies.jrc.cec.eu.int/taq.html

9 www.kpk.gov.pl : JRC Enlargement and Integration Action 2007: Joint Research Centre (JRC) Lista będzie ogłoszona przez KE wkrótce (przed latem 2007) Odbiorcy: - Nowe Kraje członkowskie UE (EU-12) - Kraje Stowarzyszone i Kandydujące do UE - Inne kraje stowarzyszone z 7.PR Cel: - integracja organizacji badawczych z Nowych Krajów Członkowskich UE (EU-12) i krajów stowarzyszonych w ramach obszarów badawczych znajdujących się w kompetencjach JRC - wsparcie dla NMS, CC i ACC w implementacji prawa wspólnotowego w obszarach znajdujących się w kompetencjach JRC - wspieranie tworzenia ERA

10 www.kpk.gov.pl - JRC Enlargement and Integration Action 2007 - instrumenty realizacji Joint Research Centre (JRC) 1.Wspólne projekty badawcze 2.Sieci badawcze 3.Mobilność – Delegowani Krajowi Eksperci i stypendyści naukowi 4.Krótkie wizyty, zaawansowane szkolenia i warsztaty w instytutach JRC 5. Działania informacyjne

11 www.kpk.gov.pl : Urzędnicy Pracownicy tymczasowi Pracownicy kontraktowi Personel niestatutowy Stypendia kat. 20, 30 i 40 ( Praktyki Delegowany Krajowy Expert Formy wspó ł pracy indywidualnej z JRC : Personel statutowy (Statutory staff) Urzędnicy (Officials) Pracownicy tymczasowi (Temporary agents) Pracownicy kontraktowi (Contractual agents) Personel niestatutowy (Non-statutory staff) Stypendia kat. 20, 30 i 40 (Research Fellows) Praktyki (Trainees) Delegowany Krajowy Expert (SNE) 03.2007 = Razem 286 (214 personel statutowy + 72 personel niestatutowy) Koniec 2005 = Razem 154 Joint Research Centre (JRC)

12 www.kpk.gov.pl : Urzędnicy European Personnel Selection Office Pracownicy tymczasowi Pracownicy kontraktowi Personel statutowy : Urzędnicy - rekrutowani z listy rezerwowej kandydatów wybieranych w drodze konkursów organizowanych przez European Personnel Selection Office, publikowanych na stronie: http://europa.eu.it/epso/index_en.htm Kat. A, B, C. Typ kontraktu: stały Pracownicy tymczasowi - rekrutowani poprzez bazę ELSA http://cordis.europa.eu/elsa/ Kat. A,B,C. Typ kontraktu: max.6 - letni kontrakt (AT 4+2) Pracownicy kontraktowi – rekrutowani poprzez bazę ELSA http://cordis.europa.eu/elsa/ Grupa funkcyjna: I, II, III, IV Typ kontraktu: AC 3 miesiące + 33 miesiące http://cordis.europa.eu/elsa/ Joint Research Centre (JRC)

13 www.kpk.gov.pl - ! ! Personel niestatutowy - stypendia naukowe kat. 20 Kategoria 20 (stypendium doktoranckie) Młodzi naukowcy, czas trwania 6 - 36 miesięcy ! Stypendyści są wybierani w drodze konkursów ogłaszanych na stronie internetowej instytutów ! Konkursy na stypendia są organizowane indywidualnie przez każdy Instytut JRC, kilka razy w roku Joint Research Centre (JRC)

14 www.kpk.gov.pl - Personel niestatutowy - stypendia naukowe kat. 30 i 40 Stypendium kat. 30 – stypendium podoktoranckie Stypendium kat. 40 – stypendium dla doświadczonych naukowców Joint Research Centre (JRC) Stypendium kat. 30 - wiek: młodzi naukowcy, czas trwania 6-36 miesięcy Stypendium kat. 40 – wiek: < 65 lat, czas trwania 1 - 24 miesięcy Doświadczeni naukowcy - 10 lat doświadczenia w badaniach po uzyskaniu stopnia doktora lub 16 lat doświadczenia w badaniach bez uzyskania stopnia doktora Równy status kobiet i mężczyzn

15 www.kpk.gov.pl – Konkursy na praktyki organizowane są przez poszczególne instytuty JRC Personel niestatutowy – Praktyki w Instytutach JRC Trzy rodzaje praktyk: - po ukończeniu szkoły średniej (max. 6 miesięcy) - przygotowanie pracy magisterskiej (max.12 miesięcy) - praktyka po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej (max. 6 miesięcy) Minimalny czas trwania praktyki - 3 miesiące Konkursy na praktyki organizowane są przez poszczególne instytuty JRC Ogłoszenie konkursu na http://www.jrc.cec.eu.int/jobshttp://www.jrc.cec.eu.int/jobs Joint Research Centre (JRC)

16 www.kpk.gov.pl Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Otwarty konkurs na praktyki 8 czerwca 2007 Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Otwarty konkurs na praktyki (ogłoszony: 16.05.2007) Termin składania aplikacji: 8 czerwca 2007 Czas trwania praktyki: 3-12 miesięcy Joint Research Centre (JRC) Transport and Air Qulity Unit (4 miejsca) Action 13201 Sustainable TransportSustainable Transport Project number IES 13201-1IES 13201-1 Project number IES 13201-2IES 13201-2 Action 13202 Transport Technologies and Emissions Project number IES 13202-1Transport Technologies and EmissionsIES 13202-1 Action 51601 Radioactivity Environmental Monitoring Project number IES 51601-1Radioactivity Environmental MonitoringIES 51601-1

17 www.kpk.gov.pl

18

19 Delegowany Krajowy Ekspert Delegowany Krajowy Ekspert Eksperci z : organizacji międzynarodowych administracji publicznej organizacji badawczych sektora non – profit, sektora prywatnego Joint Research Centre (JRC) Stypendium kat. 30 - wiek: młodzi naukowcy, czas trwania 6-36 miesięcy Czas trwania: 6 - 48 miesięcy (zazwyczaj 24 miesiące) ! ! Dieta dzienna + koszty podróży, itd. Pracodawca powinien zapewnić wynagrodzenie w trakcie oddelegowania i stanowisko pracy po powrocie do kraju Procedura trwa około 6 miesięcy. Selekcja na podstawie ogłoszonego konkursu lub dostępnego C.V. jako rezultat umowy pomiędzy Komisją Europejską, a daną organizacją

20 www.kpk.gov.pl Joint Research Centre (JRC)

21 www.kpk.gov.pl Wspó ł praca instytucjonalna z JRC : Projekty badawcze - jak nawiązać kontakt z JRC? Joint Research Centre (JRC) 1. strona internetowa projektów JRC (PKS) (http://projects-2007.jrc.ec.europa.eu) - wskazówki odnośnie obszarów badawczychhttp://projects-2007.jrc.ec.europa.eu - kontakt do właściwego Project Menedżera 2. Kontakt z Punktem Kontaktowym Joint Research Centre w Polsce 3. Kontakt z właściwym ECO (Enlargement Contact Officer) w wybranym Instytucie badawczym JRC

22 www.kpk.gov.pl Sieci badawcze JRC JRC jest zaangażowane w 96 instytucjonalnych sieci badawczych w ramach których współpracuje 1130 partnerów z różnych krajów Joint Research Centre (JRC) Polska49 Słowacja39 Węgry38 Rep. Czeska38 Estonia25 Litwa23 Słowenia19 Łotwa16 Cypr15 Malta15 Rumunia12 Bułgaria12 Turcja3 Jugosławia2 Chorwacja2 Członkostwo w sieciach jest zwykle stałe, chociaż jest możliwość rozszerzenia sieci o nowych Partnerów

23 www.kpk.gov.pl Polecane linki: Polecane linki: Serwis informacyjny KPK nt. 7.PR http://www.kpk.gov.pl Joint Research Centre http://www.jrc.cec.eu.int Badania europejskie: http://ec.europa.eu/research Siódmy Program Ramowy: http://ec.europa.eu/research/fp7 Informacja nt. projektów i programów badawczych: http://cordis.europa.eu/ Czasopismo informacyjne nt. BTR: http://ec.europa.eu/research/BTRinfo/ Prośby o informację: http://ec.europa.eu/research/enquiries http://www.kpk.gov.pl http://www.jrc.cec.eu.int http://ec.europa.eu/research http://ec.europa.eu/research/fp7 http://cordis.europa.eu/ http://ec.europa.eu/research/BTRinfo/ http://ec.europa.eu/research/enquiries Joint Research Centre (JRC)

24 www.kpk.gov.pl Joint Research Centre (JRC) DZIĘKUJĘ ! Joanna Stalewska Koordynator Programów JRC w Polsce Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE joanna.stalewska@kpk.gov.pl +48 828 74 83 wew. 321


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Współpraca indywidualna i instytucjonalna JRC – Instytut Środowiska i Zrównoważonego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google