Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOŁO NAUKOWE METALURGÓW „ De Re Metallica”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOŁO NAUKOWE METALURGÓW „ De Re Metallica”"— Zapis prezentacji:

1 KOŁO NAUKOWE METALURGÓW „ De Re Metallica”

2 O Kole… Koło Naukowe Metali Nieżelaznych po raz pierwszy wymienione zostało w prywatnych notatkach opiekuna Kół Stanisława Gorczycy 20 XI 1962 roku. Członkowie Koła na I Studenckiej Sesji Kół Naukowych wygłosili 3 referaty. W 1986 roku Koło Naukowe Metali Nieżelaznych, którego opiekunem był Tadeusz Karwan, zmieniło nazwę na Koło Naukowe Metalurgów i prowadzi swą działalność nieprzerwanie aż po dzień dzisiejszy. W 2005 roku poszerzono nazwę Koła Metalurgów o człon "De Re Metallica" pochodzący od tytułu wielkiego dzieła Georgiusa Agricoli traktującego o metalurgii. Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane przez Naukowe Koło Metalurgów Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej, którego historię przedstawiono w Kronice Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Obecnym opiekunem koła jest: dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw. AGH

3 Czym się zajmujemy? Głównymi celami Koła Naukowego Metalurgów „De Re Metallica” są: wspólne wyjazdy szkoleniowe do zakładów przemysłowych metali nieżelaznych w kraju i zagranicą, cykliczne spotkania naukowo – organizacyjne, uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych oraz krajowych, uroczyste spotkania z okazji Dnia Hutnika, spotkania z Profesorami Seniorami naszego Wydziału, udział w pracach badawczych, których wyniki są przedstawiane na Studenckich Sesjach Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Tematyka naszych prac badawczych w głównej mierze dotyczy otrzymywania metali nieżelaznych metodami hydro i pirometalurgicznymi oraz procesów ich recyklingu.

4 Prace pirometalurgiczne
Prace badawcze na Studencką Sesję Kół Naukowych Pionu Hutniczego w Sekcji Metalurgia i Recykling Metali Prace pirometalurgiczne

5 Prace hydrometalurgiczne
Prace badawcze na Studencką Sesję Kół Naukowych Pionu Hutniczego w Sekcji Metalurgia i Recykling Metali Prace hydrometalurgiczne

6 Kopalnia Złota oraz Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku
Wyjazdy dydaktyczne Kopalnia Złota oraz Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku

7 Konferencje Materiały - Technologie - Człowiek, , Białka Tatrzańska Metalurgia 2013, , Koszyce, Słowacja

8 Organizacja konferencji
XX International Student’s Day of Metallurgy, Kraków

9 Grant Rektorski - Stanowisko do pomiaru i sterowania temperaturą topienia w piecu z platynowym elementem grzejnym

10 Osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013
Podczas 50-tej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w 2013 referaty wygłoszone przez członków koła w ramach Sekcji Metalurgia i Recykling Metali zdobyły I oraz III miejsce

11 Strona internetowa


Pobierz ppt "KOŁO NAUKOWE METALURGÓW „ De Re Metallica”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google