Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyzacja dla 100% społeczeństwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyzacja dla 100% społeczeństwa"— Zapis prezentacji:

1 Informatyzacja dla 100% społeczeństwa
jako inicjatywa samorządu lokalnego a-Ja Sp. z o.o. CipherMe to bezpieczny i elastyczny sposób przechowywania, zarządzania, dostępu i wzajemnego udostępniania danych w coraz bardziej zagrożonym lecz i niezbędnym nowoczesnym sieciowym otoczeniu informatycznym. To nowa twarz Internetu, z integralnym bezpieczeństwem i prywatnością, pocztą elektroniczną bez „junk mail”, efektywną administracją, i prawdziwą eliminacją wykluczenia informatycznego dla wszystkich Jestem ...., skad tu jestem, co tu robie CLAN, HNet, CipherMe, zastosowania Dzisiejsza prezentacja to jeden z wielu wymiarów możliwych .... Opisac set-up - Intranet Chcę opowiedzieć Państwu o nowym podejściu do budowy systemów informatycznych, które może zasadniczo zmienić jakość kontaktów między usługodawcami a klientami, między administracjami a obywatelami. Samo podejście wydaje się nowe wyłącznie z punktu widzenia informatyki, gdyż naprawdę odzwierciedla ono dużo bliżej już istniejące struktury i relacje niż obecnie wdrażane projekty informatyczne. Te idą dużo bardziej pod włos naszych obecnych przyzwyczajeń i spodziewań i może właśnie dlatego często nie osiagają zamierzonego celu. Pacjent wybierając się do lekarza nie spodziewa się że ten będzie miał jego dane medyczne a raczej przynosi prześwietlenia i wyniki badań ze sobą. Podobnie, obywatel idąc do urzędu doświadcza, nistety boleśnie, konieczność posiadania ze sobą wszelkiej niezbędnej dokumentacji. Obecne wdrożenia informatyczne próbują zabrać nam nasze dane twierdząc w efekcie że potrafią o nie lepiej zadbać niż my sami. Tymczasem chyba wolelibyśmy wyłącznie elektroniczne usprawnienie obecnego przynoszenia naszych danych gdzie i kiedy trzeba. Tak więc najbardziej przydatne zmiany są dużo mniejsze niż te nam oferowane, a z tym pewnie prostsze i tańsze. Moja dzisiejsza prezentacja to jedna dwu-częściowa hipoteza:

2 Technologia CipherMe pozwala każdej jednostce: osobie lub instytucji
przechowywać własne dane, zarządzać nimi i mieć do nich dostęp w sposób bezpieczny, prywatny i anonimowy, w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca na świecie, udostępniać wybrane obiekty stronom trzecim Bezpieczeństwo i wygoda dostępu Zaszyfrowane dokumenty są przechowywane na wybranym bezpiecznym serwerze. Pacjent zachowuje pełną anonimowość. Dane są dostępne pacjentowi i upoważnionym przedstawicielom służby zdrowia w dowolnym czasie i miejscu. Automatyczny, nieusuwalny dostęp dla autorów wpisów medycznych tworzy spójne, bezpieczne archiwa działań zawodowych lekarzy, szpitali oraz innych instytucji. Nikt nie musi przechowywać danych o osobach trzecich, a jeśli już musi to może to robić nadzwyczaj bezpiecznie. System CipherMe składa się z: indywidualnych schowków danych jednostek w przestrzeni Internet/Intranet, narzędzi dostępu do danych.

3 usługa specjalistyczna
lekarz 1. licencje osobiste pacjent 1 administrator pacjent 2 usługodawca usługodawca aplikacje uslugodawca usługa specjalistyczna usługodawca pacjent 2 infrastruktura usługa bezpiecznego przechowywania i udostępniania informacji w osobistych schowkach

4 + 2. usługa bezpiecznego przechowywania i udostępniania informacji
Serwerownie nowej generacji centra przechowywania danych – data centres data safety (bezpieczeństwo pasywne) data security (bezpieczeństwo aktywne) – technologia CipherMe + nowa generacja serwerownia jest odpowiedzialna wyłącznie za „data safety” a nie ma dostępu do przechowywanych informacji tradycyjnie serwerownia jest w efekcie włascicielem danych bo ma niczym nieograniczony dostęp do ich zawartości.

5 { bezpieczne dane osobiste eAdministracja, eGovernment
eTożsamość, eBezpieczeństwo eBankowość, eBiznes, eSport eEdukacja, ePraca eZdrowie eWłączność, eSpołeczeństwo eObywatel, ePodatnik eKierowca, ePasażer eKlient eZawodnik, eKibic eStudent, ePracownik ePacjent bezpieczne dane osobiste unikalna jakość bezpieczeństwa oraz esencja prywatności danych wygodnie i pod kontrolą Forum (def), not much of Many e-..., many big projects in separate sessions All about better serving me, the citizen, I couild not find e-citizen, e-me dostęp do informacji gdziekolwiek i kiedykolwiek potrzeba unikalna elastyczność, płynna skalowalność przy minimum ryzyka usługi i produkty, partnerstwa i podział kosztów karta: otwarto-funkcyjna platforma

6 USA wydaje 15% PKB (2005) z przewidywanym wzrostem do 25% za 25 lat
kraje uprzemysłowione wydają stastystycznie 10% swojego PKB na opiekę zdrowotną USA wydaje 15% PKB (2005) z przewidywanym wzrostem do 25% za 25 lat celem oszczędności: Electronic Health Records enable a patient’s EHR to be accessed from anywhere in the country US: Distributed Diagnosis and Home Healthcare 18.0 BN EUR UK Connecting for Health initiative calls for everyone in the U.K. to have EHRs by However, there have been ongoing problems with its implementation that spurred 23 leading U.K. Computer scientists to write an open letter to the Parliament’s Health Select Committee in April, recommending an independent assessment of the basic technical viability. In their letter, they ask whether there is a technical architecture, a project plan, a detailed design, assessments of data volumes and traffic loads, adequate resiliency in the design, as well as conformance with data and privacy laws, and so on. Two weeks ago Accenture, the main supplier to two of the five NHS "clusters" in England, announced a predicted write-off of £260m on the contract. The share price of its main subcontractor iSoft, which supplies three of the clusters, has more than halved. Another major supplier, BT, has been fined more than once for poor performance. A fourth, CSC, has announced significant job losses and put itself up for sale. USA Some concerns are already arising whether the objective of providing most U.S. citizens EHRs by 2014 is realistic. ? EUR 0.9 BN EUR wycena na dziś wycena pierwotna 0.3 BN EUR 3.8 BN EUR 100 BN EUR Australia UK USA Dover Berwick upon Tweed Nie ma obecnie na świecie zadowalającego wdrożenia informatycznego dla narodowej służby zdrowia.

7 Dane powinni przechowywać ci którym ufamy
Czy ufasz? sobie ??% lekarzowi 91% nauczycielowi 87% profesorowi 74% sędziemu 72% księdzu 71% spikerowi TV 66% naukowcowi 65% policjantowi 64% decyzje o naszych danych komuś na ulicy 53% ankieterowi 46% urzędnikowi 46% związkowi zaw. 33% biznesmanowi 28% ministrowi 20% politykowi 18% dziennikarzowi 18% Mori Poll: rok 2003, brytyjscy dorośli w wieku 16+

8 e-obywatel w urzędzie bezpieczne dane osobiste w administracji
prosta decyzja, małe ryzyko – duży zysk nowe możliwości organizacyjne, nowe oblicze administracji, unikalna jakość usług osobisty schowek danych i podpis elektroniczny: prywatność i bezpieczeństwo otwarto-funkcyjna karta obywatelska – klucz do bezpieczeństwa, ofert i partnerstw partnerzy jako „ostatnia mila” administracji publicznej obywatele ogromna wygoda: „one-stop shop”, ograniczenie ruchu i kolejek możliwość śledzenie toku spraw załatwianych przez urząd uszczelnienie systemów obiegu informacji mobilność obywatela między administracjami esencja prywatnosci danych osobistych pierwszy krok ku prawdziwemu e-obywatelstwu inne samorządy i administracje szkoły i uczelnie, pracodawcy banki, usługodawcy, ubezpieczyciele osobisty dane medyczne administracja ograniczenie ruchu i kolejek eliminacja zawiadomień, korespondencji i związanych kosztów uszczelnienie systemów obiegu informacji niwelacja kosztów na kompatybilność wymiany informacji między systemami ochrona przed monopolizacją informatyzacji obywateli przez jednego dostawcę oszczędności związane w nakładach na ochronę i prywatność informacji kluczowe oszczędności podczas reorganizacji systemów oraz samej administracji kumulacja efektów i oszczędności działań partnerskich

9 eadministracja dla obywateli
Tytuł eadministracja dla obywateli administracja dla eobywateli

10 nowa klasa aplikacji dostępne bezpośrednio przez WWW
oparte na technologii AJAX – Asynchronous Java and XML zawsze aktualne, najnowsze, bez potrzeby re-instalacji, intuicyjna graficzna nawigacja Silna, dynamicznie uaktualniana kryptografia technologii CipherMe: obecnie 256-bit Rijndael (AES) i 1024/2048-bit RSA dostęp do danych bezpośrednio i w czasie rzeczywistym, skądkolwiek, kiedykolwiek dynamiczna i płynna rozbudowa aplikacji wdrożenie pilotowe: cyfrowo podpisane notatki z wizyt, diagnostyka numeryczna (analizy, pomiary,...), diagnostyka jedno-obrazowa (RTG, pantomografia, fotografia, ...), recepty (elektroniczne, wydruk, dostęp w objętych aptekach, ...), raport dla NFZ dalsza rozbudowa: krytyczne dane medyczne, procedury kompleksowe (hospitalizacja, medycyna pracy,...), diagnostyka wielo-obrazowa (USG, tomografia, ...), złożona diagnostyka numeryczna (EKG, ...) , stomatologia, ...

11 infrastruktura elementy projekt oprogramowanie
terminale użytkowników: PC, laptop wydruk: recepty, skierowania, wyniki, ... sieć lokalna dostęp WWW dostęp bezprzewodowy, telefoniczny „karty” i „czytniki” projekt audyt specyfikacja docelowa wdrożenie, test, uruchomienie oprogramowanie adaptacja/konwersja obecnych danych ZOZ do nowego systemu, nowych standardów gwarancja oprogramowania aplikacyjnego: aktualność, dostępność

12 bezpieczne schowki danych w monitoringu obiektów
uczestnicy: budynki, administratorzy, wykonawcy, inspektorzy, instytucje Każdy obiekt ma swój kryptograficzny schowek dokumenty wymagane przez prawo budowlane, regulaminy GIB podpisy cyfrowe osób odpowiedzialnych: inspektorów, wykonawców licencje dostępu według wymagań nadzorczych możliwość automatyzacji weryfikowania aktualości dokumentów: okresowo, według wyznaczoych terminów

13 G.I.B. powstanie administracja wydarzenia, zmiany
osobisty schowek danych obiektu budowlanego G.I.B. powstanie administracja zewolenie budowlane nadzór budowlany właściciel zarządca właściciel nadzór budowlany nadzór budowlany przeznaczenie użytkowe protokół odbioru poświadczenie opłaty poświadczenie opłaty wydarzenia, zmiany ubezpieczenie zalecona naprawa informacje interwencyjne nowy kabel windy zawory gazu dostęp do pomiesz. inspekcje gaśnice krany ppożar niesamodz. mieszk. gaśnice wentylacja wentylacja inst. gaz. inst. gaz. inst. elekt. inst. elekt.

14 wprowadzanie, przechowywanie, weryfikacja
zestaw dokumentów zależny od typu i przeznaczenia obiektu procedury bieżącego nadzoru budowlanego elektroniczna książka obiektu: podstawowe, ogólne, sytuacyjne, kontrole,... hierarchia dokumentów i hierarchiczne zabezpieczenie podpisem cyfrowym elastyczność kontroli bezpiecznych praw dostępu elastyczność wprowadzania, zmian wymagań (EU: współczynniki energ.) wgląd i nadzór Główny Inspektorat Budowlany własciciel, administrator, agencja nieruchomości służby kryzysowe w razie awarii, pożaru, katastrofy, oprogramowanie podłączenie do istniejących systemów bezpieczne narzędzia w WWW – skądkolwiek, kiedykolwiek, czymkolwiek proste wykonanie i adaptacja własnymi siłami instytucji funkcje dodatkowe identyfikacja inspektorów i uprawnionych pracowników bezpieczna poczta korporacyjna z obiegiem dokumentów i podpisów telefonia komórkowa: dostęp, raporty multimedialne, kontakty, ...

15 realizacja infrastruktura
serwer danych: indywidualne schowki obiektów na serwerze urzędu lub wynajęte u wybranego usługodawcy inspektorzy i pracownicy: osobiste schowki i karty kryptograficzne terminale: thin client, PDA, telefon dostęp Internet koszty bieżące – ściśle w proporcji wykorzystania dostęp Internet dla pracowników: biuro, dom, kawiarnia Internet, administracja budynku 1 zł/miesiąc na schowek pracownika 1 zł/miesiąc na schowek obiektu inwestycja indywidualny token użytkownika, obiektu pendrive, ...) wykonanie lub adaptacja oprogramowanie własnymi siłami instytucji (GIB) wsparcie technologiczne wdrożenia (e-Ja) płynne wdrożenie niemal od zaraz płynna skalowalność populacji obiektów i użytkowników płynna skalowalność repertuaru dokumentów i procedur minimalne ryzyko, prosta decyzja, otwarte drzwi w przyszłość

16 filtr filtr filtr filtr Urząd Stanu Cywilnego A Uczelnia X
osobisty schowek danych – Igor Hansen obecna baza danych system wewnętrzny Igor Hansen Igor Hansen Igor Hansen filtr filtr osobisty schowek USC Igor Hansen skrytka Igor Hansen wynik 0 Rh- rejestracja świadectwo urodzenia adres skrytka Jan Kowalski Urząd Ewidencji Ludności Igor Hansen obecna baza danych świadectwo urodzenia rysopis świadectwo ślubu filtr osobisty schowek UEL skrytka Igor Hansen Urząd Stanu Cywilnego B obecna baza danych PESEL adres filtr skrytka Jan Kowalski osobisty schowek USC skrytka Igor Hansen PESEL adres świadectwo ślubu

17 dwa rodzaje kart teraz: wiele oddzielnych „sztywnych” kart
chwalenie się ilością posiadanych kart to już przeszłość wiele „kart” w jednej Osobiste Dane Zdrowotne ubezpieczenia zdrowotnego, EHIC wielo-funkcyjna karta bankowa zawodowa (lekarz, prawnik, doradca) studenta (legitymacja, index, ...) członka klubu i kibica, wstępu pracownika: prawa, tele-praca, HRM zestaw dokumentów podróży zestaw dokumentów pojazdu dowód osobisty, prawo jazdy karta ucznia, nauczyciela, rodzica Karta(EMV?): uniwersalny klucz do świata danych i zastosowań jedna karta wystarczy mi do (niemal) wszystkiego

18 uniwersalna karta obywatelska
para kluczy dostępowych klucz prywatny opcjonalnie wyczytywalny klucz publiczny wyczytywalny para kluczy podpisujących klucz prywatny niewyczytywalny system zbiorów ISO-7816 identyfikator CipherMe użytkownika: 16 bytes identyfikator podstawowego serwera: 8 bytes zbiór kontrolny cache lokalizacje zarezerwowane legitymacja studencka dokumenty International Civil Aviation Organisation rozliczenia(?): komunikacja, biblioteka, ... przestrzeń cache identyfikacje certyfikaty kluczy krytyczne dane medyczne uprawnienia administracja: PESEL, USC indywidualna ochrona PIN

19 bezpieczeństwo imprez masowych
silna i elastyczna weryfikacja identyfikacyjnycych cech biometrycznych możliwość ciągłego wprowadzania nowych technik i unowocześniania obecnych możliwość weryfikacji historii cechy biometrycznej – dużo trudniejsza do podrobienia niż jednorazowa próbka w czasie cecha zabezpieczona jednym lub wieloma równoległymi podpisami elektronicznymi elastyczna struktura uprawnień oraz ich kontroli każdy typ uczestnika ma dostęp do indywidualnie przyznanych mu zestawów uprawnień: miejsce, czas, działalność widz: bilety, usługi, hotel, transport, parking, krytyczne dane medyczne, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, ograniczenia sprawności fizycznej, … zawodnik: konkurencje, strefa treningowa, biuro prasowe, hotel, kantyna, przychodnia, … sędzia, trener, funkcjonariusz imprezy, lekarz: wydarzenie, biura, miejsca treningowe, … prasa: wydarzenia, biura prasowe, kantyna, hotel prasowy, … służby bezpieczeństwa: wybiórczy dostęp, weryfkacja, … każde upoważnienie to elektroniczny certyfikat podpisany cyfrowo przez wystawcę potencjalnie różne kombinacje zestawów dla każdej osoby, n.p. sędzia + widz, … bezpośrenia kontrola przez wystawcę: wydanie, weryfikacja, zmiany, wycofanie rzadko kiedy dwóch uczestników będzie miało dokładnie taki sam zestaw oprawnień, nawet dla impres masowych: otwarta funkcjonalność, indywidualna i dynamiczna rekonfigurowalność międzynarodowy, światowy zakres działania bezpieczne światowe działanie przez Internet (WWW) oddelegowanie wystawiania kart i uprawnień (bilety, akredytacja) władzom lokalnym

20 bezpieczeństwo imprez masowych
pełna prywatność bez kompromisów wobec bezpieczeństwa i elastyczności wszelkie personalne, cyfrowo podpisane informacje w rękach prawowitych włascicieli w większości poza zakresem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych zadośćuczynienie niektórym silnym narodowym poczuciom prywatności: n.p. UK otwarta przestrzeń aplikacji dane medyczne: badania sportowca, krytyczne dane medyczne widza selektywny dostęp i monitorowanie dostępu do szczególnie czułych danych, n.p. wyników badań antydopingowych elastyczność punktów dostępu komputer osobisty, laptop, a najlepiej bezpieczny “thin client” terminale dostępu publicznego urządzenia bezprzewodowe i telefony komórkowe, szczególnie szerokopasmowe drobnoziarnista skalowalność i minimum ryzyka wdrożeniowego (finansowego, opinii publicznej) skalowalność rozmiaru wdrożenia – w jednostkach pojedynczych uczestników skalowalność różnorodności aplikacji wprowadzanych stopniowo minimalny poczatkowy nakład inwestycyjny, skalowalność i podzielność kosztów stopniowe wprowadzanie a tempie dostępności środków

21 dostęp do danych: nauczyciele, uczniowie, rodzice
osobiste schowki danych komputer w pracy rodzica 2 uczeń 1 uczeń 2 rozkład biologia matematyka biologia matematyka terminal biblioteczny terminal nauczycielski elektronicznie podpisane, silnie zaszyfrowane obiekty są przechowywane na serwerze. Tylko uprawnione, kryptograficzne karty uczestników mają dostęp do wybranych obiektów lekcja matematyki lekcja biologii Nauczyciel biologii ma dostęp do prac i wyników uczniów z tego przedmiotu komputer w domu ucznia 1 podobnie nauczyciel matematyki Uczeń może pracować lub odczytywać wyniki w swoim schowku z dowolnego miejsca: n.p. z terminala w bibliotece z komputera w domu Rodzice mają bieżący, bezpieczny wgląd w postęp i wyniki nauczania swoich dzieci, skądkolwiek, kiedykolwiek kliknij Enter

22 książeczka zdrowia i karta szczepień
Osobisty schowek - podstawa funkcjonowania w innych wymiarach życia i systemów informatycznych: książeczka zdrowia i karta szczepień elektroniczny indeks jako naturalna kontynuacja dzienniczka zawsze aktualna legitymacja studencka osobisty schowek danych: uczelnia osobisty schowek danych uczeń 3 rejestracja na studia rejestracja na semestr Tomasz Pastuszak matematyka rozkład rejestracja na semestr biologia wynik akademicki PESEL wynik akademicki dyplom Adres 1 Adres 2 notatka medyczna szczepienie notatka medyczna szczepienie wynik badania wynik badania 0 Rh- recepta recepta wykup krytyczne dane medyczne

23 wyraźna potrzeba zmniejszenia kosztów związanych z fakturami masowymi

24 „tradycyjna” faktura elektroniczna
cel: informatyzacja dla niezinformatyzowanych – integracja płatności dla 100% bazy klienckiej 200,000 *0.2 PLN 40,000 PLN „tradycyjna” faktura elektroniczna 800,000 *2.0 PLN 1,600,000 PLN ilość użytkowników: 1,000,000 koszt tradycyjnej faktury: 2 PLN koszt miesięczny 2,000,000 PLN koszt faktury elektronicznej 0.2 PLN uczestnicy z dostępem Internet 20% 1,640,000 PLN faktura CipherMe 1,000,000 *0.2 PLN 200,000 PLN 200,000 PLN

25 cel: M + N M x N kombinatoryczna

26 integracja płatności faktur elektronicznych dla 100% bazy klienckiej
osobisty schowek danych osobisty schowek danych Igor Hansen Bank Igor Hansen Bank Igor Hansen faktura xml Telecom Igor Hansen Bank osobisty schowek danych Igor Hansen faktura xml Elektr. osobisty schowek danych Igor Hansen podatek xml U.M. S osobisty schowek danych Marcin Lekarz Uprawnienia.xml Bank Igor Hansen uprawnienia.xml Bank osobisty schowek danych Aptekarz Bartosz uprawnienia.xml Bank Igor Hansen faktura xml Signum

27 bankowość elektroniczna: terminal samoobsługowy
Karta, a raczej udostępniane przez nią dokumenty mogą też być użyte w publicznym terminalu samoobsługowym, udostepniającym bankowość elektroniczną nawet osobom spoza bariery „wykluczenia informatycznego”. Dodatkowe obiekty powinności płatniczych mogą być wprowadzone przez samego klienta, lecz idealnie powinny one być dynamicznie udostępniane jako cyfrowo podpisane obiekty przez jednostki którym jesteśmy winni: operator telefoniczny, dostawca energii elektrycznej lub gazu, spółdzielnia mieszkaniowa, biuro podatkowe, etc. Na zapłacenie rachunku powinny wystarczyć trzy dotknięcia ekranu: powinność, źródło opłaty, polecenie transakcji. Ikony po prawej pokazują że niektóre konta wymagają potwierdzenia transakcji odciskiem palca a jedno dodatkowo obrazem źrenicy.

28 przychód to udział w uzyskanych oszczędnościach
Dla milionów faktur korzyści dla wszystkich uczestników są oczywiste

29 3. dynamicznie rozwijane i wprowadzane aplikacje

30 gospodarstwo rolne U ministry regional office local advisor
summary view detailed view regional office summary view detailed view local advisor detailed view assist in data entry European office summary view detailed view personal data space U crop insurance certificate structure of land organic farming certificate inspectorate quality certificate equipment investment equipment investment animal  sale purchase of materials sub-contractor supplier agreement inspection food processing license inspection crop purchase point farm farm grain elevator

31 zwierzę U wynik sportowy świadectwo ubezpieczenia rodowód szczepienie
osobista baza danych wynik sportowy świadectwo ubezpieczenia U rodowód szczepienie notatka weterynaryjna właściciel rozliczenie rozliczenie utrzymujący rozliczenie wynik badania krwi zaświadczenie weterynaryjne potomstwo  zwierzę weteryn. właścicie granica nadzór w.

32 Igor Hansen T. Pastuszak STOM
server Igor Hansen T. Pastuszak STOM

33 Where is CipherMe? third party enabling access tools access security
XHTML tools WML custom software application XHTML tools WML enabling access tools browser shell browser plug-in phone browser Library (DLL) access security against outside access signed packets licence verification individual encryption storage security against inside access physical site safety fire, theft, ... redundancy for availability backup storage safety against damage, loss physical disks

34 SSL cipherme tradycyjne przechowywanie danych
terminal serwer tradycyjne przechowywanie danych chroniony jest kanał przesyłania dane na serwerze na łasce administratora brak mechanizmów udostępniania SSL terminal serwer terminal cipherme

35 ogólna architektura tokenu CipherMe
PIN pamięć tokenu podpis cyfrowy klucz prywatny procesor kryptografii asymetrycznej dostęp i szyfrowanie klucz prywatny aplikacje bankowe: bankomat, Visa, MasterCard, ... podpis cyfrowy klucz publiczny ISO 7816 + EMV dostęp i szyfrowanie klucz publiczny Internet Intranet CipherMe ISO 7816 server ID user ID PKCS #11 przestrzeń danych CipherMe off-line cache

36

37 CLAN Systems Ltd – drukarki, czytniki, MFPs
hardware architektura elektronika VLSI PCB firmware system operacyjny kompilery (C, IMP) emulacje LayOut DDL technologia czcionek drivery

38 CLAN Systems Ltd – oprogramowanie – systemowe, CAD, ...


Pobierz ppt "Informatyzacja dla 100% społeczeństwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google