Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Martyna Terebus, Emilia Zyskowska, Katarzyna Włodarska, Paulina Sukiennik Postawy wobec miłości jako predyktor namiętności w bliskich związkach u kobiet

2 Typologia postaw wobec miłości
Typologia miłości Lee – analogia do koła barw. „(…) podobnie jak wszystkie kolory pochodzą od trzech podstawowych barw, tak wszystkie style miłości można wyprowadzić z trzech podstawowych postaw wobec miłości.” Podstawowe typy miłości: Eros, Ludus, Storge. Wtórne typy miłości: Pragma, Mania, Agape.

3 EROS Miłość namiętna, romantyczna Silny, nieodparty pociąg fizyczny
Zafascynowanie ukochaną osobą Inaczej nazywany miłością od pierwszego wejrzenia

4 LUDUS Miłość jako gra i zabawa Próby manipulowania partnerem
Chęć przechytrzenia partnera

5 Miłość przyjacielska, łagodna i czuła
Brak tumultu uczuć Partnerzy doświadczają trwałego, pogłębiającego się przywiązania i wzajemnej troski STORGE

6 PRAGMA Storge + Ludus Miłość praktyczna Racjonalna lokata uczuć
Kalkulacja strat i zysków „Małżeństwo z rozsądku” PRAGMA

7 MANIA Eros + Ludus Miłość obsesyjna
Opętanie nie tyle partnerem, co własnym uczuciem Pochłonięcie myślami o partnerze Lęk przed stratą partnera Potrzeba uwagi i potwierdzania miłości ze strony partnera MANIA

8 AGAPE Eros + Storge Miłość altruistyczna
Bezinteresowne oddanie partnerowi Cierpliwość i troska o dobro partnera AGAPE

9 Namiętność Namiętności towarzyszą silne emocje pozytywne (pożądanie, podniecenie, radość, zachwyt). Jej przejawem jest motywacja do połączenia się z obiektem miłości, fizycznej bliskości, kontaktów seksualnych. Często namiętność jest utożsamiana z miłością. Według Davisa, namiętność dzieli się na następujące wymiary: fascynacja, wyłączność i bliskość seksualna.

10 Metoda i wyniki

11 Metoda 105 kobiet, uczestniczek kursu przedmałżeńskiego
Skala Postaw Wobec Miłości LAS (Love Attitude Scale) S. i C. Hendrick w polskiej adaptacji Jarosława Jastrzębskiego Skala Namiętność z Kwestionariusza Oceny Związku RRF (The Relationship Rating Form) Keitha E. Daviesa w polskiej adaptacji Jarosława Jastrzębskiego

12 Tabela 1. Statystyki opisowe skali Namiętność i jej podskal
Wyniki Tabela 1. Statystyki opisowe skali Namiętność i jej podskal M SD NAMIĘTNOŚĆ 61,38 5,59 Fascynacja 19,22 1,94 Wyłączność 23,61 3,15 Bliskość seksualna 18,55 2,48

13 Tabela 2. Statystyki opisowe skal kwestionariusza LAS
Wyniki Tabela 2. Statystyki opisowe skal kwestionariusza LAS M SD Eros 27,94 4,01 Ludus 13,26 3,79 Storge 27,09 7,25 Pragma 16,96 4,66 Mania 19,64 5,65 Agape 27,66 4,19

14 Wyniki Tabela 3. Korelacja pomiędzy skalą Namiętność a skalami kwestionariusza LAS Eros Ludus Storge Pragma Mania Agape NAMIĘTNOŚĆ ,527** -,291** -,071 -,044 ,344** ,437** Fascynacja ,403** -,263** -,014 ,016 ,258** ,302** Wyłączność ,417** -,179 ,046 ,044 ,287** ,380** Bliskość seksualna -,223* -,208* -,167 ,210* ,267** *p<0,05 **p<0,001

15 Wyniki Tabela 4. Podsumowanie modeli - NAMIĘTNOŚĆ Model
Współczynniki niestandaryzowane Współczynniki standaryzowane t Istotność B Błąd standardowy Beta 1 (Constant) 40,808 3,299 12,369 ,000 EROS ,736 ,117 ,527 6,299 2 35,791 3,656 9,790 ,580 ,126 ,415 4,604 AGAPE ,339 ,120 ,254 2,819 ,006 3 35,367 3,619 9,773 ,555 ,125 ,398 4,436 ,264 ,198 2,109 ,037 MANIA ,162 ,087 ,164 1,875 ,064 4 39,664 4,609 8,606 ,496 ,131 ,355 3,797 ,251 ,188 2,006 ,048 ,174 ,086 ,176 2,012 ,047 LUDUS -,188 -,127 -1,491 ,139

16 Wyniki Tabela 5. Współczynniki modeli - NAMIĘTNOŚĆ Model R R-kwadrat
Skorygowane R-kwadrat Błąd standardowy oszacowania Statystyki zmiany Statystyka Durbina-Watsona Zmiana R-kwadrat F zmiany df1 df2 Istotność F zmiany 1 ,527a ,278 ,271 4,77626 39,674 103 ,000 2 ,575b ,330 ,317 4,62291 ,052 7,946 102 ,006 3 ,594c ,353 ,334 4,56696 ,023 3,515 101 ,064 4 ,606d ,367 ,342 4,53954 ,014 2,224 100 ,139 2,243 a. Predictors: (Constant), EROS b. Predictors: (Constant), EROS, AGAPE c. Predictors: (Constant), EROS, AGAPE, MANIA d. Predictors: (Constant), EROS, AGAPE, MANIA, LUDUS e. Dependent Variable: NAMIĘTNOŚĆ

17 Wyniki Tabela 6. Podsumowanie modeli -Fascynacja Model
Współczynniki niestandaryzowane Współczynniki standaryzowane t Istotność B Błąd standardowy Beta 1 (Constant) 13,775 1,230 11,199 ,000 EROS ,195 ,044 ,403 4,471 2 12,722 1,399 9,095 ,162 ,048 ,335 3,362 ,001 AGAPE ,071 ,046 ,154 1,546 ,125 3 12,603 1,396 9,030 ,155 ,321 3,213 ,002 ,050 ,109 1,041 ,301 MANIA ,045 ,033 ,132 1,357 ,178 4 14,318 1,776 8,061 ,131 ,272 2,611 ,010 ,097 ,931 ,354 ,146 1,498 ,137 LUDUS -,075 -,147 -1,544 ,126

18 Wyniki Tabela 7. Współczynniki modeli -Fascynacja Model R R-kwadrat
Skorygowane R-kwadrat Błąd standardowy oszacowania Statystyki zmiany Statystyka Durbina-Watsona Zmiana R-kwadrat F zmiany df1 df2 Istotność F zmiany 1 ,403a ,163 ,154 1,78063 19,991 103 ,000 2 ,426b ,182 ,166 1,76873 ,019 2,391 102 ,125 3 ,443c ,196 ,172 1,76149 ,015 1,840 101 ,178 4 ,464d ,215 ,184 1,74954 2,384 100 ,126 2,137 a. Predictors: (Constant), EROS b. Predictors: (Constant), EROS, AGAPE c. Predictors: (Constant), EROS, AGAPE, MANIA d. Predictors: (Constant), EROS, AGAPE, MANIA, LUDUS e. Dependent Variable: Fascynacja

19 Wyniki Tabela 8. Podsumowanie modeli - Wyłączność Model
Współczynniki niestandaryzowane Współczynniki standaryzowane t Istotność B Błąd standardowy Beta 1 (Constant) 14,444 1,988 7,265 ,000 EROS ,328 ,070 ,417 4,656 2 11,741 2,220 5,288 ,244 ,077 ,310 3,187 ,002 AGAPE ,183 ,073 ,243 2,501 ,014 3 11,547 2,214 5,215 ,232 ,296 3,035 ,003 ,149 ,198 1,936 ,056 MANIA ,074 ,053 ,133 1,403 ,164

20 Wyniki Tabela 9. Współczynniki modeli -Wyłączność Model R R-kwadrat
Skorygowane R-kwadrat Błąd standardowy oszacowania Statystyki zmiany Statystyka Durbina-Watsona Zmiana R-kwadrat F zmiany df1 df2 Istotność F zmiany 1 ,417a ,174 ,166 2,87837 21,682 103 ,000 2 ,471b ,222 ,206 2,80764 ,048 6,255 102 ,014 3 ,486c ,237 ,214 2,79442 ,015 1,967 101 ,164 2,135 a. Predictors: (Constant), EROS b. Predictors: (Constant), EROS, AGAPE c. Predictors: (Constant), EROS, AGAPE, MANIA d. Dependent Variable: Wyłączność

21 Wyniki Tabela 10. Podsumowanie modeli – Bliskość seksualna Model
Współczynniki niestandaryzowane Współczynniki standaryzowane t Istotność B Błąd standardowy Beta 1 (Constant) 12,589 1,619 7,775 ,000 EROS ,213 ,057 ,344 3,720 2 11,329 1,845 6,140 ,174 ,064 ,281 2,739 ,007 AGAPE ,085 ,061 ,144 1,404 ,163 3 13,010 2,365 5,500 ,152 ,066 ,245 2,283 ,025 ,082 ,138 1,350 ,180 LUDUS -,073 -,111 -1,134 ,260 4 13,028 2,364 5,512 ,143 ,067 ,230 2,129 ,036 ,060 ,101 ,933 ,353 -,079 ,065 -,121 -1,226 ,223 MANIA ,048 ,044 ,108 1,073 ,286

22 Wyniki Tabela 11. Współczynniki modeli –Bliskość seksualna Model R
R-kwadrat Skorygowane R-kwadrat Błąd standardowy oszacowania Statystyki zmiany Statystyka Durbina-Watsona Zmiana R-kwadrat F zmiany df1 df2 Istotność F zmiany 1 ,344a ,118 ,110 2,34401 13,839 103 ,000 2 ,368b ,135 2,33305 ,017 1,970 102 ,163 3 ,382c ,146 ,121 2,32980 ,011 1,285 101 ,260 4 ,395d ,156 ,122 2,32805 ,010 1,152 100 ,286 1,421 a. Predictors: (Constant), EROS b. Predictors: (Constant), EROS, AGAPE c. Predictors: (Constant), EROS, AGAPE, LUDUS d. Predictors: (Constant), EROS, AGAPE, LUDUS, MANIA e. Dependent Variable: Bliskość.Seksualna

23 Dyskusja wyników

24 Dyskusja wyników Największa część zmienności Namiętności wyjaśniana jest przez postawy wobec miłości Eros i Agape Fascynacja - przez Eros Wyłączność - przez Eros i Agape Bliskość seksualna - przez Eros


Pobierz ppt "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google