Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katecheza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katecheza."— Zapis prezentacji:

1 katecheza

2 Hymn o miłości prawdziwej

3

4

5

6

7 MIŁOŚĆ BOŻA

8 Jaka powinna być miłość aby nie była egoistyczna?
Jaka jest idealna miłość? Gdzie jest moment na przebaczenie gdy nastąpiła zdrada? Jaka jest Miłość Boża?

9 Czym jest miłość? KKK „ Miłość jest cnotą teologiczną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga”.

10 Badania wykazują, że na miłość składać się może sześć podstawowych komponentów:
1. Miłość fizyczna (erotyczna) romantyczna, zwana Erosem. Eros opiera się na cechach i doświadczeniach fizycznych. Kochankowie tego typu szukaj partnerów atrakcyjnych fizycznie.   Zabawowa, zwana Ludus (od łacińskiego słowa znaczącego "bawić się"). Miłości ludycznej nie bierze się zbyt serio. To zabawa pełna przekomarzań, flirtu i niefrasobliwości. 3. Przyjacielska, zwana Storge (od słowa znaczącego rodzicielskie uczucie). Ten typ miłości związany z przyjaźnią i faktem, że partnerzy maja podobne zainteresowania i wspólnie działają.  4. Podporządkowana, zwana Mania. Miłość tego rodzaju opiera się na niepewności i niepokoju. Jest zaborcza, obsesyjna i niepewna samej siebie. Kochankowie tego typu zdolni sa do niecodziennych i dziwacznych wyczynów, aby zwrócić na siebie uwagę partnera i sš całkowicie uzależnieni od uczuć, jakie doń żywią.  5. Miłosć listy zakupów, zwana Pragma (od słowa pragmatyczny - czyli praktyczny). Pragma uważa, że każdy związek musi być udanym i praktycznym przedsięwzięciem. Kochankowie tacy zwracają uwagę na pochodzenie partnera i jego cechy - takie jak stosunek do religii i polityki - zanim sami się zaangażują.  6. Miłość dającą, zwana Agape (słowo oznaczające bezinteresowna, chrześcijańską miłość braterska). Agape to bezinteresowne współczucie i kochanek tego typu poświęci wszystko dla korzyści partnera.

11 BENEDYKT XVI mówi w „„ Deus Caritas Est”.
„ Św., Paweł w swoim hymnie o miłości naucza, że caritas jest czymś więcej niż zwyczajna działalność:” i gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże”. Hymn ten powinien być dla całej posługi kościoła, refleksją na temat miłości, której snuliśmy w tej encyklice. Działanie praktyczne pozostaje niewystarczające, jeżeli jest uchwytna miłość do człowieka, miłość, która się karmi spotkaniem z Chrystusem. Głęboki osobisty udział w potrzebie i cierpieniu drugiego staję się w ten sposób dawaniem samego siebie: aby dar nie upokarzał drugiego, muszę mu dać nie tylko coś mojego, ale siebie samego, musze być obecny w darze jako osoba”.

12 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje . Amen

13 Pozytywne przymioty miłości Doskonałość moralna
MIŁOŚĆ WEDŁUG ŚW., PAWŁA. Pozytywne przymioty miłości Doskonałość moralna Negatywne przymioty miłości Grzechy i wady Cierpliwa Cierpliwości Nie zazdrości Zazdrości Łaskawa Łaskawość Nie szuka poklasku Pogoń za sławą Wszystkiemu wierzy Zaufanie do ludzi Nie unosi się pychą Pycha We wszystkim pokłada nadzieje Ufność Nie dopuszcza się bezwstydu Rozwiązłość i wyuzdanie Współweseli się z prawda Radość z prawdy Nie szuka swego Egoizm Wszystko znosi wielkoduszność Nie unosi się gniewem Gniew Nie pamięta złego Zemsta

14 Podsumowanie. 1. Miłość jaką podaję nam św., Paweł w liście do Koryntian (13,1-13), trzeba nam ją realizować w swoim życiu. 2. Miłość, której uczy Chrystus jest szczególna – wzywa On nawet do miłości nieprzyjaciół. Taka miłość to zawsze pragnienie dobra dla drugiej osoby. Do naśladowania tej miłości jesteśmy zobowiązani.

15 1. Napisz czy w twoim otoczeniu(np
1. Napisz czy w twoim otoczeniu(np. szkoła, dom, przyjaciele, rodzina) jest czas na miłość braterską? 2. Napisz kiedy miłość jest Caritas a kiedy eros? 3. Twoim zdaniem czy XXI wieku jest jeszcze prawdziwa miłość? 4. Znajdź i napisz jaka powinna być miłość, aby przetrwał związek małżeński. Sprawdź na stronie internetowej www. Adonaj pl .


Pobierz ppt "Katecheza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google