Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Prowizorium Budżetowe na rok 2007 Samorządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Prowizorium Budżetowe na rok 2007 Samorządu."— Zapis prezentacji:

1 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Prowizorium Budżetowe na rok 2007 Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

2 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Wszystkie kwoty są podane jako środki w dyspozycji.

3 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Dotacja z MEiN1 886 000,00 zł Środki z zeszłego roku-60 000,00 zł Zakładane dotacja40 000,00 zł Już przyznane dotacje5 000,00 zł Prorektor ds. Studiów dla Komisji Dydaktycznej Kwota do dyspozycji1 871 000,00 zł

4 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Lp.Jednostki organizacyjneKwota% całości 1.Komisje programowe1 108 141,27 zł59,23% 2.Biuro Samorządu Studentów165 000,00 zł8,82% 3.WRS+RM225 000,00 zł12,03% 4.KN+Organizacje65 438,73 zł3,50% 5.Schronisko Koliba60 000,00 zł3,21% 6.Pula Sportowa60 000,00 zł3,21% 7.Projekty Naukowe50 000,00 zł2,67% 8.Pula Media100 000,00 zł5,34% 9.Rezerwa Prorektora37 420,00 zł2,00% Razem1 871 000,00 zł100,00%

5 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Lp.KomisjaKwota% całości 1.Komisja Dydaktyczna205 000,00 zł18,50% 2.Komisja Finansowo-Gospodarcza303 141,27 zł27,36% 3.Komisja Kultury300 000,00 zł27,07% 4.Komisja Sportu i Turystyki275 000,00 zł24,82% 5.Komisja Zagraniczna25 000,00 zł2,26% Razem1 108 141,27 zł100,00%

6 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Lp. Komisja Finansowo- Gospodarcza Kwota% całości 1.Szkolenia129 000,00 zł42,55% 2.Dosprzętowienie60 000,00 zł19,79% 3.Koszty reprezentacyjne13 000,00 zł4,29% 4.Koszty pracowników17 000,00 zł5,61% 5.Klub Amplitron27 000,00 zł8,91% w tym przeniesienie: 6 493,48zł 6.Rezerwa FKW57 141,27 zł18,85% Razem303 141,27 zł100,00%

7 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Lp.SzkoleniaKwota% całości 1.Szkolenie trenerów10 000,00 zł7,75% 2.Superwizja6 000,00 zł4,65% 3.Szkolenie WRSów 127 000,00 zł20,93% 4.Szkolenie Parlamentu18 000,00 zł13,95% 5.Szkolenie Mediów10 000,00 zł7,75% 6.Szkolenie Kolegium10 000,00 zł7,75% 7.Szkolenie Kół Naukowych12 000,00 zł9,30% 8.Szkolenie Rad Mieszkańców12 000,00 zł9,30% 9.Szkolenie WRSów 210 000,00 zł7,75% 10.Szkolenie Organizacji14 000,00 zł10,85% Razem129 000,00 zł100,00%

8 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Lp.WRS+RMKwota% całości 1.Wydziałowe Rady Samorządowe200 000,00 zł88,89% 2.Rady Mieszkańców25 000,00 zł11,11% Razem225 000,00 zł100,00%

9 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Zależność kwoty dofinansowania od wykorzystania.

10 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej If procent > 1 Then ZaWykorzystanie = (2 - procent) * 1000 End If If procent < (0.9) Then ZaWykorzystanie = (procent + (0.1)) * 1000 End If If (procent >= (0.9) And (procent <= 1)) Then ZaWykorzystanie = 1000 End If

11 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Lp. Wydziałowe Rady Samorządowe Kwota % całości Wykorzyst anie Za wykorzystanie 1.Wydz. Architektury8 045,49 zł4,02%44,58%545,80 zł 2.Wydz. Chemicznego7 805,95 zł3,90%89,62%996,20 zł 3.Wydz. EiTI16 915,63 zł8,46%99,17%1 000,00 zł 4.Wydz. Elektrycznego14 460,61 zł7,23%132,52%674,80 zł 5.Wydz. Fizyki6 489,87 zł3,24%100,00%1 000,00 zł 6.Wydz. Geodezji i Kartografii9 212,73 zł4,61%107,69%923,10 zł 7. Wydz. Inżynierii Chemicznej i Proc. 6 786,51 zł3,39%92,92%1 000,00 zł 8.Wydz. Inżynierii Lądowej12 633,83 zł6,32%102,55%974,50 zł 9.Wydz. Inżynierii Materiałowej6 389,88 zł3,19%96,14%1 000,00 zł 10.Wydz. Inżynierii Produkcji16 942,29 zł8,47%99,97%1 000,00 zł

12 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej 11.Wydz. Inżynierii Środowiska12 815,98 zł6,41%94,96%1 000,00 zł 12.Wydz. MiNI7 762,48 zł3,88%118,06%819,40 zł 13.Wydz. MEiL10 039,19 zł5,02%87,63%976,30 zł 14.Wydz. Mechatroniki9 592,93 zł4,80%90,08%1 000,00 zł 15.Wydz. SiMR9 091,39 zł4,55%67,51%775,10 zł 16.Wydz. Transportu11 174,99 zł5,59%49,89%598,90 zł 17.WBMiP w Płocku11 529,43 zł5,76%99,99%1 000,00 zł 18.KNEiS w Płocku7 414,57 zł3,71%101,19%988,12 zł 19.KNSiA8 926,32 zł4,46%96,69%1 000,00 zł 20. Międzywydz. Centrum Biotechnologii 5 969,92 zł2,98%98,77%1 000,00 zł Razem200 000,00 zł100,00%93%18 272,22 zł

13 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Lp.Rady MieszkańcówKwota% całości 1.Akademik3 825,39 zł15,30% 2.Babilon3 461,40 zł13,85% 3.Bratniak-Muszelka2 107,92 zł8,43% 4.Mikrus2 443,64 zł9,77% 5.Pineska1 178,51 zł4,71% 6.Riviera2 874,77 zł11,50% 7.Tatrzańska1 037,15 zł4,15% 8.Tulipan1 058,35 zł4,23% 9.Ustronie1 878,22 zł7,51% 10.Wcześniak2 266,94 zł9,07% 11.Żaczek2 867,71 zł11,47% Razem25 000,00 zł100,00%

14 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Lp.KN+OrganizacjeKwota% całości 1.Organizacje55 438,73 zł84,72% 2.Koła Naukowe10 000,00 zł15,28% Razem65 438,73 zł100,00%

15 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Lp.OrganizacjeKwota% całości 1.Amplitron4 270,25 zł7,70% 2.ASK Soli Deo6 169,34 zł11,13% 3.ESTIEM6 318,44 zł11,40% 4.GEOIDA5 900,18 zł10,64% 5.IAESTE3 772,95 zł6,81% 6.KZ PW Wimpel4 431,95 zł7,99% 7.NZS13 120,74 zł23,67% przeniesienie 438,73 8.BEST11 454,87 zł20,66% Razem55 438,73 zł100,00%

16 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Lp.Koła NaukoweKwota% całości 1.Koło Naukowe „Teleinformatyka”500,00 zł5,00% 2.Międzywydziałowe SKN SAE300,00 zł3,00% 3.KN Energetyków650,00 zł6,50% 4.SKN Energetyki Niekonwencjonalnej270,00 zł2,70% 5.KN Układów Cyfrowych DEMAIN400,00 zł4,00% 6.ChKN Flogiston400,00 zł4,00% 7.KFF Focus800,00 zł8,00% 8.KN Mikrosystemów ONYKS190,00 zł1,90% 9.SK Astronautyczne300,00 zł3,00% 10.KN Aparatury Biomedycznej300,00 zł3,00% 11.KN Fizyków200,00 zł2,00% 12.KN Polimer610,00 zł6,10% 13.KN IS (Płock)400,00 zł4,00% 14.KN IM Wakans400,00 zł4,00% 15.KN Wodociągów i Kanalizacji230,00 zł2,30% 16.SK Logistyki Stosowanej400,00 zł4,00% 17.KN Biotechnologów Herbion180,00 zł1,80% 18.Rezerwa Kół3 470,00 zł34,70% Razem10 000,00 zł100,00%

17 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Lp.Pula MediaKwota% całości 1.iPeWu38 000,00 zł38,00% 2.TV PW16 500,00 zł16,50% 3.polibuda.info30 000,00 zł30,00% 4.radioaktywne15 500,00 zł15,50% Razem100 000,00 zł266,80%

18 Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "Komisja Finansowo-Gospodarcza Projekt prowizorium budżetowego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Prowizorium Budżetowe na rok 2007 Samorządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google