Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA 2012/2013 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław, 23 lutego 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA 2012/2013 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław, 23 lutego 2012r."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA 2012/2013 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław, 23 lutego 2012r.

2 Erasmus -studia Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych miedzy innymi przez wymianę studentów Erasmus jest dostępny dla wszystkich rodzajów szkół wyższych i obejmuje wszystkie kierunki oraz poziomy studiów, ze studiami doktoranckimi włącznie Wyjazdy semestralne lub całoroczne W Programie uczestniczą następujące kraje: kraje Unii Europejskiej 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) Kraje kandydujące (Turcja) Szwajcaria Chorwacja

3 Kto może wyjechać ? Student powinien być: w czasie rekrutacji są oficjalnie zarejestrowani na studiach I, II lub III stopnia (studia doktoranckie) albo na jednolitych studiach na Politechnice Wrocławskiej. Uprawnienia te przysługują również studentom studiów niestacjonarnych i Ośrodków Zamiejscowych PWr. Oferta nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych. Studenci, którzy kończą studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym, mogą ubiegać o wyjazd tylko na semestr zimowy lub letni studiów uzupełniających magisterskich; studenci, którzy kończą studia pierwszego stopnia w semestrze letnim mogą aplikować na wyjazd na jeden lub dwa semestry Prawo do wyjazdu NA STUDIA można uzyskać tylko jeden raz. UWAGA: Wyjazd na studia nie może kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w planie studiów – wykluczone urlopy dziekańskie, zawodowe, chorobowe. Szczegółowe Zasady Rekrutacji 2012/13 znajdują się na stronie:

4 Co oferuje Program? -poznanie europejskich systemów edukacyjnych - realizację studiów zgodnych z kierunkiem studiów -zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności życiowych

5 Stypendium Stypendium jest formą dofinansowania na studiach za granicą i nie pokrywa pełnych kosztów pobytu Średnie stawki tygodniowe sugerowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus 112/100/87 euro. Kwota dofinansowania uzależniona od przyznanego grantu oraz liczby zrekrutowanych studentów. Liczba tygodni- zgodnie z warunkami określonymi w umowie finansowej Wypłata w 2 ratach- pierwsza przed wyjazdem; druga rata po powrocie i rozliczeniu Maksymalny okres trwania Programu do 30 września 2013

6 REKRUTACJA ETAP 1 1.Wybór uczelni partnerskiej (lista dostępnych uczelni na stronie: 2.Kontakt-Koordynator Wydziałowy Rekrutacja odbywa się na Wydziałach. Kandydaci oceniani są na podstawie: -średniej ocen, -znajomości języka obcego, -zgodności specjalności, w obrębie której wymiana studencka została przewidziana. UWAGA: Wydziały mogą, w ramach ogólnych zasad Programu, stosować indywidualne kryteria rekrutacji studentów. Zakończenie naboru na Wydziałach 9 marca Egzamin językowy egzamin sprawdzający z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie B2 (istnieje również możliwość zdawania egzaminu ze znajomości języka francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, jeśli zaistnieje taka konieczność). Termin egzaminu – 17 marca 2012.Z egzaminu są zwolnione osoby posiadające udokumentowaną znajomość języka (certyfikaty, ACERT, ocena w indeksie itd.)

7 Znajomość języka obcego Egzamin Poziom B2, dotyczy osób, które nie posiadają stosownych certyfikatów językowych 17 marca 2012 ( miejsce podane przez DWM na stronie internetowej) Osoby z certyfikatami konieczność doręczenia certyfikatu językowego i do Koordynatorów Wydziałowych; wykaz uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie SJO Pisemne zobowiązanie o doręczeniu certyfikatu (dotyczy osób, które nie mogą podejść do egzaminu językowego); oświadczanie składane jest przy składaniu dokumentów w DWM

8 ETAP 2 Ogłoszenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych 26 marca 2012 ETAP 3 Spotkanie informacyjne dla studentów wstępnie zakwalifikowanych 28 marca 2012 Składanie dokumentów aplikacyjnych w DWM, ustalenia szczegółów wyjazdu z uczelniami partnerskimi Termin 24 kwietnia 2012 REKRUTACJA

9 -Dodatkowe stypendium Rady Miasta Wrocławia – dla studentów III roku i lat wyższych (100 euro/miesiąc) informacje w Dziale Studenckim -Dofinansowanie dla osób o dużym stopniu niepełnosprawności Inne możliwości dofinansowania

10 Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) to kursy mniej znanych języków UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Czas trwania kursu: do 6 tygodni. Kraje, w których organizowane są intensywne kursy językowe Erasmusa: Belgia (Wspólnota Flamandzka), Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy. Kursów EILC NIE ORGANIZUJĄ: Austria, Belgia - część francuskojęzyczna, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania. Nabór kandydatów –złożenie aplikacji on-line do 26 maja 2012 (więcej informacji na stronie Kursy EILC

11 09 marca 2012 – zakończenie naboru kandydatów-studentów na wydziałach i przekazanie do DWM list kandydatów z informacją, kto wymaga egzaminu językowego 17 marca 2012 egzaminy językowe dla kandydatów 21 marca przekazanie koordynatorom wydziałowym wyników egzaminów językowych 26 marca 2012-sporządzenie wstępnych list kandydatów na wyjazd na wydziałach z uwzględnieniem list rezerwowych 28 marca spotkanie informacyjne za dla wstępnie zakwalifikowanych studentów 24 kwietnia złożenie formularzy aplikacyjnych do DWM 26 maja 2012 –złożenie formularzy aplikacyjnych na kursy językowe EILC Harmonogram Rekrutacji

12 Strona uczelniana zawierająca informację bieżącą i formularze zgłoszeniowe (Application Form, Learning Agreement) Strona Agencji Narodowej programu LLP/Erasmus Serwer Unii Europejskiej z informacjami ogólnymi o programie LLP/Erasmus programme/doc80_en.htm Adresy internetowe

13 Gdzie się zgłosić? 1 ETAP :Do Koordynatorów Wydziałowych Należy złożyć u Koordynatorów dokumenty wymagane przez Koordynatorów Nazwiska i adresy – szukaj w Internecie: Zakończenie naboru studentów na Wydziałach 09 marca 2012

14 Gdzie się zgłosić? 2 ETAP: Dział Współpracy Międzynarodowej Ewelina Wnuk Dział Współpracy Międzynarodowej Budynek A1, pokój 144, Wg godzin otwarcia Tel.: Spotkanie informacyjne dla wstępnie zakwalifikowanych studentów 28 marca 2012

15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "REKRUTACJA 2012/2013 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław, 23 lutego 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google