Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA 2012/2013 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław, 23 lutego 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA 2012/2013 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław, 23 lutego 2012r."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA 2012/2013 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław, 23 lutego 2012r.

2 Erasmus -studia Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych miedzy innymi przez wymianę studentów Erasmus jest dostępny dla wszystkich rodzajów szkół wyższych i obejmuje wszystkie kierunki oraz poziomy studiów, ze studiami doktoranckimi włącznie Wyjazdy semestralne lub całoroczne W Programie uczestniczą następujące kraje: kraje Unii Europejskiej 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) Kraje kandydujące (Turcja) Szwajcaria Chorwacja

3 Kto może wyjechać ? Student powinien być: w czasie rekrutacji są oficjalnie zarejestrowani na studiach I, II lub III stopnia (studia doktoranckie) albo na jednolitych studiach na Politechnice Wrocławskiej. Uprawnienia te przysługują również studentom studiów niestacjonarnych i Ośrodków Zamiejscowych PWr. Oferta nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych. Studenci, którzy kończą studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym, mogą ubiegać o wyjazd tylko na semestr zimowy lub letni studiów uzupełniających magisterskich; studenci, którzy kończą studia pierwszego stopnia w semestrze letnim mogą aplikować na wyjazd na jeden lub dwa semestry Prawo do wyjazdu NA STUDIA można uzyskać tylko jeden raz. UWAGA: Wyjazd na studia nie może kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w planie studiów – wykluczone urlopy dziekańskie, zawodowe, chorobowe. Szczegółowe Zasady Rekrutacji 2012/13 znajdują się na stronie: http://www.dwm.pwr.wroc.pl/studia_za_granica/323/rekrutacja.html

4 Co oferuje Program? -poznanie europejskich systemów edukacyjnych - realizację studiów zgodnych z kierunkiem studiów -zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności życiowych

5 Stypendium Stypendium jest formą dofinansowania na studiach za granicą i nie pokrywa pełnych kosztów pobytu Średnie stawki tygodniowe sugerowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus 112/100/87 euro. Kwota dofinansowania uzależniona od przyznanego grantu oraz liczby zrekrutowanych studentów. Liczba tygodni- zgodnie z warunkami określonymi w umowie finansowej Wypłata w 2 ratach- pierwsza przed wyjazdem; druga rata po powrocie i rozliczeniu Maksymalny okres trwania Programu do 30 września 2013

6 REKRUTACJA ETAP 1 1.Wybór uczelni partnerskiej (lista dostępnych uczelni na stronie: www.dwm.pwr.wroc.pl) 2.Kontakt-Koordynator Wydziałowy Rekrutacja odbywa się na Wydziałach. Kandydaci oceniani są na podstawie: -średniej ocen, -znajomości języka obcego, -zgodności specjalności, w obrębie której wymiana studencka została przewidziana. UWAGA: Wydziały mogą, w ramach ogólnych zasad Programu, stosować indywidualne kryteria rekrutacji studentów. Zakończenie naboru na Wydziałach 9 marca 2012 3.Egzamin językowy egzamin sprawdzający z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie B2 (istnieje również możliwość zdawania egzaminu ze znajomości języka francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, jeśli zaistnieje taka konieczność). Termin egzaminu – 17 marca 2012.Z egzaminu są zwolnione osoby posiadające udokumentowaną znajomość języka (certyfikaty, ACERT, ocena w indeksie itd.)

7 Znajomość języka obcego Egzamin Poziom B2, dotyczy osób, które nie posiadają stosownych certyfikatów językowych 17 marca 2012 ( miejsce podane przez DWM na stronie internetowej) Osoby z certyfikatami konieczność doręczenia certyfikatu językowego i do Koordynatorów Wydziałowych; wykaz uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie SJO http://www.sjo.pwr.wroc.pl/82601,131.dhtml Pisemne zobowiązanie o doręczeniu certyfikatu (dotyczy osób, które nie mogą podejść do egzaminu językowego); oświadczanie składane jest przy składaniu dokumentów w DWM

8 ETAP 2 Ogłoszenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych 26 marca 2012 ETAP 3 Spotkanie informacyjne dla studentów wstępnie zakwalifikowanych 28 marca 2012 Składanie dokumentów aplikacyjnych w DWM, ustalenia szczegółów wyjazdu z uczelniami partnerskimi Termin 24 kwietnia 2012 REKRUTACJA

9 -Dodatkowe stypendium Rady Miasta Wrocławia – dla studentów III roku i lat wyższych (100 euro/miesiąc) informacje w Dziale Studenckim www.dzialstudencki.pwr.wroc.pl www.dzialstudencki.pwr.wroc.pl -Dofinansowanie dla osób o dużym stopniu niepełnosprawności Inne możliwości dofinansowania

10 Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) to kursy mniej znanych języków UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Czas trwania kursu: do 6 tygodni. Kraje, w których organizowane są intensywne kursy językowe Erasmusa: Belgia (Wspólnota Flamandzka), Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy. Kursów EILC NIE ORGANIZUJĄ: Austria, Belgia - część francuskojęzyczna, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania. Nabór kandydatów –złożenie aplikacji on-line do 26 maja 2012 (więcej informacji na stronie www.dwm.pwr.wroc.pl).www.dwm.pwr.wroc.pl Kursy EILC

11 09 marca 2012 – zakończenie naboru kandydatów-studentów na wydziałach i przekazanie do DWM list kandydatów z informacją, kto wymaga egzaminu językowego 17 marca 2012 egzaminy językowe dla kandydatów 21 marca 2012- przekazanie koordynatorom wydziałowym wyników egzaminów językowych 26 marca 2012-sporządzenie wstępnych list kandydatów na wyjazd na wydziałach z uwzględnieniem list rezerwowych 28 marca 2012- spotkanie informacyjne za dla wstępnie zakwalifikowanych studentów 24 kwietnia 2012- złożenie formularzy aplikacyjnych do DWM 26 maja 2012 –złożenie formularzy aplikacyjnych na kursy językowe EILC Harmonogram Rekrutacji

12 Strona uczelniana zawierająca informację bieżącą i formularze zgłoszeniowe (Application Form, Learning Agreement) http://dwm.pwr.wroc.pl Strona Agencji Narodowej programu LLP/Erasmus http://www.erasmus.org.pl Serwer Unii Europejskiej z informacjami ogólnymi o programie LLP/Erasmus http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- programme/doc80_en.htm Adresy internetowe

13 Gdzie się zgłosić? 1 ETAP :Do Koordynatorów Wydziałowych Należy złożyć u Koordynatorów dokumenty wymagane przez Koordynatorów Nazwiska i adresy – szukaj w Internecie: http://www.dwm.pwr.wroc.pl Zakończenie naboru studentów na Wydziałach 09 marca 2012

14 Gdzie się zgłosić? 2 ETAP: Dział Współpracy Międzynarodowej Ewelina Wnuk Dział Współpracy Międzynarodowej Budynek A1, pokój 144, Wg godzin otwarcia Tel.: 071 320-35-85 E-mail: ewelina.wnuk@pwr.wroc.plewelina.wnuk@pwr.wroc.pl Spotkanie informacyjne dla wstępnie zakwalifikowanych studentów 28 marca 2012

15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "REKRUTACJA 2012/2013 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław, 23 lutego 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google