Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolej w Gorzowie Wielkopolskim w dokumentach krajowych oraz regionalnych. Gorzów Wielkopolski 5 maj 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolej w Gorzowie Wielkopolskim w dokumentach krajowych oraz regionalnych. Gorzów Wielkopolski 5 maj 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Kolej w Gorzowie Wielkopolskim w dokumentach krajowych oraz regionalnych. Gorzów Wielkopolski 5 maj 2014 r.

2 Źródło: Opracowanie MRR przy współpracy IGiPZ PAN. Linia kolejowa 203 została uwzględniona w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jako konwencjonalna o prędkości 100-120 km/h

3 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) Stawia w pierwszej kolejności na rozwój powiązań infrastrukturalnych w układzie krajowym i europejskim 18 miast wojewódzkich. Definiuje priorytetowe kierunki interwencji w zakresie modernizacji i przestrzennego rozmieszczenia.

4 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) Źródło: SRT 2020, tabela Nr 5, str. 44

5 Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu Autorzy DI, pomimo wyraźnie zdefiniowanych kierunków interwencji w zakresie modernizacji, nie dostrzegają jej konieczności na linii kolejowej 203 (odcinek Gorzów -Krzyż). Pominięta została również gorzowska estakada. Znajdują jednak uzasadnienie dla elektryfikacji linii 203 na odcinku Piła – Krzyż i wprowadzają zadanie do DI na „Listę projektów kolejowych o znaczeniu krajowym”.

6 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym. Postulaty zgłoszone podczas konsultacji społecznych planu: - przeprowadzenie analizy możliwości i kierunków uruchamiania połączeń wielorelacyjnych, - uzupełnienie wykazu dworców o charakterze strategicznym o Kostrzyn i Krzyż, - aktualizacja spisu potencjalnych punktów skomunikowań pociągów różnych kategorii o stację Krzyż, -rozważyć, w planowanym rozszerzeniu oferty w przewozach międzywojewódzkich, przedłużenie trasy kursowania pociągów podążających dotychczas do Gorzowa Wlkp. do Stacji w Kostrzynie, - rozszerzenie o Gorzów Wielkopolski listy stolic województw przygranicznych dla których dążyć się będzie do zapewnienia bezpośrednich pociągów ze stolicami z którymi województwa te graniczą.

7 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym. Finalnie dokument zawiera następujące zapisy: I. „w przewozach międzynarodowych (…) dążenie do zapewnienia połączeń pomiędzy stolicami województw przygranicznych a stolicami państw, z którymi województwa te graniczą: -bezpośrednimi pociągami (Gorzów Wlkp. – Berlin, Zielona Góra – Berlin, Wrocław – Berlin, Wrocław – Praga, Katowice – Praga, Katowice – Bratysława, Rzeszów – Kijów, Lublin – Kijów, Gdańsk – Kaliningrad).

8 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym. II. „w przewozach międzywojewódzkich: - zapewnienie bezpośrednich pociągów (nie mniej niż 2 pary na dobę) pomiędzy Warszawą a pozostałymi miastami wojewódzkimi; - zapewnienie bezpośrednich pociągów pomiędzy jak największą liczbą miast wojewódzkich”

9 10 nowych lokomotyw spalinowych dla PKP Intercity PKP Intercity wyłoniło producenta 10 lokomotyw spalinowych, które poprowadzą pociągi na wybranych, niezelektryfikowanych trasach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pesa Bydgoszcz. Jedną z obsługiwanych przez nowe pociągi tras (od 2015 roku) będzie Krzyż - Gorzów Wlkp. – Kostrzyn. Źródło: portal intercity.pl

10

11 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Na liście 25 kluczowych zadań inwestycyjnych regionu, znajduje się również „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą”.

12 Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Proponowana wysokość wsparcia UE dla Priorytetu Inwestycyjnego 7.4, czyli „Wzmocnienie systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich i towarowych”, to 26.134.736,00 (EUR) co stanowi 2,88 % łącznego udziału wsparcia UE w całości środków RPO - Lubuskie 2020.

13 Zgodnie z korespondencją Prezydenta Miasta z Zarządem Województwa: Prowadzone są prace nad wprowadzeniem bezpośrednich pociągów na linii (Krzyż) Gorzów Wlkp. – Kostrzyn – Berlin Lichtenberg, a ich uruchomienie uzależnione jest od uzyskania homologacji na wjazd na niemiecką sieć pojazdów serii SA 139 (przewidywany termin - grudzień 2015 r.). Ponadto Urząd Marszałkowski planuje uruchomić dodatkową – trzecią parę codziennych pociągów w relacji Kostrzyn – Gorzów Wlkp. – Krzyż – Poznań.

14 W marcu 2013 roku przedstawiciele Województwa Lubuskiego podpisali umowę z bydgoską PESĄ na dostawę czterech autobusów szynowych, przeznaczonych do obsługi połączeń na trasach: - Zielona Góra – Zbąszynek – Gorzów, - Krzyż – Gorzów – Kosztrzyn, oraz (po uzyskaniu homologacji na Niemcy): - Krzyż – Gorzów – Kostrzyn (Berlin), - Zielona Góra – Frankfurt Oder (Berlin).

15 Dziękuję za uwagę! Krzysztof Karwatowicz Wydział Rozwoju Miasta i Aglomeracji


Pobierz ppt "Kolej w Gorzowie Wielkopolskim w dokumentach krajowych oraz regionalnych. Gorzów Wielkopolski 5 maj 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google