Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gorzów Wielkopolski 5 maj 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gorzów Wielkopolski 5 maj 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Gorzów Wielkopolski 5 maj 2014 r.
Kolej w Gorzowie Wielkopolskim w dokumentach krajowych oraz regionalnych. Gorzów Wielkopolski 5 maj 2014 r. Barlinek

2 Źródło: Opracowanie MRR przy współpracy IGiPZ PAN.
Linia kolejowa 203 została uwzględniona w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jako konwencjonalna o prędkości km/h Barlinek

3 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
Stawia w pierwszej kolejności na rozwój powiązań infrastrukturalnych w układzie krajowym i europejskim 18 miast wojewódzkich. Definiuje priorytetowe kierunki interwencji w zakresie modernizacji i przestrzennego rozmieszczenia. Barlinek

4 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
Źródło: SRT 2020, tabela Nr 5, str. 44 Barlinek

5 Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu
Autorzy DI, pomimo wyraźnie zdefiniowanych kierunków interwencji w zakresie modernizacji, nie dostrzegają jej konieczności na linii kolejowej 203 (odcinek Gorzów Krzyż). Pominięta została również gorzowska estakada. Znajdują jednak uzasadnienie dla elektryfikacji linii 203 na odcinku Piła – Krzyż i wprowadzają zadanie do DI na „Listę projektów kolejowych o znaczeniu krajowym”. Barlinek

6 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
– międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym. Postulaty zgłoszone podczas konsultacji społecznych planu: przeprowadzenie analizy możliwości i kierunków uruchamiania połączeń wielorelacyjnych, uzupełnienie wykazu dworców o charakterze strategicznym o Kostrzyn i Krzyż, aktualizacja spisu potencjalnych punktów skomunikowań pociągów różnych kategorii o stację Krzyż, rozważyć, w planowanym rozszerzeniu oferty w przewozach międzywojewódzkich, przedłużenie trasy kursowania pociągów podążających dotychczas do Gorzowa Wlkp. do Stacji w Kostrzynie, rozszerzenie o Gorzów Wielkopolski listy stolic województw przygranicznych dla których dążyć się będzie do zapewnienia bezpośrednich pociągów ze stolicami z którymi województwa te graniczą. Barlinek

7 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
– międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym. Finalnie dokument zawiera następujące zapisy: I. „w przewozach międzynarodowych (…) dążenie do zapewnienia połączeń pomiędzy stolicami województw przygranicznych a stolicami państw, z którymi województwa te graniczą: bezpośrednimi pociągami (Gorzów Wlkp. – Berlin, Zielona Góra – Berlin, Wrocław – Berlin , Wrocław – Praga, Katowice – Praga, Katowice – Bratysława, Rzeszów – Kijów, Lublin – Kijów, Gdańsk – Kaliningrad). Barlinek

8 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
– międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym. II. „w przewozach międzywojewódzkich: - zapewnienie bezpośrednich pociągów (nie mniej niż 2 pary na dobę) pomiędzy Warszawą a pozostałymi miastami wojewódzkimi; - zapewnienie bezpośrednich pociągów pomiędzy jak największą liczbą miast wojewódzkich” Barlinek

9 10 nowych lokomotyw spalinowych dla PKP Intercity
PKP Intercity wyłoniło producenta 10 lokomotyw spalinowych, które poprowadzą pociągi na wybranych, niezelektryfikowanych trasach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pesa Bydgoszcz. Jedną z obsługiwanych przez nowe pociągi tras (od 2015 roku) będzie Krzyż - Gorzów Wlkp. – Kostrzyn. Źródło: portal intercity.pl Barlinek

10 Barlinek

11 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020
Na liście 25 kluczowych zadań inwestycyjnych regionu, znajduje się również „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą”. Barlinek

12 Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Proponowana wysokość wsparcia UE dla Priorytetu Inwestycyjnego 7.4, czyli „Wzmocnienie systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich i towarowych”, to ,00 (EUR) co stanowi 2,88 % łącznego udziału wsparcia UE w całości środków RPO - Lubuskie 2020. Barlinek

13 Zgodnie z korespondencją Prezydenta Miasta z Zarządem Województwa:
Prowadzone są prace nad wprowadzeniem bezpośrednich pociągów na linii (Krzyż) Gorzów Wlkp. – Kostrzyn – Berlin Lichtenberg , a ich uruchomienie uzależnione jest od uzyskania homologacji na wjazd na niemiecką sieć pojazdów serii SA 139 (przewidywany termin - grudzień 2015 r.). Ponadto Urząd Marszałkowski planuje uruchomić dodatkową – trzecią parę codziennych pociągów w relacji Kostrzyn – Gorzów Wlkp. – Krzyż – Poznań. Barlinek

14 Zielona Góra – Zbąszynek – Gorzów, Krzyż – Gorzów – Kosztrzyn,
W marcu 2013 roku przedstawiciele Województwa Lubuskiego podpisali umowę z bydgoską PESĄ na dostawę czterech autobusów szynowych, przeznaczonych do obsługi połączeń na trasach: Zielona Góra – Zbąszynek – Gorzów, Krzyż – Gorzów – Kosztrzyn, oraz (po uzyskaniu homologacji na Niemcy): Krzyż – Gorzów – Kostrzyn (Berlin), Zielona Góra – Frankfurt Oder (Berlin). Barlinek

15 Dziękuję za uwagę! Krzysztof Karwatowicz
Wydział Rozwoju Miasta i Aglomeracji Barlinek


Pobierz ppt "Gorzów Wielkopolski 5 maj 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google