Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawda jako mit Renata Ziemińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawda jako mit Renata Ziemińska."— Zapis prezentacji:

1 Prawda jako mit Renata Ziemińska

2 Leszek Kołakowski Mity to opowieści, które wyprzedzają rzeczywistość i czas empiryczny i nadają im spójny sens. Są to „konstrukcje, obecne (w utajeniu lub explicite) w naszym życiu intelektualnym i afektywnym, te mianowicie, które pozwalają nam warunkowe i zmienne składniki doświadczenia wiązać teleologicznie przez odwołanie się do realności bezwarunkowych” (Kołakowski 2003, 8).

3 Mity według Kołakowskiego
Są to wszelkie przekonania o sensie życia ludzkiego, o istnieniu wartości, prawdziwej naturze świata, możliwościach ludzkiego rozumu. Poszukiwanie w zmiennym doświadczeniu czynnika trwałego i niezmiennego, na którym można by oprzeć sens naszego działania. Mit jest sposobem na oswojenie świata, uczynienie go ludzkim i zrozumiałym, jest to „próba pokonania niepamięci bytu” (Kołakowski, 2003, 118).

4 Zagrożenia ze strony mitu
Mit może zmierzać do zastąpienia wiedzy, może obrastać despotyzmem, terrorem i kłamstwem, zwalniać od odpowiedzialności za własną sytuację, kwestionować wartość wolności. Utrzymanie wspólnoty ludzkiej wymaga wiary w wartości zastane, ale niebezpiecznie jest wierzyć, że te wartości są gotowe i zwalniają od interpretacji sytuacyjnej.

5 Konieczność mitu „Mitologia może być społecznie płodna tylko wtedy, kiedy jest nieustannie podejrzana” (Kołakowski 2003, 106-7). Każde odrzucenie mitu jest mitem. Naturalizm czy wiara w postęp jest tak samo dowolna jak kreacjonizm, bo tak samo przekracza doświadczenie i jest próbą nadania mu sensu. Odrzucenie wszelkich mitów prowadzi do obumarcia kultury.

6 Wiara w rozum Prawda jako wartość nieinstrumentalna, różna od skutecznej stosowalności (technologicznej i społecznej) jest częścią mitologii Rozumu. Według tego mitu Rozum nie jest tylko organem ciała. Ta wiara w rozum „jest potrzebna dla samokonstytucji człowieczeństwa, dla samoidentyfikacji, dla radykalnej samowiedzy bycia czymś innym niż plazma o wrażliwości bardziej zróżnicowanej. Mit Rozumu ma przeciwdziałać rozpaczliwej zgodzie człowieka na własną przypadkowość” (Kołakowski 2003, 49).

7 Mit rozumu Mit Rozumu nie ma racji, ale ma prawo, ponieważ równie arbitralna jest opcja przeciwna. Sceptycyzm i naturalizm nie są wiedzą czy nauką lecz aktem wiary wymierzonym przeciw wierze w rozum (Kołakowski, 2003, 50). Mit rozumu nie jest ani prawdziwy ani fałszywy, ponieważ tylko dzięki niemu coś może być prawdziwe i fałszywe. Mit rozumu pozwala nam wierzyć, że nasze prawa logiki nie są tylko regularnościami naszej pracy umysłowej i komunikacyjnej, lecz mają obiektywne znaczenie. Dzięki temu mitowi Platon i Husserl powiadają, że logika to realna obligacja, którą myśl zastaje i której winna jest posłuch.

8 Prawda nieinstrumentalna
„Struktura duchowa, wewnątrz której pojawia się to ‘pragnienie prawdy’, niezależne od zastosowań i możliwego pożytku w materialnej lub społecznej technologii, jest homologiczna do struktury duchowej mitu” (Kołakowski 2000, 192). Potrzeba prawdy to potrzeba odniesienia świata empirycznego do bytu bezwarunkowego. Tymczasem jest to zadanie beznadziejne. „Jeśli wiedza naukowa zdejmuje coraz to nowe opakowania z bytu empirycznego, to i tak nie ma widoków, byśmy w końcu, zdarłszy ostatnie opakowanie, ujrzeli odwiniętą z niego ‘rzecz samą’” (Kołakowski 2000, 192-3).

9 Prawda a pewność Kołakowski wiąże pojęcie prawdy z poszukiwaniem pewności i uważa że bez pewności nie ma sensu prawda. „Jeśli raz zrezygnujemy z idei apodyktycznie pewnej (...) prawdy, nie potrzebujemy, a nawet nie jesteśmy w stanie zbudować w ogóle żadnego pojęcia prawdy” (Kołakowski 1991, 16). Ponieważ zaś posiadanie pewności to pozycja bogów, prawda nie jest człowiekowi dostępna. Nie ma pewności jako absolutu epistemologicznego bez absolutu ontologicznego (Kołakowski 1991, 71-2).

10 Prawda a Bóg Jeśli Boga nie ma, nie ma również sensu pojęcie prawdy. „Predykat ‘prawdziwy’ pozbawiony jest znaczenia, jeśli nie odnosimy go do owej wszechogarniającej prawdy, która nie jest niczym innym, jak umysłem absolutnym” (Kołakowski 1988, 93). Według Kołakowskiego pojęcie prawdy podobnie jak pojęcie Boga, wykracza poza doświadczenie i należy do porządku mitu.

11 Prawda jest boska Prawda ma w sobie coś boskiego, zakłada obiektywność, racjonalność świata, a nawet byt absolutny. Przekracza doświadczenie. Klasyczne pojęcie prawdy powstało w opozycji do relatywizmu sofistów, z wiary w racjonalność świata. Kiedy nie ma tej wiary, nie ma sensu klasyczne pojęcie prawdy. Ale nie ma sensu też inne, bo wtedy upada idea racjonalności człowieka, sens racjonalnej dyskusji. Klasyczne pojęcie prawdy to ucieczka przed absurdem wszelkiego rodzaju (zarówno na płaszczyźnie teoretycznych dociekań jak i codziennych działań). Zgoda na absurd też byłaby mitem.

12 Mit prawdy Nie można powiedzieć, że pojęcie prawdy jest fałszywą konstrukcją czy użyteczną fikcją, ponieważ pojęcie fałszu i fikcji już zakłada mit prawdy i tylko na jego gruncie ma sens. Kołakowski wbrew postmodernistom nie zachęca do odrzucenia mitu prawdy, ponieważ mit można zastąpić tylko innym mitem, a mit prawdy jest fundamentalny dla kultury.


Pobierz ppt "Prawda jako mit Renata Ziemińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google