Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!” GENEZA PROGRAMU ZAŁOŻENIA na rok szkolny 2006/2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!” GENEZA PROGRAMU ZAŁOŻENIA na rok szkolny 2006/2007."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!” GENEZA PROGRAMU ZAŁOŻENIA na rok szkolny 2006/2007

2 „Globalna Strategia Dotycząca Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia” została przyjęta przez 57 Światowe Zgromadzenie Zdrowia 22 maja 2004 roku

3 wzywa kraje członkowskie do:  rozwinięcia  wdrożenia  ewolucji działań na rzecz poprawy zdrowia społeczeństw poprzez zdrowe żywienie żywnością bezpieczną dla zdrowia i wzrost aktywności fizycznej „Globalna Strategia Dotycząca Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia”

4 „ Globalna Strategia Dotycząca Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia”  W skali globalnej gwałtownie wzrosła uciążliwość chorób niezakaźnych.  W 2001 r. odpowiadały one za blisko 60% zgonów i 47% całkowitej liczby zachorowań.

5 „Globalna Strategia Dotycząca Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia” Najważniejsze czynniki ryzyka dla chorób niezakaźnych  wysokie ciśnienie krwi  wysoki poziom cholesterolu  małe spożycie warzyw i owoców  nadwaga  brak aktywności fizycznej  palenie tytoniu

6 „Globalna Strategia Dotycząca Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia” Pięć z wymienionych czynników ryzyka jest związanych ze sposobem odżywiania i aktywnością fizyczną

7 XII 2005  Komisja Europejska - Zielona Księga „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym” I-II 2006  przeprowadzono konsultacje społeczne

8 Opinie i postulaty partnerów społecznych zostały uwzględnione w Stanowisku Rządu przyjętym na posiedzeniu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w marcu 2006 roku

9 Priorytetowe wskazania Rządu RP: -edukacja dzieci, młodzieży szkolnej oraz ich rodziców w zakresie promowania zdrowego stylu życia, a szczególnie żywienia i aktywności fizycznej -wspólna polityka edukacyjna UE w zakresie zdrowego stylu życia i żywienia dzieci i młodzieży w szkołach

10 Istambuł 15-17.11.2006 The WHO European Ministerial Conference on Counteracting Obesity www.who.un.org.pl/aktualności (Biuro Łącznika WHO w Polsce)

11 24 kwietnia 2006 Główny Inspektor Sanitarny powołał Zespół ds. Opracowania i Wdrożenia „Krajowego Programu Zapobiegania Nadwadze, Otyłości i Chorobom Przewlekłym ”

12  Jednym z efektów prac Zespołu była decyzja o rozpoczęciu realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” dotyczącego promowania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

13 „Trzymaj Formę!”  Program edukacyjny zainicjowany przez Polską Federację Producentów Żywności  Rok szkolny 2004/2005 – „Forma na piątkę” (25 szkół w Warszawie)  Rok szkolny 2005/2006 – „Trzymaj formę” (100 szkół w Polsce) w ramach przedsięwzięcia „Szkoła z klasą” www.szkolazklasa.pl

14 „Trzymaj Formę!” Szkoły z woj.warmińsko-mazurskiego, które brały udział w edycji 2005/2006  VI LO w Elblągu  Gimnazjum nr 1 w Elblągu  Gimnazjum nr 1 w Reszlu (pow.kętrzyński)  Gimnazjum w Burkacie (pow. działdowski)  Gimnazjum w Sępopolu (pow.bartoszycki)  Szkoła Podstawowa w Rozogach (pow.szczycieński)  Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku

15 „Trzymaj Formę!”  Doświadczenia zebrane w tych edycjach posłużyły do opracowania programu o zasięgu ogólnopolskim  Główny Inspektorat Sanitarny i PFPŻ podpisały umowę o współpracy przy realizacji programu  Ze strony PIS w realizację programu zaangażo- wane będą piony PZiOZ oraz HŻŻiPU

16 „Trzymaj Formę!” I.CEL GŁÓWNY Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

17 „Trzymaj Formę!” II. CELE SZCZEGÓŁOWE 1.Pogłębienie wiedzy na temat znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka

18 „Trzymaj Formę!” 2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z: a/ prawidłowym żywieniem b/ odpowiednią jakością zdrowotną żywności, c/ aktywnością fizyczną.

19 „Trzymaj Formę!” 3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

20 „Trzymaj Formę!” III. ADRESACI PROGRAMU  uczniowie szkół gimnazjalnych (I-III)  uczniowie szkół podstawowych (V-VI)  rodzice uczniów

21 „Trzymaj Formę!” IV. UCZESTNICY PROGRAMU  dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna  pielęgniarki środowiska szkolnego  władze wojewódzkie i lokalne  inne osoby i instytucje - wg możliwości i potrzeb środowiskowych

22 „Trzymaj Formę!” V.CZAS TRWANIA PROGRAMU 2006–2009  I edycja – rok szkolny 2006/07  II edycja – rok szkolny 2007/08  III edycja – rok szkolny 2008/09

23 „Trzymaj Formę!” VI. ORGANIZATORZY PROGRAMU  Główny Inspektorat Sanitarny  Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”

24 „Trzymaj Formę!” VII. PARTNERZY PROGRAMU  Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie  Instytut Matki i Dziecka w Warszawie  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Ministerstwo Sportu

25 „Trzymaj Formę!”  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie  Miesięcznik „Lider”

26 „Trzymaj Formę!” VIII. KOORDYNATORZY PROGRAMU  poziom wojewódzki - WSSE st. asystent Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 089/524-83-82 (85) faks 089/527-99-24 a.wasilewska@wsse.olsztyn.pl

27 „Trzymaj Formę!”  poziom powiatowy – PSSE pracownicy pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych  poziom szkolny – dyrekcje szkół zaproponowani przez dyrektorów koordynatorzy szkolni

28 „Trzymaj Formę!” IX. WSPÓŁREALIZATORZY PROGRAMU Z PIS  poziom wojewódzki – WSSE mł. asystent Barbara Brakoniecka Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 089/524-84-40 hz607@wsse.olsztyn.pl

29 „Trzymaj Formę!”  poziom powiatowy – PSSE Pracownicy pionu higieny żywienia, żywności i przedmiotów użytku zaproponowani przez Powiatowych Inspektorów Sanitarnych

30 „Trzymaj Formę!” X. TREŚCI PROGRAMOWE Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta Wybrane elementy edukacji konsumenckiej Aktywność fizyczna

31 „Trzymaj Formę!” ŻYWIENIE MŁODZIEŻY  Rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię  Dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży  Rola podstawowych składników odżywczych  Zasady zdrowego żywienia (10 zasad)  Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej  Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem

32 „Trzymaj Formę!” WYBRANE ELEMENTY EDUKACJI KONSUMENCKIEJ Prawa konsumenta Konstrukcja etykiet na produktach spożywczych

33 „Trzymaj Formę!” AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży Test wydolności fizycznej Test sprawności fizycznej Kształtowanie sylwetki - np.: - prawidłowa pozycja przy pracy w ławce szkolnej - propozycje zestawów ćwiczeń.

34 „Trzymaj Formę!” XI. METODA REALIZACJI – METODA PROJEKTU Uczniowie przy wsparciu nauczycieli/rodziców, innych osób ze środowiska lokalnego opracowują i realizują projekty służące propagowaniu zasad zdrowego stylu życia w szkole i w rodzinie

35 „Trzymaj Formę!” Najbardziej wartościowe są projekty interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego trybu życia całościowo, odnoszących się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.

36 „Trzymaj Formę!” XII. MATERIAŁY (rozdzielnik centralny)  poradnik dla szkolnych koordynatorów i realizatorów programu – rozszerzony o: - podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne dla pionu żywienia w szkołach, - zalecenia dotyczące sprzedaży produktów spożywczych w obiektach szkolnych.

37 „Trzymaj Formę!”  broszura dla uczniów  plakat „Piramida zdrowego żywienia” (z uwzględnioną aktywnością fizyczną)  strona internetowa www.trzymajforme.pl www.trzymajforme.pl  płyty z wersją off line strony

38

39 | HOME | MATERIAŁY EDUKACYJNE | SZKOLENIE WSSE | INFORMACJE PRASOWE |HOMEMATERIAŁY EDUKACYJNESZKOLENIE WSSE INFORMACJE PRASOWE DO POBRANIA: PORADNIK DLA MŁODZIEŻY PORADNIK DLA NAUCZYCIELI PORADNIK DLA SZKÓŁ PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ MATERIAŁY DODATKOWE MATERIAŁY EDUKACYJNE www.trzymajforme.pl

40 HOMEHOME | MATERIAŁY EDUKACYJNE | SZKOLENIE WSSE | INFORMACJE PRASOWE |MATERIAŁY EDUKACYJNESZKOLENIE WSSEINFORMACJE PRASOWE 1. 1. Powitanie dr Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny 2. 2. "Demograficzne uwarunkowania nadwagi i otyłości u uczniów gimnazjów w Polsce w 2005 roku" dr Anna Oblacińska – Instytut Matki i Dziecka, Kierownik Zakładu Medycyny Szkolnej 3. 3. "Zbilansowana dieta dla młodzieży" Bożena Wajszczyk - Instytut Żywności i Żywienia, Zakład Epidemiologii i Norm Żywienia 4. 4. "Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu" Grażyna Czetwiertyńska – Centrum Edukacji Obywatelskiej 5. 5. "Zbilansowana dieta" prof. Krzysztof Krygier – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 6. 6. "Założenia realizacji programu. Prezentacja i wykorzystanie materiałów i narzędzi programowych" Elżbieta Łata - Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej 7. 7. "Założenia realizacji programu. Prezentacja i wykorzystanie materiałów i narzędzi programowych" Andrzej Gantner - dyrektor generalny Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności 8. 8. "Przykłady realizacji programu pt. „Trzymaj Formę” w szkołach, w roku szkolnym 2005/06, w ramach akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Centrum Edukacji Obywatelskiej" Andrzej Gantner - dyrektor generalny Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności 9. 9. "Wskazówki dla dyrektorów w zakresie wymogów sanitarno-higienicznych dla obiektów żywieniowych działających na terenie szkół" Maria Suchowiak – Dyrektor Departamentu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Głównego Inspektoratu Sanitarnego Barbara Olędzka – Departament Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Głównego Inspektoratu Sanitarnego

41 „Trzymaj Formę!” XII. MATERIAŁY (poziom wojewódzki)  strona internetowa www.wsse.olsztyn.pl - baza informacji merytorycznych i metodycznych związanych z tematyką programu

42 „Trzymaj Formę!” - poradnictwo internetowe prowadzone przez pracownika OPZiOZ oraz pracownika OHŻŻiPU Odpowiedzi na pytania nadesłane e-mailem będą zamieszczane na stronie raz w tygodniu

43 „Trzymaj Formę!” - zamieszczanie projektów opracowanych i zrealizowanych przez szkoły biorące udział w programie tekst – jako pliki pdf zdjęcia, grafika – jako pliki jpg

44 „Trzymaj Formę!” Szkoła, która nadeśle najciekawszy projekt, otrzyma sprzęt sportowy o wartości 500 zł (nagroda Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego)

45 „Trzymaj Formę!”   Projekty należy wysyłać na adres: a.wasilewska@wsse.olsztyn.pl do 15.07.2007  Przyznanie nagrody PWIS – IX 2007

46 „Trzymaj Formę!” XIII. REALIZACJA PROGRAMU  Przedstawienie oferty programowej dyrektorom szkół (PZiOZ PSSE)  Opracowanie bazy szkół, które wstępnie wyraziły zgodę na przystąpienie do programu (PZiOZ PSSE/WSSE)

47 „Trzymaj Formę!” 4.927 szkół, w tym: 4.354 szkoły gimnazjalne 572 szkoły podstawowe

48 291 G 173 G+159 SP=332 163 G+5 SP=168 131 G+41 SP=172 104 G+18 SP=122 264 G+18 SP=282 531 G+144 SP=675 448 G+3 SP=451 286 G+8 SP=294 194 G+6 SP=200 131 G+41 SP=172 365 G+31 SP=396 304 G 98 G 419 G 452 G+98 SP=550 G – liczba gimnazjów SP – liczba szkół podstawowych

49 „Trzymaj Formę!”  Przeprowadzenie diagnozy dotyczącej: - żywienia uczniów - warunków do aktywności fizycznej w szkołach, które przystąpiły do programu. Wykonawcy: PZiOZ PSSE, HŻŻiPU/HDM PSSE Termin: do 15.02.2007

50 „Trzymaj Formę!”  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla: - szkolnych koordynatorów programu - szkolnych realizatorów programu - innych przedstawicieli środowiska szkolnego - przedstawicieli środowiska lokalnego Wykonawcy: PZiOZ i HŻŻiPU PSSE, lokalni partnerzy Termin: do 15.01.2007

51 „Trzymaj Formę!”  Nawiązywanie współpracy na rzecz realizacji programu w środowiskach lokalnych (starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, organizacje pozarządowe, instytucje itp.) Wykonawcy: PZiOZ PSSE Termin: XII 2006-VI 2007

52 „Trzymaj Formę!”  Prowadzenie poradnictwa dla realizatorów programu Wykonawcy: PZiOZ PSSE, HŻŻiPU PSSE Termin: XII 2006 – VI 2007  Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych w lokalnych mediach – także na stronie internetowej PSSE - oraz podczas imprez masowych Wykonawcy: PZiOZ PSSE, HŻŻiPU PSSE Termin: XII 2006 – VIII 2007

53 „Trzymaj Formę!”  Dystrybucja materiałów do szkół Wykonawcy: PZiOZ PSSE Termin: XII 2006 – I 2007  Realizacja programu w szkołach metodą projektu Wykonawcy: nauczyciele/pielęgniarki/inne osoby zaangażowane w projekcie Termin: I - V 2007

54 „Trzymaj Formę!”  Monitorowanie przebiegu programu Wykonawcy: PZiOZ PSSE/WSSE Termin: XII 2006-VI 2007  Ewaluacja programu Wykonawcy: szkoły, PZiOZ PSSE/WSSE/GIS Termin: VI 2006 – VII 2007  Sporządzenie sprawozdania z realizacji programu Wykonawcy: PZiOZ PSSE Termin: do 15.07.2007

55 „Trzymaj Formę!”  Udoskonalenie wersji programu do kolejnej edycji Wykonawcy: PIS, PFPŻ, realizatorzy i partnerzy programu Termin: VIII 2007  Krajowa konferencja podsumowująca realizację programu w I edycji Wykonawcy: GIS, PFPŻ z udziałem partnerów programu Termin: IX 2007

56 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!” GENEZA PROGRAMU ZAŁOŻENIA na rok szkolny 2006/2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google