Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!”"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!”
GENEZA PROGRAMU ZAŁOŻENIA na rok szkolny 2006/2007

2 „Globalna Strategia Dotycząca Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia”
została przyjęta przez 57 Światowe Zgromadzenie Zdrowia 22 maja 2004 roku

3 Dotycząca Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia”
„Globalna Strategia Dotycząca Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia” wzywa kraje członkowskie do: rozwinięcia wdrożenia ewolucji działań na rzecz poprawy zdrowia społeczeństw poprzez zdrowe żywienie żywnością bezpieczną dla zdrowia i wzrost aktywności fizycznej

4 „Globalna Strategia Dotycząca Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia”
W skali globalnej gwałtownie wzrosła uciążliwość chorób niezakaźnych. W 2001 r. odpowiadały one za blisko 60% zgonów i 47% całkowitej liczby zachorowań.

5 „Globalna Strategia Dotycząca Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia”
Najważniejsze czynniki ryzyka dla chorób niezakaźnych wysokie ciśnienie krwi wysoki poziom cholesterolu małe spożycie warzyw i owoców nadwaga brak aktywności fizycznej palenie tytoniu

6 „Globalna Strategia Dotycząca Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia”
Pięć z wymienionych czynników ryzyka jest związanych ze sposobem odżywiania i aktywnością fizyczną

7 Komisja Europejska - Zielona Księga „Promowanie zdrowego żywienia
XII 2005 Komisja Europejska - Zielona Księga „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym” I-II 2006 przeprowadzono konsultacje społeczne

8 Opinie i postulaty partnerów społecznych zostały uwzględnione w Stanowisku Rządu przyjętym na posiedzeniu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w marcu 2006 roku

9 Priorytetowe wskazania Rządu RP:
- edukacja dzieci, młodzieży szkolnej oraz ich rodziców w zakresie promowania zdrowego stylu życia, a szczególnie żywienia i aktywności fizycznej - wspólna polityka edukacyjna UE w zakresie zdrowego stylu życia i żywienia dzieci i młodzieży w szkołach

10 The WHO European Ministerial Conference on Counteracting Obesity
Istambuł The WHO European Ministerial Conference on Counteracting Obesity (Biuro Łącznika WHO w Polsce)

11 Główny Inspektor Sanitarny powołał Zespół ds. Opracowania i Wdrożenia
24 kwietnia 2006 Główny Inspektor Sanitarny powołał Zespół ds. Opracowania i Wdrożenia „Krajowego Programu Zapobiegania Nadwadze, Otyłości i Chorobom Przewlekłym”

12 Jednym z efektów prac Zespołu
była decyzja o rozpoczęciu realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” dotyczącego promowania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

13 „Trzymaj Formę!” www.szkolazklasa.pl
Program edukacyjny zainicjowany przez Polską Federację Producentów Żywności Rok szkolny 2004/2005 – „Forma na piątkę” (25 szkół w Warszawie) Rok szkolny 2005/2006 – „Trzymaj formę” (100 szkół w Polsce) w ramach przedsięwzięcia „Szkoła z klasą”

14 „Trzymaj Formę!” Szkoły z woj.warmińsko-mazurskiego, które brały udział w edycji 2005/2006 VI LO w Elblągu Gimnazjum nr 1 w Elblągu Gimnazjum nr 1 w Reszlu (pow.kętrzyński) Gimnazjum w Burkacie (pow. działdowski) Gimnazjum w Sępopolu (pow.bartoszycki) Szkoła Podstawowa w Rozogach (pow.szczycieński) Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku

15 „Trzymaj Formę!” Doświadczenia zebrane w tych edycjach posłużyły do opracowania programu o zasięgu ogólnopolskim Główny Inspektorat Sanitarny i PFPŻ podpisały umowę o współpracy przy realizacji programu Ze strony PIS w realizację programu zaangażo-wane będą piony PZiOZ oraz HŻŻiPU

16 „Trzymaj Formę!” I. CEL GŁÓWNY Zwiększenie świadomości
dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

17 „Trzymaj Formę!” II. CELE SZCZEGÓŁOWE Pogłębienie wiedzy na temat
znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka

18 „Trzymaj Formę!” 2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z: a/ prawidłowym żywieniem b/ odpowiednią jakością zdrowotną żywności, c/ aktywnością fizyczną.

19 „Trzymaj Formę!” 3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności
korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

20 „Trzymaj Formę!” III. ADRESACI PROGRAMU
uczniowie szkół gimnazjalnych (I-III) uczniowie szkół podstawowych (V-VI) rodzice uczniów

21 „Trzymaj Formę!” IV. UCZESTNICY PROGRAMU
dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna pielęgniarki środowiska szkolnego władze wojewódzkie i lokalne inne osoby i instytucje - wg możliwości i potrzeb środowiskowych

22 „Trzymaj Formę!” V. CZAS TRWANIA PROGRAMU
2006–2009 I edycja – rok szkolny 2006/07 II edycja – rok szkolny 2007/08 III edycja – rok szkolny 2008/09

23 „Trzymaj Formę!” VI. ORGANIZATORZY PROGRAMU
Główny Inspektorat Sanitarny Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”

24 „Trzymaj Formę!” VII. PARTNERZY PROGRAMU
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Sportu

25 „Trzymaj Formę!” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Miesięcznik „Lider”

26 „Trzymaj Formę!” VIII. KOORDYNATORZY PROGRAMU poziom wojewódzki - WSSE
st. asystent Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 089/ (85) faks 089/

27 „Trzymaj Formę!” poziom powiatowy – PSSE
pracownicy pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych poziom szkolny – dyrekcje szkół zaproponowani przez dyrektorów koordynatorzy szkolni

28 „Trzymaj Formę!” IX. WSPÓŁREALIZATORZY PROGRAMU Z PIS
poziom wojewódzki – WSSE mł. asystent Barbara Brakoniecka Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 089/

29 „Trzymaj Formę!” poziom powiatowy – PSSE
Pracownicy pionu higieny żywienia, żywności i przedmiotów użytku zaproponowani przez Powiatowych Inspektorów Sanitarnych

30 „Trzymaj Formę!” X. TREŚCI PROGRAMOWE
Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta Wybrane elementy edukacji konsumenckiej Aktywność fizyczna

31 „Trzymaj Formę!” ŻYWIENIE MŁODZIEŻY
Rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię Dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży Rola podstawowych składników odżywczych Zasady zdrowego żywienia (10 zasad) Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem

32 „Trzymaj Formę!” WYBRANE ELEMENTY EDUKACJI KONSUMENCKIEJ
Prawa konsumenta Konstrukcja etykiet na produktach spożywczych

33 „Trzymaj Formę!” AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży Test wydolności fizycznej Test sprawności fizycznej Kształtowanie sylwetki - np.: - prawidłowa pozycja przy pracy w ławce szkolnej - propozycje zestawów ćwiczeń.

34 „Trzymaj Formę!” XI. METODA REALIZACJI – METODA PROJEKTU
Uczniowie przy wsparciu nauczycieli/rodziców, innych osób ze środowiska lokalnego opracowują i realizują projekty służące propagowaniu zasad zdrowego stylu życia w szkole i w rodzinie

35 „Trzymaj Formę!” Najbardziej wartościowe są projekty interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego trybu życia całościowo, odnoszących się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.

36 „Trzymaj Formę!” XII. MATERIAŁY (rozdzielnik centralny)
poradnik dla szkolnych koordynatorów i realizatorów programu – rozszerzony o: - podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne dla pionu żywienia w szkołach, - zalecenia dotyczące sprzedaży produktów spożywczych w obiektach szkolnych.

37 „Trzymaj Formę!” broszura dla uczniów
plakat „Piramida zdrowego żywienia” (z uwzględnioną aktywnością fizyczną) strona internetowa płyty z wersją off line strony

38

39 | HOME | MATERIAŁY EDUKACYJNE | SZKOLENIE WSSE | INFORMACJE PRASOWE | MATERIAŁY EDUKACYJNE DO POBRANIA: PORADNIK DLA MŁODZIEŻY PORADNIK DLA NAUCZYCIELI PORADNIK DLA SZKÓŁ PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ MATERIAŁY DODATKOWE

40 HOME | MATERIAŁY EDUKACYJNE | SZKOLENIE WSSE | INFORMACJE PRASOWE |  1.  Powitanie dr Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny  2. "Demograficzne uwarunkowania nadwagi i otyłości u uczniów gimnazjów w Polsce w 2005 roku" dr Anna Oblacińska – Instytut Matki i Dziecka, Kierownik Zakładu Medycyny Szkolnej  3. "Zbilansowana dieta dla młodzieży" Bożena Wajszczyk - Instytut Żywności i Żywienia, Zakład Epidemiologii i Norm Żywienia  4. "Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu" Grażyna Czetwiertyńska – Centrum Edukacji Obywatelskiej  5. "Zbilansowana dieta" prof. Krzysztof Krygier – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  6. "Założenia realizacji programu. Prezentacja i wykorzystanie materiałów i narzędzi programowych" Elżbieta Łata - Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej  7. "Założenia realizacji programu. Prezentacja i wykorzystanie materiałów i narzędzi programowych" Andrzej Gantner - dyrektor generalny Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności  8. "Przykłady realizacji programu pt. „Trzymaj Formę” w szkołach, w roku szkolnym 2005/06, w ramach akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Centrum Edukacji Obywatelskiej" Andrzej Gantner - dyrektor generalny Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności  9. "Wskazówki dla dyrektorów w zakresie wymogów sanitarno-higienicznych dla obiektów żywieniowych działających na terenie szkół" Maria Suchowiak – Dyrektor Departamentu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Głównego Inspektoratu Sanitarnego Barbara Olędzka – Departament Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Głównego Inspektoratu Sanitarnego                                                                     

41 „Trzymaj Formę!” XII. MATERIAŁY (poziom wojewódzki) strona internetowa
- baza informacji merytorycznych i metodycznych związanych z tematyką programu

42 „Trzymaj Formę!” e-mailem będą zamieszczane na stronie raz w tygodniu
- poradnictwo internetowe prowadzone przez pracownika OPZiOZ oraz pracownika OHŻŻiPU Odpowiedzi na pytania nadesłane em będą zamieszczane na stronie raz w tygodniu

43 zdjęcia, grafika – jako pliki jpg
„Trzymaj Formę!” - zamieszczanie projektów opracowanych i zrealizowanych przez szkoły biorące udział w programie tekst – jako pliki pdf zdjęcia, grafika – jako pliki jpg

44 „Trzymaj Formę!” Szkoła, która nadeśle najciekawszy
projekt, otrzyma sprzęt sportowy o wartości 500 zł (nagroda Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego)

45 „Trzymaj Formę!” Projekty należy wysyłać na adres:
do Przyznanie nagrody PWIS – IX 2007

46 „Trzymaj Formę!” XIII. REALIZACJA PROGRAMU
Przedstawienie oferty programowej dyrektorom szkół (PZiOZ PSSE) Opracowanie bazy szkół, które wstępnie wyraziły zgodę na przystąpienie do programu (PZiOZ PSSE/WSSE)

47 „Trzymaj Formę!” 4.927 szkół, w tym: 4.354 szkoły gimnazjalne
572 szkoły podstawowe

48 SP – liczba szkół podstawowych 452 G+98 SP=550
G – liczba gimnazjów SP – liczba szkół podstawowych 452 G+98 SP=550

49 „Trzymaj Formę!” Przeprowadzenie diagnozy dotyczącej:
- żywienia uczniów - warunków do aktywności fizycznej w szkołach, które przystąpiły do programu. Wykonawcy: PZiOZ PSSE, HŻŻiPU/HDM PSSE Termin: do

50 „Trzymaj Formę!” Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla:
- szkolnych koordynatorów programu - szkolnych realizatorów programu - innych przedstawicieli środowiska szkolnego - przedstawicieli środowiska lokalnego Wykonawcy: PZiOZ i HŻŻiPU PSSE, lokalni partnerzy Termin: do

51 „Trzymaj Formę!” Nawiązywanie współpracy na rzecz realizacji programu w środowiskach lokalnych (starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, organizacje pozarządowe, instytucje itp.) Wykonawcy: PZiOZ PSSE Termin: XII 2006-VI 2007

52 „Trzymaj Formę!” Prowadzenie poradnictwa dla realizatorów programu
Wykonawcy: PZiOZ PSSE, HŻŻiPU PSSE Termin: XII 2006 – VI 2007 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w lokalnych mediach – także na stronie internetowej PSSE oraz podczas imprez masowych Termin: XII 2006 – VIII 2007

53 „Trzymaj Formę!” Dystrybucja materiałów do szkół
Wykonawcy: PZiOZ PSSE Termin: XII 2006 – I 2007 Realizacja programu w szkołach metodą projektu Wykonawcy: nauczyciele/pielęgniarki/inne osoby zaangażowane w projekcie Termin: I - V 2007

54 „Trzymaj Formę!” Wykonawcy: PZiOZ PSSE/WSSE
Monitorowanie przebiegu programu Wykonawcy: PZiOZ PSSE/WSSE Termin: XII 2006-VI 2007 Ewaluacja programu Wykonawcy: szkoły, PZiOZ PSSE/WSSE/GIS Termin: VI 2006 – VII 2007 Sporządzenie sprawozdania z realizacji programu Wykonawcy: PZiOZ PSSE Termin: do

55 „Trzymaj Formę!” Udoskonalenie wersji programu do kolejnej edycji
Wykonawcy: PIS, PFPŻ, realizatorzy i partnerzy programu Termin: VIII 2007 Krajowa konferencja podsumowująca realizację programu w I edycji Wykonawcy: GIS, PFPŻ z udziałem partnerów programu Termin: IX 2007

56 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google