Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży… …naszym Drugim Domem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży… …naszym Drugim Domem."— Zapis prezentacji:

1 Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży… …naszym Drugim Domem

2 Informacje o szkole Liceum Ogólnokształcące zostało utworzone w 1990 roku jako pierwsza ponadpodstawowa szkoła społeczna Łomży. W 2001 roku powołano również gimnazjum. Na patrona szkół wybraliśmy wielkiego Polaka i Syna Ziemi Łomżyńskiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który zawsze cenił godność ludzką i prawdę. Na mocy dekretu Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka w 2004 roku placówki stały się szkołami katolickimi. Nasze szkoły są zatem bardzo młodą wspólnotą, której tradycję tworzą wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz grono oddanych przyjaciół.

3 Nasz Patron Kardynał Stefan Wyszyński pełni pieczę nad nami. Dziękujemy Mu za to, że włożył tyle serca w życie religijne Polaków. Jego zasługi zapamiętamy na całe wieki.

4 TRADYCJĄ SZKOŁY JEST: Udział w Mszach świętych rozpoczynających najważniejsze etapy życia szkoły; Wyjazdy integracyjne klas pierwszych na Pojezierze Augustowskie; Ślubowanie klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej; Wigilia Szkolna; Dzień Kultury Uczniowskiej; Spotkanie Wielkanocne; Obchody Dnia Dziecka; Święto Patrona Szkoły; Organizowanie i udział w licznych akcjach charytatywnych Udział uczniów w licznych konkursach i zawodach sportowych.

5  wychowanie chrześcijańskie kształtujące w człowieku właściwą hierarchę wartości,  poczucie bezpieczeństwa,  przyjazną atmosferę, którą tworzą wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz rodziny wychowanków,  możliwość korzystania z kawiarenki szkolnej,  Multimedialne Centrum Informacji w bibliotece szkolnej – możliwość nauki i pracy w niedużej grupie życzliwych osób,  wysoki poziom zajęć dydaktycznych,  dobre przygotowanie do dalszego toku kształcenia,  zajęcia języka angielskiego z „NATIVE SPEAKER' EM” (ćwiczenia konwersacji),

6 Koło matematyczne Koło języka angielskiego Konwersatorium z języka angielskiego Koło języka niemieckiego Koło chemiczne Koło biologiczne Koło biblioteczne Zespół muzyczny Koło taneczne Szkolne koło Caritas Schola szkolna Zajęcia sportowe

7 Nasze liceum uczestniczy w projekcie „Ad maiora natus sum – podniesienie jakości usług edukacyjnych w Katolickim Gimnazjum i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży” W ramach projektu realizowane są zajęcia z:  Języków obcych nowożytnych (jęz. angielski, jęz. niemiecki)  Matematyki  Bloku humanistycznego (jęz. polski, historia, wiedza o społeczeństwie)  Bloku przyrodniczego (biologia, geografia, chemia, fizyka)  Informatyki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Warto dołączyć do naszej szkoły, ponieważ tu...

9 ...możesz uczestniczyć w sztukach teatralnych

10

11 ...podczas wigilii szkolnej usłyszysz najpiękniejsze polskie kolędy

12

13 ...odczujesz tu miłą atmosferę wśród uczniów i nauczycieli …przemawiają do nas na wszystkie możliwe sposoby. …ściana płaczu.

14 ...znajdziesz profesjonalnych nauczycieli

15

16 …weźmiesz udział w zawodach sportowych

17

18 Szkoła może pochwalić się wieloma osiągnięciami:)

19 Posiadamy własny zespół muzyczny… …anga ż ujący si ę we wszelkiego rodzaju imprezy szkolne :)

20 Szkoła jest odnowiona, czysta i zadbana:) A klasy odpowiednio wyposa ż one

21 W klasie polonistycznej każdy może pozostawić swojego „przyjaciela”;)

22 Pomiędzy lekcjami relaksujemy się słuchając szkolnego radia „Węzeł”;) Listę utworów może tworzyć każdy z uczniów. Mile słuchane są dedykacje i życzenia:) Listę utworów może tworzyć każdy z uczniów. Mile słuchane są dedykacje i życzenia:) Siedziba radia

23 Uczniom zapewnione jest poczucie bezpieczeństwa Uczniom zapewnione jest poczucie bezpieczeństwa Nad naszym zdrowiem czuwa Pani Piel ę gniarka, a… …dzi ę ki takiej kamerce przy wej ś ciu czujemy si ę bezpieczniej

24 Zawsze jesteśmy dobrze poinformowani… …o ka ż dych zwolnieniach, wyj ś ciach, koncertach i konkursach!

25 W „Sali Mądrości” Czyli bibliotece, mo ż emy wypo ż yczy ć potrzebne nam lektury:) No i oczywi ś cie mamy tam mo ż liwo ść skorzystania z internetu!:) Czyli bibliotece, mo ż emy wypo ż yczy ć potrzebne nam lektury:) No i oczywi ś cie mamy tam mo ż liwo ść skorzystania z internetu!:)

26 W wejściu i na wyjściu… Tu z pełnym zaufaniem zostawiamy swoją odzież wierzchnią. Tu z pełnym zaufaniem zostawiamy swoją odzież wierzchnią.

27 Jak co roku pierwsze klasy wyjeżdżają na wycieczkę integracyjną… …gdzie mają możliwość poznania bliżej siebie nawzajem;)

28 Ach, te nasze wspólne wyjazdy;) Na koniec każdego roku szkolnego, klasy wybierają się na wycieczki klasowe. Nie tylko zwiedzać Polskę, ale nawet i zagranicę:) Na koniec każdego roku szkolnego, klasy wybierają się na wycieczki klasowe. Nie tylko zwiedzać Polskę, ale nawet i zagranicę:)

29 Imprezy szkolne wcale nie muszą być sztywne! W naszej szkole odbywaj ą si ę najr ó ż niejsze imprezy: pocz ą wszy od dyskotek, a sko ń czywszy na Dniach Kultury Uczniowskiej.

30 A tak na koniec… …stwierdzamy, że pomimo tych wszystkich walorów, w naszej szkole jest niepowtarzalnie przyjazna atmosfera!;)

31 ...a to cytaty z księgi gości szkolnej strony internetowej „Ta szkoła jest wspaniała” - Justyna „Ta szkoła jest wspaniała” - Justyna „Fajnie tu u was :D Po wakacjach będę tu chodzić =]” - Wiolka „Fajnie tu u was :D Po wakacjach będę tu chodzić =]” - Wiolka „Mi się podoba!!! Jest tu bardzo dużo fajnych osób. Niech każdy (...) do nas przychodzi” - HEH ;) „Mi się podoba!!! Jest tu bardzo dużo fajnych osób. Niech każdy (...) do nas przychodzi” - HEH ;) „Szkoła jest the best” - Kasia =) „Szkoła jest the best” - Kasia =)

32 http://www.klo.lomza.info Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do obejrzenia szkoły.


Pobierz ppt "Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży… …naszym Drugim Domem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google