Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Moja misja w Kościele.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Moja misja w Kościele."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Moja misja w Kościele.
BYĆ JAK CHRYSTUS Temat: Moja misja w Kościele.

2 Dziś dowiesz się Jaką misję miał Pan Jezus na ziemi
Jak możesz uczestniczyć w Jego misji

3 Misja Pana Jezusa miała trzy główne zadania: Prorockie Kapłańskie
Misja x 3 Misja Pana Jezusa miała trzy główne zadania: Prorockie Kapłańskie Królewskie

4 Jak Pan Jezus realizował swe misje?

5 Misja kapłańska „Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże. (…) Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. (…) (Chrystus) złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga” (Hbr10, ). Pan Jezus „ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego” (Hbr 7,24b-26a)

6 Misja prorocka „Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach…” (Mt 13,1-3a). „Wszystkich zaś ogarnął strach: wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój»” (Łk 7,16). „I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu” (Mt 4,23).

7 Misja królewska „Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: «Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie» oraz: «Król Izraela!»” (J 12,12-13). Pan Jezus przesłuchiwany przed Piłatem powiedział: „Królestwo moje nie jest z tego świata. (…) Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18,36. 37b). „Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: «Jezus Nazarejczyk, Król żydowski»” (J 19,19).

8 Zadanie 1 Przerysuj i uzupełnij tabelę.

9 My – naśladowcy Chrystusa
Jak my – ochrzczeni możemy naśladować Jezusa w Jego potrójnej misji? Jako kapłani – możemy uczestniczyć w sakramentach Kościoła, np. małżeństwa udzielamy sobie sami. Jako prorocy –możemy głosić Słowo Boże swoim bliskim lub czytając je w Kościele w trakcie Mszy Świętej. Jako dzieci króla – staramy się już dziś, na ziemi dbać o Boże Królestwo, postępując wg Bożych przykazań.

10 Zadanie 2 Dokończ zdania: Jako chrześcijanin uczestniczę w potrójnej misji Chrystusa. Misję kapłańską wypełniam, gdy………………… Misję prorocką wypełniam, gdy…………………………………… Misję królewską wypełniam, gdy………………….....……………

11 Notatka do zeszytu Pan Jezus miał potrójną misję od swego Ojca. Miał być dla nas kapłanem, prorokiem oraz królem. Wypełnił je doskonale i zachęca nas byśmy i my Go naśladowali swoim życiem.


Pobierz ppt "Temat: Moja misja w Kościele."

Podobne prezentacje


Reklamy Google