Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trzeba się zastanowić nad tym, że mamy duszę, Którą trzeba zbawić, i że czeka nas wieczność. św. Jan Maria Vianney.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trzeba się zastanowić nad tym, że mamy duszę, Którą trzeba zbawić, i że czeka nas wieczność. św. Jan Maria Vianney."— Zapis prezentacji:

1 Trzeba się zastanowić nad tym, że mamy duszę, Którą trzeba zbawić, i że czeka nas wieczność. św. Jan Maria Vianney

2 W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Rdz 3,19

3 Kiedy po ś cicie, nie b ą d ź cie pos ę pni jak ob ł udnicy. Przybieraj ą oni wygl ą d ponury, aby pokaza ć ludziom, ż e poszcz ą. Zaprawd ę, powiadam wam: ju ż odebrali swoj ą nagrod ę. Ty za ś, gdy po ś cisz, nama ść sobie g ł ow ę i umyj twarz, aby nie ludziom pokaza ć, ż e po ś cisz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Mt 6, 16-18

4 W CZASIE POMYŚLNYM WYSŁUCHAŁEM CIEBIE, W DNIU ZBAWIENIA PRZYSZEDŁEM CI Z POMOCĄ 2 Kor 6, 2

5 Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Rdz 12, 3

6 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz którzy rozmawiali z Nim. Mt 17, 1-3

7 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Mt 17,5

8 Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie». Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. Wj17, 5-7

9

10 Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki J11, 25-26 Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!». J11, 43-44

11 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». J.17, 25-26

12 A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei Mt21, 8-11

13 WIELKI CZWARTEK USTANOWIENIE KAPŁANSTWA EUCHARYSTII Słusznie rozumiemy, że tymi słowami Jezus dał uczniom władzę odprawiania Eucharystii w Jego imieniu. Sobór Trydencki uroczyście to potwierdził: Przez słowa To czyńcie na moją pamiątkę. Chrystus ustanowił apostołów kapłanami i nakazał by oni, jak i inni kapłani, składali ofiarę Jego Ciała i Krwi. Kościół zawsze tego nauczał. (1562 po Chr; Denz. Nr 1740, 1752)

14 Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Mt. 26,26

15 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. » Mt 26, 27-28

16 O PRACOWANIE : Pomysł: Bożena i Andrzej Grądzcy Efekty: Kamila Grądzka Fragmenty Pisma Świętego: Ewangelia według Św. Mateusza Ewangelia według Św. Jana Księgi Wyjścia Księgi Rodzaju 2 list do Koryntian


Pobierz ppt "Trzeba się zastanowić nad tym, że mamy duszę, Którą trzeba zbawić, i że czeka nas wieczność. św. Jan Maria Vianney."

Podobne prezentacje


Reklamy Google