Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jesteś cenny…! Hm ?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jesteś cenny…! Hm ?."— Zapis prezentacji:

1 Jesteś cenny…! Hm ?

2 Jesteś cenny…! Hm…?

3 Jesteś cenny…! Kto, ja? Tak, TY!

4 Jezus ! „Jak Ojciec Mnie ukochał, tak i ja ukochałem Was” /J 15,9/

5 Syn Boży, który uczynił wszystko, co nas otacza
„Przez Niego Bóg stworzył wszechświat” /Hbr 1,2/

6 Tak, również Ciebie! „Sam każdego obdarza życiem, tchnieniem i wszystkim. On to z jednego pnia (z Adama) powołał do istnienia cały rodzaj ludzki i dał mu całą ziemię na mieszkanie.” /Dz 17, 25-26

7 On Cię kocha ! „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że poświęcił Swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.” /J 3,16/

8 Jednak Bóg Cię kocha! „Miłość Boga do nas okazała się przez to, że posłał na świat Swego jedynego Syna, abyśmy dzięki Niemu żyli. Nie na tym polega miłość, że my pokochaliśmy Boga, lecz na tym, że On nas kocha i posłał Swego Syna, aby się ofiarował jako przebłaganie za nasze grzechy.” /1J 4,9-10/

9 Wręcz przeciwnie. On Ciebie dobrze zna!
„Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone” /Mt 10,30/ „Nie ma takiego stworzenia, które mogłoby się przed Nim ukryć. Przed Bogiem wszystko jest obnażone i odkryte; Jemu więc ze wszystkiego musimy zdać sprawę.” /Hbr 4,13/

10 Tak ! „Wielką miłość okazuje nam Bóg! Chrystus oddał życie za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami” /Rz 5,8/ Bóg kocha Cię tak, jak ojciec- bohater poniższej historii opowiedzianej przez Jezusa- kochał swego syna.

11 Pewien człowiek miał dwóch synów

12 Ojciec podzielił więc majątek między synów
Młodszy syn powiedział do Ojca: Daj mi ojcze tę część majątku, która jest przeznaczona dla mnie. Ojciec podzielił więc majątek między synów

13 Wkrótce młodszy syn spieniężył swoją część i wyjechał do dalekiego kraju…

14 … i tam wszystko roztrwonił prowadząc hulaszcze życie

15 kiedy wydał wszystko, spadła na ten kraj klęska głodu
Tymczasem, kiedy wydał wszystko, spadła na ten kraj klęska głodu i znalazł się bez środków do życia

16 Błąkał się więc, aż znalazł pracę u jednego gospodarza, który zatrudnił go jako świniopasa.

17 Tam chciał zaspokoić głód bodaj otrębami, którymi karmiono świnie, ale i na to mu nie pozwalano.

18 Wtedy uprzytomnił sobie swoje położenie i tak powiedział:
Jakże wielu parobków u mojego ojca dostaje jedzenia więcej niż im trzeba, a ja tu przymieram głodem

19 Zabieram się stąd, wracam do Ojca i przyznam się:
Ojcze zawiniłem wobec Boga i wobec Ciebie Nie jestem wart, żebyś mnie nazywał synem, ale weź mnie do roboty choćby za dniówkę.

20 Ruszył więc w drogę powrotną do Ojca

21 Był jeszcze dość daleko… …ale Ojciec go dostrzegł…

22 … wzruszył się, wybiegł naprzeciw i rzucił mu się na szyję!

23 Ojcze- odezwał się syn- zawiniłem wobec Boga i wobec Ciebie. Nie jestem wart, żebyś mnie nazywał swoim synem

24 Ale Ojciec powiedział służącym:
Przynieście prędko najlepsze ubranie dla niego, włóżcie mu pierścień na palec i dajcie mu sandały.

25 Wybierzcie dorodnego cielca, zabijcie. Będziemy ucztować i cieszyć się!

26 Ten mój syn był umarł, ale ożył, zaginął, ale się odnalazł.
Po tych słowach zaczęli świętować. /Łk 15,12-24/

27 Tak, jeśli naprawdę tego pragniesz
Jezus powiedział: „Jeśli ktoś Mnie kocha, to będzie zachowywał moje Słowo i mój Ojciec będzie go kochał, przyjdziemy do niego i będziemy z nim przebywać” /J 14,23/ Powiedział również: „ Ja przyszedłem dać życie i to w obfitości” /J 10,11/

28 Posłuchaj: Jezus powiedział: „ Zapewniam was, kto słucha tego, co mówię i wierzy Temu, który Mnie posłał, ten ma życie wieczne Nie podlega on osądowi, bo przeszedł od śmierci do życia” /J 5,24/

29 Jezus powiedział: „ Ja jestem DROGĄ i PRAWDĄ i ŻYCIEM i tylko dzięki Mnie możesz dojść do Ojca.” /J 14,6/ On obiecał: „ Przyjdą do Mnie Ci wszyscy, których Mi daje Ojciec, a Ja nikogo z nich nie odtrącę ” / J 6,37/

30 Ofiaruję Tobie, Panie mój,
całe życie me, cały jestem Twój. Aż na wieki!

31 Zacznij czytać Biblię i porozmawiaj z kimś, kto pojednał się z Bogiem
Zacznij czytać Biblię i porozmawiaj z kimś, kto pojednał się z Bogiem. Dowiesz się, jak rozpocząć nowe życie z Jezusem i jak je pielęgnować. Wyk.: Barbara Bartnik na podstawie broszury „Jesteś cenny”


Pobierz ppt "Jesteś cenny…! Hm ?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google